Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Programinformation Internationella civilekonomprogrammet 22 augusti 2016 Henrik Nehler, Programansvarig Gunilla Söderberg, Programkoordinator.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Programinformation Internationella civilekonomprogrammet 22 augusti 2016 Henrik Nehler, Programansvarig Gunilla Söderberg, Programkoordinator."— Presentationens avskrift:

1 Programinformation Internationella civilekonomprogrammet 22 augusti 2016 Henrik Nehler, Programansvarig Gunilla Söderberg, Programkoordinator

2 Agenda Vilka som jobbar med programmet Programhemsidan Kurshemsidor – LISAM & Polopoly Universitetsorganisation Universitetskunskap Examination Kvalitet & vad kan ni bidraga med? Kort beskrivning av programmet

3 Vi som jobbar med programmet 3 Programansvarig – Henrik Nehler Programkoordinator – Gunilla Söderberg Landansvariga – Malin Gröndahl-Maass (tyska), Cecilia Enberg (franska) och Henry Lopez (spanska) Studievägledare – Malin Gröndahl-Maass Programadministratör – Catharina Elvör Lärare från olika avdelningar/ämnen och institutioner ELIN, StuFF Ni förstås!

4 Programansvarigs roll 4 Utveckla och profilera civilekonomprogrammet Samordna programmets innehåll och beställa kurser och inriktningar Säkerställa kvaliteten i undervisningen Upprätta budget och rapportera verksamhetens utfall till fakultetsstyrelsen Fråga gärna – jag hänvisar er vidare om det är något som jag inte kan hjälpa er med!

5 Programkoordinators roll 5 Akademisk koordinator Kvalitetsarbete – kursutvärderingsmöten Internationalisering Hålla kontakt med er och tidigare studenter (alumner) Fråga gärna – jag hänvisar er vidare om det är något som jag inte kan hjälpa er med!

6 Studievägledarens roll 6 Studievägledaren – ditt ”bollplank” – informera och stödja studenterna under studietiden upplysningar om studier på programmet studieplanering och studieteknik tillgodoräkning, byte av utbildningsprogram, parallelläsning studieintyg information om utlandsstudier Malin Gröndahl-Maass 013-281507 malin.grondahl-maass@liu.se A-huset, ingång 19 eller 19c (bredvid expeditionen)

7 Vem svarar på vad? 7 Frågor om enskild kurs – Kursansvarig Frågor om dina studier – Studievägledaren Frågor om dina utlandsstudier – Landansvarig Frågor om Ladok – Programadministratören Frågor om utveckling av programmet – Programansvarig Frågor kring kvalitet & internationalisering – Programkoordinator

8 Tveka inte att kontakta oss om ni undrar över något! 8 Malin Gröndahl-Maass malin.grondahl-maass@liu.se 013-281507 Catharina Elvör catharina.elvor@liu.se 013-281543 Henrik Nehler henrik.nehler@liu.se 013-281609 Gunilla Söderberg gunilla.soderberg@liu.se 013-281729

9 Programhemsida 9 Ni finner mycket information på programmets hemsida (t ex under fliken studieinformation)! http://www.liu.se/utbildning/program/internationellekonom/student?l=sv Kursinformation, tentamensschema, valinformation, utlandsinformation mm

10 Kurshemsidor 10 LISAM http://www.liu.se/utbildning/program/ekonom/student/filer-och- dokument/1.578663/Lisamintrsv.pdf http://www.liu.se/utbildning/program/ekonom/student/filer-och- dokument/1.578663/Lisamintrsv.pdf Polopoly Organisation & ledning http://www.iei.liu.se/fek/722g55?l=sv

11 Tveka inte att kontakta oss om ni undrar över något! 11 Pernilla Mideskog pernilla.mideskog@liu.se 013-281527 Catharina Elvör catharina.elvor@liu.se 013-281543 Henrik Nehler henrik.nehler@liu.se 013-281609 Gunilla Söderberg gunilla.soderberg@liu.se 013-281729

12 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) 12 Civilekonomprogrammet ges av Institutionen för Ekonomisk och Industriell Utveckling (IEI) – en unik storinstitution med ledande forskning inom många av de områden som ni kommer att läsa som kurser IEI har 470 anställda & 4400 helårsstudenter - LiUs största grundutbildningsinstitution Exempel på avdelningar: Företagsekonomi, Nationalekonomi, Affärsrätt, Produktionsekonomi, Logistik, Ekonomiska informationssystem, Industriell marknadsföring/ekonomi IEI är huvudinstitution för följande program: Civilekonomprogrammet, Internationella Civilekonomprogrammet, Affärsjuridiska programmet, I-linjen (Industriell ekonomi), M-linjen (Maskinteknik), Systemvetenskapliga programmet & Pol Kand-programmet

13 Viktiga universitetsbegrepp 13 Universitetets organisation – Rektor/Universitetsledning – Fakultet, t ex Fil Fak, Tek Fak, Med Fak – Institution, t ex IEI, MAI, IFM, IDA (här finner ni statistikavdelningen) – Avdelning/ämne, t ex Företagsekonomi (FEK), Nationalekonomi (NEK) eller Fackspråk – … snart ska ni läsa ”Organisation” och universitetet är en komplex variant på temat Personer som ni kommer att möta i undervisningen – Kursansvarig – Frank-Gilles (franska), Marisol (spanska), Christoph (tyska) – Professor – docent – universitetslektor – universitetsadjunkt – doktorand – amanuens (kan alla vara lärare på era kurser) – Undervisning – forskning – administration – tredje uppgiften …men viktigast av allt är ni!

14 Examination 14 Högskolepoäng (1,5 hp = 1 veckas arbete) Olika typer av examination – Skriftlig tentamen – är alltid individuell – Inlämningsuppgifter/projektarbeten – individuell/i grupp Ni måste alltid referera – annars fusk – Case – oftast i grupp – Muntlig tentamen, hemtentamen mm Betyg U/G/VG – Viktigt med bra betyg för att kunna välja bästa partneruniversiteten Rättning av salstentamina sker inom 10+2 arbetsdagar Feedback – även rättning, seminarier mm är feedback

15 Examination fortsättning Tre tentamenstillfällen ges per kurs och år – Ingen så kallad ”plussning” – Omprövning ska lämnas in inom 10 arbetsdagar LADOK – systemet för dokumentation av studieresultat Obs ni måste anmäla er till tentamen senast 10 dagar före tentamensdatum – anmäl er redan idag! Aktivera ditt fullvärdiga LiU-ID och hämta ut LiU-kortet nu på tisdag em. Tyska 12-12.30, spanska 12.30-13.00 & franska 13.00-13.30 Studentportalen - Där kan ni bl a anmäla er till tentor Tentamensguiden hittar ni här! http://www.student.liu.se/tenta/regler

16 Kvalitet – hur ni kan påverka programmet 16 KURT ELINs utbildningsutskott – Utbildningsbevakare och kursvärdar Programråd Programkonferens Strategiskt utvecklingsråd (SUR)

17 Vad kan ni bidra med? 17 Projekt via ELIN, t ex Case Academy, SUR, Diplomering, tUTOPIA mm Idéer som utvecklar programmet Missionering vid era hemmagymnasium Ett öppet klimat Vi som jobbar med programmet ser fram emot ett gott samarbete!

18 Några tips på vägen… 18 Tänk på vad ni vill vara och bli! Se framåt – Vill ni starta företag? Vill ni jobba i offentlig sektor? Vill ni jobba i storföretag? Vad är er drivkraft i studierna? Känner ni er som ekonomer? Ekonomer jobbar i många olika branscher Engagemang i något annat än studier är bra Klart att ni ska ha kul, men 40 timmars studier är ett viktigt riktmärke, annars kan det bli jobbigt senare under utbildningen – Tänk gärna studier som arbete under 8 timmar/dag må-fr

19 Vi kommer tillbaka… 19 En obligatorisk föreläsningsserie för den blivande civilekonomen: – Att bli en akademiker tors 8/9 kl 10 i C4 – Akademiskt lärande tors 22 sep kl 8 i C4 – Akademiskt skrivande v 47 Information om programmets kurser och inriktningar Besvarar frågor om studentliv och program Lycka till med era studier och ha en riktigt skoj nolle-p !

20 Vi vill… 20 … utveckla våra studenter till ämneskunniga individer som kan identifiera och lösa problem, och är: självständiga kreativa reflekterande kunniga och kompetenta sociala och samarbetsinriktade bra på att fatta beslut, även med begränsad information och under tidspress

21 Frågor? 21

22 International Business & Economics Program 240 Credits Commercial 10 & Trade Law Commercial 10 & Trade Law Financial 7 Accounting Financial 7 Accounting Management 7 Accounting Management 7 Accounting International 11 Economics International 11 Economics Micro- 9 economics Micro- 9 economics Bus. Com. I 3 Master Level 30 Courses Business Adm. or Economics Master Level 30 Courses Business Adm. or Economics Organization 7 and leadership Organization 7 and leadership Macro- 10 economics Macro- 10 economics Statistics 11 Business 5 Communication III Business 5 Communication III Business 10 Communication IV Business 10 Communication IV Exchange Studies Elective 30 Intermediate Courses in Business Adm. or Economics Exchange Studies Elective 30 Intermediate Courses in Business Adm. or Economics Master 30 Thesis (Incl. Research Methodology) Master 30 Thesis (Incl. Research Methodology) Business 9 Communication II Business 9 Communication II Financial7 Management Financial7 Management Business Adm. EconomicsBusiness Com. Statistics Business Law Exchange Studies (one semester is mandatory) Elective 30 Intermediate Courses in Business Adm. or Economics Exchange Studies (one semester is mandatory) Elective 30 Intermediate Courses in Business Adm. or Economics Year 1 Year 2Year 3 Year 4 Marketing 7 Business 7 Communication I Business 7 Communication I

23 www.liu.se Internationella civilekonomprogrammet


Ladda ner ppt "Programinformation Internationella civilekonomprogrammet 22 augusti 2016 Henrik Nehler, Programansvarig Gunilla Söderberg, Programkoordinator."

Liknande presentationer


Google-annonser