Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dialect Unified. Lansering Telia MEX och Dialect Trafik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dialect Unified. Lansering Telia MEX och Dialect Trafik."— Presentationens avskrift:

1 Dialect Unified

2 Lansering Telia MEX och Dialect Trafik

3 Gamla prisplaner Alla gamla prisplaner är fr.o.m. idag säljstoppade! Nya kunder –Kan bara teckna säljbara prisplaner Befintliga kunder –Kan fortsätta med befintliga avtal –Kan inte binda om sina avtal på befintlig prisplan –Vid omförhandling ska någon av säljbara prisplaner användas Ställer detta till med problem? Ring så löser vi det.

4 Säljbara prisplaner 69 (inköp) / 99 (kundpris) kr Dialect (Advoco) Telia MEX 59 / 99 kr Business Sverige Fria samtal inom Sverige 109 / 169 kr Business Världen Fria samtal till 48 länder Fastpris till mobil- och fastnätsnummer i 48 länder!

5 Användarfunktioner Tillvalsfunktioner Tillvalstjänster Växelfunktioner Operatörstjänster Företagspaketet 299 krFöretagspak. Mini 99 kr Installationsavgift/växel Användarlicenser Mobilapp Datorapp Gemensam röstbrevlåda Huvudnummer Svarsgrupp Knappvalsmeny/IVR Köplats Konferens Statistik Funktionsanknytning Kundtjänst Telefonist Home (admin gränssnitt) Utbildning Välkomst-/nattmedd. Á la carte/Kundunik kr 99/169 kr Ingår Ingår (+29 kr för softphone) 19 kr Ingår 19 kr 79 kr 19 kr 49 kr 29 kr Fr. 249 kr + startavgift Fr. 349 kr + startavgift Ingår Ingår 2 st Ingår 1 st Ingår Ingår 2 st/växel 49/129 kr 79 kr/grupp, 99 kr/anv. 79 kr/grupp, 199 kr/anv. 99 kr Fr kr Trafik Dialect trafik, Telia MEX Svarsgrupp med kö (ej köplatser) 79 krIngår 1 st

6 FunktionerInköpsprisSlutkundspris Installationsavgift/växel1495 Användarlicens MEX5999 Användarlicens Dialect Business Sverige6999 Användarlicens Dialect Business Världen Softphone1029 Företagsgemensam röstbrevlåda019 Huvudnummer019 Svarsgrupp utan kö4879 Svarsgrupp med kö (ej köplatser)4879 Välkomstmeddelande019 Nattsvar med tidsstyrning019 Knappvalsmeny/IVR049 Köplatser1229 Konferens - 10 deltagare Konferens - 30 deltagare Statistik – Plus Statistik – Max Funktionsanknytning MEX3449 Funktionsanknytning Dialect Business Sverige4449 Funktionsanknytning Dialect Business Världen84129 Kundtjänstlicens4599 Telefonistlicens inkl. softphone45145 Home099 Inspelning av ljudfiler, per tillfälle395495

7 Kunddata som krävs Namn, telefonnummer och e-post på användarna. Namn på grupperna och vilka användare som ingår i vilken grupp. Samtalsfördelning på svarsgruppen. E-post för röstbrevlådan. Växelns öppettider. Inspelning/manus till IVR- meddelande (495 kr för inspelning) Kr i TB på 36 mån exkl. användare Företagspaketet Huvudnummer NattmeddelandeKnappvalsmeny/IVR Svarsgrupp med kö (2 köplatser) Användare 1 Användare 2 Användare 3 Röstbrevlåda Svarsgrupp Användare 4 Användare 5 Användare 6 Användare 7 Overflow Knappval 1Knappval 2 Stängt Svarsgrupp Användare 8 Användare 9 Användare 10 Användare 11 Knappval 3

8 Kunddata som krävs Namn, telefonnummer och e-post på användarna. Samtalsfördelning på svarsgruppen. E-post för röstbrevlådan Kr i TB på 36 mån exkl. användare. Företagspaketet Mini Huvudnummer Svarsgrupp Användare 1 Användare 2 Användare 3 Användare 4 Röstbrevlåda

9 FunktionAntalKundprisTB Installationsavgift Huvudnummer119 Knappvalsmeny/IVR149 Användare Svarsgrupp utan kö17931 Svarsgrupp med kö17931 Köplatser25834 Kundpris kr/mån kr i installationsavgift 132 kr/mån/anknytning (36 mån) TB 564 kr/mån 56 kr/mån/anknytning kr/anknytning (36 mån) TB Exempelkund MEX

10 Offert- och avtalsmall

11 Avtalsmall för de som har egna offertmallar

12 Distansutbildningar TypFC-prisKundpris Utbildning – Användarutb. (2h) Utbildning - Home (1h) Utbildning - Statistik (1h) Utbildning - Övrigt (1h)

13 Samtidig ringning –Oavsett ringt nummer så ringer det på alla dina svarspunkter Hänvisad på båda eller ena numret –Användaren bestämmer Koppla samtal –Du kan koppla alla samtal via appen Använd alltid mobilens ”native dialer” –Du behöver inte ringa via appen Linjestatus oavsett mobil/fast telefon –Prata i vilken telefon du vill Visa vilket nummer du vill utåt –Välj mellan huvud-, grupp-, dolt, mobilt eller direktnummer Telia MEX vs. Halv-MEX

14 Mobile Extension Inkommande samtal Dialect Unified Här adderas funktionalitet till samtalet som t.ex. användarens linjestatus och hänvisning. Inkommande samtal MEX Ej MEX Mobilappen är användarens gränssnitt där t.ex. användarens linjestatus och hänvisning hanteras. Mobilmast närmast den person som ringer dig. Mobilmast närmast dig.

15 Mobile Extension Utgående samtal Dialect Unified Här adderas funktionalitet till samtalet som t.ex. användarens nummervisning. Utgående samtal MEX Utgående samtal Ej MEX Mobilappen är användarens gränssnitt där t.ex. användarens nummervisning hanteras. Mobilmast närmast den person som du ringer. Mobilmast närmast dig.

16 Nummervisning Vilka nummer kan jag visa när jag ringer ut? –Användaren bestämmer själv vilket nummer som ska visas ut, mobil-, fast-, grupp- eller huvud-/gruppnummer. Rättigheten vad en användare kan ställa in styrs på växelnivå (per företag). Valt nummer: Mobilnummer Identifikator: Fastnätsnummer Mottagande operatör t.ex. Telenor eller Tele2 Samtal till mobila nätet (mobilnummer) Samtal till fasta nätet (fastnätsnummer och MEX) Nummer som visas: Valt nummer, d.v.s. mobilnummer Nummer som visas: Identifikator, d.v.s. fastnätsnummer Dolt nummer visas alltid korrekt. Krav från PTS

17 FAQ – Telia MEX Måste alla användare ha ett Telia MEX-abonnemang? –Nej. Minst 80% av användarna måste ha ett Multiabonnemang med MEX-funktionalitet (s.k. Office Extension(”OE”)-abonnemang). Det innebär att 20% kan en fast anknytning utan OE-abonnemang. Observera att i det fall kunden köper vanliga Multiabonnemang (ej MEX) så räknas dem i 20%-potten. Tänk på att det är enbart OE-abonnemang som får riktig MEX-funktionalitet. Avsteg från regeln godkänns via special bid. Om ni har några som helst frågor rörande detta, tveka inte att kontakta oss. Ring hellre en gång för mycket än en gång för lite. Exempel på MEX-funktionalitet, - OE Multi 5 GB = MEX - Jobbmobil Multi 5 GB = ej MEX Exempel 80/20%-regeln Kund Dialect AB köper 20 standardanvändare. Samma kund köper också 3 standardanvändare med enbart fast telefon och 1 funktionsanknytning. Kundens totala användarantal är alltså = användare har alltså MEX-funktionalitet och 4 användare har enbart ett fastnätsnummer. 4 / 24 = 17% av användarna innebär att affären är inom den godkända nivån. Om kunden vill köpa ytterligare en funktionsanknytning så blir det 5 / 20 = 21% vilket innebär att affären inte är inom den godkända nivån.

18 Kalkylmall Funktionen tydliggör hur många ”Ej Telia MEX- licenser” och Funktionsanknytningar du kan ha baserat på det antal MEX-licenser du har valt. I det här alternativet så tydliggör funktionen hur många ”Ej Telia MEX-licenser” och Funktionsanknytningar du har möjlighet att lägga till. I det här alternativet så tydliggör funktionen att du har lagt till det max antal som du kan lägga till. Mobilanknytningar räknas inte in i formeln.

19 FAQ – Telia MEX Kan jag flytta ett befintligt Telia-abonnemang till Telia MEX? –Ja. Befintliga avtalstider samt eventuella förhöjda månadsavgifter följer med in i MEX-lösningen. Har kunden en rabatt på sitt avtal idag kommer rabatten att ändras till 80 kr eller 130 kr beroende på ramavtalsnivå. Kan en kund behålla sitt RAM-avtal hos Telia? –Nej. Kunden kommer att få ta del av den rabattstruktur som råder enligt Dialects RAM-avtal. Kan jag flytta en befintlig Unified FLEX/Norden/Världen/etc. till nya Dialect Unified? –Ja, enligt gällande prislista för byte av prisplan (1 495 kr). Tänk på att kunden får en ny operatörstjänst och därmed andra priser för nummertjänster.

20 FAQ – Telia MEX Kan kunden ha andra mobiloperatörer än Telia i lösningen? –Ja, fritt antal. Användarna läggs upp som mobilanknytningar vilket innebär att dem inte får en mobilapp. Om dem läggs upp som standardanvändare med enbart fastnätsnummer så kommer dem att räknas mot 20%-kvoten enligt tidigare svar. Vad kostar det om jag har ett abonnemang från en annan operatör men ringer via appen? –En sådan användare kommer att ha halv-MEX och kommer om du ringer via appen debiteras via växelns fastnätsprislista. Fastnätsprislistan är Fastpris Sverige vilket innebär att den användaren ringer gratis om man använder funktionen ”call back.” Kan en användare endast ha IP/softphone? –Ja, se svaret på frågan: ”Måste alla användare ha ett Telia Multiabonnemang?”

21 FAQ – Telia MEX Hur faktureras kunden? –Precis innan leverans kan kunden komma att debiteras enligt ordinarie prislista för Multi. Det beror på att kunden aktiverar sitt Multiabonnemang och sedan sker abonnemangsförändringen till Telia MEX vid leverans av växeln. Det är viktigt att informera kunden om att denne kommer att ringa på en rörlig prislista i upp till 10 dagar direkt efter leverans av växeln innan alla ändringar har gått igenom Telias IT-system. Vad fakturerar Telia och vad fakturerar Dialect? –Telia fakturerar alla nummertjänster och mobilabonnemang. Dialect fakturerar alla växelfunktioner. Kan jag hänvisa båda numren och/eller bara fastnätsnumret? –Ja. Användaren bestämmer om hänvisningen ska gälla för bara fastnätsnumret eller för både fastnätsnumret och mobilnumret. Om användaren vill vara hänvisad på bara fastnätsnumret = gör inget, abonnemanget levereras på det sättet. Om användaren vill vara hänvisad på både fastnätsnumret och mobilnumret = ring 750 för att MEX:a på. För att stänga av funktionen, ring 751.

22 FAQ – Telia MEX Vad ska kunden skriva på? –Kunden skriver på ett avtal för mobilabonnemanget om det rör sig om en förlängning eller nyteckning. Kunden skriver även på ett avtal för nya fastnätsnummer om kunden behöver det. Kunden behöver sedan skriva på ett avtal för Dialect Unified och ett avropsavtal av vårt ramavtal och det finns som vanligt på intranätet. Hur hanteras portering av mobilnummer? –Portering av mobilnummer hanteras av säljaren i Tholbox efter besked om datum för portering av fastnätsnummer. Se guiden för beställningsrutinen på intranätet för en fullständig processbeskrivning samt dokument ”Manual för förenklad inportering.” Hur hanteras portering av fastnätsnummer? –Porteringsfullmakt för kundens alla fastnätsnummer skall signeras av kunden. Signerad porteringsfullmakt skall skickas till Leverans som sedan koordinerar porteringen av fastnätsnummer och mobilnummer. Fullmakten finns på följande länk:

23 Ramavtalsnivå ”80 kr” TypAbonnemangOrd. Pris Dialect avtals-pris nivå 1 Rabatt mot ordinarie pris OEBas (rörlig data)N/A268N/A OEMulti 1 GB OEMulti 5 GB OEMulti 20 GB OEMulti 50 GB OEMulti 100 GB JobbmobilBas JobbmobilMulti 1 GB JobbmobilMulti 5 GB JobbmobilMulti 20 GB JobbmobilMulti 50 GB JobbmobilMulti 100 GB

24 Ramavtalsnivå ”130 kr” TypAbonnemangOrd. Pris Dialect avtals-pris nivå 1 Rabatt mot ordinarie pris OEBas (rörlig data)79238N/A OEMulti 1 GB OEMulti 5 GB OEMulti 20 GB OEMulti 50 GB OEMulti 100 GB JobbmobilBas JobbmobilMulti 1 GB JobbmobilMulti 5 GB JobbmobilMulti 20 GB JobbmobilMulti 50 GB JobbmobilMulti 100 GB

25 Ramavtalsnivåer Alla kunder oavsett storlek får 80 kronan i rabatt För de affärer som kräver 130 kronor i rabatt så vänder man sig till sin lokala Telia AM. För fria månader så vänder man sig också till sin lokala Telia AM.

26 Beställningsinformation inkl. leveransprocess

27

28 Nummerserier Enstaka nummer – 0 kr/mån 10-nummerserie – 0 kr/mån 100-nummerserie – 0 kr/mån Porteringsavgift – 0 kr Telia prislista DestinationÖppningsavgiftPer minut Fasta telenätet0,00 Företagets Telia mobiler 0,00 Inom Telia0,00 Övriga operatörer0,00 Norden0,590,99 Europa 10,591,19 Världen 10,591,19 Europa 20,592,19 Världen 20,592,19 Världen 30,594,99 Världen 40,599,90

29 Nummerserier Enstaka nummer – 12 kr/mån 10-nummerserie – 49 kr/mån 100-nummerserie – 235 kr/mån Porteringsavgift Enstaka nummer – 275 kr Nummerserie – kr Advoco prislista DestinationÖppningsavgiftPer minut Sverige Fast0,00 Sverige Mobilt0,00 UtlandEnligt prislistan Business VärldenEnligt prislistan

30 Business Världen AfrikaAsienEuropa Europa forts.NordamerikaOceanien SydafrikaHong KongBelgienNederländernaKanadaAustralien IndienBulgarienNorgeMexikoNya Zeeland IndonesienCypernPolenUSA JapanDanmarkPortugal KinaEstlandRumänien MalaysiaFinlandSchweiz RysslandFrankrikeSlovakien SingaporeGreklandSlovenien SydkoreaIrlandSpanien TaiwanIslandStorbritannien ThailandItalienSverige KroatienTjeckien LettlandTyskland LitauenUngern LuxemburgÖsterrike Malta

31 Att tänka på Allt annat säljstoppat Ingen 10-nummerserie ingår längre Köplatser ingår ej (skillnad mot Flex) ACD heter ”längst ledig” Prisplansbyte kostar kr Dokument på intranätet Offert- och avtalsmall för Unified Ramavtalsavrop för Telia MEX Kalkyl- och kunddatamall Produktblad FAQ Kundpresentation Business Världen kommer upp under nästa vecka Kom ihåg Högre TB –30 kr/mån för användare Dialect trafik –40 kr/mån för användare MEX –60 kr/mån för Business Världen –Inga centrala påslag på tillvalsfunktioner Trafikprisplan Telia MEX –Fastpris Sverige Trafikprisplan Dialect trafik –Business Sverige –Business Världen Förändring i växeln debiteras per gång á 295 kr. –Gamla prisplaner = engångsavgifter enligt kundens gällande prislista. –Nya prisplaner = inga engångsavgifter. Rabattmandat hos Telia AM Sammanfattning

32 Frågor? Tekniska frågor – Fredrik Lundin, Kommersiella frågor – Björn Andersson,

33 Kontaktuppgifter


Ladda ner ppt "Dialect Unified. Lansering Telia MEX och Dialect Trafik."

Liknande presentationer


Google-annonser