Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TMU-utskottet 2012-2016 1. Varning! Odd Fellow är Sveriges största Orden med ca 40.000 medlemmar – men vi minskar numera för varje år som går med ca 300.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TMU-utskottet 2012-2016 1. Varning! Odd Fellow är Sveriges största Orden med ca 40.000 medlemmar – men vi minskar numera för varje år som går med ca 300."— Presentationens avskrift:

1 TMU-utskottet 2012-2016 1

2 Varning! Odd Fellow är Sveriges största Orden med ca 40.000 medlemmar – men vi minskar numera för varje år som går med ca 300 medlemmar (1000 in – 1300 ut) Systrarna växer fortfarande men i avtagande takt Bröderna tappar mer än systrarna växer, därav nettotappet Vi har svårt att rekrytera yngre (30-40 år) Trots att vi är många och arbetar med omfattande välgörenhet är vi rätt osynliga och okända i samhället Vår åldersstruktur förskräcker! Den är ca 64-65 i snitt och den fortsätter att öka 2

3 Varning! Vi har många stora och växande loger men också de som står och stampar och de som är dalande och brottas med verkliga problem Intresset för vårt lägerarbete är sjunkande Våra arbetsformer i logerna ifrågasätts – upplevs inte alltid inspirerande och engagerande Många brödraloger har sjunkande närvaro och närvaron är genomgående högre hos systrarna Trots att vi vilar på tydliga värderingar är kunskapen om dessa varierande inom Orden, och vi är bättre på att ”prata om det” (etik) än ”att göra det” (moral) 3

4 Vägen fram… Vad kan vi göra redan nu? I ljuset av de varningar ni sett, intensifiera TMU arbetet på alla nivåer – loge, läger, distrikt och riksnivå – vi måste samverka! Vi måste lära av de goda exemplen, sprida dessa, samverka och hjälpa varandra. Varje TMU-nivå kan bidra på olika sätt. Ordensutveckling i det längre perspektivet? Tänka större och friare utanför ramarna – hur skulle vi vilja se ut, hur skulle vi vilja arbeta, hur vill vi bli sedda i samhället? Hur kan vi attrahera flera och bredare grupper i alla åldrar? Tankesmedjans arbete måste fortsätta! 4

5 Vi kan om vi vill… Vi befinner oss i ett känsligt läge – antingen förmår vi vitalisera oss eller så fortsätter det nedåt, och ju längre ner, ju svårare att vända Vi måste omedelbart bryta den nedåtgående medlemstrenden Storsiren har formulerat ett tydligt mål för Storloge perioden 2012-2016: Vi skall minst vara lika många 2016 som vi är nu 2012. Lyckas vi med det – har vi lyckats vända trenden. Det målet kommer vi att bryta ner till distriktsnivå. Hur kan vi påverka det: - Öka rekryteringen (T) - Minska utflödet (M + U) - 1000 in och 1300 ut måste kanske vändas till 1150 in och 1150 ut – det är ett högst nåbart mål! 5

6 Vända trenden… Rekrytering (öppna kranarna) TMU: Öka synligheten av Orden i samhället Var kan vi finna de som är 30-40 år? De som om 10-15 år skall ha våra ämbeten! Vi behöver fler kanaler in – webben! Vi behöver skapa fler rekryteringsmotorer inom logerna Ju äldre – ju mindre kontaktytor Närmare samarbete med ex Scouter (15-25 år) och Round Table (25-40) där vi har samma värdegrund – erbjuda dem en fortsatt vandring 6

7 Vända trenden… Minska tappet (sätt i proppen) TMU: Vi måste ta emot våra nya medlemmar bättre, investera i de ni lyckats rekrytera Fadderverksamheten Skapa engagemang – göra dem synliga, ge dem uppgifter – se till att de blir ofta besökare Yngre människor vill inte vänta… Ha mer koll på era sällan och aldrig besökare. 1/3 blir aktiva, 1/3 blir sällan besökare, 1/3 blir aldrig besökare, -> slutar… Här är systrarna klart duktigare än bröderna! 7

8 Vända trenden… Utveckla loge/lägerarbetet – skapa större upplevelse – TMU: De 2/3 som blir antingen sällan eller aldrig medlemmar finner det inte tillräckligt inspirerande Utan att ge avkall på våra hörnstenar (värderingar, etik, moral, traditioner) vi måste vitalisera arbetsformerna och innehållet inom loge och läger. Bli mer flexibla. Innehåll före form! Erbjuda mer upplevelse för själen. Det man finner spännande – det prioriterar man Ju mer upplevelse – ju mer engagemang – ju större närvaro – ju färre sällan besökare – ju färre avhopp…. Allt hänger ihop! 8

9 Vända trenden… Vi måste lära av de som lyckas väl: Vi måste utbilda i ledarskap – alla är inte födda till ledare. Den bäste bagaren blir inte med automatik den bäste ledaren. I alla andra verksamheter gör man skillnad på specialister och ledare. Alla vet effekten av tydligt och inspirerande ledarskap på alla nivåer. Tydligt och dynamiskt ledarskap leder framåt! Se till de goda exemplen – vad gör de som lyckas? Observera och lär. Besök varandra! Ta hem idéerna – kopiera! Ordna seminarier – dela med er – ni behöver inte uppfinna hjulet igen. Vi måste samverka mer inom distrikten. De svagare logerna behöver praktisk hjälp! DTMU? Vi skall vidareutveckla verktygen Kvalitetssäkring och Utvecklingsplan – de har vitaliserat TMU arbetet men kan kanske bli än bättre 9

10 Hemläxa till DSS… Du måste ta pulsen på dina loger inom distriktet i tre aspekter: Ta fram 5 års statistik på dina loger via medlemsregistret - ta en i taget Titta sen på tre aspekter: 1) Växer logen? Växer/står stilla/minskar 2) Närvaron? Ökande/stilla/minskar 3) Snittåldern? Sjunkande/stilla/ökan Rangordna sedan dina loger efter storlek – stora – medel – små Analysera utgångsläget – hur kan mina loger utvecklas med tanke på våra övergripande mål för hela Orden – vända trenden! Besök era loger och träffa ÄM – antingen vid Utvecklingssamrådet i april/maj eller vid annat tillfälle. 10

11 Mål för ditt distrikt 2012-2016 Storsiren har satt upp ett övergripande mål: Vi ska vara lika många i mars 2016 som vi var i mars 2012 – lyckas vi med det har vi vänt trenden (nuvarande netto tapp på ca 300 / år måste vända ner till +/-0), och det skulle kännas bra att åter vara över 40.000! Det målet kan vi bryta ner på distriktsnivå. Och nettoökning uppnås genom flera medlemmar in (T) och/eller genom färre avhopp (M och U). 1 medlem netto mer per år i våra 300 loger -> Målet uppnått! Se på vilket sätt dina loger kan bidra 11

12 Anta utmaningen för ditt distrikt Huvudmål: Att antalet bröder/systrar i ditt distrikt skall vara högre i mars 2016 än vad det är i mars 2012 (fler in, färre ut) Submål 1: Att snittåldern börjar sjunka (yngre in) Submål 2: Att närvarograden ökar (ökad upplevelse, ger färre ut, lättare att rekrytera) Observera att vi sätter målen på distriktsnivå. Ni har alla loger som är starka, stampar och har negativ trend. 12

13 Tips till DSS… Ta initiativet till enkla men fler TMU seminarier i era distrikt - välj ett område och gå på djupet Låt respektive ÄM ex. K, CM, PS, ÖM träffa sina respektive kolleger – det är ensamt ibland och logerna blir lätt silos Försök finna ut vilka loger som behöver hjälp men låt oss också få höra om era framgångsloger – vi behöver goda exempel att lära av Skapa gärna en DTMU grupp som kan jobba med de loger som behöver stöd Kontakta oss i Storlogens TMU utskott om ni söker bollplank – vi är till för er! 13

14 Vilken utmaning! Nu eller aldrig… Vi är nya, många av er är nya Vi vet läget, riskerna och möjligheterna Nu är det upp till oss själva Ska vi lugnt luta oss tillbaka och ha fortsatt trevligt och hoppas att det ordnar sig eller kavla upp ärmarna och på med spikdojorna? Det är vi 100 i det här rummet som kan göra skillnad för 40.000 medlemmar – är du beredd att kliva på tåget? Vi inom Storlogens TMU utskott ser fram emot att få jobba med er. Tack för mig! 14


Ladda ner ppt "TMU-utskottet 2012-2016 1. Varning! Odd Fellow är Sveriges största Orden med ca 40.000 medlemmar – men vi minskar numera för varje år som går med ca 300."

Liknande presentationer


Google-annonser