Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Kommunpolitik for dummies”  Vad är det för drag i en föredragningslista?  Vad sjuttsingen är KSAU?  Vad är skillnaden mellan kommunchef.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Kommunpolitik for dummies”  Vad är det för drag i en föredragningslista?  Vad sjuttsingen är KSAU?  Vad är skillnaden mellan kommunchef."— Presentationens avskrift:

1 www.odeshog.se ”Kommunpolitik for dummies”  Vad är det för drag i en föredragningslista?  Vad sjuttsingen är KSAU?  Vad är skillnaden mellan kommunchef och kommunalråd?  Vem bestämmer egentligen i kommunen?  Och varför behöver JAG veta det? Här kan du ta del av Ödeshögs kommuns lilla politikskola!

2 www.odeshog.se Vi börjar med grunderna … Partierna har utsett ett antal personer som ska representera dem i de politiska församlingarna, alltså politiker. På valdagen går du och röstar på det parti som du tycker överensstämmer med dina åsikter. Det parti som får flest röster får majoritet. Det får flest platser i de olika grupper, som bestämmer inom olika områden – nämnder och styrelser.

3 www.odeshog.se Politiker Kommuner kan även ha anställda politiker, som jobbar med politik på sin arbetstid. De kallas kommunalråd (om de tillhör majoriteten) eller oppositionsråd (om de tillhör ett parti som inte har majoritet). Större kommuner kan ha flera politiker anställda, men Ödeshög har vi bara en. Kommunalrådet här heter Annicki Oscarsson och hon är kristdemokrat. Alla andra politiker är fritidspolitiker. De har valt att engagera sig för att få vara med och påverka och förbättra vårt gemen- samma samhälle. Partierna bestämmer vilka av deras politiker som ska sitta med i de olika nämnderna, i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige. Grejen med politikerna är att de bara får vara med och bestämma så länge som folket tycker att de gör ett bra jobb. Demokrati betyder ju att om vi inte tycker att politikerna sköter sig, så kan vi rösta på något annat parti i nästa val.

4 www.odeshog.se Vad gör politikerna?  läsa tjocka luntor med information om stort och smått.  sitta på långa möten och älta samma fråga om och om igen.  ställas till svars av media för fattade beslut.  bli påhoppad av folk på bynn, som tycker att de skulle klara av uppdraget tusen gånger bättre. Att vara politiker innebär att:

5 www.odeshog.se … men också att:  få vara med och bestämma att en ny förskola ska byggas.  kunna förhindra att en väg dras, som skulle påverka många människor negativt.  få dela med sig av sina idéer om hur vi ska förbättra vårt gemensamma samhälle, och – om fler tycker samma sak –  få se sina idéer förverkligas!  kort sagt: få chansen att göra Ödeshög till en bättre kommun att bo och leva i!

6 www.odeshog.se Vad är en nämnd? Alla kan inte vara med och bestämma om allt. Därför har beslutsfattandet delats upp i olika områden. Nämnderna beslutar i frågor som berör just deras ämne. I Ödeshög har vi nämnderna:  Kommunstyrelsen (KS)  Miljö- och byggnämnden (MBN)  Socialnämnden (SN)  Valnämnden (VN)  Barn- och utbildningsnämnden (BUN) Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens verksamhet. Den fattar beslut som rör större, principiella frågor, och sådant som inte passar in under någon annan nämnd. Ordförande i kommunstyrelsen är kommunalrådet, Annicki Oscarsson.

7 www.odeshog.se Vad är ett arbetsutskott? Vad är en föredragningslista? För att de som sitter i nämnderna ska veta när det är sammanträde, och vilka frågor som man då ska diskutera och eventuellt fatta beslut i, skickar sekreteraren, på uppdrag av ordföranden, ut en kallelse cirka en vecka innan. Kallelsen innehåller en föredragningslista, en dagordning, där det framgår vilka ärenden som ska tas upp, samt ett informationsunderlag så att politikerna kan läsa på om just de frågorna inför mötet. För att göra arbetet mer effektivt har vissa nämnder arbetsutskott. De består av ett mindre antal politiker, som är med i nämnden. Arbetsutskottets uppgift är att diskutera ärendena innan de tas upp i nämnden, och komma med ett förslag till beslut. Om det inte skulle finnas något arbetsutskott skulle alla diskussioner behöva föras på nämndsammanträdena, och de skulle då antagligen bli mer långdragna. I Ödeshög har vi dessa arbetsutskott:  KSAU (kommunstyrelsens arbetsutskott)  BUNAU (barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott)  SNAU (socialnämndens arbetsutskott)

8 www.odeshog.se Tjänstemän På kommunen jobbar tjänstemän. De är utbildade inom sitt respektive område, exempelvis barn- och utbildning, vård- och omsorg, ekonomi, miljö eller bygg. Tjänstemännens uppgift är att utreda ärendena som politikerna ska besluta om, och ta fram ett underlag som politikerna kan läsa på för att vara informerade innan de fattar ett beslut. Tjänstemännen ska också verkställa de beslut som politikerna har fattat, alltså se till att det blir gjort. En del beslut får faktiskt tjänstemännen fatta själva, om politikerna har bestämt det. Det kallas då att de fattar beslut på delegation – delegationsbeslut. Kommunchefen är en tjänsteman som har det övergripande ansvaret för kommunens organisation. Han är alltså inte politiker, utan anställd. I Ödeshög heter kommunchefen Henrik Hendeby.


Ladda ner ppt "”Kommunpolitik for dummies”  Vad är det för drag i en föredragningslista?  Vad sjuttsingen är KSAU?  Vad är skillnaden mellan kommunchef."

Liknande presentationer


Google-annonser