Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stiftelsen Cesam Centrum för samhällsarbete och mobilisering Verksamhetsstart 1984.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stiftelsen Cesam Centrum för samhällsarbete och mobilisering Verksamhetsstart 1984."— Presentationens avskrift:

1 Stiftelsen Cesam Centrum för samhällsarbete och mobilisering Verksamhetsstart 1984

2 Bakgrund till Cesams bildande Under tidigt 1980-tal ett stort behov av att utveckla metoder för att underlätta möjligheterna för medborgare att möta politiker, att medborgarna skulle bli mer delaktiga i kommunala verksamheter, samt samla och sprida erfarenheter av dessa mötesformer och arbetssätt i landet. Cesam bildas som ett samarbetsprojekt mellan Örebro läns landsting, Örebro kommun samt Högskolan i Örebro. Stiftelseform valdes för att vara fristående och kunna representera civilsamhälle och ideell sektor. Cesam. Vi får medborgarna att lyfta

3 Cesam har till mål att fungera som ett nordiskt kompetenscentrum för främjande av medborgerligt engagemang, inflytande och deltagande i utvecklingen av vårt välfärdssamhälle. Vi vill motverka tudelning, fragmentisering och sektorstänkande genom att stödja olika intresse-, tillhörighets- och geografiska gemenskaper i deras utmaningar, sammanhang och förändringsarbeten. Målsättning

4 Cesam. Vi får medborgarna att lyfta Vad har Cesam gjort sedan 1984? Tillsammans med andra aktörer på lokal, kommunal, regional, nationell och europeisk nivå har vi utvecklat Nya arbetssätt och metoder Nya verksamhetsformer Nya organisationsformer för att främja medborgerligt engagemang kring nya samhällsutmaningar lokalt, regionalt och nationellt Vi har arbetat med medborgargrupper, lokala utvecklingsgrupper, byalag, föreningar och organisationer, folkvalda och tjänstemän i kommun, landsting/region och stat samt på EU-nivå.

5 Tillsammans med andra aktörer har vi bl.a. utvecklat  Överenskommelser mellan kommuner och det lokala föreningslivet (principer och värden)  Familjecentraler  Frivilligcentraler (volontärer)  European Anti-Poverty Network, EAPN Sverige (fattigdom och utanförskap)  Kooperativ – skola, fritid och kultur  Ideellt utvecklingscentrum IUC (för organisationer och medborgare)  Lokala områdesgrupper  Brukarnätverk för sociala frågor  Ekonomiskt samverkanscentrum EKSAM (privatekonomisk rådgivning)  Partnerskapet för sociala innovationer (offentlig, privat och ideell verksamhet) Cesam. Vi får medborgarna att lyfta

6 Varför ska en kommun samarbeta med Cesam? Medborgarskapet allt viktigare -Ett ökat behov av samverkan med civilsamhället -Men hur gör man? Behovet av systematisk och metodologisk kunskap är ofta stort Cesam är en neutral part och har bra referenser Cesam har varit verksamt i mer än 30 år -Vi har startat mer än 30 organisationer och verksamheter i Sverige -Vi har samarbetat med samtliga samhällssektorer – offentligt, ideellt och privat Nationella och europeiska nätverk för erfarenhetsutbyte -Vi har varit verksamma i stora delar av Europa, från Lofoten till Palermo, från Lissabon till Kiev Cesam. Vi får medborgarna att lyfta

7 Vilka är våra metoder? Dialog- och deltagarorienterade Workshops Utbildningar Seminariedagar Organisations- och verksamhetsanalyser Rådgivning Individer och organisationer Ansökningar till nationella och europeiska utlysningar FoU-ombud Omvärlds- och kunskapsbevakning Europeiskt och internationellt erfarenhetsutbyte Utforskande studieresor Cesam. Vi får medborgarna att lyfta

8 Projekt/uppdrag under 2015 Skövde kommun Workshopsinriktad utbildning om områdesutveckling för anställda i Skövde kommun Örebro kommun Samordning och koordinering av nätverket för sociala frågor Göteborgs stad Utbildning för stadsdelschefer om civilsamhälle och sociala innovationer Region Örebro län Samordning och koordinering av Partnerskapet för sociala innovationer Lekebergs kommun Leder dialog mellan medborgare och politiker/tjänstemän Kumla kommun Ett utvecklingsarbete som syftar till att öka medborgarnas intresse och förståelse för kommunal politik Fessud Tillsammans med andra civilsamhällesorganisationer och forskare i 10 EU-länder leverera nya infallsvinklar om hur den europeiska finansmarknaden kan möta utmaningar och problem kring utanförskap och exkludering Svenska kyrkan Workshopsinriktad utbildning för föreningsföreträdare som arbetar med flyktingmottagande och integration Myndigheten för vårdanalys Ledamot i Patient- och brukarråd Vinnova Ordförande i programgruppen för Sociala innovationer, ledamot i programgruppen Normkritisk innovation Cesam. Vi får medborgarna att lyfta

9 Varför ett europeiskt samarbete? Lära tillsammans med aktörer i andra länder och regioner Lika eller olika lösningar på liknande problem och utmaningar Få inspiration från nya trender och idéer Sprida egna erfarenheter till andra länder och påverka Cesam. Vi får medborgarna att lyfta

10 Vår europeiska stiftelse European Community Development Network (EuCDN) Belgien - Samenlevingsopbouw Vlaanderen vzw Irland - Community Workers’ Co-operative Norge - The Ideas Bank Foundation Polen - CAL Association Rumänien - PACT Foundation Skottland - Scottish Community Development Centre Spanien - Foundation Desenvolupament comunitari Sverige - CESAM Tjeckien - AGORA CE Ukraina - GURT Ungern - HACD – Hungarian Association for Community Development Exempel på projekt/aktiviteter inom EuCDN Gemensam hemsida (http://eucdn.net/)http://eucdn.net/ Årligt och internationellt sommaruniversitetet Gemensamma ansökningar, projekt och seminarier En gemensam video om community development (https://www.youtube.com/watch?v=E-95XZw7Z6w)https://www.youtube.com/watch?v=E-95XZw7Z6w Cesam. Vi får medborgarna att lyfta

11 Cesams styrelse Jenny Steen (ordförande) Regionråd (S), Region Örebro län Åse Claesson Ordförande, Hela Sverige ska leva Monika Aune Vice ordförande, Fokusnämnden för kultur, bildning och ideell sektor (Mp), Region Örebro län Kirsten Paaby Seniorrådgivare, Idébanken Oslo Göran Pettersson Generalsekreterare, Forum idéburna organisationer med social inriktning Anna Ragén Avdelningschef Externa relationer, Örebro universitet Göran Tivenius Kommunikationsstrateg, Kommuninvest Anna Ågerfalk Regionråd, (Fp), Region Örebro län Cesam. Vi får medborgarna att lyfta

12 Tack för uppmärksamheten! Cesam. Vi får medborgarna att lyfta


Ladda ner ppt "Stiftelsen Cesam Centrum för samhällsarbete och mobilisering Verksamhetsstart 1984."

Liknande presentationer


Google-annonser