Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

- Labour migrants from Central and Eastern Europe in the Nordic countries: Patterns of migration, working conditions and recruitment practices Frida Thorarins.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "- Labour migrants from Central and Eastern Europe in the Nordic countries: Patterns of migration, working conditions and recruitment practices Frida Thorarins."— Presentationens avskrift:

1 - Labour migrants from Central and Eastern Europe in the Nordic countries: Patterns of migration, working conditions and recruitment practices Frida Thorarins Jubileumkonference Nordisk arbetsmarknad 60 år Nordisk Ministerråd, Reykjavik, 22. 05. 2014

2 http://www.norden.org/en/publication s/publikationer/2013-570 mirra@mirra.is

3 Organisation av projektet Projektet genomförs i samarbete med flera forskargrupper: Danmark: FAOS - Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier - er tilknyttet Sociologisk Institut, Københavns Universitet (Søren Kaj Andersen, Jens Arnholtz Hansen, Nana Wesley Hansen, Klaus Pedersen, Ingvill Stuvøy) Island: CIRRA – Center for Immigration Research Reykjavik Academy (Frida Thorarins, Anna Wojtynska) Norge: Fafo Institutt for arbeids- og velferdsforskning (Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Kristian Rose Tronstad, Kristin Alsos) Sverige: SOFI - Institutet för social forskning, Stockholms universitet (Eskil Wadensjö, Pernilla Andersson Joona) Polen: CMR - Centre of Migration Research, Universitetet i Warszawa (Pawel Kaczmarczyk, Joanna Napierala)

4 Syftet med projektet Projektet kommer att generera ny jämförande kunskap om: – arbetskraftsinvandring från Östeuropa till Norden – faktorer som påverkar arbetsförhållandena för migranterna i mottagarländerna – omfattningen av olika typer av social dumpning, – bemanningsföretagens roller när det gäller rekrytering av migrerande arbetstagare Kunskapen från projektet kommer att gynna ländernas ansträngningar för att förhindra social dumpning och förbättra invandrarnas arbetsvillkor, vilket i sin tur kommer att förbättra rekryteringen av utländsk arbetskraft.

5 Tre underprojekter : 1)Ändrade mönster í arbetskraftsinvandring till Norden (Changing patterns of labour migration to the Nordic countries) 2) Social dumpning i spåren av EU-utvidgningen. Arbetsvillkor och arbetsmiljö bland polska invandrare i Oslo, Köpenhamn och Reykjavik (Social dumping in the wake of the EU-enlargement: Working conditions and working environment among Polish migrants in Oslo, Copenhagen and Reykjavik) 3) Rekryterings och bemanningsföretags roller (The role of recruitment and temporary work agencies )

6 Migration till Norden i sista åren Arbetskraftsinvandring vs. invandring av humanitära skäl EU utvidgningen i 2004 och 2007 ledde till det största folkvandringen i Europa sen slutet av andra världskriget när flera tusend tals människor flyttade från öst Europa – flesta från Polen och Litauen - till Norden Registrerade migranter till Norden i åren 2004- 2011 äro 330 tusend men siffran dubblast till 600 tusend när alla korttidsarbetare räknas med

7 Invandringen till Norden från nya EU-länder källa: Nordisk statistikbank

8 Reykjavík differs:  Distribution between sectors is greater  Gender ratio more even  Much higher percentage of spouses live in Iceland Table : Distribution of characteristics of Polish migrants in Oslo, Copenhagen and Reykjavik in terms of gender, age, educational level, and family situation. N=1500 Oslo Copenhage n Reykjavik GenderM/F64/3660/4055/45 Average ageMen37 y33 y38 y Women35 y31 y34 y Total36 y32 y36 y PartnerNo partner28 %31 % Partner in Poland31 %24 %10 % Partner in host country42 %45 %59 % EducationUnskilled or general secondary20 %21 %22 % Secondary vocational or technical college 62 %60 %58 % Completed university level education17 %20 %. Small differences in the selection and composition of Polish immigrants to the three cities in terms of age, gender, education etc

9 Utbildningsnivån bland polska invandrare i Reykjavik, Oslo och Köpenhamn

10 Löner för polska invandrare i Oslo, Köpenhamn och Reykjavik mätt i absoluta löner (zloty), enligt industrin sysselsättning

11 Lönerna bland polska arbetare i de tre nordiska huvudstäderna absolut och relativa prisjusterade löner Gennomssnitt löner i Polen före emigrationen: 12-18 Zloty

12 Andel av dom som har upplevt olika typer av olagliga arbetsförhållanden i de tre nordiska huvudstäderna

13 Lågkvalificerade servicearbete Låg utbildning och kort uppehållstid ökar risken för låga löner, men har mindre effekt på dåligt arbetsmiljö Sysselsättning i polska bolager (utstationering) ger en hög risk för låg lön Atypisk anställning ökar generellt risken för dåliga arbetsvillkor Risken för både låga löner och dåliga arbetsvillkor ökast både när facklig representation saknas och vid arbete i hushållsmarknaden Faktorer som påverkar risiko för låga löner och dåliga arbetsvillkor

14 Oslo: Låga löner är särskilt förknippade med utstationering och aktiviteter som syftar till hushållssektorn. Dåliga arbetsförhållanden är särskilt förknippade med atypiska anställningar i allmänhet. Liten kredit för kvalifikationer / utbildning men möjligheter till förbättring i löner över tiden Köpenhamn: O fficiell representation av fackföreningen i företaghet är betydligt mer avgörande för både löner och dåliga arbetsförhållanden i Köpenhamn än i de andra städerna. Utbildning / kompetens har större betydelse här. Men mindre utrymme för intäktstillväxt över tiden. Reykjavik: Arbetsmarknaden är mycket mindre strukturerad i olika segmenter än i andra två byarna. Lite oregelbundenheter, men "alla" hamnar på minste lön långt under den normala genomsnittliga. Lågkvalificerade servicearbetare är särskilt utsatta. Några viktiga skillnader mellan de tre städerna

15 Oslo : Något mindre robust kollektiva institutioner, ad-hoc-universalism och "sårbar" införlivande i de sociala marginella zoner - men med viss framgång i att etablera ett lönegolv Huvudutmaning: Utnyttja latitud i EES-avtalet för att skapa en mer "vattentät" regelverk Köpenhamn : Robust aktieorienterad kollektivism - men med betydligt tydligare "inside / outside"-problem Huvudutmaning: Inkludera nykomlingar i det organiserade arbetet Reykjavik : Flexibel universalism, med gott om plats för låglönekonkurrens inne i "vanliga" arbete Huvudutmaning: Skapa utrymme för rörlighet genom erkännande / berättigande Olika "regimer" med olika utmaningar

16 Tack så mycket www.mirra.is mirra@mirra.is


Ladda ner ppt "- Labour migrants from Central and Eastern Europe in the Nordic countries: Patterns of migration, working conditions and recruitment practices Frida Thorarins."

Liknande presentationer


Google-annonser