Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En kommunikationssatsning för att främja kunskap om migrationen till Sverige.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En kommunikationssatsning för att främja kunskap om migrationen till Sverige."— Presentationens avskrift:

1 En kommunikationssatsning för att främja kunskap om migrationen till Sverige

2 Om MIG Talks MIG Talks – en kommunikationssatsning för att främja kunskap om migrationen till Sverige. Skapa ett forum för utbyte av information, erfarenheter och perspektiv mellan nya invånare och olika samhällsaktörer. Ge deltagarna nya uppslag och ingångar för att stödja utvecklingen av egna idéer eller arbetssätt för att agera på behoven och möjligheterna i spåren av den ökade migrationen till Sverige. Målet är att bidra till ett nyanserat och inkluderande offentligt samtal.

3 Grunden för MIG Talks Fakta och statistik om migrationen till Sverige; Drivkrafterna och skälen Berättelser och perspektiv från människor som flyttat hit Migrationsfrågornas plats i det offentliga samtalet Att både gamla och nya invånare deltar i det offentliga samtalet och diskussioner om det fortsatta samhällsbygget i spåren av den ökade migrationen till Sverige är en central fråga ur ett kunskaps- och demokratiperspektiv.

4 Genomförande MIG Talks genomförs i form av: 1) Kunskapsspridning via olika digitala kanaler 2) En tematisk samtalsserie mellan nya invånare och samhällsaktörer www.migtalks.sewww.migtalks.se / www.facebook.com/migtalks / #MIGTalkswww.facebook.com/migtalks / 3) Öppet Migrationshus 2017 och olika sidoaktiviteter som genomförs tillsammans med samarbetsparterna

5 Samarbetsaktörer

6 Bakgrund Ökad efterfrågan på information och fakta om migration Stärkta insatser för att bidra till allsidig informationsspridning Främja kunskap om all migration till Sverige

7 100 röster – migration handlar om mig Totalt 100 invånare som är inflyttade till Sverige under den senaste femårsperioden involveras.

8

9 Ursprungsregioner Statistik: Nya folkbokförda personer 2010-2015. Alla grunder för bosättning (skyddsbehov, anknytning, studier, arbete, EU/EES, återinvandring. SCB

10 Kön och bosättning Statistik: Nya folkbokförda personer 2010-2015. Alla grunder för bosättning. SCB

11 Andel personer som fått skydd i Sverige 2010-2015 sett till ursprungsregion 1. Tema asyl

12 Andel personer som fått ett uppehållstillstånd i Sverige 2010-2015 på grund av anknytning till någon nära anhörig här, sett till ursprungsregion 2. Tema anknytning

13 Fakta och statistik på migrationsområdet är en viktig utgångspunkt i en tid då frågorna diskuteras och debatteras brett. Men migration är ingen sifferekvation. Berättelserna och perspektiven hos människorna som flyttar hit är grunden för kunskap om drivkrafterna och skälen bakom migrationen till Sverige.

14

15 Det offentliga samtalet om migration Berättelser & perspektivFakta & statistik Varför? Vem? Säger vad? Säger vem? Migrationen till Sverige Att se människorna bakom migrationsstatistiken Att höra nya invånares röster

16 Genomförande 1) Kunskapsspridning via olika digitala kanaler http://www.migtalks.se 100 Röster om… Livet innan Sverige… Tillvaron här och nu… Framtiden… Migrationsfrågornas plats i det offentliga samtalet…

17 https://www.facebook.com/migtalks Porträtt (länk till berättelserna på webbisdan) Statistik Grafik Videoklipp Twitter: #MIGTalks

18 1. Tema asyl: Tio största ursprungsländerna för människor som har fått skydd i Sverige 2010-2015 Statistik: Migrationsverket, beviljade uppehållstillstånd Exempel på tematisk statistik

19 1.Tema asyl: Andel av asylsökande och antal personer som fick skydd i Sverige 2010-2015, sett till ursprungsland

20 2. Tema anknytning

21 Genomförande 2) Tematisk samtalsserie Fyra tematiska samtal med utgångspunkt i migrationens fyra huvudsakliga skäl/drivkrafter: Skyddsbehov – 14 mars Anknytning – 20 juni Arbete – 30 september Studier – 25 november

22 Genomförande 2) Tematisk samtalsserie Deltagare vid respektive samtal: Tio personer som har fått uppehållstillstånd i Sverige någon gång mellan 2010 och 2015 på det skäl som står i fokus för samtalet (asyl/anknytning/arbete/studier). Representanter från samarbetsparterna och Migrationsverket.

23 Samtalsfokus Utbyte av perspektiv och diskussion Vad dominerar det offentliga samtalet och samhällsdebatten på temat asylinvandring och flyktingskap/ anknytnings-/arbetskrafts- och studieinvandring? Vem och vad är det vi ser och hör? Vems bilder, berättelser och perspektiv kommer till uttryck? Vad hamnar i skuggan?

24 Samtalsfokus Framåtblick Vem/vad/vilka perspektiv, röster och frågeställningar borde få större utrymme att synas och höras? Hur kan de olika samhällsaktörerna bidra till ett nyanserat och inkluderande offentligt samtal?

25 Alireza Ahmadi Jag definierar inte mig själv som ensamkommande flyktingbarn. Omar Atrash Jag tror att de felaktiga bilderna som sprids gör det svårare för flyktingar. May Samhouri: Syrien har funnits i över 3000 år. Fem år kan inte ge hela historien. Logal Kako Jag fick tidig känna på vad det innebär att diskrimineras. Perwin Mustafa När jag läser om personer som bränner upp asylboenden undrar jag vem som gör det och varför? Vill man starta krig här med? Khaled Harare Man kan inte bara ”tas emot”. Det absolut viktigaste är att prata om asylsökande som individer, inte siffror. Marziyeh Amiri Varför är killar från Afghanistan så synliga och vi tjejer så osynliga? May Samhouri: Syrien har funnits i över 3000 år. Fem år kan inte ge hela historien. Jihad Eshmawi Naome Ruzindana Det är inte jag som ensam ska integreras. Det är så mycket ni också kan lära er av mig, om det jag har gjort i mitt land. Khaled Harare Vi behöver förstå och lyfta betydelsen av alla barn som kommer till Sverige och som är nyfikna och vill lära sig allt. Det är barn och inte den äldre generationen som bygger vidare ett land. ”

26 3) Öppet hus, 2017 Allmänheten bjuds in att ta del av resultaten från samtalen och aktiviteterna på temat migration. Innehållet presenteras i ord, bild, rörelse och ljud. Ett rum för varje migrationstema (asyl, anknytning, arbete, studier). För att synliggöra fler röster och bilder i migrationsdebatten med fokus på de frågeställningar och perspektiv som fått mindre utrymme i media och andra publika rum.

27 www.migtalks.se www.facebook.com/migtalks #MIGTalks Lisa.soderlindh@migrationsverket.se Lisa Söderlindh, ansvarig MIG Talks, Migrationsverket


Ladda ner ppt "En kommunikationssatsning för att främja kunskap om migrationen till Sverige."

Liknande presentationer


Google-annonser