Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sofia Eskhult, Hammarbacksskolan 2006. Politiska och ekonomiska faktorer som bidrog till WW2 Övriga orsaker Ryska revolutionen  stormakten Sovjet Depressionen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sofia Eskhult, Hammarbacksskolan 2006. Politiska och ekonomiska faktorer som bidrog till WW2 Övriga orsaker Ryska revolutionen  stormakten Sovjet Depressionen."— Presentationens avskrift:

1 Sofia Eskhult, Hammarbacksskolan 2006

2 Politiska och ekonomiska faktorer som bidrog till WW2 Övriga orsaker Ryska revolutionen  stormakten Sovjet Depressionen Spänning mellan Japan och USA Appeasement-politiken Antisemitism Hitler som person Versaillefreden Tysklands stora skadestånd Tyskland utan flotta och med liten armé Tyskland tvingades avstå landområden Tyskland tvingades ta på sig hela skulden för WW1.

3 Föddes 20 april 1889 i Österrike. Gjorde krigstjänst under WW1 i tyska armén. Fick efter kriget i uppdrag av armén i München att bevaka radikala nationalistiska grupper. 1919 bevakade Hitler ett möte med Tyska Arbetarpartiet och gick därefter med i deras organisation där han snabbat blev invald i ledningen och propagandaansvarig. 1920 lämnade Hitler armén och ägnade sig enbart åt politiken. I februari 1920 bytte partiet namn till Nationalsocialistiska Tyska Arbetarpartiet, ”Nazistpartiet”. De antog hakkorset som sin symbol. 8-9 november 1923 försökte Nazistpartiet med Hitler i täten ta makten i Tyskland. Kuppen misslyckades och Hitler dömdes till fängelse i 5 år för högförräderi och partiet förbjöds. Hitler frigavs dock knappt ett år senare. Under tiden i fängelset skrev Hitler ”Mein Kampf”, där han presenterade sin världsåskådning. 1925 återskapade Hitler Nazistpartiet mot löfte att hålla sig till författningen. Adolf Hitler

4 Depressionen Under 1920-talet blev det långsamt bättre för industriländerna, däribland Tyskland. USA hade lånat ut pengar till Tyskland. I USA fick bönderna svårare att bli av med allt spannmål  spannmålspriserna sjönk  bönderna fick mindre pengar att handla för  mindre tillverkning  fabriker fick säga upp folk  Börskraschen 1929.

5 Börskraschen 1929 Allteftersom fabrikerna gick sämre sjönk deras aktier i värde. Alla ville nu sälja men ingen ville köpa  folk som investerat i aktier förlorade allt. 5000 banker gick i konkurs och folk som hade pengar där förlorade dem. Stor arbetslöshet i USA som även spred sig till Europa.

6 The New Deal Franklin D. Roosevelts program mot krisen 1933. Staten skapade arbeten bl a vägbyggen, dammbyggen och fabriker. Bönderna fick ekonomisk hjälp. Fackföreningarna fick igenom löneavtal. Socialförsäkringar

7 Nazisterna Den ekonomiska & politiska krisen  nazisterna fick fler röster vid valen. Nazisterna verkade erbjuda ordning & reda. Nazisternas propaganda. 1928 fick nazisterna 2,6% av rösterna. Detta hade växt till 18,3% 1930 och nazisterna var det näst största partiet. 1932 förlorar Hitler presidentvalet mot Hindenburg trots 36% av rösterna. I valet 1932 blir nazisterna det största partiet. Dock inte i majoritet. 1933 blir Hitler utsedd till rikskansler och nazisterna har Tyskland i sitt grepp.

8 Hitlers väg till makten Riksdagsbranden 27 februari 1933 tog nazisterna som en förevändning att införa undantagstillstånd i landet. Ett nyval utlystes och nazisterna fick 44% av rösterna. Hitler krävde då att få regera enväldigt under fyra år. Av rädsla gick riksdagens ledamöter med på detta. 23 mars ändrade nazisterna Tysklands författning och fick nu stifta lagar oberoende av riksdagen. 1 juli 1933 hade nazisterna makten över hela Tyskland. 14 juli 1933 förbjöds alla andra partier i Tyskland. Samma år byggdes det första koncentrationslägret. I augusti 1934 avled Hindenburg. Hitler övertog nu posten som statschef och utropade sig till ”Führer”.

9 På väg mot krig 1922. Benito Mussolini tar makten i Italien. 1936. Mussolini & Hitler ingår förbund. Senare ansluter sig Japan  Axelmakterna. 1936. Tyska trupper in i Rhenlandet, inga reaktioner från omvärlden. 1938 – Anschluss. Österrike ansluts till Tyska riket. 1938. Tyskland får Sudetlandet. 23 augusti 1939. Molotov- Ribbentroppakten. 1 september 1939. Tyska trupper angriper Polen. Två dagar senare förklarar Storbritannien & Frankrike krig mot Tyskland.

10 Kriget Tyskarnas nya anfallsmetod – Blitzkrieg. Bombplan förstörde infrastrukturen i Polen. Tyska stridsvagnar angrep den svagaste punkten i den polska fronten. Sovjetiska trupper trängde in från öster  Polen besegrades på mindre än en månad. Enligt ett hemligt tillägg i sin icke-angreppspakt hade Tyskland & Sovjet delat upp östeuropa mellan sig. I oktober 1939 placerade Sovjet trupper i Baltikum. I juni 1940 blev länderna Sovjetrepubliker.

11 Finska Vinterkriget Sovjetunionen krävde områden vid Finska viken. Finland vägrade lämna ifrån sig några områden alls. 30 november 1939 anföll Sovjet Finland. Under tre månader stod Finland emot den ryska övermakten. I mars 1940 kapitulerade Finland och tvingades lämna ifrån sig större områden än vad Sovjetunionen krävt 1939. Under kriget kom frivilliga soldater från hela Norden för att hjälpa Finland. Sverige skickade även krigsmateriel. Brittiska & franska trupper ville passera genom norra Norge & Sverige men vägrades detta.

12 Ockupationen av Danmark & Norge Den 2 april 1940 beordrar Hitler iscensättandet av ”Operation Weserübung”. På morgonen den 9 april 1940 höll tyska trupper på att besätta Danmark. Danmark väljer att ge upp för att slippa bli bombade. Samma dag angrips även Norge. Tyskarna använde för första gången i krigshistorien fallskärmsjägare. Efter 62 dagars kamp måste norrmännen ge upp. Kungafamiljen och regeringen flyr till Storbritannien.

13 Sverige & kriget Sveriges räddning från ockupation var järnmalmen. Sverige neutralt? Kvinnorna familjeförsörjare när männen var inkallade. Vissa livsmedel & andra varor ransonerade pga importsvårigheter. Handelsflottan mitt i kriget.

14 Storbritannien, Frankrike & Italien Kritiken mot Chamberlain starkare  Chamberlain avgår. Ersätts av Winston Churchill som bildar regering 1940. Churchills ledarskap, optimism & stridslust betyder mycket under kriget. Tyskland invaderar Frankrike via Belgien & Nederländerna. 14 juni 1940 intar Tyskland Paris och Frankrike tvingas be om vapenstillestånd. Italien går med i kriget på Tysklands sida 1940. Mussolini ville vara med på den vinnande sidan.

15 Slaget om Storbritannien När Frankrike besegrats planerade Hitler att invadera Storbritannien. Blitzen, tyska luftangrepp, mot britterna skulle knäcka stridsviljan. Tyskarna bombade hamnar, städer & flygfält. Slaget blev till ett luftkrig där britterna fick övertaget mycket tack vare sitt jaktflyg. De sköt ner fler plan än vad tyskarna hann bygga och fler piloter än vad de hann utbilda. Därför tvingades Hitler att ställa in sin invasion av Storbritannien.

16 Operation Barbarossa Tyskland plan att angripa Sovjetunionen i juni 1941. I Sovjet fanns tillgångar av olja, malm & brödsäd. Dessa skulle hjälpa Tyskland att besegra Storbritannien. Krossa världskommunismen. Tyskarnas mål var att inta Leningrad, Moskva & Stalingrad innan vintern. Detta misslyckades och tyskarna led stora förluster. Det förtryckta ryska folket såg först Hitler som en befriare. Men de tyska trupperna hade farit fram hårt och det ryska folket ändrade sig  Sovjetunionen enade sig bakom Stalin. Stalin målade upp kriget som ett angrepp på Moder Ryssland och inte mot kommunismen.

17 Pearl Harbor På morgonen den 7 december 1941 bombar Japan USA:s flotta i Pearl Harbor, Hawaii. Japanerna, som var Tysklands bundsförvanter, hade gått till attack eftersom de trodde på tysk seger över Sovjetunionen. Japan ville bli östra Asiens ledare och tanken var att USA:s flotta inte skulle få lägga hinder i vägen. USA går med på de allierades sida.

18 Hitlers stora plan 1942 gick en tysk-italiensk armé med sikte på Egypten. Målet var att stänga Suezkanalen för brittiska handelsfartyg. Därefter skulle en attack kunna riktas mot de viktiga oljekällorna i mellanöstern. Kniptångsmanöver tillsammans med styrkor som banat sin väg genom Sovjetunionen. Tysklands herravälde i Europa skulle då vara säkrat. Stalingrad & el-Alamein var de två stora orsakerna till att Hitlers plan gick i stöpet.

19 el-Alamein Pansarslag 1940 där britterna vann en avgörande seger över tyskarna. Tysklands befälhavare var general Rommel som pga sin listighet kallades ”ökenräven”. I den ödsliga terrängen var det svårt att få tag i bensin, vatten och annan försörjning. De allierade bombade sönder de tyska fartygen som skulle komma med krigsmateriel. 23 oktober inledde britterna slaget vid el- Alamein under ledning av general Montgomery. Tyskarna retirerade efter 2 veckor. De allierade landsatte nya styrkor i Marocko och Algeriet  maj 1943 var Tyskland besegrat

20 Tysklands fall De allierade hade ställt om sina industrier till att tillverka krigsmateriel. De allierade satte in bombräder mot tyska mål. Efter att Tyskland besegrats i Nordafrika besätter de allierade södra & mellersta Italien och störtar Mussolini.

21 D-Dagen Sovjetunionen hade gått till motangrepp i Östeuropa. Ni ville man att de allierade skulle invadera Tyskland från väst. Detta för att tvinga Hitler till ett tvåfrontskrig. 6 juni 1944 skedde invasionen i franska Normandie. Tyskarna misstänkte att en invasion skulle komma, men de visste inte var. Efter 24 timmar hade de allierade landsatt 250 000 soldater på fransk mark.

22 Krigsslutet 6 månader efter D-dagen stod allierade styrkor på tysk mark. Våren 1945 kunde sovjetiska & amerikanska soldater skaka hand vid floden Elbe. 30 april 1945 begick Hitler självmord och en vecka senare kapitulerar Tyskland. I Asien drevs japanerna långsamt tillbaka av USA. 1945 hade amerikanska styrkor kommit så nära Japan att en invasion kunde förberedas. Truman, USA:s president, valde att sätt in ett nytt vapen, atombomben. Den 6 augusti 1945 sprängdes atombomben över Hiroshima. 80 000 människor dödades omedelbart, 70 000 skadades och staden lades i ruiner. 3 dagar senare sprängdes ytterligare en atombomb över Nagasaki. Japanerna kapitulerar – andra världskriget är slut.

23 Antisemitism Efter WW1 blev judarna syndabockar för Tysklands nederlag. Antisemitismen var huvudtema i den nazistiska ideologin. Under 1930-talet stiftades ett hundratal judelagar. Kristallnatten förvärrade judarnas ställning. Tyska allmänhetens ogillande av kristallnatten  förintelselägren lades i Polen långt från tyska allmänhetens ögon.

24 Koncentrationsläger Hitlers mål var att rensa Europa från judar. Från de länder Tyskland erövrade skickades judar till koncentrationslägren. En del arbetade sig till döds, andra avrättades omedelbart. Det fanns 6 förintelseläger. De mest kända är Auschwitz-Birkenau & Treblinka. Till lägren fördes inte bara judar utan även handikappade, romer, homosexuella och andra som inte passade in. Många visste vad som pågick och rykten cirkulerade, men många avfärdade det hela som propaganda. När de allierade kom försökte tyskarna spränga lägren och många blev till ruiner. idag finns koncentrationslägret i Auschwitz kvar och fungerar som minnesmärke.

25 Krigets följder I WW1 dödades 9 miljoner soldater. I WW2 dödades 29 miljoner soldater och nästan lika många civila. Europas karta ritades om. Polen, Tjeckoslovakien, Jugoslavien & Österrike återuppstod som egna stater. Baltstaterna & Ukraina tillföll Sovjetunionen. Tyskland krympte och delades upp i Öst- och Västtyskland. Storbritannien, Frankrike & USA tidigare vänskap med Sovjetunionen byttes nu mot det som skulle bli det kalla kriget. Den fredsbevarande organisationen FN bildas hösten 1945. Staten Israel bildas 1948 som en kompensation till judarna  konflikt mellan Israel & Palestina. Kolonialismen avvecklas.


Ladda ner ppt "Sofia Eskhult, Hammarbacksskolan 2006. Politiska och ekonomiska faktorer som bidrog till WW2 Övriga orsaker Ryska revolutionen  stormakten Sovjet Depressionen."

Liknande presentationer


Google-annonser