Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

. Jón Torfi Jónasson NLS möde i Reykjavík 6. Juni 2016 1 Jón Torfi Jónasson, School of Education, University of Iceland Discussion based on the NLS strategic.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: ". Jón Torfi Jónasson NLS möde i Reykjavík 6. Juni 2016 1 Jón Torfi Jónasson, School of Education, University of Iceland Discussion based on the NLS strategic."— Presentationens avskrift:

1 . Jón Torfi Jónasson NLS möde i Reykjavík 6. Juni Jón Torfi Jónasson, School of Education, University of Iceland Discussion based on the NLS strategic document moderated by Aðalheiður Steingrímsdóttir

2 Nordiska Lärarorganisationers Samråd Reykjavík 6 th June 2016 Comments and issues related to the NLS document Jón Torfi Jónasson, School of Education, University of Iceland https://notendur.hi.is/jtj/ Discussion based on the NLS strategic document moderated by Aðalheiður Steingrímsdóttir NUT Iceland

3 NLS Strategic document – discussion themes, issues and questions (The green colour signifies reference to the NLS document) JTJ Temat för året: Framtidens skola och lärare ICT i skolan skapar stora förändringsbehov Läraren skal vara i centrum för utvecklingen Unga och nya lärare med i utvecklingen av yrket Inledning (from NLS) - NLS ska:. Jón Torfi Jónasson NLS möde i Reykjavík 6. Juni Introduction 5 mins 2.1st theme: Future 25 mins 3.2nd theme : ICT 15 mins 4.3rd theme: The teacher 25 mins 5.4th theme: The unions –action 20 mins

4 . Jón Torfi Jónasson NLS möde i Reykjavík 6. Juni Introduction 5 minutes

5 Preamble I The global grand challenges for education 1.Mapping the future onto education 2.Forging the research-praxis nexus within the system of education 3.Education: ensuring democracy and equity 4.Moving LLL to the centre of the educational system 5.The teacher as the initiator of change dilemma 6.The professional education of teachers – the fragmentation problem, the institutional question. Jón Torfi Jónasson NLS möde i Reykjavík 6. Juni

6 Preamble Preliminary remarks and questions - but not in the focus here. Jón Torfi Jónasson NLS möde i Reykjavík 6. Juni Please note how global or international the discourse is. When I talk about developments, the time frame is normally decades. We might consider how the organization of education of teachers compares to the organization of other professions, such as medical doctors, nurses, social workers, lawyers, … The fragmentation of the teaching profession The focus of the current discourse: it is about the system and method, not about education?

7 Issues that I will come to directly or indirectly. Jón Torfi Jónasson NLS möde i Reykjavík 6. Juni The forces, outside the purview or control of teacher professionalism that impinge on education The changing definition of teacher education The gradual drift of initial teacher education upwards (and outwards?) within the hierarchy of Higher Education The spectrum of teacher educators and their professional background. Are there common – or distinct identity elements? I want to bring up for discussion questions about the teachers, their role and development. Their career development and lifelong professional learning; new perspectives and challenges. What is the position of the teacher in the bigger picture of education? The question of teacher professional autonomy. Who are the actors in the larger picture of educational development? What is the inter-institutional (unions are institutions) discourse like, at the Nordic, the European or the international levels? In what sense are people talking together and about what?

8 Issues for discussion today NLS Strategic document –issues and questions What shapes education: the changing context of the teachers‘ work The mechanisms, drivers and constraints of educational development Actors within the fields of education, their respective roles and the nature and importance of their communication Returning to the NLS strategic document. Jón Torfi Jónasson NLS möde i Reykjavík 6. Juni

9 9 Theme - future 25 minutes

10 2.Temat för året: Framtidens skola och lärare Skolan och klassrummen förändras idag antagligen snabbare än någonsin tidigare. Nya insikter i pedagogik, lärande och inte minst den enorma teknologiska utvecklingen inbjuder oss att tänka nytt, att planera nytt och till att omforma inlärningsmiljöerna radikalt. Nya, innovativa inlärningsmiljöer kan uppmuntra till aktivt engagemang och trygga individuella inlärningsmöjligheter, samtidigt som de kan sporra till större samspel mellan elever och studerande. Varje elev, varje studerande skall ha rätt till en lärare med en kvalitativt högtstående utbildning, som utvecklar och uppmuntrar till lärande och till att lära sig lära och till att hjälpa varje individ att finna sina starka sidor och sin skapande förmåga.. Jón Torfi Jónasson NLS möde i Reykjavík 6. Juni

11 Temat för året: Framtidens skola och lärare Issues that should be discussed in this context – only brief elaboration 1)Are we talking about the school of the future or education for the future? I am principally talking about the latter. 2)To what extent is education about the future or preparing for the future? 3)Mapping the future onto education: What does it mean? How do we do it? My claim is that it is non-existent or a misconceived or a misplaced discussion!? 4)The emphasis on learning, method and environment 5)Goals for the future, do we need to think again? Is this discussion also missing? Relate this to the two other principal topics. 6)What are the teachers expected to do in this direction? Can they direct the school towards the future? How on earth are they expected to cope when it comes to this task? Have they got the space and competence to do this? Is there perhaps a logistic impossibility? (Return to this when discussing the developmental role of teachers.). Jón Torfi Jónasson NLS möde i Reykjavík 6. Juni

12 Temat för året: Framtidens skola och lärare I would also like to bring up the following: I.What are we talking about when talking about the future? II.What are the forces or influences that shape education and the educational discourse and thus the task of teachers, and that inter alia determine or constrain her autonomy?. Jón Torfi Jónasson NLS möde i Reykjavík 6. Juni

13 The timeline of teacher education and education. Jón Torfi Jónasson NLS möde i Reykjavík 6. Juni

14 The windows into the future. Jón Torfi Jónasson NLS möde i Reykjavík 6. Juni Neglect. There are some crucial aspects of the future, and the challenges, and the opportunities it presents, that make it extraordinary how a disciplined discussion about some of the future challenges (and affordances) is largely or totally missing from the current discourse. (There are important exceptions, such as the sustainability challenges.) Most frequent; five years Sometimes: 0-10 years Rare; 5-35 years Different time perspectives

15 The forces, outside the purview or control of professionalism that impinge on education. Jón Torfi Jónasson NLS möde i Reykjavík 6. Juni Policy The neo-liberal turn Accountability, evaluations National curricula Testing – local – international Datafication, big data – small data Learnification – and the way we talk This is now, - much is going to unfold later How to cope with change? How do we deal with it? And how to sustain change. But also how to cope with the present? Curricular developments? ICT, new modes new tasks 21 st century skills – soft - generic skills New knowledge areas, new challenges Old and new emphasis, Dewey and Biesta Cultural norms? New generations, competencies, attitudes and values; multicultural education Technological developments? New industries, jobs, roles, affordances

16 The field of education - distinct subfields. Jón Torfi Jónasson NLS möde i Reykjavík 6. Juni Interaction - effects How do these subfields interact? In particular, in what way do they interact with, or affect the professional autonomy of the teacher? How do they affect ITE or CPD? Mentoring, CPD ITE Policy Curriculum Cultural norms, challenge s Technological, developments outside education Challenges. developments

17 . Jón Torfi Jónasson NLS möde i Reykjavík 6. Juni Lesson: There is a lot happening – constantly - that is directly or potentially undermining the professional autonomy of the teacher. Food for thought: How do we proactively ensure the professional autonomy of the teaching professions in ITE and CPD noting the strong external effects? The forces, outside the purview or control of professionalism that impinge on education

18 . Jón Torfi Jónasson NLS möde i Reykjavík 6. Juni Theme - ICT 15 minutes

19 Informations- och kommunikationsteknologin, ICT i skolan utmanar alla, men ger oss också oanade möjligheter till nya innovationer och metoder. Speciellt läraren måste spela en stor roll i digitaliseringsutvecklingen. Räcker det med att man tar in ICT i undervisningen eller kan vi dra nytta av digitaliseringen för att revidera och utveckla pedagogiken, utvecklingen och kulturen i skolan? Om digitaliseringen är en sådan möjlighet bör de nationella strategierna svara på utmaningarna och ge lärarna en möjlighet att utveckla skolan så att elever och studerande kan dra största möjliga nytta av sin kreativitet. Enligt en undersökning gjord av Kairos Future i Sverige 2013 anser närmare hälften av lärarna att de inte har tillräcklig IT-kompetens för det pedagogiska arbetet. Lärarna kan heller inte lämnas ensamma utan vi bör få hela samhället och dess intressenter med i samarbetet så att lärarna blir rätt utrustade för utvecklingen i skolan. De nationella skolmyndigheterna har här ett stort ansvar, när de fattar beslut om riktlinjerna för en nationell utbildningsstrategi.. Jón Torfi Jónasson NLS möde i Reykjavík 6. Juni ICT i skolan skapar stora förändringsbehov

20 ICT and education -- four perspectives focussing on the question: What does ICT in education mean? a)New tools - important in themselves b)New content - new technology – needs to replace the old c)ICT and the reinforcements of old agendas – the ICT competence myth d)The ”good-bye teacher” myth. Jón Torfi Jónasson NLS möde i Reykjavík 6. Juni

21 En ny verden, nye kampe om læreplaner. Jón Torfi Jónasson NLS möde i Reykjavík 6. Juni 2016 Fagene i de 19. og 20. århundreder Komplet fornyelse af de eksisterende fag Helt nye fag Nye værktøjer, nye kulturer Nye færdigheder -- vigtige kompetencer De grundlæggende målsætninger for uddannelse skal revurderes hele tiden 21

22 . Jón Torfi Jónasson NLS möde i Reykjavík 6. Juni Theme – the teacher 25 minutes

23 Läraren skal vara i centrum för utvecklingen Framtidens lärarroll är fullspäckad. Ingen skillnad vilken rapport eller studie du läser så ställs det otroligt stora krav på hur lärare skall undervisa, förhålla sig eller vara. Lärarnas arbete har historiskt sett präglats av stark tillit från samhällets sida samtidigt som läraren kunnat vara en person med hög integritet och en självständig ställning. Denna självständiga och tidigare ”ensam är stark-bild” har länge utmanats av ett krav på stort nätverkande och samarbete som ger mervärde. Framför allt reflektion och kollegialt samarbete kombinerat med effektivitet är idag ett ofta upprepat krav för att kunna skapa den moderna lärarrollen i ett globalt tankesamhälle. Lärare lär mera i grupp, av varandra och genom att samarbeta. Enligt den australiske forskaren John Loughran ska en lärare vara en expert som förstår relationen mellan undervisning och lärande på ett sätt som inte bara utvecklar elevernas lärande utan också ger insikt i den egna praktiken. Läraren skall alltså vara kunnig i sitt ämne och medveten om varje elevs aktuella kunskap och sätt att tänka – men också reflektera över sin undervisning i relation till varje elevs lärande. All denna förändring skapar ytterst stora förväntningar på lärarutbildning och kompetensutveckling. För att lyckas och för att de nordiska länderna skall klara sig väl i det internationella kunskaps- och konkurrensperspektivet bör lärarutbildningen ligga på en vetenskaplig grund. Detta kräver att varje nation ser lärarutbildning och livslång kompetensutveckling för lärare som ett spetsprojekt, som man satsar på vid sidan av forskning och utveckling, också i ekonomiskt svåra tider. Lärarna måste ha möjlighet att kontinuerligt anpassa sin kompetens till nya krav och reformer, till utmaningar vad gäller lärande, till evidensbaserade undervisningsmetoder genom kontakt till lärarutbildning av hög kvalitet och med hjälp av ett flexibelt fortbildningsutbud. Det är viktigt att förstå lärarutbildningen, som något som inte slutar efter slutförd examen utan fortgår genom lärarens hela karriär.. Jón Torfi Jónasson NLS möde i Reykjavík 6. Juni

24 Läraren skal vara i centrum för utvecklingen (Again) What are the teachers expected to do in this direction? Can they direct the school towards the future? How on earth are they expected to cope when it comes to this task? Have they got the space and competence to do this? Is there perhaps a logistic impossibility? (Return to this when discussing the developmental role of teachers.) (I believe this is the only way forward, despite my several reservations. I often tell teachers that I don’t trust them fully to take on a leadership role, but still I trust nobody (and no body) better. The best way forward is a professional teaching force as autonomous as possible. But it is not an easy way. A.What does it mean to be in the centrum? What or who are then outside of the centrum? B.Renewed discussion about the goals of education, C.New tasks (education vs learnification), new environment (CPD, networking) D.New external pressures (testing, accountability) and lack of trust (time regimes, teacher evaluations) E.New cultures (student cultures, ICT, …). Jón Torfi Jónasson NLS möde i Reykjavík 6. Juni

25 Innovative efforts in education must take note of the following:. Jón Torfi Jónasson NLS möde i Reykjavík 6. Juni Top down efforts (inadvertently?) threaten the professional identity and dampen or eradicate the initiative of teachers. At least as it tends to be applied concomitant with stringent testing regimes and accountability frameworks. 2.Bottom-up processes expecting the initiative of individual teachers or individual schools, will not work in the long run, because they are too demanding in terms of tradition, institutional constraints, time, competence, knowledge and effort. 3.Teachers, schools, municipalities and outside stakeholders must appreciate the importance of collaborative networks in order to engineer viable, sustainable projects. 4.The active school system must foster (enculture) its relationship to several outside actors in order to retain contact with the world, obtain inspiration, motivation, and to open up new avenues. Also in order to get active support. The initiative or agency of the teachers must simultaneously be ensured. 5.Any project of collaboration must respect the principal aims of the school, and its central role, and address all the various, ideological and pragmatic factors that are known to hinder or impede initiation or sustainability of innovative work. 6.Attempts to innovate education in schools must acknowledge both the priority and importance of innovation in curricular substance, which for various reasons should be at the core of educational innovation. 7.A dynamic, intense, open discussion about the aims of education and the preconditions for a truly dynamic development of the school system must be kept well alive, within the profession and outside it. It is no less important than subject or pedagogical knowledge.

26 Unga och nya lärare med i utvecklingen av yrket Ett viktigt steg mot ett effektivare arbete för högre lärarstatus togs på Education Internationals (EI) kongress i Ottawa 2015 då kongressen godkände en resolution om stöd och uppmuntran till unga/nya lärare. Varje organisation bör säkra sin framtid. Ett av de bästa sätten att göra det för lärarorganisationerna är att satsa på studerandeverksamhet och stöd till unga medlemmar i början av karriären. Lärarstuderandeverksamhet är ett fantastiskt sätt att säkerställa framtida medlemsrekrytering. Verksamheten ger också möjlighet för de unga att delta i samhällelig verksamhet. Studentorganisationen har tillsammans med moderorganisationen utmärkta möjligheter att tillsammans påverka den nationella utbildningspolitiken. Situationen för nya lärare är mycket mer komplex än för dem som redan är inne i arbetet. Därför blir moderorganisationens uppgift att stödja och vägleda unga lärare från början såväl organisatoriskt som i yrkesutövningen. Därför är det viktigt att nya lärares lönefrågor står högt på moderorganisationen agenda. På så vis skapas ett professionellt starkt yrke, som ökar läraryrkets attraktionskraft. Det är mycket viktigt att göra läraryrket till de mest attraktiva yrken i samhället, eftersom samhällets framtid beror på utbildning av hög kvalitet. Utöver lärarorganisationens stöd behöver unga lärare stöd från samhället i form av till exempel mentorskap, fortbildning och handledning.. Jón Torfi Jónasson NLS möde i Reykjavík 6. Juni

27 Unga och nya lärare med i utvecklingen av yrket The time frame and ingredients of 1)ITE, 2)Mentoring and 3)CPD, and the 4)The relationship between teachers and principles in this context and 5)The role of the teacher as the initiator also in this context. Jón Torfi Jónasson NLS möde i Reykjavík 6. Juni

28 The changing definition of teacher education – or is it?. Jón Torfi Jónasson NLS möde i Reykjavík 6. Juni Teacher education is an ongoing lifelong process It covers ITE, mentoring and continuous professional development - or does it? ITE Mentoring Continuous professional development

29 The gradual drift of initial teacher education upwards (and outwards?) within the hierarchy of Higher Education. Jón Torfi Jónasson NLS möde i Reykjavík 6. Juni Lesson: Teacher education is gradually drifting into a different world, increasingly inhabited by a)Academics, many with different background than before and with different incentives b)Institutional frameworks that are not favourable to TE c)Research which is supposed to determine the routes to take. Data has different roots, but a similar justification Food for thought: How do these changes affect the role and point of departure of academia in teacher education?

30 Thus when considering the career development of teachers and lifelong professional development, we may be well served to consider:. Jón Torfi Jónasson NLS möde i Reykjavík 6. Juni What does teacher education in fact look like? Where does it take place? What kind of system is there? Where does the funding come from? Who are in control? What is the role of academia? What kind of changes are “allowed”?

31 . Jón Torfi Jónasson NLS möde i Reykjavík 6. Juni What does teacher education look like? Where does it take place? What kind of system is there? Where does the funding come from? Who are in control? What is the role of academia? What kind of changes are “allowed”? Lesson: It is increasingly being accepted that CPD is an imperative for education – perhaps for its survival as the essential social force it has been for a long time. But there is rarely a system, rarely consistent funding, unclear who are in control and academia – as a corpus - is not particularly interested, nor involved. The other main actors are quite content, understandably, as this gives them the say they want to have for CPD. The career development of teachers and lifelong professional development Food for thought: Is this really a satisfactory state of affairs for the sustained professional development of education? Is this good use of academics who use hundreds (or thousands) of man years in each country researching, travelling between conferences, being at the frontier -- and having an incidental role to play during the 30+ years of the professional life of many teachers?

32 . Jón Torfi Jónasson NLS möde i Reykjavík 6. Juni Lesson: Teachers are a fragmented perhaps a very disjointed group where the e common visionary element may be very superficial. The spectrum of teachers and their professional background. Are there common – or distinct identity elements? Food for thought: How does this affect the professional development of the teachers? To what extent will they pull in the same direction? How does this affect the agenda or vision and identity of the teacher as a professional? Is this a problem, or an issue?

33 . Jón Torfi Jónasson NLS möde i Reykjavík 6. Juni Theme – the unions – action? 20 minutes

34 The complex field of education. The complex world of teachers. Jón Torfi Jónasson NLS möde i Reykjavík 6. Juni I.Who are the actors within the field of education? Who should be the actors? Why? a)The students; their parents b)The schools, teachers, principals, counsellors, … c)The teacher educators – the universities d)The teacher unions e)The municipalities, … f)School boards, governments g)Industry, outside bodies, local and global associations II.How should the actors interact, consult? About what? How much attention should they pay to each other? What role should each play? III.Where is the Nordic model of conversation, dialogue, multilogue? IV.I feel there is something missing, in this respect.

35 The activities initiated by the ATA – the Alberta Teacher Association. Jón Torfi Jónasson NLS möde i Reykjavík 6. Juni a)Unified union – seems to be a good company to be with b)Union activities c)Their research division! They know exactly what is happening. d)Their publications, e.g. Renewing Alberta's Promise: A Great School for All 2015 Renewing Alberta's Promise: A Great School for All %20Renewing%20Albertas%20Promise.pdf The uLead leadership conference https://ulead2016.sched.org/ https://ulead2016.sched.org/ Very active consultation with internal and outside expertise such as Andy Hargreaves, Pasi Sahlberg, Simon Breakspear, Carol Campbell, Sam Abrams (note his new book), Young Zhao, but a host of others; much inspired and masterminded by J.C Couture at the ATA. Close connection to Norwegian and Finnish schools, but also BC and Ontario. They are also looking closely at what is being done in Singapore and New Zealand and are working with Australian scholars.

36 Inledning Afterthoughts Verksamhetsåret 2016 kommer att fokusera på den globala, speciellt den europeiska finanskrisens kraftiga inverkan på den offentliga sektorns finansiella ramar, som därmed påverkar utbildningens kvalitet och resurser. Finans- och flyktingkrisen inverkar också på de nordiska länderna och deras beslut i både arbetsmarknads- och utbildningspolitiska frågor. I kölvattnet av kriserna kommer också lärarna att få tampas med misstillit och en allt större arbetsbelastning. Detta påverkar lärare i tjänst men också yrkets status och därmed söktrycket till lärarutbildningen. Kan vi som representanter för de nordiska lärarna öka tilliten till läraryrket kommer intresset för yrket att öka och på sikt också utbildningens kvalitet. Detta kan lärarna inte göra ensamma utan vi behöver samhällets stöd. I krassa kristider är det lärarnas och deras organisationers uppgift att plädera för utbildning och påminna om utbildningens betydelse för likvärdighet och välfärd i samhället. Speciellt för små nationer som de nordiska är utbildningen kanske den viktigaste hörnstenen för ökad likvärdighet och konkurrenskraft och därmed för välfärdsbygget enligt nordisk modell. Utbildningen får aldrig ses som en kostnad utan som en investering i en bättre framtid. 1.Is the crisis the main problem? 2.How does one enhance status?. Jón Torfi Jónasson NLS möde i Reykjavík 6. Juni

37 Inledning Afterthoughts Nordiska Lärarorganisationers Samråd, NLS utgår i sin verksamhet från bestämmelserna i sina stadgar, linjedragningarna i sin strategi- och strukturplan samt styrelsebeslut. De slår fast att lärarorganisationerna i Norden har stor nytta av ett strukturerat och aktivt erfarenhetsutbyte kring gemensamt beslutade teman, strategier och idéer inom aktuella verksamhetssektorer. Målet är en kvalitativt högtstående facklig- och utbildningspolitisk samverkan, som främjar, bevakar och tillvaratar lärarnas intressen särskilt inom Norden, men också på europeisk och global nivå. Målet är att främja en likvärdig utbildning av hög kvalitet. NLS står som aktör och koordinator för all verksamhet inom ramen för samrådet. Verksamhetsåret kommer att struktureras enligt de i NLS vedertagna principerna att spegla de aktuella frågorna utifrån utvecklingen och förhållandena i värdlandet och på det internationella planet. 3.Where does the current educational fundamental discussion take place? Does it? 4.Who has the strength, the motivation, the capacity to take it up? 5.How does the notion of ”Läraren skal vara i centrum för utvecklingen” map onto the unions? 6.Networking and the combined strength within NLS. Jón Torfi Jónasson NLS möde i Reykjavík 6. Juni

38 NLS ska: - How serious is the suggestion to pull resources on each of these? What does it take to make a difference on each count? The teacher unions are perhaps best placed to do this while respecting the autonomy of the teachers but do they realize what a mammoth task this is? 1.inspirera och uppmuntra de nordiska lärarna till utveckling av sin lärarroll och professionalitet 2.följa upp vad som händer inom utbildningen och arbetsmarknaden i Norden genom att i styrelsen och sektorerna utbyta erfarenheter och verksamhetsstrategier och genom att inbjuda relevanta, sakkunniga politiker, forskare och arbetsmarknadsrepresentanter till diskussion kring årets tema 3.skapa diskussion och annat erfarenhetsutbyte om ovan nämnda tema och tyngdpunkter 4.byta idéer och växla erfarenheter kring temat framtidens skola 5.informera sina medlemsförbund om initiativ kring årets tema 6.följa med och informera om den ekonomiska och utbildningspolitiska utvecklingen i Norden 7.genom sitt arbete öka lärarnas status i Norden. Jón Torfi Jónasson NLS möde i Reykjavík 6. Juni

39 . Jón Torfi Jónasson NLS möde i Reykjavík 6. Juni Thank you


Ladda ner ppt ". Jón Torfi Jónasson NLS möde i Reykjavík 6. Juni 2016 1 Jón Torfi Jónasson, School of Education, University of Iceland Discussion based on the NLS strategic."

Liknande presentationer


Google-annonser