Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1. Var 3:e svensk får cancer men alla drabbas.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1. Var 3:e svensk får cancer men alla drabbas."— Presentationens avskrift:

1 1

2 Var 3:e svensk får cancer men alla drabbas

3 De etablerade Cancerfonderna stöder cancerforskningen i Sverige, men framförallt grundforskning och större, internationella forskningsprojekt som sträcker sig över flera år. Tyvärr tillfaller en mindre del forskningen i västra Sverige Jubileumsklinikens Cancerfond stödjer cancerforskningen för forskare verksamma vid Jubileumskliniken i Göteborg

4 startade Lions Cancerfond Väst med syftet:  Att samla in medel till cancerforskning vid vårdinstitutioner i västra Sverige  Att i första hand stödja den cancerforskning - som är patientnära - som kan ge bättre diagnostik - som kan ge effektivare behandlingar - som kan ge patienter ett mer drägligt liv under och efter en behandling

5 Lions Cancerfond Väst är idag en etablerad cancerforskningsfond Vi får fler och fler ansökningar Ofta är anslag från oss, en dörröppnare för att få projektet fullfinansierat

6 Eftersom Lions Cancerfond Väst drivs helt ideellt, så är omkostnaderna mycket låga (c:a 5%) Stiftelsen står även under kontroll av SFI (90-konto), varför Lions engagemang är mycket seriöst

7 Den goda cirkeln Resurser för forskning attraherar kompetenta läkare/forskare till västra Sverige Vi får duktiga cancerläkare Vi får fram bättre diagnoser och bättre behandlingar, vilket kommer patienter i västra Sverige tillgodo

8 ”Patientnära klinisk forskning är betydelsefull för patienterna vid alla sjukhus och enheter som bedriver cancervård. Lions Cancerfond Väst hjälper till och stödjer detta viktiga arbete i Västsverige”, säger Per Karlsson, Docent/överläkare och cancerforskare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg

9 Sedan Lions Cancerfond Väst startade har 182 olika cancerforskningsprojekt ansökt om forskningsanslag 38 projekt har erhållit anslag om tillsammans :-

10 ( + 3 projektresor el. dyl)

11 Beviljade anslag :- 2011:01Junmei Miao JonassonEpidemiological studies of etiology of cancer risks in patients with :- Sahlgrenska sjukhusetdiabetes – a Population-based study in Sweden (diabetes och cancer) 2011:02Per AlbertssonIntraperitoneal alfa-partikel radioimmunoterapi med 211-Astat :- Sahlgrenska Universitets-konjugerat till ovatiecancer specifik antikropp MX35 som tillägg sjukhusetefter kirurgi och cytostatika (Äggledarcancer) 2011:04Per KarlssonEffekt av adjuvant behandling beroende på biologisk typ av bröstcancer :- Sahlgrenska Universitets-(Äggledarcancer) sjukhuset 2011:05Elisabeth Kenne SarenmalmA randomized controlled mindfulness based intervention in women :- Skaraborgs Sjukhuswith breast cancer (bröstcancer) 2011:06Emil SchüllerRadiobiological effects and tolerance doses of normal tissues in :- Sahlgrenska Universitets- radionuclide therapy (strålbehandling) sjukhuset 2011:07Ingela Franck LissbrantBehandlingsstrategier vid kastrations resistent prostatacancer (CRPC) :- Sahlgrenska Universitets-speciellt avseende angiogenes och metastasering (Prostatacancer) sjukhuset 2011:08Maria HedelinAtt mäta matvanor: En valideringsstudie för att förbättra mätmetoder :- Sahlgrenska Universitets-inom forskning av kost och cancer (Kost och cancer) sjukhuset 2011:12Kicki KlaesonKompetensutveckling för personal på kirurgkliniken i Lidköping :- Kirurgkliniken Lidköping(Samband mellan cancer och sexualitet hos kvinnor med bröstcancer Skaraborgs Sjukhusoch män med prostatacancer)

12 Beviljade anslag :- 2012:1Lisa Tuomi och Rehabilitering av patienter efter huvud- eller halscancer :- Catarina Finiziabehandling avseende förbättrad röstförmåga och livskvalitet Sahlgrenska Universitets-(Huvud- eller halscancer) sjukhuset 2012:2Nicklas OscarssonStudier av metoder för att lindra eller helt förhindra biverkningar :- Östra Sjukhuseti urinblåsan orsakade av strålbehandling i bäckenregionen Göteborg(Att lindra eller helt förhindra biverkningar i urinblåsan orsakade av strålbehandling i bäckenregionen) 2012:3Roumiana ChakarovaEn experimentell studie av stråldosfördelning och biverkningar :- Radiofysikpå lungfunktionen vid postoperativ strålbehandling av bröstcancer Göteborgs Universitet(Bröstcancer) 2012:4Jon KindblomMetoder för att kartlägga och förbättra strålbehandling efter :- Jubileumsklinikenoperation av patienter med prostatacancer och därmed minska Sahlgrenska Universitets-förekomsten av biverkningar (Prostatacancer) sjukhuset 2012:5Torbjörn SwartlingNya operationsmetoder vid operation av ändtarmscancer och :- Eva Angenetetemporära ileostomier för att minska komplikationerna Mattias Prytz(Ändtarmscancer) Östra Sjukhuset resp Kirurgkliniken, NU sjukvården Trollhättan 2012:6Göran CarlssonStudier av orsaken till tjock- och ändtarmscancer samt utveckling :- Helena Taflinav analysmetoder för säker dosering av cytostatika och minskning Östra Sjukhusetav biverkningar (Tjock- och ändtarmscancer) Göteborg

13 Beviljade anslag :- 2013:07Dan AsplundQoLiRECT – Quality of life i rectal cancer. Patientupplevd :- Östra Sjukhusetlivskvalitet vid ändtarmscancer (Ändtarmscancer) Göteborg 2013:08Kjell-Arne UngUtvärdering om molekylärbiologisk analys av mRNA för 29 specifica :- Skaraborgs Sjukhusgener är en valid markör för kolorektal cancer (Tjock- och ändtarms- Skövdecancer) 2013:10Maria HedelinPåverkan av kost på tumörtillväxthastighet bland män med prostata :- Göteborgs Universitets-cancer (Prostatacancer) sjukhuset 2013:11Esmaeil MehraraUsing Prostate Specific Antigen (PSA) for Chracterization of Prostate :- Sahlgrenska Universitets-Cancer and Assessment of Therapeutic Effectiveness (Prostatacancer) sjukhuset 2013:14Annika Gustafson AstingCyclooxygenase in Human Colorectal Cancer :- Göteborgs Universitet(Tjock- och ändtarmscancer) 2013:15Britt-Marie IresjöProteinsyntes i skelettmuskulatur vid progredierande cancersjukdom :- Göteborgs Universitets-(Cancer i skelettmuskulaturen) sjukhus 2013:17Stefan SkullmanEASY – Tidig versus sen nedläggning av loopilestomi anlagd pga :- Skaraborgs Sjukhusoperation av ändtarmscancer (Ändtarmscancer) Skövde

14 Beviljade anslag :- 2014:5Chen ChangyanInduction of Apoptosis in Neurofibromatosis type :- Göteborgs Universitetcells (Neurofibromatos) 2014:9Per BümmingÖkar insjuknandet i sköldkörtelcancer i Västra sjukvårdsregionen :- Skaraborgs Sjukhus, Skövdeoch vilka orsaker kan i så fall ligga bakom (Sköldkörtelcancer) 2014:10Lars MöllgårdImmunologisk behandling av Kronisk Myelomonocytleukemi (KMML) :- Sahlgrenska Universitets-(Leukemi) sjukhuset 2014:16Olle WerleniusImmunterapi med histamin och IL-2 vid kronisk myelomonocytär :- Sahlgrenska Universitets-leukemi (KMML) (Leukemi) sjukhuset 2014:17Frida EwaldImmunsystemets roll för att förhindra återfall vid akut myeloisk :- Göteborgs Universitetleukemi (Leukemi) 2014:20Chen DongfengGenetiska förändringar i pre-B-cell-receptor-komponenter och dess :- Göteborgs Universitetbidrag till uppkomst av leukemi hos barn (Leukemi hos barn) 2014:21Kapparapu Pradeep KumarFunctional role and Mechanism behind the regulation of MCPH1 in :- Göteborgs UniversitetChronic Lymphocytic Leukemia (Leukemi) 2014:31Martina BoströmRescuing cognitive function after irradiation- induced damage :- Göteborgs Universitetto the young brain (Cancer i hjärna) 2014:32Tommy MartinssonIndividanpassad behandling av en barncancertumör: Vilka neuroblastom :- Göteborgs Universitetkan behandlas med nya generationen ALK-inhibitorer (Neuroblastom tumörer i nervsystemet) 2014:34Maja OlssonAnalysing epigenetic anomalies in neuroblastoma tumours (Neuroblastom :- Sahlgrenska Akademin GUtumörer i nervsystemet)

15 Beviljade anslag :- 2015:06Mattias AnderssonRadiobiological effects on normal tissues after radionuclide :- Avd för radiafysiktherapy (Spottkörteltumörer) Sahlgrenska Akademin 2015:13Rebecka Amsrud GodtmanGöteborg 2-studien / TheGöteborg 2-trial :- Urologi Sahlgrenska Akad.(Prostatacancer) 2015:22Tom Bäck och Analys av stråldoser i skelettmetastaser hos patienter med kastrations :- Andreas Hallqvistresistent prostatacancer som behandlats med radioaktivt Radium 223 Avd för radiofysik Sahlgrenska (Prostatacancer) Akademin 2015:31Lisa TuomiRehabilitering av röst och tal vid cancer i struphuvud och munhåla :- Logopedmottagningenidentifiering av besvär samt interventionseffekter (Cancer i struphuvud Sahlgrenska Univ.jukhuset och munhåla) 2015:40Fredrik Jäwert5 – hydroxymethylcytosine and TET2 in oral squamous cell carcinioma :- Oral och Maxillofacial kirurgi development – function and potential role as biological markers Göteborgs Universitet(Cancer i munhålan) 2015:42Per-Ola AnderssonPrognostiska och prediktiva biomarkörer vid diffust storcelligt :- Sektionen för HematologiB-cellslymfom (DLBCL) – studier på proteomik (Lymfon) Södra Älvsborgs Sjukhus 2015:43Anders EdsjöResistens och heterogenitet vid målriktad cancerbehandling – högkänslig :- Klinisk Patologi och Genetik molekylär karakterisering av anti-EGFR-behandlade patienter med Sahlgrenska Univ Sjukhusetmetastaserande kolorektalcancer (Tjock- och ändtarmscancer)

16 Bidrag direkt från allmänheten Under verksamhetsåret har hela :- kommit in via enskilda bidrag och gåvor Uppskattningsvis är det c:a 650 – 700 enskilda givare

17 Sammanställning Bidrag och gåvor : -- Arv : -- Totalt insamlat : -- Avsatt till forskning f.n : -- varav beviljade anslag : -- Totala kostnader :- = 4,91 % varav information :- ändamålskostn :- insamlingskostn :- administration :-

18 En forskningsfond med mycket låga omkostnader Lions Cancerfond Väst arbetar helt ideellt varför vi över åren skall hålla omkostnaderna vid mindre än 5 %

19 Ditt bidrag betyder så mycket > svenskar får diagnosen ”cancer” varje år Tack vare modern forskning och utrustning botas allt fler (> 60%)

20 Hur ger jag bidrag? Sänd ditt bidrag till BG eller Ring vår servicetelefon så får du personlig hjälp

21 21


Ladda ner ppt "1. Var 3:e svensk får cancer men alla drabbas."

Liknande presentationer


Google-annonser