Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Beskattning av nya företag Skatteförvaltningen. 2 Innehåll Definitioner Val av företagsform Att inleda företagsverksamhet Skatteförvaltningens register.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Beskattning av nya företag Skatteförvaltningen. 2 Innehåll Definitioner Val av företagsform Att inleda företagsverksamhet Skatteförvaltningens register."— Presentationens avskrift:

1 Beskattning av nya företag Skatteförvaltningen

2 2 Innehåll Definitioner Val av företagsform Att inleda företagsverksamhet Skatteförvaltningens register Förskottsuppbördsregistret Registret över momsskyldiga Arbetsgivarregistret Allmänt om moms Skyldigheter för tillfälliga och regelbundna arbetsgivare Ett företags skyldigheter i inkomstbeskattningen Ett företags skyldigheter i momsbeskattningen Ett företags skyldigheter som arbetsgivare

3 Definitioner 3 Företagsform enskild näringsidkare personbolag aktiebolag och andelslag Kapitalinkomst t.ex. kapitalinkomst av företagsverksamhet, ränteinkomst, hyresinkomst, överlåtelsevinst och utdelning Förvärvsinkomst t.ex. förvärvsinkomst av företagsverksamhet, lön, pension, förmån eller ersättning Direkta skatter inkomstskatt som ska betalas till staten, kommunen och kyrkan, vilka i slutändan blir en belastning för betalaren Indirekta skatter t.ex. moms. Företagaren tar bara ut och redovisar skatten till staten. Den slutliga skatten överförs till priset på varor och tjänster. Lön en ersättning som betalas av arbetsgivaren, vilken grundar sig på ett arbets- eller tjänsteförhållande eller på en personlig arbetsinsats Arbetsersättning en ersättning som betalats för ett arbete, en uppgift eller en tjänst som inte är lön.

4 Val av företagsform: behörighet, ansvar 4 Verkar självständigt, för egen räkning. Ansvarar själv ekonomiskt för sina förbindelser med hela sin egendom. Enskild näringsidkare Minst två personer eller företag som grundare I ett öppet bolag ansvarar alla bolagsmän för bolagets åtaganden med hela sin personliga egendom. I ett kommanditbolag ansvarar de ansvariga bolagsmännen för bolagets åtaganden med hela sin personliga egendom, medan tysta bolagsmän ansvarar för åtagandena med sin kapitalinsats. Öppet bolag (öb) kommanditbolag (kb) Självständig skattskyldig Minst en person eller ett företag är grundare Aktiebolag (ab) Andelslag Bankkonto - Bokföring - Försäkringar BolagsavtalHandelsregistret Etableringsavtal Handelsregistret

5 Moms Förskotts- innehållning Socialskydds- avgifter Förskottsskatt Restskatt Att inleda företagsverksamhet Förskottsuppbördsregistr et Registret över momsskyldiga Arbetsgivarregistret Anmälan till Skatteförvaltningens register till Skatteförvaltningen till Patent- och registerstyrelsen (handelsregistret) FO-nummer Etableringsanmälan Periodskatte- deklaration Årsanmälan Inkomst- skattedeklaration 5 Y1: aktiebolag, andelslag och annat samfund Y2: öppet bolag och kommanditbolag Y3: enskild näringsidkare Blanketten finns på adressen ytj.fi/svenskaytj.fi/svenska Betalning Anmälan

6 Förskottsuppbördsregistret Ett offentligt register som förs av Skatteförvaltningen över de som bedriver självständig verksamhet för att förvärva inkomst. Alla som bedriver eller sannolikt kommer att börja bedriva näringsverksamhet, jordbruk eller annan förvärvsverksamhet på annat sätt än inom ramen för ett anställningsförhållande kan anmäla sig till förskottsuppbördsregistret. Kunderna behöver inte verkställa förskottsinnehållning på de arbetsersättningar som de betalat till ett företag som finns i förskottsuppbördsregistret. Skatteförvaltningen kan avlägsna ett företag från förskottsuppbördsregistret till följd av försummelse av deklarations- och/eller betalningsskyldigheterna. 6 Ett företags registreringssituation kan granskas via adressen ytj.fi/svenskaytj.fi/svenska

7 Registret över momsskyldiga Ett offentligt register som förs av Skatteförvaltningen över momsskyldiga Ett företag ska anmäla sig om det säljer varor eller tjänster i form av affärsverksamhet i Finland och omsättningen överskrider 8 500 euro (från och med 1.1.2016 10 000 euro) under räkenskapsperioden (12 mån.) Ett företag ska anmäla sig som momsskyldigt från den dag då den skattepliktiga verksamheten börjar det börjar skaffa varor eller tjänster för skattepliktig verksamhet. 7

8 Lättnad som ansluter sig till momsskyldighetens nedre gräns Skattskyldiga med en omsättning som underskrider 22 500 euro (från och med 1.1.2016 30 000 euro) under räkenskapsperioden (12 mån.) kan beviljas lättnad för den moms som ska betalas. Om omsättningen uppgår till högst 8 500 euro (från och med 1.1.2016 10 000 euro), beviljas den skattskyldige lättnad för den moms som ska redovisas för redovisningsperioden. Om omsättningen överskrider 8 500 euro (från och med 1.1.2016 10 000 euro) men underskrider 22 500 euro (från och med 1.1.2016 30 000 euro), beviljas partiell lättnad för den moms som ska betalas. 8 Skatt - (omsättning – 8 500) x skatt) 14 000 Formel för att räkna lättnad

9 Arbetsgivarregistret Ett offentligt register som förs av Skatteförvaltningen över de arbetsgivare som regelbundet betalar ut lön. Man ska anmäla sig till arbetsgivarregistret då man regelbundet börjar betala ut lön. Utbetalningen av lön är regelbunden om ett företag har minst 2 fast anställda under kalenderåret om minst 6 personer sysselsätts under kalenderåret, även om anställningsförhållandet inte varar hela kalenderåret. 9

10 Skyldigheter för en regel- bunden arbetsgivare En regelbunden arbetsgivare ska verkställa förskottsinnehållning föra bok över lönerna betala socialskyddsavgifter för arbetsgivare ordna pensionsskydd för sina anställda genom att teckna en arbetspensionsförsäkring för dem och vid behov en olycksfalls-, arbetslöshets- och grupplivförsäkring lämna in periodskattedeklarationer lämna in en årsanmälan. 10 minst 2 fast anställda under ett kalenderår eller minst 6 anställda med ett anställningsförhållande som inte varar hela kalenderåret. minst 2 fast anställda under ett kalenderår eller minst 6 anställda med ett anställningsförhållande som inte varar hela kalenderåret.

11 Skyldigheter för en tillfällig arbetsgivare En tillfällig arbetsgivare ska verkställa förskottsinnehållning föra bok över lönerna betala socialskyddsavgifter för arbetsgivare ordna pensionsskydd för sina anställda genom att teckna en arbetspensionsförsäkring för dem och vid behov en olycksfalls-, arbetslöshets- och grupplivförsäkring lämna in periodskattedeklarationer endast för de månader då lön betalats ut lämna in en årsanmälan. En tillfällig arbetsgivare kan frivilligt anmäla sig till arbetsgivarregistret. 11 en fast anställd under kalenderåret eller 1–5 anställda med ett anställningsförhållande som inte varar hela kalenderåret. en fast anställd under kalenderåret eller 1–5 anställda med ett anställningsförhållande som inte varar hela kalenderåret.

12 Tyvi-serviceleverantörer: AditroAditro (aditro.fi) OpusCapitaOpusCapita (tyvi.fi) Kustannusosakeyhtiö KoivuniemiKustannusosakeyhtiö Koivuniemi (tyvi.koivuniemi.fi) LogicaLogica (www.tyvi-palvelu.fi) Tyvi-serviceleverantörer: AditroAditro (aditro.fi) OpusCapitaOpusCapita (tyvi.fi) Kustannusosakeyhtiö KoivuniemiKustannusosakeyhtiö Koivuniemi (tyvi.koivuniemi.fi) LogicaLogica (www.tyvi-palvelu.fi) Ett företags skyldigheter i inkomstbeskattningen betala förskottsskatt lämna in en skattedeklaration betala restskatter. 12 Skattedeklaration elektroniskt Skattedeklaration för rörelseidkare eller yrkesutövare 5 Skattedeklaration för näringssammanslutningar 6A Skattedeklaration för aktiebolag och samfund 6B skatt.fi/samfundetsdeklaration Närmare uppgifter om de möjligheter som e-tjänster ger: skatt.fi Närmare uppgifter om de möjligheter som e-tjänster ger: skatt.fi

13 Enskild näringsidkare Personbolag Aktiebolag Andelslag Separat beskattningNej Ja Inkomst- beskattningen Indelning i förvärvs- och kapitalinkomst förvärvsinkomst: progressiv beskattning kapitalinkomst: 30 % (33 % på den del som överskrider 30 000 euro) som inkomst för bolagsmän - indelning i förvärvs- och kapitalinkomst som inkomst för ett bolag (20 %) Kalkylgrund för kapitalinkomst Nettotillgångar plus 30 % av lönerna Nettotillgångar (det matematiska värdet på en aktie) Kalkyl av nettotillgångar Endast tillgångar och skulder som hör till näringsverksamheten Separat enligt inkomstkälla, separata rättelser för bolagsmännen Alla tillgångar och skulder, separata rättelser för delägarna Avdrag av förlustKan överföras till företagareEndast i företag Privat uttag av penningmedel Möjligt Inte möjligt Betalning av lön till företagare NejJa Rättshandlingar mellan företag och ägaren NejJa Ja, till gängse pris 29 § i BSL SKILLNADEN MELLAN OLIKA FÖRETAGSFORMER 13

14 Ett företags skyldigheter i momsbeskattningen ge köparen en faktura på de varor eller tjänster som det sålt Närmare information om faktureringskraven finns på skatt.fi: anvisning "Faktureringskraven vid mervärdesbeskattningen" redovisa moms lämna in period- skattedeklarationer 14 E-tjänsten Skattekonto skatt.fi/skattekonto

15 Exempel: Ett företag som bedriver tillverkningsverksamhet Allmän skattesats 24 % Livsmedel, foder restaurang- och catering- tjänster 14 % Böcker, mediciner, motions- tjänster, filmföre- ställningar, inträde till kultur- och under- hållnings- evenemang, persont- ransport, inkvarterings -tjänster 10 % KONSUMENT En hundägare köper en produkt 1 860 € (inkl. moms 360 €) INREDNINGSAFFÄR Försäljning på 1 500 € + moms 360 € Sammanlagt 1 860 € Periodskattedeklaration Skatt på försäljningen 360 € Avdragsgill skatt 168 € Skatt att betala 192 € Pelles snickeri Skåptillverkning Försäljning på 700 € + moms 168 € Sammanlagt 868 € Periodskattedeklaration Skatt på försäljningen 168 € Avdragsgill skatt 96,77 € Skatt att betala 71,23 € Inköp Virke etc. 500 € Inkl. moms 24 % (96,77 €) 71,23 € till staten Inköp Skåp 868 € Inkl. moms 24 % (168 €) 192 € till staten Sammanlagt 360 € till staten 96,77 € till staten Allmänt om moms 15

16 Case: etableringsanmälan Jag vill starta en firma: Pelles snickeri Jag har för avsikt att börja tillverka skåp i trä. Verksamheten börjar 1.2.2015. Jag anställer inte någon, åtminstone inte i början. Jag uppskattar att mina försäljningsinkomster uppgår till 2 000 euro per månad. Jag uppskattar att mina utgifter uppgår till 1 000 euro per månad. 16

17 Till slut Kalkylen av den skattepliktiga inkomsten grundar sig på bokföringen, men till följd av skillnaderna i bokföringen och beskattningen kan det skattepliktiga resultatet avvika från resultatet enligt bokföringen. Skatteförvaltningen rekommenderar att ett företag anlitar en bokförare. Det lönar sig att anmäla sig till registren först då verksamheten inletts. E-deklaration är enkelt och smidigt. Närmare uppgifter på skatt.fiskatt.fi 17

18 18 Tack för intresset Lycka till med företagandet!


Ladda ner ppt "Beskattning av nya företag Skatteförvaltningen. 2 Innehåll Definitioner Val av företagsform Att inleda företagsverksamhet Skatteförvaltningens register."

Liknande presentationer


Google-annonser