Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Teknikcollege Östergötland Författare: Gustav Pettersson18 januari 2016 Projektledare: Robert Wenemark© 2016 Skill.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Teknikcollege Östergötland Författare: Gustav Pettersson18 januari 2016 Projektledare: Robert Wenemark© 2016 Skill."— Presentationens avskrift:

1 Teknikcollege Östergötland Författare: Gustav Pettersson18 januari 2016 Projektledare: Robert Wenemark© 2016 Skill

2 Syfte, bakgrund och metod Teknikcollege Östergötland är ett samarbete mellan kommunerna Linköping, Mjölby, Motala, Norrköping, Åtvidaberg, Kinda, Katrineholm samt Finspång. Teknikcollege Östergötland har som vision att vara regionens i särklass mest efterfrågade industriutbildare och förse teknikföretagen med högkompetenta medarbetare. Detta sker genom ett mycket nära och framgångsrikt samarbete mellan skola och industri. Över 100 företag i regionen är involverade i Teknikcollege. Syftet med följande undersökning är att kartlägga vad eleverna som går på Teknikcollege i Östergötland tycker om sin utbildning. Skill Scandinavia AB (Skill) har som extern part anlitats för att genomföra undersökningen. Undersökningen har genomförts under december 2015 med hjälp av en webbaserad enkät. Enkäten skickades ut till elever som studerar år 1 och 3 samt T4 och Vux på Teknikcollege i Östergötland. Totalt antal elever som kunde besvara enkäten är 885 stycken. Av dessa har 640 svarat, vilket ger en svarsfrekvens på 72 %. Enkät, informationsbrev samt fullständigt materialet återfinns i externa bilagor.

3 Program Diagram 1. 640 elever besvarade frågan. Antal elever står inom parentes.

4 Ort Diagram 2. 637 elever besvarade frågan. Antal elever står inom parentes.

5 Årskurs och kön Diagram 3. 565 elever besvarade frågan.Diagram 4. 606 elever besvarade frågan.

6 Kännedom om Teknikcollege Diagram 5. 594 elever besvarade frågan.Diagram 6. 586 elever besvarade frågan.

7 Kvaliteten på lokaler och utrustning Diagram 7. 576-584 elever besvarade frågan.

8 Öppna kommentarer kring kvaliteten på lokaler och utrustning Elevernas kommentarer kring lokaler och utrustning handlar om att det finns för få datorer och att de ofta är trasiga och måste lämnas in för reparation. Förslag om egna datorer framförs bland annat. Därutöver nämner eleverna att nätverk och wifi ibland fungerar dåligt. Exempel på kommentarer:  ”Begränsat nätverk/spärrat för större hantering av data.”  ”Datorerna är jätte dåliga o de måste in på lagning typ hela tiden och internet är också as dåligt.”  ”Ganska bra datorer men bir trasiga jätte snabbt.”  ”För lite datorer.”  ”För liten matsal. CNG Finspång.”  ”Företaget Itsam har hand om nätverket vilket fungerar jättedåligt.”  ”Har en lastbil som kostar hundratusentals kronor i reparationer, ett släp som inte håller måttet och en truck som har sett bättre dagar.”  ”Lokalerna ska renoveras så det kommer ju lösa sig!”  ”Lokalerna är bra. Maskinerna är okej men representerar inte dagens arbetsmarknads maskiner då de är rätt gamla, men de är bra att börja med. Datorerna är dock långsamma och struliga och kan ibland inte ansluta till nätverket, utan anledning. De är minst 6 år gamla. Varje gång LK Data lägger in uppdateringar tvingas datorn till omstart inom 10 minuter, och ibland hinner man inte märka det så man kan spara filer innan datorn startar om.”  ”Maskinerna för lättverkstaden är dåliga.”  ”Min inrikitning Teknikvetenskap använder oss inte av maskiner.”  ”Närverket är onödigt krångligt att nå från annat än skolans datorer.”  Nätverket har begränsningar och är ett förhinder vid programmering  ”Nätverket är väldigt dåligt.”  ”Skaffa egna datorer åt eleverna.”  ”Toppklass! Skönt med ny skola!”  ”Vi har haft lite problem med vissa maskiner, men annars fungerar allting jättebra.”

9 Skolmiljön Diagram 8. 571-574 elever besvarade frågan.

10 Öppna kommentarer kring skolmiljön Elevernas kommentarer kring skolmiljön presenteras här nedanför:  ”Behövs fler uppdrag/tävlingar och föredrag om teknik. Biblioteken behöver fler/nyare böcker om teknik, mattematik, CAD, kemiteknik, fysik. Visa oss framtida problem t.ex. kloaksystem.”  ”De flesta lektioner har ett visst "sätt" att göra saker på och om man använder andra medoder/ideer så får man oftast fel på proven, även om det är en fullt fungerande metod.”  ”Jag blir inte inspirerad av lokalerna eller miljön utan kör på egen krativitet.”  ”Lärarna läser innantill ur väldigt dåligt läromedel. Inga aktiviteter under lektionerna, så på så sätt får man tid att vara kreativ. Allt som vi lärt oss har vi lärt ut till varandra.”  ”Skolor är ej nödvändiga, personer i student-ålder kan lära sig mer genom Internet.(Kvaliten på skolan är ej dålig förutom detta.)”  ”Vill ha mer relaterat program till verkligheten, behöver inte kunna dramaanalys när man ska vara en ingenjör.”

11 Vad behövs för att skolmiljön ytterligare ska stimulera din kreativitet/påhittighet/skaparförmåga? Eleverna lyfter bland annat fram fräschare, bättre och färggladare lokaler, mer arbetsro, bättre planerad utbildning, ökat ansvar och frihet samt lite mer påhittiga lektioner. Exempelvis nämns:  ”Annorlunda utlärning, lektioner ser allt för lika ut, man blir uttråkad och det leder till sämre inlärning.”  ”Arbetsro utanför och även innanför klassrummen.”  ”Att arbeta mer praktiskt och att få chansen att skapa saker i grupper etc.”  ”Bättre maskiner och redskap.”  ”Bättre planerad utbildningsplan, Annan lärare som gör utbildningen mer rolig samtidigt lärorik. Gäller maskin och lastbilsmek utbildningen.”  ”Färggladare miljöer.”  ”För att skolor ska skapa mer kreativitetsvilja borde de använda sig mer av nätverk, där all slags information är tillgänglig.”  ”Ge eleverna MER möjlighet att bestämma, utan att skolan antar att eleverna är nöjda med skolans miljö.”  ”Hade varit trevligt med finare väggar och möjligtvis varmare salar.”  ”Har lite mer påhittighet/kreativitet på lektioner.”  ”Intressantera miljöer. Mer modernt och inte så ruttet som det är i vissa delar i skolan. Mer ljus. Bygg om skolan helt enkelt.”  ”Mer "universitets likt”.”  ”Mer jobb likt det som man får göra ute på företag.”  ”Mer kreativa uppgifter inom ämnena som tillåter en att utrycka sin kreativitet och anväbda sig av fantasin.”  ”Olika aktiviteter som låter hjärnan tänka ifrån alla olika möjliga håll. Någonting kreativt inom ett naturvetenskapligt ämne hade varit väldigt bra för hjärnan.”  ”Positiv energi från lärare och ständig uppdatering av elevens förmåga, hjälpa elev att kunna uppnå sina mål utan negativa kommentarer.”  ”Tycker att det borde vara lite mer färgglatt överallt tex riktigt fin graffiti på en hel rad skåp.”  Ärligt; En ruschkana.

12 Vad behövs för att skolmiljön ytterligare ska stimulera dig att bli mer aktiv i din inlärning/dina studier? Eleverna lyfter bland annat mer stimulerande och praktiska lektioner, engagerade lärare, bättre utbildningsmaterial och förbättrade lokaler och miljöer. Exempelvis nämns:  ”Bättre information om mål och syfte med kurser skulle gynna alla elever.”  ”Bättre lärare, som är trevligare och mer pedagogiska och har det som krävs hos en lärare.”  ”Bättre läromedel exempel egna datorer iaf på teknik linjen.”  ”Böcker, tävlingar t.ex. matte-, kemi-och fysikolympiaden.”  ”Det ska vara mer anpassat för eleverna, på något sett personligt, sätt upp lite tavlor, måla lite färg något ting som gör att det inte ser så trist ut.”  ”Det vore såklart trevligt om lärarna (en del av dom) faktisk motivera varför vi gör grejer.”  ”En hoppborg!”  ”Finare och fräschare klassrum.”  ”Fler valmöjligheter vid arbeten som ska göras under inlärningen.”  ”Färre "perioder" där alla proven hamnar.”  ”Jag tycker att det inte borde vara likadana rutiner, då blir man uttråkad rätt snabbt. Vi kanske kan göra något som är lite annorlunda.”  ”Klasser i Logik skulle stimulera elevernas Intelligens.”  ”Lite tavlor kartor eller ritningar över olika objekt som lastbilar m.m, riktiga delar från lastbilar som man kan titta på och lära sig av och miljön blir mera hemma om sådant finns.”  ”Lugnare miljö.”  ”Läxor.”  ”Mer färg, växter, diskussioner som inte blir betygssatta.”  ”Mer grupparbeten och projekt.”  ”Mer hjälp på lektionerna. Det är svårt att driva hela lastet själv. Ibland vet man inte ens att man behöver hjälp.”  ”Mer intresse för eleverna.”  ”Mer praktiska lektioner.”  ”Skapa struktur för lektionerna och göra väldigt tydligt vad som ska göras på lektionerna och vad som händer om man inte gör det man ska.”

13 Vad är det i skolmiljön som stimulerar din kreativitet/påhittighet/skaparförmåga? Eleverna tar bland annat upp alla lärare och elever, utmanande arbetssätt positiv atmosfär och bra lokaler och utrustning. Exempelvis nämns:  ”Alla elever och lärare. Hela skolandan.”  ”Att det finns "grupprum" där man kan sätta sig i en mindre grupp och jobba när det inte är lektion där man kan jobba men även diskutera eller göra andra arbeten som man kanske inte kan göra i biblioteket där det måste vara tyst.”  ”Att man har så mycket frihet.”  ”Att vi själva måste fundera ut och planera hur vi ska gå tillväga för att producera detaljer, samt att vi vid några tillfällen får tillverka produkter utifrån egna idéer.”  ”Bra miljö och uppgifter.”  ”Bra människor.”  ”Böcker, planscher, UF, elever.”  ”Det påverkar mig på ett positivt sätt för jag har bra utrymme att göra mina saker på, jag har även de verktyg jag behöver.”  ”Det är en modern skola med många ideer i skolan.”  ”Det är gott om plats och finns många ställen att hitta inspiration.”  ”Det är lugnt, jag får en chans att visa vad jag kan och jag får hela tiden nya möjligheter att lära mig nya saker.”  ”Fina och rena lokaler, en fräsch arbetsmiljö.”  ”Färger, och massa olika bilder och konstverk.”  ”Lärare och mest möjligheten att få göra vad man vill, t.ex. skriva ut något i 3D skrivare eller gravera ut namnbrickor, men inte minst att vi jobbar i projekt.”  ”Lärarna och arbetssättet!!”  ”PBL.”  ”Positiv och konstruktiv kritik.”  ”Projekt så som att t.ex. göra en musikvideo eller ett matlagningsprogram i svenska/engelska. Blixtlåset. Mycket varierande redovisningsformer; utöver uppsatser har vi presentationer, seminarier med diskussion, debatter med mera.”  ”Stämningen och allt folk som har intressen av teknik och förmågan/ viljan att hjälpa.”  ”Verkstad med bra verktyg.”

14 Vad är det i skolmiljön som stimulerar dig att bli mer aktiv i din inlärning/dina studier? Eleverna tar bland annat upp att få jobb, att ta examen, få bra betyg och uppnå sina mål. Därutöver nämns bra lärare, arbetsmiljö och elever. Exempelvis nämns:  ”Arbetsmiljön.”  ”Att det alltid nästintill finns bra hjälpmedel till hands.”  ”Att folk tror på en, att man blir "peppad”.”  ”Att få bra betyg.”  ”Att jag har bra chans att jobba efter eller läsa vidare.”  ”Att jag har mycket bra lärare som hjälper till när det behöves och att jag tycker att det är roligt.”  ”Att jag kämpar för mina mål och det jag vill jobba med.”  ”Att man utbildar sig till något man vill bli.”  ”Att men får göra praktiska saker och gå på praktik senare. Även att man förmodligen har jobb när man slutar.”  ”Bra lärare och lokaler som underlättar studierna.”  ”Chansen att kunna få yrkes examen och sen få jobb.”  ”Enskilda arbetsuppgifter på datorn. Att leta upp fakta man inte vet om på internet för att sedan ta med det i en uppsats är väldigt roligt.”  ”Jag älskar industrin och då när jag kommer till skolan så vill jag lära mig och lärarna hjälper mig massor.”  ”Koppling till framtid, och till verkliga exempel.”  ”När man jobbar tillsammans med andra elever man vill fortsätta att förbättra sig varje dag.”  ”Om jag tycker att ett ämne är intressant så kommer det naturligt, dock så blir saker mycket mer ointressanta när nästan allt är teoretiskt.”  ”Sakerna man kan göra i verkstaden.”  ”Stämningen och allt folk som har intressen av teknik och förmågan/ viljan att hjälpa.”  ”Variation i utbildningen.”  ”Verkligen mina lärare och mina mentorer. Mentorerna är urgrymma och bryr sig verkligen om hur det går för oss elever och hur vi mår. Dem motiverar mig till att försöka mer och fortsätta kämpa när det blir jobbigt i skolan.”  ”Önskan till förbättring samt önskan att komma in på högskola.”

15 Håltimmar Diagram 9. 565 elever besvarade frågan. Diagram 10. 260 elever besvarade frågan. De elever som svarade Ja på frågan i diagram 9 fick även möjlighet att besvara ovanstående fråga.

16 Industri- och teknikföretags engagemang Diagram 11. 568 elever besvarade frågan.

17 Hur skulle du vilja att företagen var engagerade/intresserade i din utbildning? Eleverna tar bland annat upp erbjuda praktikplatser och jobb, komma och föreläsa och berätta mer om deras verksamhet och erbjuda studiebesök. Exempelvis nämns:  ”Att de skulle gå ut med att de vill ha elever till jobb.”  ”Att få information om företag och hur dom arbetar. Helst skulle jag vilja ha en praktikplats som faktiskt har något med men utbildning att göra.”  ”Besöka oss mycket oftare, bidra med lite marknadsföring, komma förbi och berätta lite nyheter eller liknande.”  ”Det skulle vara bra om företagen skulle bjuda på praktikplatser hos dem.”  ”Dom skulle kunna "visa" sig mer det vi fått just nu är en kort presentation första veckorna och sen har vi börjat gå på lite studiebesök nu.”  ”Fler studiebesök på olika företag och/eller att man får föreläsningar om dessa företag.”  ”Föreläsningar och studiebesök.”  ”Företagen skulle kunna direkt engagera sig med olika arbeten inom tex tekniken.”  ”Ge mig jobb.”  ”Genom att komma och förklara vad de gör, vad de pluggade till, och allmänna tips i livet.”  ”Ha en mycket större utbredd för företag. Än så länge har vi endast varit på industrirelaterade företag, vilket i mina ögonen är helt ointressant. Hade man haft lite mer företags- eller universitetbesök där man kanske använder mer datorer och programmerar/designar/skulpterar så skulle det bli mycket mer engagerande för oss som går teknikprogrammet.”  ”Kanske mer tid som man får komma ut på företag och se hur det verkligen fungerar.”  ”Kanske skapa lite mer aktiviteter såsom möjligheten för utvalda elever att göra något slags projekt på företaget eller liknande, involvera eleverna lite mer.”  ”Mer direkt kontakt med skolan. Kanske göra vissa arbeten tillsammans med vissa företag.”  ”Möjliggjorde sommarjobb/extrajobb inom något som liknar min utbildning.”  ”Praktikplatser!!”  ”Visa oss deras värld.”  ”Visade intresse helt enkelt. Intressanta studiebesök som faktiskt riktar sig till vår klass. Ingen av de som vi har varit på har varit något att ha över huvud taget helt ärligt.”

18 På vilket sätt är företagen engagerade/intresserade i din utbildning? Eleverna tar bland annat upp att de erbjuder praktik, sommarjobb, sponsrar skolorna, håller föreläsningar och hjälpsamma. Exempelvis nämns:  ”Att de förser oss med de hjälpmedel vi behöver.”  ”De befinner sig på skolan och arrangerar event för oss elever ibland.”  ”De besöker skolan och erbjuder sommarjobb åt elever. Dem brukar även hålla i föreläsningar. Mycket handlar om att våran skola till en viss del ägs utav andra företag.”  ”De engagerar sig genom att gå igenom vad olika utbildningar bör innehålla på olika arbetsplatser.”  ”De finansierar skolans lokaler och resurser.”  ”De gör så att vi kommer ut på praktik och även har en chans för jobb efter utbildningen.”  ”De håller ofta presentation inför skolans klasser och de betalar även studiebesök.”  ”De är sponsorer för olika evenemang. Exempelvis tävlingen Blixtlåset.”  ”Det finns alltid sommarjobb på industrin i 2:an och man får jobb efter studenten.”  ”Det är inte mycket tjejer i industrin så när jag började här så blev jag behandlad som en i gänget.”  ”Dom frågar mycket när man är på APL/praktik.”  ”Dom kommer hit på en massa föreläsningar. Men vet inte vad det visar för intresse om vår utbildning. Men företag står ju för skolan så dom bidrar väl på det sättet.”  ”Dom vill och tar emot elever från skolan och ger dom möjlighet till jobb efter studenten om man sköter sig under sin praktik på företagen.”  ”Hjälper till med stipendier och APL-platser.”  ”Hjälpsamma med UF, håller föreläsningar, betalar olika stipendier.”  ”Min utbildning är mycket efterfrågad i arbetsmarknad. De är ofta intresserade om eleverna av Teknikcollege.”  ”Studiebesök.”  Vi har möjlighet för praktik och de besöker även skolan för att se hur det är. De ger även uppgifter till skolans elever som kan användas i t.ex projekt  ”Väcker tankar om att läsa vidare inom ämnet.”

19 Lärande i arbetet Diagram 12. 545 elever besvarade frågan.

20 Lärande i arbetet Diagram 13. 401 elever besvarade frågan.

21 Vad var det som inte var bra med Lärande i arbetet? Eleverna tar exempelvis upp att arbetsuppgifterna var för enkla och repetitiva, att det var ointressant och att det inte var relevant för utbildningen. Exempelvis nämns:  ”De gav bara enkla uppgifter.”  ”Det kändes som det inte rörde vårat program.”  ”Det var ett sistahandsval och det var repetitivt.”  ”Det är bara teori.”  ”Det är inte engagerande enligt mig. Det enda som jag finner engagerande är gymnasiearbetet då det jag jobbar med förhoppningsvis är det jag har som yrke i framtiden. Resten känns bara som fördriv av tid.”  ”För få krav på projekt, blir mer som håltimme.”  ”För lite anpassat för oss som elever utan var i stort sett bara en genomgång av fabrikerna.”  ”För mycket teori och för lite praktik.”  ”Gymnasiearbetet blir "framtvingat" och oengagerat.”  ”Jag tyckte inte om personalen och miljön som jag jobbade i. Dom och den fick mig att känna mig mycket obekväm.”  ”Lärare som egentligen inte vill lära ut eller inte har förmågan.”  ”Man lärde sig inte direkt mycket om arbetslivet där på den avdelningen.”  ”Ointressant och fick veta för lite om yrket.”  ”Ointressant, passade inte oss.”  ”Så pass lite information om vad som krävdes, vad man bör tänka på, och vad som är viktigt att ha med.”  ”Vi har besökt företag som inte är intressanta eller relevanta för just vår utbildning.”  ”Vi har städat i 2,5 år i verkstaden istället för att planera arbeten.”

22 Vad var det som var bra i Lärande i arbetet? Eleverna tar bland annat upp att få se hur det ser ut i arbetslivet och få kontakt med arbetslivet, arbeta praktiskt, bra lärare och utvecklade. Exempelvis nämns:  ”Allting att få vara med och göra saker.”  ”Att man får göra någonting i sin utbildning- och man får kunskaper om hur man skulle ju jobba i en grupp med en stor projekt.”  ”Att se nya miljöer och att ha en insikt i hur det ser ut på "riktigt”.”  ”Att vi blev ansvariga för något och hade saker att gör, för det mesta.”  ”Bra guide som var mycket informerande om både företagets tekniska och ekonomiska delar.”  ”Erfarenheten att få se hur arbetet som jag studerar till faktiskt går till.”  ”Fick ta ansvar.”  ”Få en blick på hur arbetslivet är.”  ”Intressant, fot in på arbetsmarknaden.”  ”Intressant, kul, lärorikt.”  ”Jag fick bestämma själv vad jag skulle göra och jag kunde ha ordning på alla verktyg och liknande.”  ”Jag fick jobb och tjänade pengar på det.”  ”Jag fick komma ut i arbetslivet och känna på hur det känns att gå ett jobb från 10-16. Trots att det inte va helt.”  ”Jag tycker att det är allmänt bra att ungdomar får komma ut och se hur riktiga arbetsplatser ser ut, även om det kanske inte är så givande egentligen. Ännu bättre vore det om vi fick praktisera.”  ”Jag tyckte att det var bra därför att jobbet passade mig bra, och mina arbetskamrater var snälla och hjälpte mig ifall det behövdes.”  ”Kul att lära sig hur det är att jobba på riktigt. Det blir lättare när man sedan ska välja jobb.”  ”Man fick se hur det såg ut på en industri.”  ”Man fick se hur det är på ett teknikjobb.”  ”Personalen och upplägget.”  ”Trevlig personal, bra info innan och under arbete samt tydliga instruktioner på hur jag kunde hjälpa till, på vilket sett mitt arbete spelade roll samt att jag alltid visste var jag skulle vända mig vid frågor.”  ”Utvecklande, inblick i arbetslivet.”

23 Stöd i utbildningen Diagram 14. 555 elever besvarade frågan.

24 Vad saknar du för stöd? Eleverna tar bland annat upp att de vill ha mer stöd, hjälp med matte, svenska och kemi, möjlighet att bolla saker med lärare och arbetsro. Exempelvis nämns:  ”Allt skulle vara så mycket lättare och man skulle lära sig mer och snabbare om skolan hade en lackeringsprogram med lackbox och utrustning m.m och att dom hade nån bra lärare som har varit lackerare.”  ”Arbetsro på lektionerna och mer lärare tillgängliga som kan hjälpa en med uppgifter.”  ”Att det är lugnt om man inte mår så bra.”  ”Att få höra att man gjort nått bra.”  ”Att läraren i ämnet kan prata med eleven enskilt och sätta upp en plan för att lösa det.”  ”Bättre och kunniga lärare.”  ”Det finns just ingen hjälp att få.”  ”Det känns inte som att man kan fråga om hjälp, utan det känns som att man förväntas kunna allt.”  ”Extra hjälp när jag tycker någonting är svårt.”  ”Hjälp med saker man har svårt för. hjälp finns att få men främst för matte och fysik men inte vid många tillfällen.”  ”Hjälp på språket och göra klart uppgifter, jag behöver låna dator hemma.”  ”Inläst utbildnings matrial / läs och skrivsvårigheter.”  ”Jag behöver mer stöd från mentor så att man kan bolla idéer och känna att man inte har allt ansvar för planering av sina studier själv.”  ”Jag skulle vilja ha mer respons på mitt skolarbete och hur det går för mig. Annars är det mycket svårt att utvecklas.”  ”Kemistöd.”  ”Kompetenta och utbildade lärare, om inte annat mer pedagogiska lärare.”  ”Matte.”  ”Mindre elever mer lärare.”  ”Mycket hjälp i verkstan.”  ”Svenska.”  ”Vägledning hur man ska kunna höga sina betyg. Läran om studieteknik, fler matte-,kemi-,fysikstöd som är under skoltiden(bättre planering/schema när det gäller stödlektioner).”  ”Överfulla mattestugor och brist på lärare.”

25 På vilket sätt får du stöd? Eleverna tar bland annat upp att lärarna ger stöd och hjälp när de frågor, att det finns Mattestugor och läxhjälp samt att stödlektioner erbjuds för de som behöver. Exempelvis nämns:  ”Alla lärare försöker hjälpa till så mycket som möjligt, och att det finns möjlighet att få läxhjälp av både lärare och andra elever efter skoltid.”  ”Behöver jag hjälp med något så får jag det.”  ”Bra hjälp på lektionerna och all personal är väldigt tillmötesgående.”  ”Bra kommunikation.”  ”Bra lärare som hjälper när det behövs och som förklarar bra.”  ”De ger respons och visar att de tror på att man kan. De engagerar sig mycket.”  ”Det finns läxhjälp och lärarna är engagerade.”  ”Det finns läxhjälp och stöd till undervisning.”  ”Det finns mattestugor för de som behöver. Lärarna tar sig ofta tid att hjälpa trots att de inte har lektion.”  ”Det upprepas rätt så ofta vilka jag kan vända mig till om jag behöver, frågar jag om hjälp så får jag det, sånt.”  ”Det är lätt att få hjälp när man behöver, både under och efter lektionen, speciellt i matte och fysik där det finns en icke-obligatorisk lektion där man kan få hjälp med dessa ämnen. Skulle vilja se det för fler ämnen dock. Vissa lärare föredrar att hjälpa de som ligger bra till och om man ligger efter kan man bli nonchalerad.”  ”Extra tid & hjälp vid behov.”  ”Får boost.”  ”Får den hjälp jag behöver och även all information.”  ”Genom att lärare alltid finns till hands och hjälper till.”  ”Genom att läraren kommer med förbättringsförslag till det jag gör, hjälper till vid behov och pushar på så uppgiften blir gjord.”  ”Jag erbjuds mattestuga.”  ”Om man behöver hjälp så är det bara att fråga, de flesta lärare ger dig sin tid ifall det behövs.”  ”Vi har en arbetsplan på hur vi ska lägga upp just mitt arbete.”  ”Vi har stödlektioner en gång i veckan för de som behöver och så har jag ett par lärare som gärna hjälper mig med det de kan hjälpa mig med.”

26 Yrkestekniska kurser och högskolebehörighet Diagram 15. 542 elever besvarade frågan. Diagram 16. 542 elever besvarade frågan.

27 Rekommendation av Teknikcollege Diagram 17. 546 elever besvarade frågan. Diagram 18. 537 elever besvarade frågan.

28 Varför skulle du inte rekommendera din utbildning till en killkompis? Eleverna tar bland annat upp att de inte skulle rekommendera utbildningen till en killkompis eftersom den är svår, de inte får stöd, skolan kunde varit och för att det är för mycket plugg och för lite praktik. Exempelvis nämns:  ”Den är svår.”  ”Det finns inget stöd att få i sin utbildning.”  ”Dålig teknik och matte lärare.”  ”Dåliga karaktärskurser.”  ”Därför att om jag som elev har svårigheter med någonting får jag inte den hjälp jag behöver från något håll, du får klara dig själv.”  ”För att det finns inte jobb på den och för att få jobb man måste läsa vidare några år till.”  ”För att det är för många läxor.”  ”För att Industri suger.”  ”För att inom min linje finns ju inget läromedel i skolan knappt när det gäller tungmekaniker.”  ”För att jag tycker inte att skolan är något man rekommenderar.”  ”För mycket plugg, inte mycket praktiskt.”  ”Vi fick inte ens välja vilka kurser som skulle ersätta praktiken vilket jag tycker är SKIT!”  ”Hen får välja vilken program hen vill. Varför ska jag bestämma hens framtid.”  ”Kunde varit bättre i skolan hos oss.”  ”Kvinnor behöver mer hjälp på grund sexistiska attityder som fortfarande existerar i skol/arbetsmiljön.”  ”Lär sig inget inom verkstaden, men sen sista året så hoppas dem att du lär dig någonting är de skickar iväg fullt ovetande elever ut på APL i hopp om att deras handledare där ute inte tröttnar på dem.”  ”Programmet är bra, skolan är rutten. Men på annan ort kanske det är bra.”  ”Rekommenderar inget från den skolan.”  ”Skulle bara rekommendera min utbildning om kompisen är intresserad av elektrikeryrket.”  ”Tror inte det är den bästa utbildningen man kan gå.”  ”Vi jobbar nästan ingenting praktiskt. Blir snabbt väldigt snabbt bara matte med matten, fysiken och tekniken.”

29 Varför skulle du rekommendera din utbildning till en killkompis? Eleverna tar bland annat upp att de skulle rekommendera utbildningen till en killkompis eftersom det är en bra utbildning som skapar möjligheter till jobb eller att läsa vidare. Den är bred, rolig och lärorik. Exempelvis nämns:  ”Asbra utbildning helt enkelt med ganska enkelt att hitta jobb efter.”  ”Av samma anledningar som jag rekommenderar den till en tjejkompis.”  ”Beroende på intressen, hobbys, yrkesval i framtiden.”  ”Bra högskoleförberedande. Mycket matte och fysik.”  ”Bra möjligheter till jobb, generellt kul utbildning.”  ”Bra och bredd utbildning. Belönande för de som jobbar för det”  ”Bred linje, bra sammanhållning på skolan, bra upplagt utbildning.”  ”Bred utbildning som ger dig stor möjlighet till att välja vidare utbildning och arbeten.”  ”Den är rolig och ger många alternativ efter studenten.”  ”Det är en bra utbildning som ger tillgång till många olika jobb.”  ”Därför att det är bra om man vill komma in på högskolan.”  ”För att den är intressant och man kan välja vilken som helst universitetsutbildning efteråt.”  ”För att den är kul och lärorik.”  ”För att jag är nöjd med mitt val och det är en intressant linje.”  ”För att man kan få bra med arbeten, men det är ett hårt och tufft skol år.”  ”För det är lärorikt, kul och det finns garanterat jobb.”  ”Gillar han programmering och teknik,matte /fysik så är det en bra utbildning med möjlighet till vidare utbildning.”  ”Jag skulle rekommendera min utbildning till vilken person som helst oberoende av kön så länge som de är redo att plugga mycket.”  ”Kön spelar ingen roll, utbildningen fungerar för alla.”  ”Roligt program och mycket fritt.”  ”Utbildningen ger många möjligheter.”  ”Väldigt bra skola med bra lärare, stora möjligheter och bra lokaler. En stor gemenskap där man lär känna människor både i sin egen klass och från andra klasser.”

30 Varför skulle du inte rekommendera din utbildning till en tjejkompis? Eleverna tar bland annat upp att det inte är någon skillnad mot en killkompis, för att jobbet som det leder till inte passar tjejer och att de inte känner så många tjejer som är intresserade av utbildningen. Exempelvis nämns:  ”De är ej intresserade.”  ”Det finns inget stöd att få i sin utbildning.”  ”Dåliga lärare.”  ”Finns flera orsaker. Främst skulle hon välja programmet själv om hon ville. Men hon har höga mål med sitt liv. Hon vill nog inte gå i en klass bland gamers/killar som kanske inte har höga mål/inte motiverad. Ps det var hon som sa det.”  ”För att dom inte tar kvinnor på allvar.”  ”För att inriktningen kommer inte finnas längre.”  ”För att jag tror att det här jobbet passar inte till tjejer.”  ”För jag själv tycker inte linjen är rolig alls.”  ”För tjejer skulle nog inte vara intresserade.”  ”Inte så många tjejer jag känner som har det intresset.”  ”Jag skulle bara rekommendera utbildningen om kompisen är intresserad av elektrikeryrket.”  ”Jag skulle istället rekommendera natur. Eftersom den är som teknik fast jag behöver inte förklara att det inte finns några tjejer.”  ”Jag tror att dem kan jobba en annat jobb.”  ”Kvinnor är inte tillräckligt bra för el och teknik. De passar bättre på estetiska linjer, ekonomiprogrammet, natur eller frisörlinjen!”  ”Känner ingen tjej som intresserar sig i teknik.”  ”Majoriteten av tjejerna är inte alla teknikintresserade, dock finns det dem som är väldigt intresserade.”  ”Manligt arbete.”  ”Samma svar som på killkompis.”  ”Se det jag skrev innan.”  ”Skulle nog rekommendera teknik eller vård och omsorg isåfall.”

31 Varför skulle du rekommendera din utbildning till en tjejkompis? Eleverna tar bland annat upp att de skulle rekommendera utbildningen till en tjejkompis av samma anledning som en killkompis och att det inte är/borde vara någon skillnad. Exempelvis nämns:  ”Alla dörrar bli öppna.”  ”Av samma anledning som jag skulle rekommendera den till en killkompis + att det behövs fler tjejer i dessa utbildningar och yrken.”  ”Av samma anledning som till en killkompis.”  ”Behövs fler tjejer inom tekniken, ingenjörsområdena.”  ”Bra bred utbildning.”  ”Bra högskoleförberedande. Mycket matte och fysik.”  ”Bra linje.”  ”Bra möjligheter till jobb, generellt kul utbildning.”  ”Bästa skolan i landet, utbildning och personal på topp, kön spelar ingen roll.”  ”Det är en bra och rolig utbildning om man gillar teknik och problemlösning.”  ”Det är en bra utbildning. Finns inga specifika anledningar till att just en tjej ska eller inte ska gå på denna utbildning. Konstig fråga.”  ”Eftersom att jag tycker att det är en bra utbildning och om hon tycker det är intressant så passar det bra.”  ”För att denna utbildning är båda för tjejer och killar.”  ”För att det finns inte så mycket tjejer som går på industri,, tjejen komma få mer chans att få jobb..jag har en tjej kompis som studerat på industri och fick jobb direkt efter.”  ”För att det är en väldigt bred utbildning och man kan bli vadsomhelst.”  ”För att det är intressant att studera här. för att flera tjejer tror att teknik bara är för killar och att man behöver vara bra på datorer men så är det inte.”  ”Intressant arbete och det kommer att finnas mycket jobb efter att man tagit examen.”  ”Mitt program är inte köns-inriktad, gillar hon NO- ämnen är natur en lämplig linje för henne, precis som den är lämplig för killar som gillar NO-ämnen.”  ”Teknik är inget exklusivt för det ena eller andra könet.”  ”Öppnar chanser för en massa jobb.”


Ladda ner ppt "Teknikcollege Östergötland Författare: Gustav Pettersson18 januari 2016 Projektledare: Robert Wenemark© 2016 Skill."

Liknande presentationer


Google-annonser