Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 Gustav Vasas yngste son Karl IX dör 1611 och överlämnar kronan till den 16 årige Gustav II Adolf  Den unge kungen ärver samtidigt tre olika krig! Polen,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " Gustav Vasas yngste son Karl IX dör 1611 och överlämnar kronan till den 16 årige Gustav II Adolf  Den unge kungen ärver samtidigt tre olika krig! Polen,"— Presentationens avskrift:

1

2  Gustav Vasas yngste son Karl IX dör 1611 och överlämnar kronan till den 16 årige Gustav II Adolf  Den unge kungen ärver samtidigt tre olika krig! Polen, Ryssland och Danmark.  Kriget mot Danmark slutar i freden i Knäred 1613.  Framgångar mot Ryssland och Polen. 1629 - Kexholmslän, Ingemarland samt Livland är svenskt.

3  Ryssland och Polen har tvingats bort från Baltikum och Sverige blir den dominerande makten.  Trettioåriga kriget Sverige ser möjligheter att kontrollera Östersjöhandeln Man vill också stödja protestanterna Hotet från Sigismund?  Svenska segrar: Breitenfeld, Frankfurt am Main, München, Lützen m.fl.  1648 – Westfaliska freden Sverige står som garant för freden Får en stor del av Pommern, Wismar och Bremen-Verden Protestantismens andliga frihet är räddat.  Frederna i Brömsbro 1645 och Roskilde 1658.

4  Maktbalansen mellan Sverige och Danmark har skiftat i svensk favör.  Sverige anfaller ännu en gång inom loppet av ett år men danskarna lyckas försvara sig väl. De tidigare svenska landvinsterna är dock fortfarande i svenska händer.

5  Sverige har under 1600-talet övergått från ett bondesamhälle till ett soldatsamhälle.  Konsekvenserna av detta blir svåra uppoffringar för stora delar av befolkningen Alla resurser inriktas på kriget Skattetrycket ökar Militära utskrivningar Många byar består av enbart kvinnor, barn och gamla.  Läget är ohållbart i längden!  Adelns makt ökar återigen  När Gustav II Adolf dör tar hans dotter Kristina över, men då hon ännu var ett barn styrdes Sverige under 12 år av en förmyndarregering under ledning av greven och rikskanslern Axel Oxenstierna.  Under hans ledning skapas kollegier som alla har sina egna specifika arbetsområden och som alla besattes av de förnämsta adelsmännen. Dessa satt också med i riksrådet.

6  Detta leder i sin tur att den starka centralmakten förstärks ytterligare men även högadelns starka ställning vid sidan om kungen/drottningen.  En av de stora problem som man hade vid denna tid var finanserna. Krig kostar pengar Idén att plundringar skulle finansiera krigen fungerade inte De övriga finanserna kunde inte täcka underskotten Lösningen blev att sälja ut den mark Gustav Vasa hade tagit från kyrkan till rika adelsmän.  Adelns makt ökar ännu mer.  Inte förrän Karl XI bestiger tronen begränsas adelns makt.

7  Återigen har Sverige styrts av en förmyndarregering i 12 år sen Karl X Gustav dog 1660.  Karl XI ärver också ett krig som på det hela går ganska illa men man lyckas avvärja ett danskt invasionsförsök 1676 i slaget vid Lund och när freden sluts 1679 klarar man sig utan nämnvärda avträdelser.  1680 beslutar man att ställa förmyndarregeringen till svars för maktmissbruk och genomdriver ”reduktionen”.  Nästan all mark som högadeln hade fått lämnas tillbaka.  Karolinska enväldet! Kung av Guds nåde Kungen är endast ansvarig inför Gud för sina handlingar Får ensam stifta lagar Får ensam styra landet utan att anlita riksrådet Kungliga enväldet har segrat även i Sverige!  Karl XI inser att Sverige inte har resurser för fortsatta strider och ger upp expansion till förmån att bevara det man erövrat. Hans tid som kung präglas till stor del av fred och återhämtning.

8  Snaran börjar dras åt kring Sverige.  Ryssland sluter allians med Danmark och Polen för att återta det de förlorat till Sverige.  Sverige ställs inför ett trefrontskrig!  Karl XII kliver in i historien.

9  Karl XII beslutar att först ta itu med Danmark.  Danskarna besegras ganska snabbt varefter Karl ger sig mot Ryssland och Peter den Store.  1700 – Slaget vid Narva Slaget vid Narva är en av den svenska militärhistoriens största segrar; ca 10000 svenskar besegrar en tre gånger så stor rysk armé.  Armén går nu mot Polen. Efter flera års svåra strider vinner man till slut den polska kronan. Dock har man gett ryssarna tid att åter rycka in i Baltikum.  Brända jordens taktik (krigsföringsteknik där en retirerande armé bränner ner byggnader, åkrar, dödar boskap och ödelägger de områden som man lämnar. Avsikten med detta är att förhindra att den framryckande fienden kan ta del av dessa förnödenheter, och på så sätt försvåra för fienden att få fram underhåll till sina trupper.)  1709 – Slaget vid Poltava slutar i svensk förlust.

10  Efter katastrofen i Poltava hamnar nästan hela svenska hären i rysk fångenskap, men kungen lyckas fly med 3000 man till Bender i Osmanska riket.  Kalabaliken i Bender. Karl XII flyr till det Osmanska riket och blir kvar där tills de blir utkörda av turkarna.  Sverige faller sönder…  Kungen vägrar fred och bestämmer sig för att anfalla Norge.  Norrmännen bjuder på mer motstånd än vad man räknat med.  30 november 1718 träffas karl XII av en kula under belägringen av Fredrikstens fästning utanför Halden och avlider.  Med honom slutar också den svenska stormaktstiden.

11 Karl XII:s likfärd – målning av Gustaf Cederström (1884)

12  Efter kungens död sökte Sverige fred på alla fronter.  Detta kunde bara ske med enorma eftergifter. Nästan alla besittning i Tyskland gick förlorade Baltiska provinserna avstods till Ryssland Områden vid inre Finska viken gick också till Ryssland Danmark fick åter ta ut tull i Öresund De fick dock inte tillbaka några av sina tidigare områden.  Sverige behåller positionen som den starkaste staten i norden men Stormaktstiden är över.

13 Gustav II Adolf bestiger tronen. Sverige i krig mot Danmark, Ryssland och Polen. 1611 Freden i Knäred där Sverige tvingas betala en enorm lösensumma för Älvsborgs fästning 1613 Framgångar mot Ryssland och Polen. 1632 30 årigakriget börjar 1618. 16451648 G II A stupar vid Lützen. 16581672170017181629 1618 Freden i Brömsebro Westfaliska freden markerar slutet på 30 åriga kriget. Sverige bland segrarna. Freden i Roskilde. Bl.a. Skåne blir svenskt. Karl XI blir kung och inför så småningom Karolinska enväldet. Kung av Guds nåde! Stora nordiska kriget börjar. Sverige ställs mot angrepp från tre fronter. POL, DAN, RYS Karl XII avlider i Norge och slutet på den svenska stormaktstiden är här. 1709 Katastrofen i slaget vid Poltava där ryssarna krossar den svanska armén. Miran Zuljevic, Lars-Erik Larsson-gymnasiet, Lund – www.lektion.se


Ladda ner ppt " Gustav Vasas yngste son Karl IX dör 1611 och överlämnar kronan till den 16 årige Gustav II Adolf  Den unge kungen ärver samtidigt tre olika krig! Polen,"

Liknande presentationer


Google-annonser