Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1. Var 3:e svensk får cancer men alla drabbas.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1. Var 3:e svensk får cancer men alla drabbas."— Presentationens avskrift:

1 1

2 www.lionscancerfond.se Var 3:e svensk får cancer men alla drabbas

3 www.lionscancerfond.se De etablerade Cancerfonderna stöder cancerforskningen i Sverige, men framförallt grundforskning och större, internationella forskningsprojekt som sträcker sig över flera år. Tyvärr tillfaller en mindre del forskningen i västra Sverige Jubileumsklinikens Cancerfond stödjer cancerforskningen för forskare verksamma vid Jubileumskliniken i Göteborg

4 www.lionscancerfond.se 2010 startade Lions Cancerfond Väst med syftet:  Att samla in medel till cancerforskning vid vårdinstitutioner i västra Sverige  Att i första hand stödja den cancerforskning - som är patientnära - som kan ge bättre diagnostik - som kan ge effektivare behandlingar - som kan ge patienter ett mer drägligt liv under och efter en behandling

5 www.lionscancerfond.se Lions Cancerfond Väst är idag en etablerad cancerforskningsfond Vi får fler och fler ansökningar Ofta är anslag från oss, en dörröppnare för att få projektet fullfinansierat

6 www.lionscancerfond.se Eftersom Lions Cancerfond Väst drivs helt ideellt, så är omkostnaderna mycket låga (c:a 5%) Stiftelsen står även under kontroll av SFI (90-konto), varför Lions engagemang är mycket seriöst

7 www.lionscancerfond.se Den goda cirkeln Resurser för forskning attraherar kompetenta läkare/forskare till västra Sverige Vi får duktiga cancerläkare Vi får fram bättre diagnoser och bättre behandlingar, vilket kommer patienter i västra Sverige tillgodo

8 www.lionscancerfond.se ”Patientnära klinisk forskning är betydelsefull för patienterna vid alla sjukhus och enheter som bedriver cancervård. Lions Cancerfond Väst hjälper till och stödjer detta viktiga arbete i Västsverige”, säger Per Karlsson, Docent/överläkare och cancerforskare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg

9 www.lionscancerfond.se Sedan Lions Cancerfond Väst startade har 182 olika cancerforskningsprojekt ansökt om forskningsanslag 38 projekt har erhållit anslag om tillsammans 4 895 000:-

10 www.lionscancerfond.se ( + 3 projektresor el. dyl)

11 www.lionscancerfond.se Beviljade anslag 2011 845 000:- 2011:01Junmei Miao JonassonEpidemiological studies of etiology of cancer risks in patients with190 000:- Sahlgrenska sjukhusetdiabetes – a Population-based study in Sweden (diabetes och cancer) 2011:02Per AlbertssonIntraperitoneal alfa-partikel radioimmunoterapi med 211-Astat150 000:- Sahlgrenska Universitets-konjugerat till ovatiecancer specifik antikropp MX35 som tillägg sjukhusetefter kirurgi och cytostatika (Äggledarcancer) 2011:04Per KarlssonEffekt av adjuvant behandling beroende på biologisk typ av bröstcancer200 000:- Sahlgrenska Universitets-(Äggledarcancer) sjukhuset 2011:05Elisabeth Kenne SarenmalmA randomized controlled mindfulness based intervention in women 50 000:- Skaraborgs Sjukhuswith breast cancer (bröstcancer) 2011:06Emil SchüllerRadiobiological effects and tolerance doses of normal tissues in 100 000:- Sahlgrenska Universitets- radionuclide therapy (strålbehandling) sjukhuset 2011:07Ingela Franck LissbrantBehandlingsstrategier vid kastrations resistent prostatacancer (CRPC) 45 000:- Sahlgrenska Universitets-speciellt avseende angiogenes och metastasering (Prostatacancer) sjukhuset 2011:08Maria HedelinAtt mäta matvanor: En valideringsstudie för att förbättra mätmetoder 100 000:- Sahlgrenska Universitets-inom forskning av kost och cancer (Kost och cancer) sjukhuset 2011:12Kicki KlaesonKompetensutveckling för personal på kirurgkliniken i Lidköping 10 000:- Kirurgkliniken Lidköping(Samband mellan cancer och sexualitet hos kvinnor med bröstcancer Skaraborgs Sjukhusoch män med prostatacancer)

12 www.lionscancerfond.se Beviljade anslag 2012 850 000:- 2012:1Lisa Tuomi och Rehabilitering av patienter efter huvud- eller halscancer-100 000:- Catarina Finiziabehandling avseende förbättrad röstförmåga och livskvalitet Sahlgrenska Universitets-(Huvud- eller halscancer) sjukhuset 2012:2Nicklas OscarssonStudier av metoder för att lindra eller helt förhindra biverkningar 150 000:- Östra Sjukhuseti urinblåsan orsakade av strålbehandling i bäckenregionen Göteborg(Att lindra eller helt förhindra biverkningar i urinblåsan orsakade av strålbehandling i bäckenregionen) 2012:3Roumiana ChakarovaEn experimentell studie av stråldosfördelning och biverkningar100 000:- Radiofysikpå lungfunktionen vid postoperativ strålbehandling av bröstcancer Göteborgs Universitet(Bröstcancer) 2012:4Jon KindblomMetoder för att kartlägga och förbättra strålbehandling efter 140000:- Jubileumsklinikenoperation av patienter med prostatacancer och därmed minska Sahlgrenska Universitets-förekomsten av biverkningar (Prostatacancer) sjukhuset 2012:5Torbjörn SwartlingNya operationsmetoder vid operation av ändtarmscancer och 200 000:- Eva Angenetetemporära ileostomier för att minska komplikationerna Mattias Prytz(Ändtarmscancer) Östra Sjukhuset resp Kirurgkliniken, NU sjukvården Trollhättan 2012:6Göran CarlssonStudier av orsaken till tjock- och ändtarmscancer samt utveckling160 000:- Helena Taflinav analysmetoder för säker dosering av cytostatika och minskning Östra Sjukhusetav biverkningar (Tjock- och ändtarmscancer) Göteborg

13 www.lionscancerfond.se Beviljade anslag 2013 1 061 000:- 2013:07Dan AsplundQoLiRECT – Quality of life i rectal cancer. Patientupplevd 121 000:- Östra Sjukhusetlivskvalitet vid ändtarmscancer (Ändtarmscancer) Göteborg 2013:08Kjell-Arne UngUtvärdering om molekylärbiologisk analys av mRNA för 29 specifica240 000:- Skaraborgs Sjukhusgener är en valid markör för kolorektal cancer (Tjock- och ändtarms- Skövdecancer) 2013:10Maria HedelinPåverkan av kost på tumörtillväxthastighet bland män med prostata-200 000:- Göteborgs Universitets-cancer (Prostatacancer) sjukhuset 2013:11Esmaeil MehraraUsing Prostate Specific Antigen (PSA) for Chracterization of Prostate 150 000:- Sahlgrenska Universitets-Cancer and Assessment of Therapeutic Effectiveness (Prostatacancer) sjukhuset 2013:14Annika Gustafson AstingCyclooxygenase in Human Colorectal Cancer150 000:- Göteborgs Universitet(Tjock- och ändtarmscancer) 2013:15Britt-Marie IresjöProteinsyntes i skelettmuskulatur vid progredierande cancersjukdom100 000:- Göteborgs Universitets-(Cancer i skelettmuskulaturen) sjukhus 2013:17Stefan SkullmanEASY – Tidig versus sen nedläggning av loopilestomi anlagd pga 100 000:- Skaraborgs Sjukhusoperation av ändtarmscancer (Ändtarmscancer) Skövde

14 www.lionscancerfond.se Beviljade anslag 2014 1 105 000:- 2014:5Chen ChangyanInduction of Apoptosis in Neurofibromatosis type 1200 000:- Göteborgs Universitetcells (Neurofibromatos) 2014:9Per BümmingÖkar insjuknandet i sköldkörtelcancer i Västra sjukvårdsregionen155 000:- Skaraborgs Sjukhus, Skövdeoch vilka orsaker kan i så fall ligga bakom (Sköldkörtelcancer) 2014:10Lars MöllgårdImmunologisk behandling av Kronisk Myelomonocytleukemi (KMML)100 000:- Sahlgrenska Universitets-(Leukemi) sjukhuset 2014:16Olle WerleniusImmunterapi med histamin och IL-2 vid kronisk myelomonocytär100 000:- Sahlgrenska Universitets-leukemi (KMML) (Leukemi) sjukhuset 2014:17Frida EwaldImmunsystemets roll för att förhindra återfall vid akut myeloisk 50 000:- Göteborgs Universitetleukemi (Leukemi) 2014:20Chen DongfengGenetiska förändringar i pre-B-cell-receptor-komponenter och dess100 000:- Göteborgs Universitetbidrag till uppkomst av leukemi hos barn (Leukemi hos barn) 2014:21Kapparapu Pradeep KumarFunctional role and Mechanism behind the regulation of MCPH1 in 100 000:- Göteborgs UniversitetChronic Lymphocytic Leukemia (Leukemi) 2014:31Martina BoströmRescuing cognitive function after irradiation- induced damage100 000:- Göteborgs Universitetto the young brain (Cancer i hjärna) 2014:32Tommy MartinssonIndividanpassad behandling av en barncancertumör: Vilka neuroblastom100 000:- Göteborgs Universitetkan behandlas med nya generationen ALK-inhibitorer (Neuroblastom tumörer i nervsystemet) 2014:34Maja OlssonAnalysing epigenetic anomalies in neuroblastoma tumours (Neuroblastom 100 000:- Sahlgrenska Akademin GUtumörer i nervsystemet)

15 www.lionscancerfond.se Beviljade anslag 2015 1 034 000:- 2015:06Mattias AnderssonRadiobiological effects on normal tissues after radionuclide100 000:- Avd för radiafysiktherapy (Spottkörteltumörer) Sahlgrenska Akademin 2015:13Rebecka Amsrud GodtmanGöteborg 2-studien / TheGöteborg 2-trial200 000:- Urologi Sahlgrenska Akad.(Prostatacancer) 2015:22Tom Bäck och Analys av stråldoser i skelettmetastaser hos patienter med kastrations-190 000:- Andreas Hallqvistresistent prostatacancer som behandlats med radioaktivt Radium 223 Avd för radiofysik Sahlgrenska (Prostatacancer) Akademin 2015:31Lisa TuomiRehabilitering av röst och tal vid cancer i struphuvud och munhåla -150 000:- Logopedmottagningenidentifiering av besvär samt interventionseffekter (Cancer i struphuvud Sahlgrenska Univ.jukhuset och munhåla) 2015:40Fredrik Jäwert5 – hydroxymethylcytosine and TET2 in oral squamous cell carcinioma 94 000:- Oral och Maxillofacial kirurgi development – function and potential role as biological markers Göteborgs Universitet(Cancer i munhålan) 2015:42Per-Ola AnderssonPrognostiska och prediktiva biomarkörer vid diffust storcelligt 150 000:- Sektionen för HematologiB-cellslymfom (DLBCL) – studier på proteomik (Lymfon) Södra Älvsborgs Sjukhus 2015:43Anders EdsjöResistens och heterogenitet vid målriktad cancerbehandling – högkänslig 150 000:- Klinisk Patologi och Genetik molekylär karakterisering av anti-EGFR-behandlade patienter med Sahlgrenska Univ Sjukhusetmetastaserande kolorektalcancer (Tjock- och ändtarmscancer)

16 www.lionscancerfond.se Bidrag direkt från allmänheten Under verksamhetsåret 2014 - 2015 har hela 366 433:- kommit in via enskilda bidrag och gåvor Uppskattningsvis är det c:a 650 – 700 enskilda givare

17 www.lionscancerfond.se Sammanställning 2010 - 2015 Bidrag och gåvor6 533 000: -- Arv 750 000: -- Totalt insamlat7 283 000: -- Avsatt till forskning f.n5 895 000: -- varav beviljade anslag4 895 000: -- Totala kostnader357 779:- = 4,91 % varav information152 089:- ändamålskostn 50 590:- insamlingskostn 57 199:- administration 97 901:-

18 www.lionscancerfond.se En forskningsfond med mycket låga omkostnader Lions Cancerfond Väst arbetar helt ideellt varför vi över åren skall hålla omkostnaderna vid mindre än 5 %

19 www.lionscancerfond.se Ditt bidrag betyder så mycket > 55 000 svenskar får diagnosen ”cancer” varje år Tack vare modern forskning och utrustning botas allt fler (> 60%)

20 www.lionscancerfond.se Hur ger jag bidrag? Sänd ditt bidrag till BG 900-1 926 eller Ring vår servicetelefon 020-33 44 44 så får du personlig hjälp

21 21


Ladda ner ppt "1. Var 3:e svensk får cancer men alla drabbas."

Liknande presentationer


Google-annonser