Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MILJÖRÄTTSLIGA REFLEKTIONER Miljörättsdagen den 6 oktober 2015 Jan Darpö Juridicum/Uppsala universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MILJÖRÄTTSLIGA REFLEKTIONER Miljörättsdagen den 6 oktober 2015 Jan Darpö Juridicum/Uppsala universitet."— Presentationens avskrift:

1 MILJÖRÄTTSLIGA REFLEKTIONER Miljörättsdagen den 6 oktober 2015 Jan Darpö Juridicum/Uppsala universitet

2 Jan Darpö 2015-10-06 Juridicum/UU | www.jur.uu.se/ www.jandarpo.se German cities may ban 5 million old diesel cars BERLIN, Aug 12 (Reuters) - German cities plan to implement driving bans that could hit up to 5 million older cars and small trucks to reduce levels of diesel particle emisssions, the Frankfurter Allgemeine Zeitung newspaper reported on Friday. Commercial centres such as Frankfurt and Stuttgart, along with many other towns and cities, are preparing such bans to bring pollution levels in line with European Union limits, the paper said, citing Germany's congress of municipal governments... Paris (2020), London…

3 Jan Darpö 2015-10-06 Juridicum/UU | www.jur.uu.se/ www.jandarpo.se Utblick USA The world is watching as the EPAs Clean Power Plan, proposed in June 2014, faces fierce opposition from the coal industry and coal-dependent states. In June, under orders from President Obama, the Environmental Protection Agency proposed an ambitious plan to slash carbon pollution from existing power plants by an estimated 30 percent by 2030. These plants, most of which are coal-fired, account for 40 percent of the nation’s CO 2 emissions. The plan fulfills a pledge the president made in 2012 at the United Nations climate change meeting in Copenhagen: that the U.S. would cut its emissions by 17 percent by 2020. Coupled with the U.S.- China joint announcement in November to decrease emissions from both countries, the plan provides the U.S. with greater credibility with the global community in anticipation of the 2015 UN meeting in Paris, where the parties hope to hammer out a new agreement to reduce global emissions of greenhouse gases…

4 Jan Darpö 2015-10-06 Juridicum/UU | www.jur.uu.se/ www.jandarpo.se Utblick 中国的大 气污染 2014: Environmental Protection Law was revised 2015: Law on the Prevention and Control of Air Pollution is being amended 2016: Law on the Prevention and Control of Water Pollution will be revised Environmental Courts… Public Interest Litigation…

5 Jan Darpö 2015-10-06 Juridicum/UU | www.jur.uu.se/ www.jandarpo.se 2015 United Nations Climate Change Conference COP21 The COP21 will be held in Paris, from November 30 to December 11. It will be the 21st yearly session of the Conference of the Parties to the 1992 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and the 11th session of the Meeting of the Parties to the 1997 Kyoto Protocol. The conference objective is to achieve a legally binding and universal agreement on climate, from all the nations of the world. Climate litigation… The Urgenda case!! Rechbank Den Haag 2015-06-24 (C/09/456689 / HA ZA 13-1396) http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2015:7196

6 Jan Darpö 2015-10-06 Juridicum/UU | www.jur.uu.se/ www.jandarpo.se Urgenda./. NL 886 medlemmar, enskilda, organisationer, institutioner, myndigheter./. NL Urgenda; Otillräckligt mht internationella åtaganden, brott mot ”duty of care”, Art 2 o 8 EKMR, Art 21 Grondwet… NL; Tillräckliga åtgärder, ingrepp i den politiska sfären… RECHBANK DEN HAAG: Urgenda bär ett allmänt o kollektiv intresse Inte no-harm principle eller Art 2 resp 8 EKMR ”Duty of care” enligt Art 21 Grondwet Legal protection = Judicial review

7 Jan Darpö 2015-10-06 Juridicum/UU | www.jur.uu.se/ www.jandarpo.se Urgenda./. NL The Court thus “…orders the State to limit the joint volume of Dutch annual greenhouse gas emissions, or have them limited, so that this volume will have reduced by at least 25% at the end of 2020 compared to the level of the year 1990, as claimed by Urgenda, in so far as acting on its own behalf…” http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2015:7196

8 Jan Darpö 2015-10-06 Juridicum/UU | www.jur.uu.se/ www.jandarpo.se Utblick: EU KOMs Work Programme 2015; Refit (cirkulär ekonomi, nationella åtaganden mot luftförorening) – Avosetta opinion ( http://www.avosetta.org/ )… http://www.avosetta.org/ TTIP; EPs position (June), KOM (Sept): Rätten att reglera, förbudet mot statsstöd, Investeringsgarantier, Investment Tribunal, T-646/14 Micula case GMO-debatten; COM2015, 177 final… ******* T-521/14 Sverige mot kommissionen (2014) – (T- 15/15 PAN Europe) C-404/13 ClientEarth (2014) C-461/13 Icke-försämring (2015) C-106/14 A2I o REACH (2015)

9 Jan Darpö 2015-10-06 Juridicum/UU | www.jur.uu.se/ www.jandarpo.se Inblick; Sverige Ett år med regering S-Mp; vatten, artskydd, hushållsavfall… Bunge..!! Vargen...(C-160/14 Air Atlantis (2015)) ******* Pågående arbete; Nya kraven i MKB-direktivet, IED & prövningen, kemikalier, klimat, osv, havsplanering, osv  MDep…

10 Jan Darpö 2015-10-06 Juridicum/UU | www.jur.uu.se/ www.jandarpo.se Kommissionen o SE Brev o kommunikationer… Möten och länderbesök… EU Pilot… ******Överträdelseärenden******** Formell underrättelse (LFN) Motiverat yttrande (RO) Stämning, prövningsramen… Det sekreta sällskapet…

11 Jan Darpö 2015-10-06 Juridicum/UU | www.jur.uu.se/ www.jandarpo.se Formella ärenden 1 avslutat mål: IPPC-målet (C-607/10 och C-243/13) 1 mål där SE fällts en första gång: rening av avloppsvatten (mål C-438/07) där KOM bevakar att domen följs: FU om vite – de ombyggda reningsverken ser nu ut att klara årsmedelvärdena... 2 MY: 1. art- och habitatdirektivet (varg) 2. försent genomförande av IED-direktivet 5 FU, bl.a. överskridna gränsvärden partiklar PM 10, rening av avloppsvatten från tätbebyggelse…

12 Jan Darpö 2015-10-06 Juridicum/UU | www.jur.uu.se/ www.jandarpo.se Överträdelseärenden m.m. Sammanlagt ett 40-tal miljöärenden (?), MDep överlägset flest… Många ”kulturkrockar”, KOM formalinriktade (C&P); ”dieselmotor”… KOMs tjänstemän dominerar i den inledande fasen… Många ”stängs” gn möten olikn… Ingen tydlig praxis…

13 Jan Darpö 2015-10-06 Juridicum/UU | www.jur.uu.se/ www.jandarpo.se Livet är orättvist Direktiv 96/61/EG (IPPC), artikel 5.1; krav på bedömning o ”uppdatering”… ”2007-förordningen” (2004:989); bedömning  fakultativ regel om föreläggande eller omprövning Kraftig kritik…    Inget hände (MDep:s enkät 2005 o 2006, se SOU 2008:62, avsnitt 9.6.4)…

14 Jan Darpö 2015-10-06 Juridicum/UU | www.jur.uu.se/ www.jandarpo.se Livet är orättvist, forts… Stämning i december 2010… Från 191 till 29 av 1 034 anläggningar.. Dom i mars 2012 (C-607/10) Ny stämning i december 2013… Från 29 till 2 (1) anläggningar; Sura Dom i C-243/13  2 M€ + löpande vite €4,000/dag fr.o.m. 4/12-14 = €56,000… Diskussion: Kostnaden, Ansvaret inom RK…

15 Jan Darpö 2015-10-06 Juridicum/UU | www.jur.uu.se/ www.jandarpo.se Luftkvaliteten… Direktiv 2008/50 om luftkvaliteten Åtgärder o luftkvalitetsplaner… C-237/07 Janecek (2008)  C-404/13 ClientEarth (2014)… KOM inledde ärende om luften på bl.a. Hornsgatan (PM10) under åren 2005-2007 i februari 2009… Dom i maj 2011 (C-479/10), inget vite… Ny FU… Pågående mål i MMD (?) Diskussion: Stat   kommun

16 Jan Darpö 2015-10-06 Juridicum/UU | www.jur.uu.se/ www.jandarpo.se Implementering av EU-rätt Artikel 288 FEUF Ett direktiv ska med avseende på det resultat som ska uppnås vara bindande för varje medlemsstat till vilken det är riktat, men ska överlåta åt de nationella myndigheterna att bestämma form och tillvägagångssätt för genomförandet.

17 Jan Darpö 2015-10-06 Juridicum/UU | www.jur.uu.se/ www.jandarpo.se En rättslig ram C-6/04 KOM mot UK, para 21 Av fast rättspraxis framgår emellertid att införlivandet med nationell rätt av ett direktiv inte nödvändigtvis förutsätter att dess bestämmelser återges formellt och ordagrant i en uttrycklig och specifik lagregel, och det kan, beroende på dess innehåll, vara tillräckligt att det finns en allmän rättslig ram, om det därigenom på ett effektivt sätt säkerställs att direktivet tillämpas fullt ut på ett tillräckligt klart och precist sätt…

18 Jan Darpö 2015-10-06 Juridicum/UU | www.jur.uu.se/ www.jandarpo.se Ett effektivt genomförande C-301/12 Cascina di Prini (2014), para 43 Det krävs således inte enligt unionsrätten att den befogenhet som de lokala och regionala myndigheterna har med avseende på fullgörande av de skyldigheter som följer av direktiv 92/43 kompletteras av en subsidiär befogenhet för staten. (..) Unionsrätten kräver dock att de åtgärder som vidtas enligt det system som har införts i nationell rätt sammantaget är tillräckligt effektiva för att säkerställa en riktig tillämpning av reglerna i direktiv 92/43 (…)

19 Jan Darpö 2015-10-06 Juridicum/UU | www.jur.uu.se/ www.jandarpo.se Administrativ praxis C-192/11 KOM mot Polen (2012), para 48 ”…bör man komma ihåg att enbart administrativ praxis, som till sin natur fritt kan ändras av myndigheten och som inte offentliggörs i tillräcklig utsträckning, kan inte anses som ett giltigt fullgörande av de skyldigheter att införliva ett direktiv.”

20 Jan Darpö 2015-10-06 Juridicum/UU | www.jur.uu.se/ www.jandarpo.se Miljörättsforskningen… Vatten o fiske… Skog o biodiversitet… Genteknik; EU – USA – Kanada… Stora rovdjur; Skandinavien, PL-SK, FR, ES.. Samexistens olika jordbruksformer… Miljöprocess… Miljöupphandling; EU-USA… Rättsvetenskap – naturvetenskap – teknik…

21 Jan Darpö 2015-10-06 Juridicum/UU | www.jur.uu.se/ www.jandarpo.se ….och slutligen… TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN..! jan.darpo@jur.uu.se www.jandarpo.se


Ladda ner ppt "MILJÖRÄTTSLIGA REFLEKTIONER Miljörättsdagen den 6 oktober 2015 Jan Darpö Juridicum/Uppsala universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser