Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KIVO Kvalitetssäkrad inkludering vård och omsorg Annika Bergman Utvecklingsstrateg SOM stab, Hudiksvalls kommun, KIVO 070-191.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KIVO Kvalitetssäkrad inkludering vård och omsorg Annika Bergman Utvecklingsstrateg SOM stab, Hudiksvalls kommun, KIVO 070-191."— Presentationens avskrift:

1 KIVO Kvalitetssäkrad inkludering vård och omsorg Annika Bergman Utvecklingsstrateg SOM stab, Hudiksvalls kommun, KIVO Michael Persson Branschstrateg stab, Arbetsförmedlingen MO

2 KIVO Kvalitetssäkrad inkludering vård och omsorg Annika Bergman Utvecklingsstrateg SOM stab, Hudiksvalls kommun, KIVO Helen Hörnqvist Sillerström Verksamhetssamordnare Arbetsförmedlingen MO

3 KIVO Kvalitetssäkrad inkludering vård och omsorg Annika Bergman Utvecklingsstrateg SOM stab, Hudiksvalls kommun, KIVO

4 Undersköterskor Vård o Omsorgscollege Gävleborg Framgångsfaktorer – erfarenhetsutbyten – tydliggöra problembilder Hållbart långsiktigt Kvalitetssäkrade processer Strukturerat kvalitetssäkrad samverkan Gymnasieskola – Komvux – AUB Målbild 2030

5 ”Fler äldre ökar behovet av välfärd Gruppen medborgare som är 85 år och äldre ökar snabbt den kommande tioårsperioden. Det innebär större behov av välfärd, framförallt i äldreomsorgen och hälso- och sjukvården.” SKL

6

7

8

9 Invånare Budget social och omsorg varav äldreomsorg , 46 % av total 2244 personer över 80, 3569 år 2030 = ökning 59 % Rak uppräkning till , plus 21 % Merkostnad av kommunalskatt plus 12 % – 700 usk går i pension – 380 usk pga fler äldre – 320 usk pga andra skäl Hudiksvalls kommun

10 Nationell nivå, uppdrag Vård o Omsorgscollege – samverkan AG skola Kommunal - fackförbund Arbetsförmedlingen, MO och nationellt – uppdrag av regering och AG Socialstyrelsen – allmänna råden, Annika Jalap-Hermanson SKL - VOC Äldreansvar – Åsa Regner och sakkunniga Utredare – Susanne RolfnerSuvanto och Gert Alaby Arbetsmarknadansvar – Ylva Johansson, Raimo Pärssinen och Annica Dahl AF nationellt – Soledad Grafeuille, Jessica Leander och nationella branschrådet

11 Nationell nivå, samverkan Vård o Omsorgscollege – ESF nationellt förstudie Kommunal – Styrgrupper samt nationell dialog Arbetsförmedlingen, MO och nationellt – Delägare, nationella dialoger Socialstyrelsen – dialog SKL – Skickat brev om önskad dialog Äldreansvar – Besökt, skickat remissfråga till socialstyrelsen Utredare – Träffat vid flertalet tillfällen Arbetsmarknadansvar – Träffat vid flertalet tillfällen AF nationellt – Nära dialog

12

13

14 Individflöde Individen aktualiseras för branschen Arbetspraktik, yrkes- orientering Arbetspraktik, språkträning AF Yrkessvenska Tillsvidare- anställning Introduktions anställning APL Vård- och omsorgs- utbildning

15 AG KIVO samordnare Språk stöd Inkluderings- handledare Kulturstöd AF KIVO samordnare Kommunals samordnare AG strateg KIVO

16 Organisation i varje kommun AG KIVO samordnare AF KIVO samordnare Arbetsförmedlingen Arbetsgivare - arbetsmarknad - integration - försörjningsstöd - sfi -utbildningskontrakt - arbetsmarknad - integration - försörjningsstöd - sfi - utbildningskontrakt - branschkunskap - urvalsprocessen

17

18 Organisationsschema KIVO AG KIVO- samordnare Deltagare Inkluderingshandledare Personal Chef Språkstöd Kulturstöd AF Styrgruppsledamot AF Styrgruppsledamot AF KIVO-strateg AF KIVO-strateg AF KIVO-samordnare AF KIVO-samordnare Kommunal KIVO-samordnare Kommunal KIVO-strateg Kommunal Styrgruppsledamot Styrgrupp XYZ Regional styrgrupp VO-college AG lokal KIVO-arbetsgrupp Arbetsplats AG KIVO-strateg Gävleborg KIVO-arbetsgrupp Gävleborg KIVO-styrgrupp AG Styrgruppsledamot

19 Arbeta i vård och omsorg - AF självskattningsdokument a6414dd5d0d2a23986d/ /vard-omsorg_svenska.pdf - Checklista ”Att arbeta i vård och omsorg”

20 Individflöde Individen aktualiseras för branschen Arbetspraktik, yrkes- orientering Arbetspraktik, språkträning AF Yrkessvenska Tillsvidare- anställning Introduktions anställning APL Vård- och omsorgs- utbildning

21 Individen aktualiseras för branschen  Outbildad men intresserad av branschen  Outbildad och yrkesobestämd  Utbildad arbetslös men inte anställningsbar

22 Outbildad men intresserad av branschen Individen aktualiseras för branschen Arbetspraktik, yrkes- orientering Arbetspraktik, språkträning AF Yrkessvenska Tillsvidare- anställning Introduktions anställning APL Vård- och omsorgs- utbildning

23 Individen aktualiseras för branschen  Outbildad men intresserad av branschen  Outbildad och yrkesobestämd  Utbildad arbetslös men inte anställningsbar

24 Outbildad och yrkesobestämd Individen aktualiseras för branschen Arbetspraktik, yrkes- orientering Arbetspraktik, språkträning AF Yrkessvenska Tillsvidare- anställning Introduktions anställning APL Vård- och omsorgs- utbildning

25 Individen aktualiseras för branschen  Outbildad men intresserad av branschen  Outbildad och yrkesobestämd  Utbildad arbetslös men inte anställningsbar

26 Utbildad arbetslös men inte anställningsbar Individen aktualiseras för branschen Arbetspraktik, yrkes- orientering Arbetspraktik, språkträning AF Yrkessvenska Tillsvidare- anställning Introduktions anställning APL Vård- och omsorgs- utbildning

27 BUI avtal med anställningsstöd (SAS)  Provanställning heltid 12 månader  Inget LAS-företräde eller A-kassegrundande  25 % språkträning på arbetsplatsen  75 % arbete med inkluderingshandledning  Lön 75 %  Kvartalsuppföljning  Vid avslut, avstämningsmöte med AF arbgiv sfi  Vid tillsvidareanställning kan deltagaren få 1år eller fler i nystartsjobb

28 Räkneexempel BUI anställning med SAS bidrag Reduceras till lön deltid Arbete heltid kr75 % kr OB1 240 kr Bruttolön kr PO38,46 %6 108 kr Summa kr lön Gräns kr Handledare AGkostnad månad krplus ev. OB över kr AGkostnad månad krplus ev. OB över kr AGsnittkostnad månad krplus ev. OB över kr

29 Förankringsprocess Uppdragsgivare  Genomförd förankring VO-college Gävleborg AF MO9 stab och region Regionstyrelsen, politiker Länsledning Välfärd, tjänstemän Kommunal Region Gävleborg Länsstyrelsen  Uppdrag från Länsledning Välfärd  Regionalt, nationellt och transnationellt

30 KIVO – Metod för Kvalitetssäkrad Inkludering Vård och Omsorg Framgångsfaktorer: Systematik i samarbetet Stöd i aktiv språkutveckling Språknivåbedömning för anställningsbarhet Identifiering av funktionshinder Kulturstöd som spetskompetens

31 KIVO – Metod för Kvalitetssäkrad Inkludering Vård och Omsorg Hinder och möjligheter för att skala upp: Fokus på kompetensförsörjning, inte arbetsmarknad Engagerade nyckelpersoner Organisatoriska olikheter Enhetliga lokala KIVO-organisationer Regionala nätverk och nationell spridning

32 KIVO – Metod för Kvalitetssäkrad Inkludering Vård och Omsorg Uppmaning till nationella aktörer: Långsiktiga nationella satsningar Allmänna råd kring uppgiftsförskjutning Af:s uppdrag för en väl fungerande arbetsmarknad Bräddning av rätten att lämna anbud för arbetsmarknadsutbildning

33 Finansiering KIVO Utvärdera testbädd KIVO Hudiksvall Nationellt Skapa fler och djupare kontaktytor ESF nationellt VO-college Gävleborg 1/ Jämtland/Västernorrland 1/ Uppland 1/ Regionalt Implementera KIVO ESF /Gävleborg+ Jämtland/Västernorrlan/ Upplandd Bemanna de olika funktionerna Förankra, stödja och främja arbetsprocesser Medfinansiering i tid/Kommuner + AF Lokalt

34 Ytterligare finansiering Sondering pågårEUCentral SwedenCEPA/Projektanalys Nästa steg hanledarutveckling RegionaltSkolverket Skolverket/ Hudiksvall+ kommunal, Statsbidrag Bemanna de olika funktionerna Förankra, stödja och främja arbetsprocesser Förstärkt lokal budget? Lokalt

35

36 AG

37 Använd i samtal: Samtalsstöd/ checklista Använd i samtal: Samtalsstöd/ checklista

38 Använd i samtal: Samtalsstöd/ checklista Använd i samtal: Samtalsstöd/ checklista AG

39

40 Inte inblandad i dessa processer

41

42 AG


Ladda ner ppt "KIVO Kvalitetssäkrad inkludering vård och omsorg Annika Bergman Utvecklingsstrateg SOM stab, Hudiksvalls kommun, KIVO 070-191."

Liknande presentationer


Google-annonser