Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1.  Möte 1 - Analys - Ett första möte som är helt kostnadsfritt - En analys av din ekonomi - Om vi ser att vi kan hjälpa dig att få en billigare och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1.  Möte 1 - Analys - Ett första möte som är helt kostnadsfritt - En analys av din ekonomi - Om vi ser att vi kan hjälpa dig att få en billigare och."— Presentationens avskrift:

1 1

2  Möte 1 - Analys - Ett första möte som är helt kostnadsfritt - En analys av din ekonomi - Om vi ser att vi kan hjälpa dig att få en billigare och bättre lösning bokar vi ett möte till.

3

4  Möte 2 - Förslag -Ett förslag på lösning som ska vara bättre än den du har idag. - Gott om tid att diskutera lösningen och ställa frågor -Fullständig dokumentation på vårt förslag

5  Möte 3 - Genomförande Beslut och genomförande - Om du bestämmer dig för att bli kund sköter vi all hantering av dokumentationen. - Du kanske har några sista frågor

6 Eventuell privat pension Avtalspension 4,5 % Allmän pension 16 % + 2,5 % Allmän pension Inkomstpension Premiepension

7  Rådgivning mot försäkringsbolag  Rådgivning om depåer  Aktiv ISK-Depå  Hitta kursvinnare / utbildningar

8  Analys av samtliga placeringar som gått till förfall… Totalt 536 st  effektiv årsavkastning: 8,3 % per år (71,7%) placeringar som gett +/- 0 (8,3%)  Andel placeringar som givit negativ avkastning: 20% (Varav förlorad överkurs 17% och under riskbarriär 3%)

9  Fondplattform med ca 4000 valbara fonder  Färdigkomponerade fondportföljer:  Defensiv  Balanserad  Offensiv

10  Öppet hela sommaren !

11  Det finns fortfarande tid kvar att få koll på sin risk:

12 12 BNP värdet av alla varor och tjänster som produceras i ett land under 1 år.  Konsumtion  Investeringar  Export minus import  Lagerförändringar BNP = k + i + exp-imp + lagerf Vad är hög respektive låg tillväxt?  Sverige har en normal tillväxt på mellan 2-4%  Emerging Markets (tillväxtländer) kan ha en tillväxt på upp till 10-12%

13

14

15

16  EU:s 28 medlemsländer har gått med i EU vid olika tidpunkter:  1952: Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Tyskland  1973: Danmark, Irland och Storbritannien  1981: Grekland  1986: Portugal och Spanien  1995: Finland, Sverige och Österrike  2004: Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovenien, Slovakien, Tjeckien och Ungern  2007: Bulgarien och Rumänien  2013: Kroatien

17  Underlätta handel mellan EU-länderna. - tullar och andra avgifter mellan länderna har tagits bort, sk inre marknad  EU-medborgare har rätt att arbeta i andra EU-länder - personer och kapital ska kunna röra sig fritt mellan medlemsländerna.  Samarbetet mellan EU-länderna berör fler områden än den inre marknaden.  Ekonomisk och monetär union (EMU): EU samordnar delar av ländernas ekonomiska politik. Länderna får till exempel inte ha stora underskott eller stora skulder i de offentliga finanserna.  Regionalpolitik: I EU:s uppdrag ingår att minska ekonomiska och sociala skillnader mellan länder och regioner inom EU. EU stödjer därför projekt i regioner i olika EU-länder. Det kan till exempel handla om vägbyggen, forskning eller utbildningar.  Brottsbekämpning: EU-ländernas poliser och åklagare samarbetar för att bekämpa grov brottslighet mellan länderna.  Miljöpolitik: Miljöfrågor är ofta gränsöverskridande. EU-länderna har gemensamma regler om utsläpp av växthusgaser, föroreningar och skydd för utrotningshotade växter och djur.  Jordbrukspolitik: EU ger stöd till jordbrukare och företagare på landsbygden. EU beslutar också om regler för djurtransporter, livsmedelssäkerhet och markskötsel med mera.  Flyktingpolitik: EU har gemensamma regler om asyl för flyktingar, bland annat vilket land som ska behandla en asylansökan.

18  EU-kommissionen föreslår nya lagar  Europaparlamentet är folkvalt  Ministerrådet samlar ministrar från alla medlemsländerna  Europeiska rådet pekar ut framtiden  EU-domstolen reder ut tvister  Centralbank med koll på inflationen (ECB)

19  Efter nästa fördragsändring ska det stå i fördraget att Storbritannien inte behöver vara del i den politiska integrationen om landet inte vill.  EU-länder får avslå ansökningar om bidrag från EU-medborgare från andra medlemsländer som inte har rätt att vara i landet eller som söker arbete där.  De EU-länder som vill ska från år 2020 kunna anpassa nivån på barnbidrag som betalas ut till andra EU-länder till prisnivån i landet där barnet bor.  En "nödbroms" ger ett land med stor arbetskraftsinvandring från andra EU-länder rätt att under en sjuårsperiod begränsa nyanlända EU-arbetstagares möjlighet att få bidrag under fyra år från det att de började arbeta.  De EU-länder som har euron som valuta ska ha möjlighet att fördjupa samarbetet samtidigt som de ska respektera övriga länders rättigheter.  EU-länderna ska tillsammans stärka den inre marknaden för att på så sätt öka konkurrenskraften i hela EU.

20  Ett antal områden är viktiga för Storbritannien. De är listade i slutsatserna för att poängtera att reglerna redan finns. Det står till exempel att landet:  inte måste införa euron utan att det kan behålla brittiska pund som sin valuta  inte deltar i Schengensamarbetet  har rätt att genomföra gränskontroller av personer  får fortsätta att välja om man vill införa lagstiftning inom området frihet, säkerhet och rättvisa.

21 Brexit Bremain  Politiska ledare i England  Politiska ledare i EU  USA  IMF  Boris Johnson (fd borgmästare i London)  UKIP ledare (27% EU parlamentet  Trump  Marie Le Pen ( SD i Frankrike)

22 Brexit Bremain  Nya förhandlingar med EU, EFTA, USA mm mm ( som Schweiz ) ofördelaktigt  Svagare förhandlingssits  Högre tullar ca 14% av BNP  BNP faller 0,6-3%  Som Norge – betala till EU budget – inget inflytande samt följa EU regler vid export till EU  Frihandel med EU  Försvar  Fri rörlighet  Jobb  Juridik  Ger GB ett oberoende  Kontroll av immigrationen  Lämna byråkratin i Bryssel  Gör Storbritannien starkt igen  Exit ger lägre priser  Kostsamt 0,5% av BNP  Odemokratiskt EU  Gynnar alla  Egna handelsavtal positivt

23 Brexit Bremain  Ger GB ett oberoende  Kontroll av immigrationen  Lämna byråkratin i Bryssel  Gör Storbritannien starkt igen  Exit ger lägre priser  Kostsamt 0,5% av BNP  Odemokratiskt EU  Gynnar alla  Egna handelsavtal positivt  Högre skatter vid Brexit  Nedskärningar inom skola, försvar, polis o transporter  Arbetslösheten rekordlåg  Höjda löner 2,3%  Brexit kan kosta 500.000 jobb

24 Brexit Bremain  Sveriges inflytande minskar i EU(frihandel, federalism och obligatoriska beslut från eu)  Pundet faller. Dyrare för Storbritannien att importera från ex Sverige  Anpassning till nya regler medför osäkerhet för investerare o företag  GB är Sveriges 4:e största exportland (85 Mdr /år)  Förhandlingar med EU under 2år  Mindre osäkerhet  Stabilare finansmarknad  Nytt avtal med GB börjar gälla  Andra länder vill omförhandla ?

25 3 biljoner kr

26

27 16 juni 2016

28 28 BNP värdet av alla varor och tjänster som produceras i ett land under 1 år.  Konsumtion  Investeringar  Export minus import  Lagerförändringar BNP = k + i + exp-imp + lagerf Vad är hög respektive låg tillväxt?  Sverige har en normal tillväxt på mellan 2-4%  Emerging Markets (tillväxtländer) kan ha en tillväxt på upp till 10-12%

29 29 Effekten av höjda räntor Riksbanken har sänkt reporäntan Riksbanken har höjt reporäntan Effekten av sänkta räntor Konjunkturen avtar Minskad konsumtion Minskade investeringar Minskad export Konjunkturen tar fart Ökade investeringar Ökad konsumtion Ökad export Högkonjunktur höjda räntor Lågkonjunktur Sänkta räntor

30 Stark tillväxt - Låg arbetslöshet

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40  Brexit  Valet i USA  Inflationen vaknar ur sin törnrosasömn?

41

42


Ladda ner ppt "1.  Möte 1 - Analys - Ett första möte som är helt kostnadsfritt - En analys av din ekonomi - Om vi ser att vi kan hjälpa dig att få en billigare och."

Liknande presentationer


Google-annonser