Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jag summerar 1. Hur ska det gå för Christina? 2 Åldersstruktur 1880 - 2100 3 0 – 18 år 65 + år.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jag summerar 1. Hur ska det gå för Christina? 2 Åldersstruktur 1880 - 2100 3 0 – 18 år 65 + år."— Presentationens avskrift:

1 Jag summerar 1

2 Hur ska det gå för Christina? 2

3 Åldersstruktur 1880 - 2100 3 0 – 18 år 65 + år

4 Folkvandring! 4

5 Pengar! Välfärd 1.0 kommer, allt annat lika, att bli 200 miljarder dyrare fram till 2035, dels därför att vi gamla är dyra i drift och blir allt fler, dels därför att Välfärd 1.0 bygger på en falsk människosyn. 5

6 Pengar! Välfärd 1.0 kommer, allt annat lika, att bli 200 miljarder dyrare fram till 2035, dels därför att vi gamla är dyra i drift och blir allt fler, dels därför att Välfärd 1.0 bygger på en falsk människosyn. Statens direkta kostnader för invandringen väntas ligga på ca 60 miljarder under 2016. Året efter räknar man med 70 miljarder. Till detta kommer kostnaderna i kommun/landsting för bland annat skola, vård och omsorg. 6

7 Välstånd och välfärd bara ”finns”! Demokrati och välfärd är inte något som vi äger - de måste återskapas och försvaras, dag för dag. Om vi tar dem för givet förlorar vi dem. 7

8 Vill du påverka? Frågan är inte om ändringar kommer utan om du vill påverka vilka de blir och hur de genomförs! 8

9 Utanförskapets pris Priset betalas i många valutor: människors lidande ökad konkurrens om välfärdens sinande pengar ökad arbetslöshet uteblivna skatteintäkter ökad kriminalitet ökad politisk extremism 9

10 Vägval Som statsbärande parti byggde socialdemokraterna en rad organisationer som verktyg för sin politik med roller i gränslandet mellan myndighetsutövning och särintressen. 10

11 Lagstadgade lägstalöner 11

12 Total arbetskraftskostnad per timme, 2014 12

13 Det här är resultatet! Sverige38 förorter Andel (%) förvärvsarbetande, 20-64 77 55 Andel (%) akademiker med motsv. jobb, 20-64 68 40 Andel (%) som varken arb. eller stud., 20 – 64 16 38 Andel (%) m utländsk bakgrund, 20-64 22 73 13

14 Bostadsmarknaden fler bostäder! Hyressättningsreglerna 14

15 Bostadsmarknaden fler bostäder! Hyressättningsreglerna Tillgången på, och kostnaderna för mark 15

16 Bostadsmarknaden fler bostäder! Hyressättningsreglerna Tillgången på, och kostnaderna för mark Kraven på tillgänglighet 16

17 Bostadsmarknaden fler bostäder! Hyressättningsreglerna Tillgången på, och kostnaderna för mark Kraven på tillgänglighet Byggkostnadsutvecklingen 17

18 Bostadsmarknaden byggkostnadsindex 18

19 Bostadsmarknaden 19

20 Invandring! 20

21 ... och om Sveriges mottagande blir bättre? Vi måste våga prata klartext om att det finns ett tydligt samband mellan mottagningskvalitet och antal kommande! 21

22 Vad kan vi göra? Vi kan: bli effektivare 22

23 Vad kan vi göra? Vi kan: bli effektivare minska utbudet av välfärdstjänster 23

24 Vad kan vi göra? Vi kan: bli effektivare minska utbudet av välfärdstjänster minska efterfrågan på välfärd 24

25 Vad kan vi göra? Vi kan: bli effektivare minska utbudet av välfärdstjänster minska efterfrågan på välfärd höja skatten 25

26 Vad kan vi göra? Vi kan: bli effektivare minska utbudet av välfärdstjänster minska efterfrågan på välfärd höja skatten öppna för fler skattebetalare 26

27 Vad kan vi göra? Vi kan: bli effektivare minska utbudet av välfärdstjänster höja skatten förebygga vårdbehov öppna för fler skattebetalare ifrågasätta människosynen bakom Välfärd 1.0 27

28 Vill du påverka? Frågan är inte om ändringar kommer utan om du vill påverka vilka de blir och hur de genomförs! 28

29 Vad får jag för att jag lever i en demokrati? 29

30 Vad krävs för att jag ska kunna leva i en demokrati? 30

31 Vad krävs av mig för att jag ska kunna leva i en demokrati? 31

32 Antal medlemmar i politiska partier 32

33 Dags att summera! Akuta påfrestningar: Vi blir för få som är i ”arbetsför ålder” och klarar därför inte att finansiera Välfärd 1.0; Välfärd 1.0 bygger på en falsk människobild; Vi har byggt murar kring arbets- och bostadsmarknaderna, vilket bidrar till att ställa hundratusentals människor utanför. 33

34 Dags att summera! Akuta påfrestningar: Vi blir för få som är i ”arbetsför ålder” och klarar därför inte att finansiera Välfärd 1.0; Välfärd 1.0 bygger på en falsk människobild; Vi har byggt murar kring arbets- och bostadsmarknaderna, vilket bidrar till att ställa hundratusentals människor utanför. Påfrestningarna förvärras av: Politiker som är rädda om sina egna jobb; 34

35 Dags att summera! Akuta påfrestningar: Vi blir för få som är i ”arbetsför ålder” och klarar därför inte att finansiera Välfärd 1.0; Välfärd 1.0 bygger på en falsk människobild; Vi har byggt murar kring arbets- och bostadsmarknaderna, vilket bidrar till att ställa hundratusentals människor utanför. Påfrestningarna förvärras av: Politiker som är rädda om sina egna jobb; Väljare som vill ha kvar sina ”bekväma” bidrag; 35

36 Dags att summera! Akuta påfrestningar: Vi blir för få som är i ”arbetsför ålder” och klarar därför inte att finansiera Välfärd 1.0; Välfärd 1.0 bygger på en falsk människobild; Vi har byggt murar kring arbets- och bostadsmarknaderna, vilket bidrar till att ställa hundratusentals människor utanför. Påfrestningarna förvärras av: Politiker som är rädda om sina egna jobb; Väljare som vill ha kvar sina ”bekväma” bidrag; Särintressen som sätter sina medlemmars nytta före landets. 36

37 Läs mer på: www.kan-vår-välfärd-räddas.se 37


Ladda ner ppt "Jag summerar 1. Hur ska det gå för Christina? 2 Åldersstruktur 1880 - 2100 3 0 – 18 år 65 + år."

Liknande presentationer


Google-annonser