Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Värmlands Handbollsförbunds Lägerstege. Hur får vi våra spelare att utvecklas och prestera resultat? Må bra! Människoperspektivet Tränings och spelidé.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Värmlands Handbollsförbunds Lägerstege. Hur får vi våra spelare att utvecklas och prestera resultat? Må bra! Människoperspektivet Tränings och spelidé."— Presentationens avskrift:

1 Värmlands Handbollsförbunds Lägerstege

2 Hur får vi våra spelare att utvecklas och prestera resultat? Må bra! Människoperspektivet Tränings och spelidé Helheter ”Triaden” P- Triangeln” Filosofi. ”Ett tänk” Tanke – Känsla - Handling Kombinationen ”Må bra och samtidigt prestera och utvecklas” KASAM = meningsfullt, hanterbart och begripligt KASAM = Känsla Av Sammanhang

3 KASAM – perspektivet KASAM = Känsla Av Sammanhang 2. Salutogent perspektiv Vad är det som leder till hälsa och prestation? Vilka faktorer påverkar hälsan i positiv riktning? Varför överlever och klarar en del av livet, trots alla problem och umbäranden?

4 Nyckelorden Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet På och utanför planen

5 Meningsfullhet i handboll Delaktighet – träning och match Intresse/motiv – träning och match Socialt – laganda och individualitet Framtidstro – att våga tro på sin förmåga Mål – vad har du/vi för mål på kort och lång sikt? Vi jobbar med ALM ( ansträngning lärande, misstag och GUL (glädje utmaning lärande).

6 Begriplighet i handboll Förutsägbarhet i träning/match Information i träning och match Kommunikation i träning och match Förståelse i träning och match Struktur i träning och match Insikt/medvetenhet i träning och match

7 Hanterbarhet i handboll Resurser – tekniska, taktiska, fysiska, mentala och sociala. Kontroll – tester Bemästra – se ovan Kunskap – Vad? När? Hur? Varför? Kompetens – handlar om genomförandet, d.v.s. verktygen/registret Påverka – handlar om ansvar, både från ledare och spelare

8 Hur får man ”KASAM” Meningsfullhet Att skapa rimliga mål för spelarna och lagen Att göra träningen rolig och stimulerande för spelarna Att skapa hopp och optimism ALM + GUL+ BRA + KOL= Utveckling Resultat

9 Varför denna salutogena filosofi? KASAM – har ett starkt samband med hälsa ” att må bra är grunden för en prestationskultur” både för unga och gamla KASAM – har en klart skyddande faktor i högrisk situationer t.ex. att spela handboll på elitnivå är en högrisksituation, där man är utsatt för mycket press

10 Varför denna salutogena filosofi? KASAM – är inte genetiskt utan miljöbetingat ” ”Värmlands andan”. Vad innebär det att spela i Värmlandslaget? KASAM – går alltid att förändra. Finns i vår kultur. Vad är bra, mindre bra med den?

11 Varför är det så viktigt att uppleva sammanhang? Hjälper oss att organisera vår vardag Hjälper oss att prioritera och sortera Kan skydda mot stress och utbrändhet Vet vad man kan göra tillsammans Skapar trygghet Detta kan göras på olika sätt! KASAM = Känsla Av Sammanhang

12 ( mål / attityd taktik teknik fysiologi kost psykologi Helhet Förening KASAM

13 Träningstriaden Fysiken Tekniken/ Taktiken Mentala/ Sociala KASAM = känsla av sammanhang Meningsfullt Hanterbart Begripligt

14 Prestationstriangeln KASAM

15 Handbollens Komplexitet Vad missar vi när vi ser en sådan här bild?

16 Vår filosofi/vision i vårt förbund Spelaren skall äga sin träning Spelaren skall äga sitt spel Spelarna skall äga sitt liv = KASAM

17 Spelarutveckling - Helhetsperspektiv Ledarskap ledarfilosofi pers. utveckling motivations klimat individuell coachning kommunikation återhämtning Socialt stöd  kontakt med föräldrar  kontakt med skola  bygga nätverk  lagsammanhållning Instruktion  motorisk inlärning  koordination  I individuell teknik/ ”Progressionsmodellen”  Individuella samtal  beslutsfattande Personlighet  självkänsla  identitet  perfektionist  egen kontroll Livsstil  attityder  etik/moral  planering  stresshantering Prestation  Match/träningsrutiner  Stresshantering  Koncentration  Självförtroende  Mentala förb. KASAM

18 Tillämpning inlärning program mål/visioner utbildning utvärdering Observation behov bekräftelse teorier analyser fakta principer forskning Definitioner beskrivningar samband orsaker effekter Tillämpning Teoridriven praktik Arbetsmetod KASAM

19 SPELFÖRSTÅELSE SPELINTELLIGENSSPELUPPFATTNING PERCEPTUELL FÖRMÅGAINTELLEKTUELL FÖRMÅGASOCIAL SPELFÖRSTÅELSEFYSISKA KVALITÉER Roll Relation Spelförtroende Position Uppgift Ansvar Trivsel Empati Emotioner Känslor Trygghet Kompetens Självtillit Lirare Sociala roller Hierarki Kommunikation FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SPELFÖRSTÅELSE Kognition Tankeprocesser Kreativitet Konsekvenser Självklarheter Minnes processer Inlärning Igenkänning Mönster- igenkänningsteknik Associera Fantisera Drömma Problemlösnings förmåga Dra slutsater Resonera Analysera Reflektera Split vision Kognitiv och Perceptuell psykologi Scanning Focusering Mottag av stimuli Hämt av stimuli Upfattnings förmåga Sinnen -syn -hörsel -lukt -smak -känsel 1. ARV TRÄNING/RETNING -mängd -kvalité -typ av träning Motorisk skicklighet Styrka Spänst Snabbhet Uthållighet Rörlighet Kroppsdim Arv Utv.Principer -cephalo kaudala -proximodestala Oberoende av boll - teknik Oberoende av kropp -kraft -kropp -tid -rum Automatisering Generalisering Koordinativa kval -proprioception -anpassning -kombinations -öga-hand -öga-fot öga-kropp -reaktion -balans KASAM

20 Så spelar vi handboll Vi vill definiera ordet spelidé som en filosofi i hur vi ska spela handboll: Individuellt, taktiskt/tekniskt Kollektivt, taktiskt/tekniskt I grunden är det den individuella tekniken och färdigheten som är avgörandet för hur bra vi lyckas, gäller både försvar och anfall. Utifrån de kunskaper vi har individuellt (och senare i utvecklingen även kollektivt) skapar vi i allt högre utsträckning vårt spel tillsammans.

21 Vi spelar försvars- och anfallsspel på hela spelplanen. Vi tar oss till rätt avslut så snabbt som möjligt. Vi styr motståndarnas spel och avslut – ger dem kort om tid och liten yta att spela på.

22 Hur ser vår målbild ut när det gäller individuella kunskaper/färdigheter gå förbi på båda sidor av sin försvarare skjuta över och på bägge sidorna om sin försvarare ta emot och leverera en passning i maximal fart( både röda/gröna) välja rätt samarbete ta ett rätt och klokt värderat avslut stoppa sin motståndare på hela plan; låsa, skärma av, pressa

23 Våra målvakter ska kunna: rädda nära 50 procent av skotten med en väl utvecklad och trygg grundteknik delta/dirigera tillbakadragandet, skära yta/ bryta uppspel delta i/och organisera/dirigera försvarsspelet starta/dirigera uppspel/anfall – kontra (fas 1)

24 Nyckelord för spelidén i Lägerstegen INITIATIV – våga, individ/lag, RÖRELSE – alla riktningar, timing/balans KREATIVITET – påhittig, våga GLÄDJE – motivation. GUL – glädje, utvecklande och lärande TEMPOVÄXLINGAR – ”kvicket” tanke – känsla - handling STOR INDIVIDUELL TEKNIK – brett register – måste ha verktygen för att kunna utföra

25 FÖRSVARSSPEL är; grunden till framgång och ska ses som en ”taktisk viljekamp” som går ut på att få tag på bollen så fort och så smart som möjligt! Tänk på att om ett lag har ett samspelt försvar kommer kontringarna automatiskt och anfallsspelet därefter. Grunden för att lyckas med FÖRSVARSSPELET är att varje individ kan värdera om motståndaren ska skjuta, gå på genombrott, spela in eller spela vidare

26 Vad är grunden för ett lyckat försvar? GRUNDSTÄLLNING – KOMMUNIKATION PACKA BOLLHÅLL – JOBBA ÖVER ZON STÖTA/SÄKRA – TÄCKA FOTARBETE – JOBBA MED ARMARNA TA BOLLEN I STUDSEN DIAGONALSTÄLLNING/SNEDSTÄLLNING VILJA – TUFFHET – INGE RESPEKT GÅ RUNT M6 – GÅ UR SPÄRR/LÅS UPP UPPGIFT HELA TIDEN VÄRDERA MOTSTÅNDAREN – SPELFÖRSTÅELSE MOD – KAMP! TÄTHET – BREDD – DJUP I ALLA SYSTEM

27 Progressionen - teknikmoment 1. Känna till – ex. skottfint 2. Förstå - ex. skottfint 3. Kan – ex. skottfint 4. Gör – ex. skottfint 5. Gör i fullfart – ex. skottfint 6. Använder i match – ex-skottfint

28 TEKNISK/TAKTISK PROGRESSIONSMODELL: MÖNSTER (totalt samarbete av hela laget, men med stor individuell frihet) GRUNDER ANFALL - FÖRSVAR (samarbete 2 och 2 eller flera, utveckling av individuell teknik vid samarbete) INDIVIDUELL TEKNIK ANFALL - FÖRSVAR (individens handbollsspecifika teknik) GRUNDTEKNIK (individens handbollsspecifika grundteknik) KOORDINATIVA EGENSKAPER (individens generella teknik)

29 Spelaranalys Ett bra sätt att följa upp spelarens utveckling genom åldersgrupperna är att dokumentera framstegen genom spelaranalys. Analysen gör det enklare att se vad spelaren behöver träna mera på samt hjälper tränaren i träningsplaneringen

30 NamnFöddPosition MomentKänna tillFörståKanGörGör i full fartAnvänder i match Betyg 1 - 5 Teknik: Bollhantering Kan studsa bollen med vänster och höger hand Kan dribbla bollen framåt - bakåt med höger och vänster hand Teknik: Passningar Håller armen högt vid passning Klarar löppass Klarar studspass Kan passa med den icke dominanta handen (”fel” hand) Kan hoppa och passa Teknik: Skott 9M Kan skjuta avstämt skott Kan skjuta hoppskott Teknik: Skott 6M Kan hoppa in från linjen med armen högt Teknik: Skott K6 Kan skjuta från kanten med armen högt Teknik: Genombrott Kan se luckan Kan göra dubbelfint Kan göra skottfint Kan göra stegisättning Kan göra egna finter Teknik: Försvar Kan grundställning försvar Kan stöta – backa – arbeta i sidled Kan säkra Kan snedställa Taktik Förstår rollerna i ett 6 – 0 försvar Förstår kontringsspelet

31

32

33


Ladda ner ppt "Värmlands Handbollsförbunds Lägerstege. Hur får vi våra spelare att utvecklas och prestera resultat? Må bra! Människoperspektivet Tränings och spelidé."

Liknande presentationer


Google-annonser