Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt."— Presentationens avskrift:

1 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap

2 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Räkna, Läsa & Skriva

3 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Räkna – Läsa – Skriva Satsning för att stärka basala kunskaper som ligger till grund för vidare utveckling genom:  Läslyftet och Matematiklyftet – bygger på kollegialt lärande och innebär kompetensutveckling och stöd för analys samt genomförande  Plan på varje skola – innehållande centrala mallar och diagnostiskt material  Regionala utvecklingslärare – leder genomförande med ett nära samarbete med ledning och förstelärare samt med flera skolor som arbetsfält  Förstelärare – primärt i svenska och matematik inom grundskolans yngre åldrar  Strukturtorget – digital plats för stöd i arbetet  Interna utbildningar – löpande under året som grundar sig på analys av behov

4 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Räkna – Läsa – Skriva Läslyftet för samtliga miniorpedagoger  Läslyftet syftar till att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen  Läslyftet bygger på kollegialt lärande Matematiklyftet  Matematiklyftet är en fortbildning för lärare som undervisar i matematik  Fortsättning i höst  Syftet är att öka elevernas måluppfyllelse genom att stärka kvaliteten i undervisningen  Matematiklyftet bygger på kollegialt lärande

5 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Räkna – Läsa – Skriva Årlig plan på varje skola genom centrala mallar/diagnostiskt material:  Screeningplan – Årskurs 1–6 DLS (Birgitta Järpsten)  Bornholmsmodellen i FSK (Ingvar Lundberg)  God läsutveckling i FSK–årskurs 4 (Ingvar Lundberg & Katarina Herrlin)  Nya språket lyfter i FSK–årskurs 6 (Skolverket)  För screening inom matematik finns olika material för såväl planering som för diagnos. Varje skola behöver systematiskt screena elevernas kunskaper och företrädesvis med Diamant (Skolverket) eller Tummen upp (Liber).

6 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Räkna – Läsa – Skriva Regionala utvecklingslärare  Arbetsleds av respektive Verksamhetschef  Arbetsfält på flera skolor men basen på en skola  Nära samarbete med skolornas ledning och förstelärare  Fokus på svenska och matematik i årskurserna F-3 samt på att utveckla det kollegiala lärandet Förstelärare inriktning miniorer i svenska och matematik  Verkningsfulla metoder och verktyg  Utveckling av kunskaper genom tidiga och riktade insatser  Kollegial handledning och kollegialt lärande

7 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Räkna – Läsa – Skriva Strukturtorget  Samlande plats för material, dokument, mallar etc  Uppdateras löpande Interna utbildningar  Utifrån identifierade behov skapas utbildningar under läsåret

8 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap


Ladda ner ppt "NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt."

Liknande presentationer


Google-annonser