Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sociala investeringar / tidiga insatser Louise Källbom Stefan Nybom Inledning – förebyggande insatser Ex – umeå och norrkoping Psynk Frågor Social investeringar/Tidiga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sociala investeringar / tidiga insatser Louise Källbom Stefan Nybom Inledning – förebyggande insatser Ex – umeå och norrkoping Psynk Frågor Social investeringar/Tidiga."— Presentationens avskrift:

1 Sociala investeringar / tidiga insatser Louise Källbom Stefan Nybom Inledning – förebyggande insatser Ex – umeå och norrkoping Psynk Frågor Social investeringar/Tidiga insatser Umeå och Norrköpings kommun Stefan Nybom & Louise Källbom

2 Generella insatser Tidiga/förebyggande insatser Specialiserade Basverksamheter (identifiering, stöd, anpassning) Första linjens vård (hälso- och sjukvård) Specialiserad Kommun Landsting

3 5 steg för att investera i tidiga insatser för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga Identifiera de resultat som behöver förbättras Definiera förutsättningarna för att investera i tidiga insatser Identifiera och beskriv tänkbara insatser Genomför vid behov prioriteringar och fatta beslut om insatsen Säkerställ goda förutsättningar för genomförande av tidiga insatser Implementering

4 Samhällets kostnader till följd av psykisk ohälsa/missbruk är avsevärda. Bryta negativa händelseförlopp i ett tidigt skede. Användas för investeringar i förebyggande arbete och tidiga insatser som på sikt ger minskade kommunala kostnader. Tydliggör samband mellan huvudmannaansvar, kostnader och ”vinster”. Varför social investeringsfond?

5 Förebygga mänskliga och ekonomiska kostnader

6 Norrköping kommun Social investeringsfond – 40 mkr (32 mkr) Metodutveckling 4 investeringar Återföringsmodell Uppföljning/utvärdering: - Mänskliga vinster - Ekonomiska vinster

7 Investeringar Fyra investeringar:  SkolFam  Servicetrainee  Alla barn i skolan  Center för ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsproblem

8 Krav  Effekt på arbetslösheten  Samverkan - tvärsektoriellt  Mänskliga vinster  Ekonomiska vinster - återbetalning

9 Återföringsmodellen

10 Exempel – Alla barn i skolan Kostnadsminskningar: 5 placeringar i kommungemensam resursgrupp3 525 000 kr 6 utredningar av skolpsykolog 74 382 kr 6 specialpedagogiska bedömningar 12 240 kr Handledning av psykolog, 5 barn 49 600 kr Handledning av specialpedagog, 10 barn 49 600 kr 6 HVB placeringar 7 979 880 kr 11 600 000 kr

11 Nämndfördelning

12 ”Andelen medborgare som lever i fattigdom, arbetslöshet, ohälsa kriminalitet eller drogberoende ska minska varaktigt och långsiktigt”(kf) ”Satsningarna ska vara samhällsekonomiskt sunda och förebygga lidande och framtida samhällskostnader”(kf) Barn och unga i yngre åldrar ska särskilt uppmärsammas Samverkan mellan olika verksamheter ska uppmuntras Satsningarna ska utvärderas – positiva resultat ska omsättas i ordinarie verksamhet Idag finns beslut omfattande satsningar för 50 miljoner

13 HLT- Hälsa –Lärande –Trygghet - områdesbaserat arbete i samverkan skola/elevhälsa primärvård Tillbaka till skolan - insatser elevhälsa och socialtjänst i samverkan för skolnärvaro Pusselbiten och Hållbar kompetens - kompetenshöjande satsningar inom gymnasieskola och för socialsekreterare Ungdomstorget - arbete, sysselsättning unga 16-25 år Forskning – avtal med Umeå universitet

14 Socioekonomisk studie Kvalitetsgranskning av typfall 30 stycken individer Insamling av data från faktiska fall Samhällsekonomiska kostnader – Kommunala, landsting, kriminalvården m.m.

15 Louise KällbomStefan NybomTemaledare sociala investeringar Norrköpings kommunUmeå kommun Mobil 073-020 19 03Mobil 070-647 38 61 http://www.skl.se/psynk


Ladda ner ppt "Sociala investeringar / tidiga insatser Louise Källbom Stefan Nybom Inledning – förebyggande insatser Ex – umeå och norrkoping Psynk Frågor Social investeringar/Tidiga."

Liknande presentationer


Google-annonser