Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Heltid för alla tillsvidareanställda ”Heltidsanställningar i Kristianstads kommun ska vara en norm och deltid en möjlighet för de som så önskar”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Heltid för alla tillsvidareanställda ”Heltidsanställningar i Kristianstads kommun ska vara en norm och deltid en möjlighet för de som så önskar”"— Presentationens avskrift:

1 Heltid för alla tillsvidareanställda ”Heltidsanställningar i Kristianstads kommun ska vara en norm och deltid en möjlighet för de som så önskar”

2 Syfte En övergripande jämställdhetsfråga utifrån ett hälsofrämjande- och likabehandlingsperspektiv. POLITISKT PERSPEKTIV En av de tio punkter som lyfts fram i den politiska inriktningen i budget 2015 är att kommunens medarbetare ska erbjudas heltid och en plan för att ta bort delade turer ska dessutom tas fram. ARBETSGIVARPERSPEKTIV Stärker kommunens arbetsgivarvarumärke och möjligheter att attrahera och behålla personal med rätt kompetens. MEDARBETARPERSPEKTIV Möjliggör för medarbetare att arbeta heltid med effekten högre inkomst och pension. MEDBORGARPERSPEKTIV Bidrar till högre kvalitet och kontinuitet kopplat till brukarnas behov.

3 Tidplan Barn- och utbildning 2016-03-01 ska samtliga nytillsättningar och återbesättningar när det gäller tillsvidareanställningar vara på heltid. Undantag gäller Barn- och utbildningsförvaltningen samt omsorgsförvaltningen som ska erbjuda heltidsanställningar där det är möjligt. 2016-09-01 ska nytillsättningar på samtliga förvaltningar vara på heltid. 2016-11-01 ska samtliga deltidsanställningar på Barn- och utbildningsförvaltningen omvandlas till heltid. Medarbetare blir heltidsanställda med möjlighet till temporär nedsättning i sysselsättningsgraden – om verksamheten så tillåter.

4 Utmaningar Många yrkesgrupper (mer än 25) som berörs t.ex. förskollärare, barnskötare, elevassistent, lärare, skolsköterskor, studievägledare m.fl. Vissa yrkesgrupper och verksamheter svårare än andra t.ex. kost, lokalvård och musikskola

5 Kostnader I nuläget inte möjligt att bedöma kostnader Grova antaganden i beräkningar Kostnadsutvecklingen behöver följas


Ladda ner ppt "Heltid för alla tillsvidareanställda ”Heltidsanställningar i Kristianstads kommun ska vara en norm och deltid en möjlighet för de som så önskar”"

Liknande presentationer


Google-annonser