Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Diabetes Utbildning i diabetes för kommunsjuksköterskor i Kalmar län Grundläggande om diabetes mellitus Herbert Krol, Med.dr. Distriktsläkare specialist.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Diabetes Utbildning i diabetes för kommunsjuksköterskor i Kalmar län Grundläggande om diabetes mellitus Herbert Krol, Med.dr. Distriktsläkare specialist."— Presentationens avskrift:

1 Diabetes Utbildning i diabetes för kommunsjuksköterskor i Kalmar län Grundläggande om diabetes mellitus Herbert Krol, Med.dr. Distriktsläkare specialist i allmän- och internmedicin Processledare för Diabetesprocessen

2 Diabetes mellitus en stor grupp av olika kroniska endokrina (metabola) sjukdomar som leder till ständigt förhöjt blodsocker, förstör ämnesomsättning av kolhydrater (socker) men också lipider (fet), proteiner (äggvita) och kan orsaka olika komplikationer Kalmar, april 2016

3 Diabetestyper Typ 1 (cirka 15%) S.k. ungdomsdiabetes Plötslig påkommande absolut insulinbrist p g a. bristande insulinaktivitet och/eller bristande insulinsekretion Bara insulinbehandling Typ 2 (cirka 85%) S.k. åldersdiabetes Relativ insulinbrist Insulinresistens Olika behandlingsmöjligheter f f a livsstilsförändringar från början Kalmar, april 2016

4 Typ 1 diabetes är den dominerande formen hos barn och unga vuxna orsaken är insulinbrist pga. betacellsdestruktion med bibehållen insulinkänslighet mycket låga nivåer av C-peptid och positiva ö-cells- antikroppar hos 80% klassiska symtom som viktnedgång, pat behöver kissa ofta och mycket, blir väldigt törstig och trött, suddig syn, magont. Kalmar, april 2016

5 Typ 2 diabetes starkt samband med övervikt orsaken är ökad insulinresistens med nedsatt insulinkänslighet (relativ insulinbrist pga. otillräcklig frisättning eller defekt i produktion) uttalat hereditet inga typiska symtom men kan förekomma trötthet, försämrad syn, klåda i underlivet, pat känner sig törstig och dricker mycket Kalmar, april 2016

6 Andra typer av diabetes LADA : debut < 50 års ålder BMI < 25 kg/m2 Akuta symptom vid diagnosen MODY: debut före 25-års ålder genetisk defekt i betacellsfunktionen pga mutation i en gen Sekundär diabetes: orsakas av andra endokrina sjukdomar steroidbehandling Kalmar, april 2016

7 Riskgrupper för typ 2 diabetes Ålder > 45 M ; > 55 K samt Övervikt (BMI > 28 kg/m2 eller midjemått >102 cm för män, >88 cm för kvinnor Fysisk inaktivitet Ärftlighet (diabetes typ 2 hos föräldrar, syskon och även hjärt- kärlsjukdom) IGT (nedsatt glukos tolerans) GDM (graviditetsdiabetes) PCO-syndrom följande delkomponenter vid central fetma som hypertoni, låg HDL-kolesterol, hög LDL-kolesterol och höga triglicerider Kalmar, april 2016

8 Fetma är en av de ursprungliga, pådrivande faktorerna för diabetesepidemin Mild inflammation Ökad tendens att bilda blodproppar Blodfettsrubbningar Högt blodtryck Typ 2- diabetes Kranskärlssjukdom Genetik + livsstil Kalmar, april 2016

9 Patofysiologin för typ 2 diabetes 3 huvudsakliga defekter Hyperglykemi Lever Insulinbrist Bukspottkörtel Muskler För mycket glukagon Dysfunktionella cell-öar Minskat insulin Alfacell förhöjd glukagon produktion Betacell minskad insulin produktion Överskott glukosproduktion Insulinresistens (minskat glukosupptag) Kalmar, april 2016

10 Diabetes - bara en del av alla med patologisk sockeromsättning P-glukos fastande Diabetes P-glukos (venöst) >7,0 mmol/l ”2 – timmars” OGTT ≥11,1 mmol/l Nedsatt glukostolerans (IGT) fP-glukos < 7,0 mmol/l och OGTT 7,8 - 11,0 mmol/l Förhöjt fasteglukos (IFG) fP-glukos < 7,0 och ≥ 6,1 samt normal OGTT < 7,8 mmol/l Kalmar, april 2016

11 Relativ aktivitet Glukos År från diabetesdiagnos –10–5051015202530 -10-5051015202530 *Conceptual representation. NGT=normal glucose tolerance; IGT=impaired glucose tolerance; IFG=impaired fasting glucose. Adapted with permission from Ferrannini E. Presentation at 65th ADA Meeting in Washington, DC, 2006.; and Ramlo-Halsted et al. Prim Care. 1999;26:771–789. Postprandiellt glukos Faste glukos Insulinresistens i lever och perifert Insulin nivåer β -cells function Utveckling och progression av typ 2 diabetes Kalmar, april 2016

12 Diabetesutveckling (typ 2) Globalt 2000: 151 miljoner 2010: 221 miljoner (+46%) 2025: 380 miljoner (+151%) Patienter med diabetes år 2000 (miljoner) Patienter med diabetes år 2010 (miljoner) % ökning från 2000 to 2010 14.2 17.5 23% 15.6 22.5 44% 9.4 14.1 50% 26.5 32.9 24% 84.5 132.3 57% 1.0 1.3 30% Kalmar, april 2016

13 Tack!


Ladda ner ppt "Diabetes Utbildning i diabetes för kommunsjuksköterskor i Kalmar län Grundläggande om diabetes mellitus Herbert Krol, Med.dr. Distriktsläkare specialist."

Liknande presentationer


Google-annonser