Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Växjö 2009 1 ÅSTORP. Växjö 2009 2 ÅSTORP Växjö 2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Växjö 2009 1 ÅSTORP. Växjö 2009 2 ÅSTORP Växjö 2009."— Presentationens avskrift:

1 Växjö 2009 1 ÅSTORP

2 Växjö 2009 2 ÅSTORP

3 Växjö 2009

4 ”Förskolan skall ge förutsättningar för att en gynnsam begreppsbildning växer fram hos barnet, som gör att det …. förstår grundläggande begrepp, förstår viss växelverkan mellan begrepp och enkla systemrelationer. Barnet inhämtar inte i första hand kunskaper utan lär sig en metod att lära (SOU 1972:26 s 64-65) Växjö 20094

5 Bildning…en resa Tradition och kulturarv Kommunikationskompetens Kritisk förmåga Skapande fantasi Kreativ förmåga Gustavsson och Liedman INFORMATIONSKOMPETENS

6 Växjö 2009 … ha ett helikopterperspektiv Att vara informationskompetens är bl a att ha: ett nyfiket och reflekterande förhållningssätt till omvärlden. förmåga till överblick över olika områden. redskapen och färdigheterna i att söka, hantera och presentera information (språket, infofärdighetsträning, hänga med i den tekniska utveckling av redskapen i informations- och kommunikationsteknik) driften och redskapen för att lära. Växjö 20096 INFORMATIONSKOMPETENS

7 Växjö 2009 UNESCO (2007) Libraries, of all kinds, but especially public and community libraries, have had and will continue to have a key, major role in Information Literacy and Lifelong Learning promotion and application. Therefore, the national library associations, in cooperation with national library and information science (LIS) schools and programs, should reinforce their activities and take the leadership in the promotion of the Information Literacy by ---- NS&V = National Information Literacy and Lifelong Learning Strategy and Vision Växjö 20097

8 Information Literacy Stage One: Realize that a need or problem exists that requires information its satisfactory resolution. Stage Two: Know how to accurately identify and define the information needed to meet the need, solve the problem, or make the decision. Stage Three: Know how to determine whether the needed information exists or not, and if it does not, know how to create, or cause to be created the unavailable information (also referred to as “creating new knowledge”). Stage Four: Know how to find the needed information if you have determined that it does, indeed, exist. Växjö 20098

9 Forts Information Literacy Stage Five: Know how to create, or cause to be created, unavailable information that you need; sometimes called “creating new knowledge.” Stage Six: Know how to fully understand found information, or know where to go for help if needed to understand it. Stage Seven: Know how to organize, analyze, interpret and evaluate information, including source reliability. Växjö 20099

10 Forts Information Literacy Stage Eight: Know how to communicate and present the information to others in appropriate and usable formats and mediums. Stage Nine: Know how to utilize the information to solve a problem, make a decision or meet a need. Stage Ten: Know how to preserve, store, reuse, record and archive information for future use. Stage Eleven: Know how to dispose of information no longer needed, and safeguard information that should be protected. Växjö 200910

11 Växjö 2009 Hur och med vilka metoder kan vi erbjuda undervisning och handledning i informationsfärdighet? Växjö 200911

12 Växjö 2009 "Det var roligt. Men det var svårt i början. Men det blev ju lättare senare. Och då kunde man hitta mycket snabbare. … Ja, jag lärde mig jätte mycket! Nu går det snabbt att leta upp saker. " "I sexan hade jag problem med att veta vilken bok som jag skulle leta i. Det var ju olika nummer eller bokstäver. Men det har blivit någorlunda bättre nu… Ja, när jag tog en bok, men där skall ju stå, och det stod rsh, det börjar ju på det… Ja, det har stor nytta! Där står ju mycket om gamla städer och krig och alltihop. Så dom skall man definitivt lära sig innan man lär sig datorer! " " Man har ju inte lärt sig allt." "Vi fick ju jobba med de där frågorna hur man sökte upp: Var hittar du recept på sockerkaka och en massa sånt. Och så fick vi leta upp det." … "För att vi skulle lära oss att hitta olika saker. Man lär sig ju inte bara att hitta recept. Man kan ju också hitta andra saker."

13 Växjö 2009 Utvärdering av infokurs Roligt Lärt sig (söka info & använda datorer) Olika sökmöjligheter (inkl telefon) Nytta av Överför

14 Växjö 2009 Att motivera! Relevans Nytta Känslor Motivation Nyfikenhet Fantasi Veta målet Koppla till tidigare förförståelse Samtala Växjö 200914 Forskningen (Dewey, Bruner, Vygotskij mfl) Intervjusvar Något är roligt Man får själv välja Själv lära sig Ta reda på sånt man inte vet Om man är intresserad Kan bli intresserad Rörlighet Variation Arbeta tillsammans Söka och hitta Om man är duktig på området Hur lärarens undervisning är

15 Växjö 2009 Att lära enligt eleverna: Ytinrikat lärande - att rabbla kunskap, ett kvantitativt synsätt Djupinriktat lärande - "lära sig ordentligt", ett kvalitativt synsätt Växjö 200915

16 Växjö 2009 "Då hade vi lite kemi, lite fysik lite geografi. Ja, det gick mer in i vartannat. Men nu är det mer. Nu delar vi upp det. Jag vet inte varför det är så. "

17 Växjö 2009 Infokurs

18 Växjö 2009 Besök Åsneryd! Växjö 200918

19 Växjö 2009 Eller … Växjö 200919 Christopher Columbus

20 Växjö 2009

21 Upplevelse av misslyckande… Hos mig själv Förberett mig dåligt Slarvat Dålig utvärdering Tidsbrist Inte anpassat Undervisnings- materialet Pedagog Affärsidkare Eleverna vana vid Annan metodik Faktorer jag inte kan påverka Växjö 200921

22 Växjö 2009 Utmaningar Bristande kunskaper Avsaknad av styrdokument och undervisningsmaterial Bristande samverkan Synen på vår yrkesroll Hot om nedskärningar Växjö 200922 Möjligheter Vad erbjuder vi? Agera som ledare Hur erbjuder vi? Hur hänger vi med?

23 Växjö 2009 Att hänga med … 23Växjö 2009

24 Hemsidan Ansiktet utåt Service Lockande reklampelare Tilltalande Lättläst Innehållsrik Aktuell Föränderlig Lockande Växjö 200924 Gamla ”nyheter” Minabibliotek.se

25 Växjö 2009

26 Nya presentationstekniker Issuu.com – Björnekullaskolans skoltidning och SkolbiblioteksplanenBjörnekullaskolans skoltidningSkolbiblioteksplanen Voki Delicious Go!Animate Växjö 200926

27 Växjö 2009 Hänga med… Feeds tillsammans med t ex Google ReaderGoogle Reader

28 Växjö 2009 Till sist … och hur ska vi klä oss???

29 Växjö 2009 Källor: Christopher Columbus http://www.allaboutexplorers.com/explorers/columbus.htmlhttp://www.allaboutexplorers.com/explorers/columbus.html Delicious http://delicious.com/Delicioushttp://delicious.com/ Go!Animate http://goanimate.com/?utm_source=embed http://goanimate.com/?utm_source=embed Google Reader http://www.google.com/reader/view/?hl=sv&tab=wyhttp://www.google.com/reader/view/?hl=sv&tab=wy Issuu – Skoltidningen http://issuu.com/bjorne/docs/skoltidningenhttp://issuu.com/bjorne/docs/skoltidningen Kolla källan – Idélåda kring källkritik http://blogg.skolutveckling.se/kollakallan/http://blogg.skolutveckling.se/kollakallan/ Lärarförbundets lilla handbok för skolbibliotekarier – Har din skola det skolbibliotek den förtjänar http://www.lararforbundet.se/web/shop2.nsf/81fd9969356536f5c1256e5a003339b3/045D1B3 BE1DCA6F5C1256EAD003BF789/$file/L%C3%A4rarbibliotekarie_2008.pdf http://www.lararforbundet.se/web/shop2.nsf/81fd9969356536f5c1256e5a003339b3/045D1B3 BE1DCA6F5C1256EAD003BF789/$file/L%C3%A4rarbibliotekarie_2008.pdf Oxenmyr, Leif (2007). Skolbibliotekets verksamheter – en studie av hur skolbibliotekarier och lärarbibliotekarier prioriterar skolbibliotekets verksamheter utifrån social identitet. Magisteruppsats. Högskolan Borås. http://dspace.bib.hb.se:8080/dspace/bitstream/2320/2593/1/07- 115.pdf http://dspace.bib.hb.se:8080/dspace/bitstream/2320/2593/1/07- 115.pdf Shutterborg http://shutterb.org/http://shutterb.org/ Unesco http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001570/157020e.pdfhttp://unesdoc.unesco.org/images/0015/001570/157020e.pdf USA skolbiblioteksstatistik 2008 http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/aasl/SLCreport2008.dochttp://www.ala.org/ala/mgrps/divs/aasl/SLCreport2008.doc WebTools4U2use http://webtools4u2use.wikispaces.com/ http://webtools4u2use.wikispaces.com/ Voki http://www.voki.com/create.phphttp://www.voki.com/create.php Åsneryd http://hem.passagen.se/villafalken/fake.htmhttp://hem.passagen.se/villafalken/fake.htm Åstorps kommun. Björnekullaskolan http://www.astorp.se/barnutbildning/rektorsomraden/bjornekullaskolan.4.f6fd5410bb24103 558000304.html http://www.astorp.se/barnutbildning/rektorsomraden/bjornekullaskolan.4.f6fd5410bb24103 558000304.html Björnekullaskolan bokblogg http://bjornekullaskolan.edublogs.org/http://bjornekullaskolan.edublogs.org/ Björnebloggen http://bjornekullaskolan-skolbiblioteket.blogspot.com/http://bjornekullaskolan-skolbiblioteket.blogspot.com/ Växjö 200929

30 Växjö 2009 Diskussion Fråga 1. Behövs någon undervisning i informationsfärdighet? Fråga 2. Hur gör du? Alla i gruppen berättar om och hur de gör. Fråga 3. Svårigheter? Fråga 4. Positiva erfarenheter? Fråga 5. Positiva erfarenheter och exempel på samarbete. Fråga 6. Vilken service erbjuder vi våra användare?


Ladda ner ppt "Växjö 2009 1 ÅSTORP. Växjö 2009 2 ÅSTORP Växjö 2009."

Liknande presentationer


Google-annonser