Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Seminarium 17 juni 2014 kl. 8.30−10.00 Entreprenören som försvann? Program Presentation av professor Magnus Henrekson, IFN Övriga paneldeltagare: Lena.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Seminarium 17 juni 2014 kl. 8.30−10.00 Entreprenören som försvann? Program Presentation av professor Magnus Henrekson, IFN Övriga paneldeltagare: Lena."— Presentationens avskrift:

1 Seminarium 17 juni 2014 kl. 8.30−10.00 Entreprenören som försvann? Program Presentation av professor Magnus Henrekson, IFN Övriga paneldeltagare: Lena Apler, arbetande styrelseordförande Collector Joacim Tåg, ekon.dr IFN Moderator: Thomas Gür

2 Entreprenören som försvann? Magnus Henrekson 17 juni 2014

3 Entreprenörskap är viktigt Varje innovationsvåg förkroppsligas av entreprenörer. Viktigt för strukturomvandling, jobbskapande, teknisk utveckling och ekonomisk tillväxt. Europa och Sverige har ett entreprenörsunderskott.

4 Antas ändå ofta bort Överförenklad syn på ”produktionsfaktorer”. Teoretisk modellvärld, där Ingvar Kamprad kan göra samma prestation som anställd. Entreprenörens sparande och investeringsval tätt sammankopplade; kan inte analyseras oberoende av varandra.

5 Egenföretagande är inte entreprenörskap Entreprenörskap handlar inte om småföretagande, utan om framväxt av nya storföretag. De flesta egenföretagare har vare sig ambition att vara innovativa eller växa över en viss nivå. Fyra femtedelar har inga anställda.

6 Vårt mått: 1 723 miljardärer på Forbes lista. 996 av dem i 53 länder rika på entreprenörskap. USA: Intel, Microsoft, Apple, Google, Yahoo, Oracle, Cisco, Bloom- berg, PayPal, Facebook, Dell, Hewlett-Packard, E-bay, Amazon, Wall-Mart, Best Buy, Nike, Starbucks, Subway, CNN, HBO, Black Entertainment Television, Ultimate Fighting Championship, FedX. Europa: IKEA, Aldi, Zara, H&M, JYSK, EF Education First, Armani, Benetton, Red Bull GmbH, Swatch, Virgin Group. Majoriteten av grundarna av de största företagen sedan 1945 har blivit dollarmiljardärer.

7 Introduction Data Reform Empirical strategy Results Conclusions Entreprenörsmiljardärer per capita

8 Superentreprenörskap: Hög BNP per capita. Låg skattebörda. Mindre regelbörda på nyföretagande (Världsbanken). Hög ekonomisk frihet (Fraser Institute). Starkt äganderättsskydd (International Property Rights Index). Anglosaxisk snarare än fransk legal tradition. Hög tillit.

9 Vilka är superentreprenörer?  11 % invandrare, 33 % elituniversitet (USA).  “Self-made” entreprenörer som andel av alla dollarmiljardärer: USA: 65 % Europa: 42 % Frankrike: 20 %  Andelen med ärvd förmögenhet 1982–2014 har sjunkit från 41 % till 30 % (USA).

10 Innovativt entreprenörskap Få och skiljer sig kraftigt från levebrödsföretag. I moderna ekonomier efterfrågas stödstrukturer för att växa sig stora: –Särskilt VC-finansiering. –Potentiella entreprenörer få och hög alternativkostnad. Krävs effektiva avtal för att under stor osäkerhet reglera relationerna mellan de olika aktörerna.

11 Många aktörer krävs

12 Entreprenörer i USA, Asien och Europa * Japan, Sydkorea, Taiwan, Singapore och Hongkong. ‡ Ty, Fr, Storbr, Italien, Spa, Ned, Gre, Bel, Por, Sve, Österr, Dan, Fin, Irl, Lux, Schweiz, Nor och Isl. # Sup- er-E Bef i milj. Super-E per miljon Andel av 100 största ftg grundade av E efter 1945 VC inv som % av BNP Andel före- tagare USA4113071,3434%0,2007,5% Asien*912110,4313%0,02416% Europa‡1324070,327%0,03615%

13 Resultat Europa mer egenföretagande men färre superentreprenörer än USA. Europa och Asien jämförbara. Europa underpresterar trots goda förutsättningar. Välutbildad arbetskraft, hög BNP per capita, bra infrastruktur och goda institutioner.

14 Thomas Piketty & entreprenörskapet Ett imponerande verk. Rätt att ojämlikheten har ökat. Men hur stort är problemet? –Många aspekter som är förödande för huvudbudskapet. Stort fokus på topp 1 %, 0,1 % eller t.o.m. 0,01 %.

15 Piketty: Kapitalismen styrs av fundamentala lagar 1.r > g 2.Återinvesterar en fix inkomstandel, så förmögenhet växer. 3.Dynastins växande förmögenhet förs vidare i arv. 4.Rika rentiärers kapital växer snabbare än ekonomin. 5.Kapitalstock i relation till BNP ökar, avkastning sjunker ej. 6.Avkastning på rikas kapital allt större del av ekonomin. 7.Kapitalandelen växer från ca 25 % i dag, mot 100 %. 8.Arbetare och medelklass marginaliseras.

16 Viktiga invändningar ur vårt perspektiv 1.r nästan alltid > g, ändå har inget land haft ojämlikhetsspiral. 2.Stämmer inte på mikronivå. 3.Sparar inte mekaniskt för dynastibygge, lockelse att spendera. 4.Skilsmässor, arvdelning etc. försvårar dynasti- byggande. 5.Avkastning på kapital sjunker när kapitalstocken växer. 6.Nya entreprenörer förstör värdet av gamla förmögenheter.

17 Olika ojämlikheter Inkomstojämlikhet ökar, ingen entydlig ökning av förmögenhetsojämlikheten. Piketty accepterar att entreprenörer är innovativa och värdeskapande, men menar att de är få. 0,1 % är enligt Piketty huvudsakligen chefer i hierarkiska storföretag. Ej produktiva men har förhandlat till sig en större del av ekonomin.

18 Vilka är de rika i USA? Piketty missförstår vilka de 0,1 % är: företagare snarare än chefer. Avkastning reflekterar humankapital, ej existerande förmögenhet. Svårare hävda att företagare är utsugare än arvingar eller chefer. Entreprenörer märkligt frånvarande i bok om rika kapitalister.

19 Forbes dollarmiljardärer Andel miljardärer som ärvt sin förmögenhet: –USA: 41 % (1982) och 30 % (2014) –Frankrike: 70 % (2014) Piketty: Relativt få miljardärer är entreprenörer och Forbes missar systematiskt arvingar. Piketty har fel här enligt IRS. Konkurrens och öppenhet bästa korrektivet.

20 Parasiter eller produktiva? Intel, Microsoft, Google, Apple, Oracle, Yahoo, Cisco, PayPal, Facebook, Twitter, E-bay, Dell, Hewlett-Packard, Amazon, Wall-Mart, Home Depot, Best Buy, Starbucks, Subway, Bloomberg, Nike, CNN, Fox News, Univision, HBO, The Weather Channel, Black Entertainment Television, University of Phoenix och FedX. Grundade de flesta nya storföretagen under efterkrigstiden. 23 % i finanssektorn. Här finns ett hot att ta på allvar!

21 Vilka är de 0,1 procenten i USA? Ca 70% av de rikaste i USA driver själva bolag (SCF 2010). Även störst grupp bland dem med högst inkomster. 19792005 Företagare15 %27 % Finans14 %23 % Specialister23 %21 % Chefer38 %20 %

22 Piketty missar företagares roll Talar om rika som tjänar mer än de skapar för samhället, men inte om innovativa entreprenörer som skapar mer värde än de tjänar. Mycket höga skatter inte lika harmlösa om de rika är innovativa entreprenörer. Piketty feltolkar var de rikas kapitalinkomster kommer från: Avkastning på humankapital/entreprenörstalang, inte på finansiellt kapital.

23 Ojämlikhet och entreprenörskap 1.Innovativt entreprenörskap skapar ojämlikhet. 2.Extremt ojämn fördelning av avkastning. 3.Legitimt med rikedom om det reflekterar produktivt bidrag. 4.Allmänheten gillar rika entreprenörer. 5.Skattesänkningar i Sverige har främst gått till de som redan ägde kapital. 6.Långsiktig effekt: r > g, men filantropi, arvsskatt, mean reversion, skapande förstörelse. 7.Stora hotet kommer från intressegrupper som lyckas få överavkastning genom att säkra regleringar, subsidier och skatteförmåner som gynnar dem själva.

24 www.ifn.se


Ladda ner ppt "Seminarium 17 juni 2014 kl. 8.30−10.00 Entreprenören som försvann? Program Presentation av professor Magnus Henrekson, IFN Övriga paneldeltagare: Lena."

Liknande presentationer


Google-annonser