Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vattenvandring i Mjölby Där arton aktörer visar deras behandling av vatten för att förbättra eller bibehålla vattnets kvalitet. Arrangör: Motala Ström.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vattenvandring i Mjölby Där arton aktörer visar deras behandling av vatten för att förbättra eller bibehålla vattnets kvalitet. Arrangör: Motala Ström."— Presentationens avskrift:

1 Vattenvandring i Mjölby Där arton aktörer visar deras behandling av vatten för att förbättra eller bibehålla vattnets kvalitet. Arrangör: Motala Ström sydvästra vattenråd www.vattenorganisationer.se/motalasodra/ Vattenrådets vision är: Ett vatten utan miljögifter Ingen övergödning Fria vandringsvägar från Bråviken till Svartåns källor, när det är samhällsekonomiskt och miljömässigt motiverat.

2 Vattenförvaltningens mål EU:s ramdirektiv för vatten syftar till ett långsiktigt och hållbart utnyttjande av våra vattenresurser. Det kräver ett målmedvetet och långsiktigt arbete. Övergripande målet är att uppnå god vattenstatus till år 2015 eller senast till år 2027. Vatten är gränslöst och att vi måste samarbeta över nationsgränserna.

3 Karta över Sveriges fem vattendistrikt. I varje distrikt finns en vattenmyndighet som samordnar arbetet med vattenförvaltningen. Vår vattenmyndighet finns i Kalmar. Södra Östersjöns vattendistrikt består av 10 län, 91 kommuner och 2,2 miljoner invånare. Sveriges näst största sjö, Vättern, finns i distriktet som dessutom omfattar 478 sjöar. Sexåriga arbetscykler, nuvarande cykeln som stäcker sig fram till 2015. I varje cykel analyseras och beskrivs tillståndet i vattnet.

4 Motala Ström Sydvästra vattenråd. ca 3410 km². Svartåns källor vid Nässjö och vid Bulsjöån i Ydre kommun, – rinner ut i Roxen, Linköpings kommun. Svartåns längd ca 165 km. Stiftelsen Sommen är huvudman. Vattenrådet har en styrelse från kommuner och intresseorganisationer. Vattenrådet uppdelat i fyra områden. Vattenrådet är öppet för alla. Händelser i Systemet Bulsjöån Inplantering av flodpärlmusslan / Öringlek Ny fisktrappa vid Laxberg Vatten till lillån Båtinventering i Sommen Undersökning av Skenaån

5 Några av kraftverken i Svartåsystemet Produktion ca 30 MW Fallhöjd från Sommen till Roxen ca 100 m Tranås Energi har byggt omlöp och fisktrappor Tekniska Verken spiller vatten för aspen och norsens lek på våren.

6 Några strömmar i Svartåsystemet Stalpet, Aneby 20 meter högt

7 Sommen92,6 km² Höjd över havet146 m Maxdjup53 m Tappning sker vid Laxberg Medeltappning 11 m³ min 3 m³ Största ön är Torpön, där finns Naturrum Sommen

8 Fåglar som förekommer vid Svartån Tex. Fiskgjuse, Havsörn, Kungsfiskaren Vid Svartåmynningen finns en av Östergötlands finaste fågellokaler.

9 Exempel på Svartåns vattendjur Flodpärlmussla, Röding, Ål, Gös, Färna och Gädda samt Kräftor.

10 Miljöer vid Svartån att värna om Solberga naturreservat är ett stort sammanhängande ekområde. Västra Hargs lövskogar är ett av länets större sammanhängande lövskogsområde.

11 Vattenrådet tackar alla aktörer och de som har skänkt priser. Arrangör: Motala Ström sydvästra vattenråd www.vattenorganisationer.se/motalasodra/ Varmt välkomna att medverka i vattenarbetet. Vattenrådets vision är: Ett vatten utan miljögifter Ingen övergödning Fria vandringsvägar från Bråviken till Svartåns källor, när det är samhällsekonomiskt och miljömässigt motiverat.


Ladda ner ppt "Vattenvandring i Mjölby Där arton aktörer visar deras behandling av vatten för att förbättra eller bibehålla vattnets kvalitet. Arrangör: Motala Ström."

Liknande presentationer


Google-annonser