Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jorden just nu. Från rymdgrus och stoft till urberg 1.Solnebulosan, en protoplanetarisk skiva~ 5 Ga (Giga annum, miljarder år) 2.Det stora bombardemangent.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jorden just nu. Från rymdgrus och stoft till urberg 1.Solnebulosan, en protoplanetarisk skiva~ 5 Ga (Giga annum, miljarder år) 2.Det stora bombardemangent."— Presentationens avskrift:

1 Jorden just nu

2 Från rymdgrus och stoft till urberg 1.Solnebulosan, en protoplanetarisk skiva~ 5 Ga (Giga annum, miljarder år) 2.Det stora bombardemangent 4,57 Ga.Planetissimaler bildas och slås ihop 3.Järnkatastrofen - En helt smält jord skiktas: Jordskorpa och Magnetfält 4,56 Ga 3.

3 4. Krasch med planet skapar månen och 23⁰ lutande jordaxel (Årstider) 4,55 Ga 5. Bombardemanget fortsätter: Kometer levererar vatten, Kondriter levererar organiskt kol Oceaner och Kontinenter 4 Ga 6. Livet uppstår ~ 4 Ga 7.Fotosyntesen ca 3 Ga 8.Äldsta delarna av Sv. Berggrund ~2,7 Ga

4 Kondriter : Meteoriter med högt kolinnehåll, ofta även aminosyror och andra komplicerade Organiska molekyler essentiella för liv.

5 Stromatoliter : Svampformade bildningar, bildas av cyanobakterier, de första fotosyntetiserarna Finns nu levande i vissa delar av Australien, kända som fossil i ca 2,5 Ga gamla avlagringar samtida med Banded Iron Ore – formationer : Bildas när syrehalten I havet börjar stiga och det lösta järnet oxideras och Sjunker ner på havsbotten Bildar den järnmalm vi ny bryter Fossila stromatoliter Banded Iron Ore Nu levande stromatoliter Fotosyntesen ca 3 Ga

6 Endogena (Tectonic) uppbyggande krafter: Bergskedjeveckning, Jordbävningar, Vulkanism Kontinentaldrift (Energi från jordens inre, konvektionsströmmar i manteln - Astenosfären Exogena (Gradational) nedbrytande krafter: Vittring, Erosion (Energi från solen) Sluttningsprocesser (Gravitation) Rinnande vatten transporterar sand och lera till havet Sediment bildar sedimentära bergarter Det geologiska kretsloppet

7 Jordskorpans kemiska sammansättning Livets kemiska sammansättning

8

9 De stora kontinentalplattorna

10 Jordskorpan: Kontinentalskorpan (SiAl) 30 – 70 km tjock Oceaniska skorpan, SiMa (Havsbotten) 5 – 10 km Jordskorpans tjocklek runt jorden Isostasi : Hur högt flyter Isberget eller jordskorpan (Landhöjning efter istiden)

11 Tektonik och kontinentalplattgränser (Plate boundaries) Transforma (sidledes förskjutning), Divergenta (från varandra), Konvergenta (mot varandra), Mantle flow Convection

12

13 Den geologiska Tidsskalan: Jorden ca 4,57 Ga (Giga annum = mdr år) Sveriges urberg Öland Gotland Kaledoniska veckningen Svenska fjällkedjan Skånes kalksten Variskiska veckningen Massif Central, Uralbergen Alpina veckningen Pyreneerna, Alperna, Himalaya 4570 Ma Hadean Livets uppkomst

14

15

16

17 Pangea = Allt Land

18

19

20

21 Pangea ultima ?

22

23

24 Den Skandinaviska fjällkedjans bildning, från slutet av Prekambrium (överst) via tidig Kambrium och Ordovicium till Silur-Devon (nederst) (Från "Naturen berättar", Naturhistoriska riksmuseet 1989).

25

26 Mineral : Kemiska föreningar eller grundämnen som utgör beståndsdelar i bergarter, tex. Kvarts (Quartz or Silica)SiO 2, Fältspat (Röd eller vit), Glimmer (Mica), (Svart, Biotit eller Vit, Muskovit), Järnmalm (Hematit och Magnetit) Bergarter: Sedimentära: Kalksten(Limestone), Sandsten, Lerskiffer(Shale), Alunskiffer (Oil shale) Metamorfa: Marmor(Marble), Kvartsit, Glimmerskiffer(Slate or Schist), Gnejs Magmatiska/Eruptiva (Igneous): Basalt (ytbergart, Extrusive), Diabas (gångbergart, Intrusive) Granit (djupbergart)

27 Sill Eruptiva djupbergarter Eruptiva ytbergarter – Extrusive igneous rocks Gångbergarter – Intrusive igneous rocks t.ex Diabas

28 Konvektionsströmmar i manteln får sin energi från radioaktivt sönderfall i jordens heta kärna och förflyttar koninentalplattorna

29 Global Vulkanisk Aktivitet

30 Stratovulkaner Bildas av lager av felsisk magma och tephra (vulkanaska) Förekommer längs subduktions- plattgränser Magman är i allmänhet mycket viskös och har ett högt gasinnehåll Våldsamma explosioner, kastar ut enorma mängder vulkanaska och heta gaser. Brant vulkanisk kon p.g.a. högviskös magma.

31

32 Sköldvulkaner Formed over a hot plume of mantle magma. Composed of mafic magma which is thin and runny and flows easily. Characterized by gentle slopes and broadly rounded domes.

33 Hot spots under oceaniska plattor: Hawaii

34 Diastrophism : Faulting (Förkastningar) Skapar Förkastningsbranter – tex. Branten vid söder Mälarstrand, Horstar – tex. Skånes åsar, Gravsänkor (Grabens) – tex Vättern och överskjutande skollor (Nappes) – Svenska fjällkedjan

35 Diastrophism : Folding (Veckning) och Overturning/thrusting (Överskjutning) Nappes = Skollor

36 2. Fault = Förkastning 3. Intrusive igneous rock = eruptiv gångbergart 4. Nederoderad yta 5. Yngre sedimentlager 6. Nutida erosionsyta, dvs den markyta vi ser 1. Ursprungliga gamla sedimentlager

37 Bergartscykeln - The Rock Cycle

38 Hot spots : ex Hawaii och Yellowstone national park

39 Vulkanutbrott som har påverkat klimatet : Aerosoler (stendamm och aska) skärmar av solljuset och orsakar en nedkylning under några år el. årtionden

40


Ladda ner ppt "Jorden just nu. Från rymdgrus och stoft till urberg 1.Solnebulosan, en protoplanetarisk skiva~ 5 Ga (Giga annum, miljarder år) 2.Det stora bombardemangent."

Liknande presentationer


Google-annonser