Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Politisk geografi Politik kopplad till platser. Politisk geografi Definitioner av politiska enheter Kännetecken för olika politiska enheter Politik knuten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Politisk geografi Politik kopplad till platser. Politisk geografi Definitioner av politiska enheter Kännetecken för olika politiska enheter Politik knuten."— Presentationens avskrift:

1 Politisk geografi Politik kopplad till platser

2 Politisk geografi Definitioner av politiska enheter Kännetecken för olika politiska enheter Politik knuten till en eller flera platser

3 Politiska enheter Stat har två betydelser -En del i en federal politisk enhet Till exempel i USA -En oberoende politisk enhet Till exempel ett land eller en nation

4 Politiska enheter forts… Nation har två betydelser -En stat -Ett sammanhang (community) med gemensam kultur och mark kopplade till en plats

5 Politiska enheter forts… … Nationalstat -Ett territorium som överensstämmer med att befolkningsgruppen känner samhörighet med till exempel språk. Homogen stat. -Få nationalstater finns

6 Olika typer av stater Multinationella stater -till exempel forna Sovjet Delad nationalstat - till exempel Arabvärden Statslösa nationer -till exempel samerna

7 Geografiska kännetecken tat Storlek -stort land, svåradministrerat, ofta med stora glesbygdsområden. Kraftfullt - litet land, mer lättadministrerat. Mindre starkt OBS: De lyckligaste länderna i världen är i regel små (www.hpi.com)

8 Kännetecken för stater Form Den cirkulära enklast att administrera, transportera och ur försvarssynpunkt Exempel på kompakta stater: Zimbabwe, Uruguay, Polen

9 Kännetecken för stater Kompakt med förlängning En landtunga skjuter ut från “huvudformen”. Leder ofta till isolering där Exempel: Thailand, Namibia

10 Kännetecken för stater Ett avlångt land kan leda till isolering inom vissa delar Exempel: Norge, Sverige, Chile

11 Kännetecken för stater Fragmentiserade stater Landet är utspritt, exempelvis öriken.

12 Kännetecken för stater Exklav – ett område utanför landets gränser Hör till en fragmentiserad stat

13 Kännetecken för stater Enklav – en stat inuti en annan stat Hör till en perforerad stat.

14 Staters läge Landlocked

15 Läge inom stater Kärnområden: Mälardalen, Västkusten, Öresund

16 Fördelning av städer inom en stat Primärstad – ofta huvudstaden Federala stater har flera centra Huvudstaden är ofta administrativ Placering av huvudstaden kan vara en markering på hur landet vill utvecklas.

17 Gränsers betydelse En stats gränser sträcker sig: På jordytan Under jordytan I luftrummet Till havs

18 Fysiska gränser Berg,floder, sjöar Uralbergen - gräns mellan Europa och Asien

19 Artificiella gränser Breddgrader

20 Gränskonflikter Orsak kan vara minoritetsgrupper som vill ha ett eget landområde Irredentism - ett land vill utöka sin gräns på bekostnad av ett annat

21 Resurskonflikter vatten Vattenkvalitet Transportmöjligheter

22 Resurskonflikter olja Resursdispyter – två länder delar på en resurs Irak och Kuwait delar på ett oljefält

23 Gränskonflikter under 1000 år

24 Centripetala krafter Enande krafter -nationalism, lojalitet mot ett land -enande organisationer i samhället skolan, kyrkan, (armén i USA) -organisation och administration -transport och kommunikationer Kan staten skydda mot andra stater och inhemska upplopp?

25 Othering Generaliserande bild av hur det är på andra platser och därmed hur de som bor där är. Stärker gemenskapen Stockholmare är smartare än lantisar

26 Centrifugala krafter Destabiliserande krafter -subnationalism, befolkningen delar inte tanken om nationalism -regionalism, en minoritetsgrupp som styr sig själva i ett område i landet

27 Nationalism Nationalism is based on the concept of allegiance to a single country and the ideals and way of life it represents. It is an emotion that provides a sense of identity and loyalty and of collective distinction from all other peoples and land. Getis et al. s. 230 (nya upplagan) Vad betyder citatet? Vad tänker ni om det? Hur stämmer det med till exempel Sveriges (och många andra länders, inklusive USA:s) regeringsförklaringar om att vara multikulturella stater? Hur förhåller det sig till en globaliserad värld, där statstillhörighet spelar allt mindre roll?

28 Överstatliga organisationer Överstatlighet – fler än tre stater ingår samarbete för ömsesidig vinning och uppfyllande av gemensamma syften Nordiska rådet Arktiska rådet EU FN

29 Arktiska rådet Kanada, Danmark, Finland, Island, Norge, Ryssland, Sverige, USA Klimatförändringarna gör att olja, gas och mineraler blottläggs Ekonomiska zonen för vissa länder utökas Militär närvaro i fredsbevarande syfte p.g.a. olika intressen hos medlemsstaterna

30 En värld av stater utmanas av: Transnationella företag NGO:s Non-governmental organizations Migrationsflöden Internet Nationella separatiströrelser Internationella rörelser Politiska organisationer (kan både stärka och försvaga länders makt)

31 Lyfter fokus från en värld indelad i stater till en värld bestående av individer. Den enskilde individen är ansvarig för hur en handling kan påverka andra individer, oavsett var på jorden denna handling utförs (Harris 2010: 31:118). Begreppet bygger på en ansvar gentemot andra människor som också lever i världen, kombinerat med bejakandet av olikheter. Det finns inte ett ”rätt” sätt att leva (Appiah 2006:xv). Möjlighet: Kosmopolitanism

32 Svårighet: Terrorism


Ladda ner ppt "Politisk geografi Politik kopplad till platser. Politisk geografi Definitioner av politiska enheter Kännetecken för olika politiska enheter Politik knuten."

Liknande presentationer


Google-annonser