Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barnkonventionen och ungdomspolitiken. Kommuner och landsting/regioner är viktiga aktörer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barnkonventionen och ungdomspolitiken. Kommuner och landsting/regioner är viktiga aktörer."— Presentationens avskrift:

1 Barnkonventionen och ungdomspolitiken

2 Kommuner och landsting/regioner är viktiga aktörer

3 Mycket kvar att göra! Gäller alla barn, särskilt barn och unga i utsatta situationer!

4 Barnkonventionen Del av de mänskliga rättigheterna Barnrättskommittén Barnrättsstrategi Barnkonventionen ska bli lag.

5 Barnkonventionens barnsyn Barn är kompententa och handlingskraftiga Barn har rätt till stöd och skydd

6 Barnkonventionens innehåll 54 artiklar Grundprinciperna 2,3,6,12 Artikel 4 Artikel 42 och 44

7 Ungdomspolitiken Ungdomspolitikens mål: Alla ungdomar mellan 13-25 år ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen (Prop. 2013/14:191)

8 Ungdomspolitiken Tre prioriterade områden i ungdomspolitiken: ungas inflytande ungas egen försörjning ungas psykiska hälsa

9 Ungdomsperspektiv Ungdomsperspektiv innebär: Mångfald individer Stödjas i självständighet Ha inflytande Vilar på två ben: ungas egen röst kunskap om unga

10 Så här gör man! Kunskap Dialog Delaktighet

11 Hur ser det ut hos oss? Har vi beslut och strategier som säkerställer att barn och unga får sina rättigheter tillgodosedda och som bidrar till att vi når målen för ungdomspolitiken? Har vi beslut och strategier som säkerställer barns och ungas rätt till inflytande och delaktighet i alla verksamheter och beslutsprocesser? Har vi tillräckligt med kunskap om barnets rättigheter och ungdomspolitiken och hur vi kan genomföra det i praktiken? Finns det områden/verksamheter där vi bör utveckla arbetet för att säkerställa att barn och unga får sina rättigheter tillgodosedda och för att nå målen inom ungdomspolitiken?

12 Regeringsuppdrag Stärka och sprida kunskap bland beslutsfattare och yrkesverksamma på kommun- och landstingsnivå om vad ett barnrätts- och ungdomsperspektiv innebär Ge stöd i hur man på ett meningsfullt sätt kan föra dialog med flickor och pojkar, unga kvinnor och unga män.

13 Stöd och hjälp Barnombudsmannen: Max18 Unga Direkt Pejling och dialog Årsteman Barnkonventionen och dess genomförande ”Koll på soc” Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (Lupp)Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung Idag (indikatorer om ungas livsvillkor)Ung Idag

14 Här finns mer information www.barnombudsmannen.se www.mucf.se Andra aktörer: www.skl.se www.rb.se www.unicef.se


Ladda ner ppt "Barnkonventionen och ungdomspolitiken. Kommuner och landsting/regioner är viktiga aktörer."

Liknande presentationer


Google-annonser