Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välfärdens finansiering 1. Hur ska det gå för Christina? 2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välfärdens finansiering 1. Hur ska det gå för Christina? 2."— Presentationens avskrift:

1 Välfärdens finansiering 1

2 Hur ska det gå för Christina? 2

3 Åldersstruktur 1860 - 2100 3 0 – 18 år 65 + år

4 Folkvandring! 4

5 Illusioner är farliga! Demokrati och välfärd är inte något som vi äger - de måste återskapas och försvaras, dag för dag. Om vi tar dem för givet förlorar vi dem 5

6 Vill du påverka? Frågan är inte om ändringar kommer - utan om du vill påverka hur de kommer! 6

7 Välfärdens finansiering 1.Åldersstruktur 2.Invandring 3.Kostnadsutveckling 4.Välfärd 2.0? 7

8 Ålderstruktur antal tillkommande 80-åringar (netto) 8 2014

9 Ålderstruktur Sverige 1913 - 2050 9 Livslängd 57 61 72 76 81 84 88 88 89

10 Kostnad olika åldrar kostnad per individ 2012 (kommunsektorn) 10

11 Kostnad olika åldrar kostnad per individ 2012 (totalt) 11

12 Hur mycket dyrare blir det? Om vi fortsätter som hittills kommer Välfärd 1.0 att kosta ytterligare 200 miljarder kronor år 2035. 12

13 Hur mycket dyrare blir det? Om vi fortsätter som hittills kommer Välfärd 1.0 att kosta ytterligare 200 miljarder kronor år 2035. Flyktingströmmen kommer att kosta 30 miljarder 2015, och ca 60 miljarder 2016, vilket inte finns med i de 200 miljarderna. 13

14 Hur mycket dyrare blir det? Om vi fortsätter som hittills kommer Välfärd 1.0 att kosta ytterligare 200 miljarder kronor år 2035. Flyktingströmmen kommer att kosta 30 miljarder 2015, och ca 60 miljarder 2016, vilket inte finns med i de 200 miljarderna. Vi behöver se över: kostnaderna skatterna antalet skattebetalare och/eller tänka om kring vårt välfärdssystem, tänka Välfärd 2.0 14

15 Offentliga utgifter 2014! 15

16 Välfärd 1.0 välfärdskostnader i % av BNP 16

17 Välfärd 1.0 skattetryck 17

18 Välfärd 1.0 svenskarnas ekonomiska stötskydd Svenskarnas tillgång på ”egna pengar” (fattigaste tiondelen till vänster, rikaste till höger) 18 Den fattigaste tiondelen Den rikaste tiondelen

19 Sänk kostnaderna! Platser i servicehus - planer år 2000 19

20 Platser i servicehus utfall år 2015 20 Mer än 30 procent av alla platser har lagts ned! Boendeformer för äldre ”före långvården” har praktiskt taget försvunnit! Det som finns är ett begränsat antal trygghets- och seniorboenden. De allra flesta gamla bor kvar ensamma i sina hem.

21 Sänk kostnaderna! Särskilt boende/hemtjänst 21

22 Sänk kostnaderna! Efterfrågan på välfärdstjänster skulle kunna minskas genom: förebyggande arbete ”belöningar” för låg efterfrågan på välfärdstjänster eller höjda avgifter/minskade ersättningar 22

23 Höj skatten! Skatteintäkter 2014 23

24 Höj skatten! ”Nödvändig” kommunalskattehöjning ca 44 % kommunal skatt 32 % 20102035 24

25 Höj skatten! Dessutom högre statlig skatt ca 47 % + statlig ca 44 % kommunal skatt 32 % 20102035 25

26 Fler skattebetalare! Hur många? 200 miljarder kronor till i skatteintäkter år 2035 skulle kräva runt 800.000 nya jobb 26

27 Fler skattebetalare? Hur många fanns det 2014? 5,7 miljoner i yrkesverksam ålder 27

28 Fler skattebetalare? Hur många fanns det? 5,7 miljoner i yrkesverksam ålder, men 0,8 miljoner stod utanför arbetskraften 0,5 miljoner var arbetslösa 0,6 miljoner var frånvarande 0,2 miljoner ”pensionärer” jobbade 4,3 miljoner var faktiskt på jobbet 28

29 Fler skattebetalare? Hur många fanns det? 5,7 miljoner i yrkesverksam ålder, men 0,8 miljoner stod utanför arbetskraften 0,5 miljoner var arbetslösa 0,6 miljoner var frånvarande 0,2 miljoner ”pensionärer” jobbade 29 Privatanst.Off. anst.

30 1,9 miljoner arbetade inte! Två tredjedelar av alla i åldern 19 – 64 var på jobbet vid mätningen. En tredjedel av alla i yrkesverksam ålder behövde alltså försörjas! Utöver barn och unga och pensionärer. 30

31 Höj pensionsåldern! 5,7 miljoner i yrkesverksam ålder 31

32 Höj pensionsåldern! 5,7 miljoner i yrkesverksam ålder 32

33 Höj pensionsåldern! Ca 1 miljon i åldrarna 65 - 74 5,7 miljoner i yrkesverksam ålder 33

34 Höj pensionsåldern! Ca 1 miljon i åldrarna 65 - 74 5,7 miljoner i yrkesverksam ålder 34

35 Höj pensionsåldern! Ca 1 miljon i åldrarna 65 - 74 5,7 miljoner i yrkesverksam ålder 35

36 Uppmuntra invandring! Enligt SKL skulle vi behöva 300.000 invandrare om året under de närmaste 20 åren för att behålla 2010 års åldersstruktur. Det skulle ge 17 miljoner invånare 2035! 36

37 Fler skattebetalare! var finns jobben? ”Hälften av alla dagens jobb kan komma att automatiseras inom tjugo år!” 37

38 Vi kan väl göra mer än en sak! Vi kan: spara höja skatten förebygga vårdbehov se till att fler i yrkesverksam ålder jobbar höja pensionsåldern locka hit invandrare... 38

39 Välfärd 2.0 Välfärd 2.0 behöver bygga på människors behov av att uppleva att livet är begripligt, hanterligt och meningsfullt. 39

40 Välfärd 2.0 Välfärd 2.0 behöver bygga på människors behov av att uppleva att livet är begripligt, hanterligt och meningsfullt. Människor behöver uppleva att de har kvar befälet i sina egna liv, att de inte är offer. 40

41 Välfärd 2.0 Välfärd 2.0 behöver bygga på människors behov av att uppleva att livet är begripligt, hanterligt och meningsfullt. Människor behöver uppleva att de har kvar befälet i sina egna liv, att de inte är offer. Vi behöver tänka egna beslut och eget ansvar – snarare än mer ingenjörskonst. 41

42 Frågan är inte om ändringar kommer utan om du vill påverka hur de sker! 42

43 Välfärd 2.0 Vilken syn på människans natur utgår vi ifrån? Vilket syfte har vårt välfärdssystem? 43

44 Vad får jag för att jag lever i en demokrati? 44

45 Vad krävs för att jag ska kunna leva i en demokrati? 45

46 Vad krävs av mig för att jag ska kunna leva i en demokrati? 46

47 Antal medlemmar i politiska partier 47

48 Läs mer på: www.kan-vår-välfärd-räddas.se 48


Ladda ner ppt "Välfärdens finansiering 1. Hur ska det gå för Christina? 2."

Liknande presentationer


Google-annonser