Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Närhet konserter i bokhallen scener för både repetition och föreställning 3 scener utomhusscen möjlighet till gemensam fika multimedia och studio serveringsmöjlighet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Närhet konserter i bokhallen scener för både repetition och föreställning 3 scener utomhusscen möjlighet till gemensam fika multimedia och studio serveringsmöjlighet."— Presentationens avskrift:

1 närhet konserter i bokhallen scener för både repetition och föreställning 3 scener utomhusscen möjlighet till gemensam fika multimedia och studio serveringsmöjlighet för den publika delen underjordisk gång alternativt glasbro lätt att frakta rekvisita professionella miljöer för scenkonst nya konstellationer långtidsperspektiv tillgänglighet för alla kreativitet samverkansvinster teknik och teknisk kompetens samlingspunkt förvaringsutrymmen mångfald ändamålsenliga lokaler black box plats för möten innovation ung möter gammal konstarternas smältdegel

2 Lägesraportering ksau onsdag den 23 januari 2013

3 Beslut Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-05 att gå vidare med frågan om ett kulturstråk Stadsbibliotek-Tingshus-Kronohäkte och begär samtidigt en helhetslösning som ska tas fram i samråd med arkitekt och annan specialkompetens. Kommunstyrelsen avsätter 150 tkr för detta. Region Skåne ger ett bidrag på 150 tkr.

4 Lägesrapport Beskrivning projektorganisation Politisk styrgrupp Tjänstemannastyrgrupp Delprojekt Tingshus Delprojekt Stadsbibliotek/Kronohäkte Delprojekt arkiv

5 Delprojekt Tingshus FSG barn- och utbildningsförvaltningen 18 december - information Backahills representant Cadprojektören Anders Lundahl (ritade för John Bauer) Funktionsbeskrivningar Kulturskola, bibliotek, Café Källan och föreningar klar 7 januari 2013. Första presentation 23 jan.

6 Tingshus fortsättning Ingen verksamhet i Parkskolan efter den 15 september Permanenta kontra temporära lösningar beroende på bland annat Nyhems aula och stängning av Parkskolan Dialog med Rönnegymnasiet Hösttermin i Tingshuset

7 Bibliotek och Kronohäkte FSG kultur- och fritidsförvaltning 3 dec Upphandling arkitekt januari Skissförslag klart för presentation i vår Helhetslösning som inbegriper Tingshuset Skapa ett Facebook-event för löpande information och mottagande av synpunkter Omfattning på ombyggnad utifrån framtagen kostnadsberäkning

8 Delprojekt arkiv Arkivfrågan en del av Kulturstråket 2 500 löpmeter för att rymma Folkrörelsearkivet och arkivet på Heimdall, samt som avlastning för Stadshuset Ny lösning för konstförvaring

9 Kulturstråkets totala yta Kulturstråkets totala yta uppgår till 5 500 –Stadsbiblioteket 3 500 m 2 –Tingshuset 1 520 m 2 –Kronohäktet ca 370 m2 –Minus Parkskolan på 2 533 m 2 Den totala ytan är mindre men bör planeras för att istället utnyttjas mer effektivt

10 Avgränsningar fastigheterna Tingshuset – ägs och förvaltas av Backahill. (hyreshantering) Stadsbiblioteket – ägs och förvaltas av Ängelholmslokaler (hyreshantering) Kronohäktet – ägs av kommunen, förvaltas av Ängelholmslokaler (kommunen avsätter medel, Ängelholmslokaler ges ett uppdrag)

11 Workshop i mindre grupper Framtidsbild 2020 Kulturstråket som framgångskoncept Vilken målbild ser vi? Vilka faktorer bidrar till ett lyckad koncept? Exempelvis utifrån: –Verksamhetsperspektiv –Ekonomiskt perspektiv –Framtidsperspektiv Vilken betydelse kan Kulturstråket få för kommunen och delregionen?

12 Vilken målbild ser vi? En levande mötesplats för alla - all slags kultur där även finns möjlighet att skapa nya verksamhetsformer. Moderna och funktionella lösningar som överensstämmer med myndighetskrav. Tänka på att man bygger för 25 år framåt. Tingshuset blir trångt i början - ingen stor scen. Känns tillfälligt för litet - saknas salar. Fungerande flexibla lösningar för att dels underlätta förflyttningar av rekvisita och publik

13 Vilka faktorer bidrar till ett lyckat koncept? Samverkan nås genom att verksamheter byggs upp gemensamt Ändamålsenliga lokaler bidrar till ett rikt kulturliv oavsett ekonomiska bidrag Kulturstråk som gör Ängelholmarna stolta Långsiktigt planerande Jobba över gränserna Åldersintegrering

14 Vilken betydelse kan kulturstråket få för kommunen och delregionen? Stärker identiteten hos Ängelholmarna. Ge möjlighet att ta hit intressanta kulturupplevelser istället för att vi ska ta oss till dem. Öka intresset för Ängelholmarna att ta del av kulturen på hemmaplan samt att locka besökare från andra kommuner. Att behålla ungdomarna i kommunen efter gymnasiet

15 Nästa steg Applicera funktionsbeskrivningarna på Tingshus, Stadsbibliotek och Kronohäkte Ge uppdrag till en arkitekt för helhetslösning Introducera byggprojektledare som tillsammans med fastighetstrateg uppdaterar tidplanen Byggprojektledare kostnadsberäknar helhetslösningen. Politiken beslutar om omfattning på ombyggnad Framtagande av budget för projektet


Ladda ner ppt "Närhet konserter i bokhallen scener för både repetition och föreställning 3 scener utomhusscen möjlighet till gemensam fika multimedia och studio serveringsmöjlighet."

Liknande presentationer


Google-annonser