Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KIVO Kvalitetssäkrad inkludering vård och omsorg Annika Bergman Utvecklingsstrateg SOM stab, Hudiksvalls kommun, KIVO 070-191.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KIVO Kvalitetssäkrad inkludering vård och omsorg Annika Bergman Utvecklingsstrateg SOM stab, Hudiksvalls kommun, KIVO 070-191."— Presentationens avskrift:

1 KIVO Kvalitetssäkrad inkludering vård och omsorg Annika Bergman Utvecklingsstrateg SOM stab, Hudiksvalls kommun, KIVO annika.bergman@hudiksvall.se 070-191 46 63 Michael Persson Branschstrateg stab, Arbetsförmedlingen MO9 michael.persson@arbetsformedlingen.se 010- 486 85 52 annika.bergman@hudiksvall.se michael.persson@arbetsformedlingen.se

2 KIVO Kvalitetssäkrad inkludering vård och omsorg Annika Bergman Utvecklingsstrateg SOM stab, Hudiksvalls kommun, KIVO annika.bergman@hudiksvall.se 070-191 46 63 Helen Hörnqvist Sillerström Verksamhetssamordnare Arbetsförmedlingen MO9 helen.hornqvist-sillerstrom@arbetsformedlingen.se 010- 487 14 81 annika.bergman@hudiksvall.se helen.hornqvist-sillerstrom@arbetsformedlingen.se

3 KIVO Kvalitetssäkrad inkludering vård och omsorg Annika Bergman Utvecklingsstrateg SOM stab, Hudiksvalls kommun, KIVO annika.bergman@hudiksvall.se 070-191 46 63 annika.bergman@hudiksvall.se

4 Undersköterskor 2012 - Vård o Omsorgscollege Gävleborg Framgångsfaktorer – erfarenhetsutbyten – tydliggöra problembilder Hållbart långsiktigt Kvalitetssäkrade processer Strukturerat kvalitetssäkrad samverkan Gymnasieskola – Komvux – AUB Målbild 2030

5 ”Fler äldre ökar behovet av välfärd Gruppen medborgare som är 85 år och äldre ökar snabbt den kommande tioårsperioden. Det innebär större behov av välfärd, framförallt i äldreomsorgen och hälso- och sjukvården.” SKL

6

7

8

9 37 000 Invånare Budget social och omsorg 839 000 000 varav äldreomsorg 384 000 000, 46 % av total 2244 personer över 80, 3569 år 2030 = ökning 59 % Rak uppräkning till 1 015 000 000, plus 21 % Merkostnad av kommunalskatt plus 12 % 2016-2030 – 700 usk går i pension5425 2016-2030 – 380 usk pga fler äldre2945 2016-2030 – 320 usk pga andra skäl2480 1400 10850 Hudiksvalls kommun

10 Nationell nivå, uppdrag Vård o Omsorgscollege – samverkan AG skola Kommunal - fackförbund Arbetsförmedlingen, MO och nationellt – uppdrag av regering och AG Socialstyrelsen – allmänna råden, Annika Jalap-Hermanson SKL - VOC Äldreansvar – Åsa Regner och sakkunniga Utredare – Susanne RolfnerSuvanto och Gert Alaby Arbetsmarknadansvar – Ylva Johansson, Raimo Pärssinen och Annica Dahl AF nationellt – Soledad Grafeuille, Jessica Leander och nationella branschrådet

11 Nationell nivå, samverkan Vård o Omsorgscollege – ESF nationellt förstudie Kommunal – Styrgrupper samt nationell dialog Arbetsförmedlingen, MO och nationellt – Delägare, nationella dialoger Socialstyrelsen – dialog SKL – Skickat brev om önskad dialog Äldreansvar – Besökt, skickat remissfråga till socialstyrelsen Utredare – Träffat vid flertalet tillfällen Arbetsmarknadansvar – Träffat vid flertalet tillfällen AF nationellt – Nära dialog

12

13

14 Individflöde Individen aktualiseras för branschen Arbetspraktik, yrkes- orientering Arbetspraktik, språkträning AF Yrkessvenska Tillsvidare- anställning Introduktions anställning APL Vård- och omsorgs- utbildning

15 AG KIVO samordnare Språk stöd Inkluderings- handledare Kulturstöd AF KIVO samordnare Kommunals samordnare AG strateg KIVO

16 Organisation i varje kommun AG KIVO samordnare AF KIVO samordnare Arbetsförmedlingen Arbetsgivare - arbetsmarknad - integration - försörjningsstöd - sfi -utbildningskontrakt - arbetsmarknad - integration - försörjningsstöd - sfi - utbildningskontrakt - branschkunskap - urvalsprocessen

17

18 Organisationsschema KIVO AG KIVO- samordnare Deltagare Inkluderingshandledare Personal Chef Språkstöd Kulturstöd AF Styrgruppsledamot AF Styrgruppsledamot AF KIVO-strateg AF KIVO-strateg AF KIVO-samordnare AF KIVO-samordnare Kommunal KIVO-samordnare Kommunal KIVO-strateg Kommunal Styrgruppsledamot Styrgrupp XYZ Regional styrgrupp VO-college AG lokal KIVO-arbetsgrupp Arbetsplats AG KIVO-strateg Gävleborg KIVO-arbetsgrupp Gävleborg KIVO-styrgrupp AG Styrgruppsledamot

19 Arbeta i vård och omsorg - AF självskattningsdokument http://www.arbetsformedlingen.se/download/ 18.71475a6414dd5d0d2a23986d/14359107031 05/vard-omsorg_svenska.pdf - Checklista ”Att arbeta i vård och omsorg”

20 Individflöde Individen aktualiseras för branschen Arbetspraktik, yrkes- orientering Arbetspraktik, språkträning AF Yrkessvenska Tillsvidare- anställning Introduktions anställning APL Vård- och omsorgs- utbildning

21 Individen aktualiseras för branschen  Outbildad men intresserad av branschen  Outbildad och yrkesobestämd  Utbildad arbetslös men inte anställningsbar

22 Outbildad men intresserad av branschen Individen aktualiseras för branschen Arbetspraktik, yrkes- orientering Arbetspraktik, språkträning AF Yrkessvenska Tillsvidare- anställning Introduktions anställning APL Vård- och omsorgs- utbildning

23 Individen aktualiseras för branschen  Outbildad men intresserad av branschen  Outbildad och yrkesobestämd  Utbildad arbetslös men inte anställningsbar

24 Outbildad och yrkesobestämd Individen aktualiseras för branschen Arbetspraktik, yrkes- orientering Arbetspraktik, språkträning AF Yrkessvenska Tillsvidare- anställning Introduktions anställning APL Vård- och omsorgs- utbildning

25 Individen aktualiseras för branschen  Outbildad men intresserad av branschen  Outbildad och yrkesobestämd  Utbildad arbetslös men inte anställningsbar

26 Utbildad arbetslös men inte anställningsbar Individen aktualiseras för branschen Arbetspraktik, yrkes- orientering Arbetspraktik, språkträning AF Yrkessvenska Tillsvidare- anställning Introduktions anställning APL Vård- och omsorgs- utbildning

27 BUI avtal med anställningsstöd (SAS)  Provanställning heltid 12 månader  Inget LAS-företräde eller A-kassegrundande  25 % språkträning på arbetsplatsen  75 % arbete med inkluderingshandledning  Lön 75 %  Kvartalsuppföljning  Vid avslut, avstämningsmöte med AF arbgiv sfi  Vid tillsvidareanställning kan deltagaren få 1år eller fler i nystartsjobb

28 Räkneexempel BUI anställning med SAS bidrag Reduceras till lön deltid Arbete heltid19 520 kr75 %14 640 kr OB1 240 kr Bruttolön15 880 kr PO38,46 %6 108 kr Summa21 988 kr lön Gräns218901869021 988 kr Handledare21501050 19740 AGkostnad månad 1-32 247 krplus ev. OB över 1 240 kr AGkostnad månad 4-123 297 krplus ev. OB över 1 240 kr AGsnittkostnad månad 1-123 035 krplus ev. OB över 1 240 kr

29 Förankringsprocess Uppdragsgivare  Genomförd förankring VO-college Gävleborg AF MO9 stab och region Regionstyrelsen, politiker Länsledning Välfärd, tjänstemän Kommunal Region Gävleborg Länsstyrelsen  Uppdrag från Länsledning Välfärd  Regionalt, nationellt och transnationellt

30 KIVO – Metod för Kvalitetssäkrad Inkludering Vård och Omsorg Framgångsfaktorer: Systematik i samarbetet Stöd i aktiv språkutveckling Språknivåbedömning för anställningsbarhet Identifiering av funktionshinder Kulturstöd som spetskompetens

31 KIVO – Metod för Kvalitetssäkrad Inkludering Vård och Omsorg Hinder och möjligheter för att skala upp: Fokus på kompetensförsörjning, inte arbetsmarknad Engagerade nyckelpersoner Organisatoriska olikheter Enhetliga lokala KIVO-organisationer Regionala nätverk och nationell spridning

32 KIVO – Metod för Kvalitetssäkrad Inkludering Vård och Omsorg Uppmaning till nationella aktörer: Långsiktiga nationella satsningar Allmänna råd kring uppgiftsförskjutning Af:s uppdrag för en väl fungerande arbetsmarknad Bräddning av rätten att lämna anbud för arbetsmarknadsutbildning

33 Finansiering KIVO Utvärdera testbädd KIVO Hudiksvall Nationellt Skapa fler och djupare kontaktytor ESF nationellt VO-college Gävleborg 1/1 2016- Jämtland/Västernorrland 1/9 2016- Uppland 1/9 2016- Regionalt Implementera KIVO ESF /Gävleborg+ Jämtland/Västernorrlan/ Upplandd Bemanna de olika funktionerna Förankra, stödja och främja arbetsprocesser Medfinansiering i tid/Kommuner + AF Lokalt

34 Ytterligare finansiering Sondering pågårEUCentral SwedenCEPA/Projektanalys Nästa steg hanledarutveckling RegionaltSkolverket Skolverket/ Hudiksvall+ kommunal, Statsbidrag Bemanna de olika funktionerna Förankra, stödja och främja arbetsprocesser Förstärkt lokal budget? Lokalt

35

36 AG

37 Använd i samtal: Samtalsstöd/ checklista Använd i samtal: Samtalsstöd/ checklista

38 Använd i samtal: Samtalsstöd/ checklista Använd i samtal: Samtalsstöd/ checklista AG

39

40 Inte inblandad i dessa processer

41

42 AG


Ladda ner ppt "KIVO Kvalitetssäkrad inkludering vård och omsorg Annika Bergman Utvecklingsstrateg SOM stab, Hudiksvalls kommun, KIVO 070-191."

Liknande presentationer


Google-annonser