Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sida 1 Svenskarnas semesterplaner 2008 Pengar - Resor - Miljö Baserat på en undersökning från Synovate för Nordea Anna Bäcklund Privatekonom Juni 2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sida 1 Svenskarnas semesterplaner 2008 Pengar - Resor - Miljö Baserat på en undersökning från Synovate för Nordea Anna Bäcklund Privatekonom Juni 2008."— Presentationens avskrift:

1 Sida 1 Svenskarnas semesterplaner 2008 Pengar - Resor - Miljö Baserat på en undersökning från Synovate för Nordea Anna Bäcklund Privatekonom Juni 2008

2 Sida 2 Inledning Hur ser planerna ut för sommarens semester? Hur mycket kommer sommarsemestern kosta? Vart åker man? Hur finansieras semestern? Vad får barnen i extra fickpengar under sommarsemestern? Är människor redo att betala extra för miljöpåverkan under semestern? Vad kostar barnens fritidsaktiviteter under sommarlovet? Detta är några av de frågor denna studie ger svar på. Målgruppen för undersökningen är personer i åldern 18-65 år. Undersökningen genomförs även i övriga nordiska länder. Definition av hushållsinkomstnivåer i studien Låg: Mindre än 299 000 kronor per år Medel: 300 000 kr – 599 999 kronor Hög: 600 000 kronor eller mer

3 Sida 3 Svenska hushåll planerar att semestra för 45 miljarder kronor Hur mycket uppskattar du att sommarsemestern kommer att kosta i år, totalt sett för ditt hushåll? Inkludera kostnader för hela sommarsemestern med resa, boende, mat, nöjen och shopping. Genomsnittligt belopp för sommarsemestern är 12 800 kr per hushåll. Det genomsnittliga beloppet är 1 200 kr lägre i år jämfört med förra året, vilket motsvarar en minskning med 9 procent. Med hänsyn till inflation är minskningen 12%. 2007 var det genomsnittliga beloppet 14 000 kr per hushåll.

4 Sida 4 Endast resor utanför Europa beräknas bli dyrare Hur mycket uppskattar du att sommarsemestern kommer att kosta i år, totalt sett för ditt hushåll? Inkludera kostnader för hela sommarsemestern med resa, boende, mat, nöjen och shopping. Jämförande siffror från 2007, då frågan ställdes vid samma tidpunkt. Genomsnittliga belopp per destination: Sverigesemestern får kosta 1 700 kr mindre i år, en minskning med 13%. - 15% + 15% - 8%

5 Sida 5 Semestern blir dyrast för Stockholmare Hur mycket uppskattar du att sommarsemestern kommer att kosta i år, totalt sett för ditt hushåll? Inkludera kostnader för hela sommarsemestern med resa, boende, mat, nöjen och shopping. Genomsnittliga belopp per gruppering:

6 Sida 6 Stora familjer lägger 25% mindre på semester i år Hur mycket uppskattar du att sommarsemestern kommer att kosta i år, totalt sett för ditt hushåll? Inkludera kostnader för hela sommarsemestern med resa, boende, mat, nöjen och shopping. Genomsnittliga belopp per hushållsstorlek: Inom parentes visas ungefärligt belopp per person (pp) i hushållet samt belopp från 2007. (8 700 kr/pp. 2007; 8 600 kr) (6 700 kr/pp. 2007; 6 500 kr) (4 600 kr/pp. 2007; 5 700 kr) (3 900 kr/pp. 2007; 4 500 kr) (3 100 kr/pp. 2007; 4100 kr)

7 Sida 7 En tredjedel tror att de kommer att använda mindre pengar i år eftersom de valt en billigare semester Varför tror du att du kommer att använda mindre pengar i år? Var fjärde menar att hushållets ekonomi blivit sämre i år. Tio procent nämner generellt att omkostnaderna blivit lägre och 12 procent nämner att omkostnaderna blivit lägre på destinationen.

8 Sida 8 Varför tror du att du kommer att använda mer pengar i år? Var tredje person menar att de själva valt en dyrare semester. Mer än var fjärde menar att omkostnaderna blivit högre., men nästan lika många menar att hushållet fått det bättre i år. En fjärdedel tror den dyrare semestern beror på högre omkostnader i år

9 Sida 9 Semestern finansieras främst genom lönen och sparmedel Hur planerar du att finansiera sommarsemestern i år? Fler svar möjliga Var fjärde tar hjälp av skatteåterbäringen. Yngre arbetar i högre grad extra (27 procent). 18-41-åringar finansierar i högre grad semestern pengar de får tillbaka på skatten. De som ska semestra i långt bort använder i högre utsträckning sparade pengar som finansieringsform (cirka 80 procent).

10 Sida 10 Svenskarna reser något mindre i år Var tror du att du kommer att tillbringa din sommarsemester i år? Fler svar möjliga. Jämförande siffror från 2007, då frågan ställdes vid samma tidpunkt. Semester i Sverige 2008: 84 procent 2007: 86 procent Reser utomlands 2008: 41 procent 2007: 44 procent

11 Sida 11 Höginkomsthushåll åker utomlands Lägre hushållsinkomst (299 999 kronor eller mindre) Mellanstor hushållsinkomst (300 000-599 999 kronor) Högre hushållsinkomst ( 600 000 kronor eller mer) Höginkomsttagare planerar i större utsträckning att semestra utomlands, totalt 52 procent, varav 35 procent planerar semestra i Europa. Hushåll med mellanstor och lägre inkomst planerar i högre grad att stanna hemmavid. Netto utom- lands: 33% Netto utom- lands: 52% Netto utom- lands: 39%

12 Sida 12 Barnen är med och väljer resmål och kvinnorna avgör hur mycket pengar som ska användas till shopping! Uppfattningen att man själv bestämmer till största del. 9 av 10 kvinnor anser att det är de själva som bestämmer shopping- budgeten på resemålet. Vem/vilka i hushållet beslutar över följande områden? Fler svar möjliga. OBS! Endast barnhushåll.

13 Sida 13 Sammanfattning över resemål och kostnad per åldersgrupp Totalt18-29 år30-41 år42-53 år54-65 år Sverige, hemma62%71%62%67%48% Sverige, inte hemma51%47%65%46%48% Norden14%7%17%13%19% Europa28%34%24%31%22% USA2% 1%2%0% Asien1%2%0%2%1% Baltikum1%00 2% Andra delar av världen1% Har ingen sommarsemester4%9%4%1%4% Kostnadsuppskattning 2008: (Kostnadsuppskattning 2007): 12 800 kr (14 000 kr) 8 800 kr (10 800 kr) 13 600 kr (13 600 kr) 15 000 kr (17 300 kr) 13 200 kr (14 900 kr) Var tror du att du kommer att tillbringa din sommarsemester i år? Fler svar möjliga (blå markering= högre andel och orange= lägre andel jämför med samtliga) Hur mycket uppskattar du att sommarsemestern kommer att kosta i år, totalt sett för ditt hushåll? Inkludera kostnader för hela sommarsemestern med resa, boende, mat, nöjen och shopping.

14 Sida 14 Nordborna planerar att semestra för i genomsnitt 1 680 Euro Hur mycket uppskattar du att sommarsemestern kommer att kosta i år, totalt sett för ditt hushåll? Inkludera kostnader för hela sommarsemestern med resa, boende, mat, nöjen och shopping. Totalt belopp 16 miljarder Euro: Norge: 4,5 miljarder Danmark: 3,5 miljarder Sverige: 4,8 miljarder Finland: 3 miljarder 15 600 kr 23 400 kr 15 700 kr 12 800 kr13 100 kr

15 Sida 15 Nordisk sammanfattning TotaltNorgeDanmarkSverigeFinland Semester hemma56%52%48%62%56% Semester i det egna landet51%50%43%51%58% Norden13%21%10%14%7% Europa30%36%41%28%18% USA2% 3%2%1% Asien2% 1%2% Balrikum2%1% 8% Andra delar av världen2%4% 1% Har ingen sommarsemester5%2% 4%11% Kostnadsuppskattning 2008: 1 680 Euro2 515 Euro1 690 Euro1 375 Euro1 410 Euro Var tror du att du kommer att tillbringa din sommarsemester i år? Fler svar möjliga (blå markering= högre andel och orange= lägre andel jämför med samtliga) Hur mycket uppskattar du att sommarsemestern kommer att kosta i år, totalt sett för ditt hushåll? Inkludera kostnader för hela sommarsemestern med resa, boende, mat, nöjen och shopping.

16 Sida 16 En halv miljard i extra fickpeng Hur mycket extra pengar/fickpengar får barnet/barnen på semestern? Genomsnittliga belopp per gruppering utifrån ålder på barnen: Extra fickpengar totalt 0-6 år105 miljoner 7-12 år132 miljoner 13-17 år202 miljoner

17 Sida 17 Barnens sommaraktiviteter kostar 1 miljard Barn 13 år + Barn 0-6 år Barn 7-12 år Snittkostnad: 1 800 kr/barn Totalt 420 miljoner Sommarledigheten är normalt sett längre för barnen än för föräldrarna, vilket ibland innebär att föräldrar betalar extra för att hålla barnen sysselsatta i aktiviteter under sommaren. Hur ser sommarens planer ut för barnen? Genomsnittliga belopp per gruppering utifrån ålder på barnen: Snittkostnad: 1 020 kr/barn Totalt 140 miljoner Snittkostnad: 1 300 kr/barn Totalt 440 miljoner

18 Sida 18 Närmare hälften säger sig vara redo att betala för miljöpåverkan på semestern Är du eller är du inte beredd att betala miljöavgifter inom följande områden och i så fall hur mycket? Nedan redovisas genomsnittlig betalningsvilja för miljöavgifter inom olika områden. Extraavgiften som man kan tänka sig att betala för miljöpåverkan ligger mellan cirka fem till sex procent. 12 800 kr är den genomsnittliga kostnaden per hushåll för semestern. En extra avgift på mellan 5-6% betyder mellan 640-770 kr per hushåll. Kvinnor är genomgående redo att betala mer.

19 Sida 19 Sammanfattning Svenskarnas resplaner inför sommaren 2008 tenderar att vara något mindre omfattade i år än vid samma tidpunkt förra året. Närmare två tredjedelar planerar att semestra hela eller delar av semestern hemmavid. Hälften planerar att resa i Sverige och 28 procent planerar att resa till Europa. Mindre populärt är Norden, dit endast 14 procent planerar att åka till. 41 procent planerar en utlandsresa i år. Hushåll med högre inkomster planerar i högre utsträckning en utlandsresa (52 procent). Var tredje person i åldersgruppen 18-29 år planerar resa i Europa. Det genomsnittliga beloppet för sommarsemestern är 12 800 kronor per hushåll, vilket är nio procent lägre jämfört med förra året. De som planerar en Europasemester estimerar kostnaderna till runt 19 100 och de som planerar att resa ännu längre bort beräknar att lägga 29 400 på sin semester. De som bor i Stockholm och storstäder planerar i snitt att lägga 14 700 kronor på sommarsemestern, vilket är mer än i övriga landet. Knappt var tredje förväntar sig ändå att årets semester kommer innebära att mer pengar spenderas. Anledningarna är att man själv valt ett dyrare semestermål och att omkostnaderna blivit högre i år. Sexton procent anger att de planerar att spendera mindre på grund av att de valt en billigare semester samt att hushållets ekonomi är sämre i år. Semestern finansierat främst genom lönen och via sparade pengar. Yngre arbetar i högre grad extra. Var fjärde tar hjälp av skatteåterbäring och var femte använder semesterersättningen. Barn har oftast längre sommarledighet än föräldrarna har. Detta är anledningen till att föräldrar anmäler sina barn till olika sommaraktiviteter och vanligast är detta i hushåll med barn i åldrarna sju till tolv år. 57 procent av dessa hushåll betalar extra för att sysselsätta barnen och priset är i genomsnitt 1300 kronor per barn. Barnen i åldern från och med 13 år kostar i genomsnitt 1 800 kronor per barn för sommaraktiviteter, men där är det färre som anmäls till sommaraktiviteter (37 procent).

20 Sida 20 Fakta om undersökningen Målgrupp:Män och kvinnor i åldern 18 till 65 år, vilket motsvarar cirka 5,6 miljoner människor i Sverige eller cirka 3,5 miljoner hushåll. Fältperiod: 8 maj – 15 maj 2008 Metod:Undersökningen har genomförts via Synovates webbpanel som har cirka 35 000 paneldeltagare. Dessa är rekryterade via riksrepresentativa omnibussar och representerar ett s k ”mail-Sverige”. Antal intervjuer:1023 intervjuer i målgruppen i Sverige. Övrigt:Undersökningen har genomförts i Finland, Danmark, Norge och Sverige under samma tidsperiod. Totalt har 4080 intervjuer gjorts, omkring 1000 i varje land.

21 Sida 21 Synovate Sveriges Internetpanel består idag av 35 000 deltagare. Panelen är rekryterad via omnibussar. Det innebär att urvalet är riksrepresentativt och man måste bli tillfrågad om att ingå i panelen. Det är alltså inte möjligt att själv anmäla sig till Internetpanelen. Rekrytering sker via telefonomnibussen där vi genomför 1000 intervjuer per vecka med ett riksrepresentativt urval. Deltagarna i panelen får endast vara med i ett begränsat antal undersökningar, med viss tid mellan varje mätning. Vi hanterar panelen på ett sådant sätt att de som ingår inte ska bli ”proffstyckare”. Om Internetpanelen


Ladda ner ppt "Sida 1 Svenskarnas semesterplaner 2008 Pengar - Resor - Miljö Baserat på en undersökning från Synovate för Nordea Anna Bäcklund Privatekonom Juni 2008."

Liknande presentationer


Google-annonser