Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Alternativ ITP 2006-01 sid 1 ALTERNATIV ITP. Alternativ ITP 2006-01 sid 2 ARBETSGIVAREN AVGÖR Pensionspolicy Försäkringsbolag Pensionspolicy Försäkringsbolag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Alternativ ITP 2006-01 sid 1 ALTERNATIV ITP. Alternativ ITP 2006-01 sid 2 ARBETSGIVAREN AVGÖR Pensionspolicy Försäkringsbolag Pensionspolicy Försäkringsbolag."— Presentationens avskrift:

1 Alternativ ITP 2006-01 sid 1 ALTERNATIV ITP

2 Alternativ ITP 2006-01 sid 2 ARBETSGIVAREN AVGÖR Pensionspolicy Försäkringsbolag Pensionspolicy Försäkringsbolag Försäkring Försäkring Finansiering

3 Alternativ ITP 2006-01 sid 3 ALTERNATIV ITP - lön > 10 ibb Ålderspension > 7,5 ibb Familjepension Ålderspension > 7,5 ibb Familjepension Premie

4 Alternativ ITP 2006-01 sid 4 TJÄNSTEMÄN > 10 ibb ITPK via Collectum Alternativ ITP 30 ibb 10 ibb 7,5 ibb Ålderspension i Alecta

5 Alternativ ITP 2006-01 sid 5 VARFÖR? Förstärka familjeskydd och/eller ålderspension Familjeskydd till sambo Flexibel pension

6 Alternativ ITP 2006-01 sid 6 ITP - förmånsbestämd 30 ibb 20 ibb 7,5 bb sjukersättning Ålders- pension Familje- pension sjukpenning 32,5% 65% 297 750 - 297 750 15% 32,5% 65% 333 750 10% 32,5% 65% 333 750 - 16,25% 32,5% Sjukpension Alt ITP

7 Alternativ ITP 2006-01 sid 7 ITP och Alt ITP - jämförelse ITP Förmånsbestämd Fastställd premie Traditionell Förmånerna fastställda i planen (ålders- och familjepension) Pensionen räknas upp med pensionstillägg Ålderspensionen - livsvarig Familjepension - make/maka - barn upp till 20 år - livsvarig ALT ITP Premiebestämd Valfri premienivå Traditionell eller fond Valfri fördelning av förmånerna (ålders- och familjepension) Pensionens storlek beror på avkastningen Ålderspensionen - temporär eller livsvarig Pension till efterlevande - make/maka/sambo - barn oavsett ålder - temporär eller livsvarig

8 Alternativ ITP 2006-01 sid 8 ITP och Alt ITP - jämförelse ITP Premiebefrielse ingår i riskförsäkringen Könsneutrala premier Premiemaximering avseende ålderspensionen Samordning av tjänstepensioner Garanterade förmåner Slutbetalning 62 år ALT ITP Av premien köps premie- befrielseskydd (skyddet kostar mer ju äldre man är) Olika premier för män och kvinnor (för samma premie får kvinnorna lägre pension) Ingen premiemaximering Ingen samordning Garanterade förmåner retroaktivt max 12 månader Ingen slutbetalning


Ladda ner ppt "Alternativ ITP 2006-01 sid 1 ALTERNATIV ITP. Alternativ ITP 2006-01 sid 2 ARBETSGIVAREN AVGÖR Pensionspolicy Försäkringsbolag Pensionspolicy Försäkringsbolag."

Liknande presentationer


Google-annonser