Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mötesteknik Luleå Studentkår 2010. Detta kommer tas upp ● Utanför LTU ● Mötesformalia ● Mötesstruktur ● Alternativa mötesformer Detta kommer INTE tas.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mötesteknik Luleå Studentkår 2010. Detta kommer tas upp ● Utanför LTU ● Mötesformalia ● Mötesstruktur ● Alternativa mötesformer Detta kommer INTE tas."— Presentationens avskrift:

1 Mötesteknik Luleå Studentkår 2010

2 Detta kommer tas upp ● Utanför LTU ● Mötesformalia ● Mötesstruktur ● Alternativa mötesformer Detta kommer INTE tas upp ● Retorik ● Att vinna debatt

3 Bagge? ● Släktskapet ● Halmstad, Varberg, Ronneby och Lund ● BTH, HiK ● Vodafone i Malmö – typ

4 Kåraktiv ● Linjeförening ● Sektionsstyrelser ● Kårstyrelse ● Kårfullmäktige i S:HiK ● Revisor – OSS, SFS, S:HiK, BSK ● Gröngöling

5 Den stora världen ● LTU i all ära men... ● EU ● Riksdag och Regering – HSV ● SFS – OSS, StudSam, SamS

6 Mötet ● Den svenska modellen ● Varför ska saker beslutas ● Risken med ett beslut ● Gruppdynamik

7 Mötet 2 ● Respekt ● Lyssna ● Planera ● Ha roligt ● Skapa gemenskap, positiv förstärkning ● Ansvar ● Reservation

8 Formalia ● Kallelse ● Föredragningslista / dagordning ● Röstlängd ● OBS! §3:12 ● Beslut, diskussion eller information? ● Övriga frågor

9 Formalia 2 ● Proposition ● Motion ● Interpellation ● Frågans levnad ● Öppna ● Föredragande ● Frågestund ● Debatt ● Beslut

10 Formalia 3 ● Talarlista ● Kvoterad, första och andra ● Replik, apostrofera, kontrareplik ● Yrkande ● Ordningsfråga

11 Yrkande och ordningsfråga ● ”Vanligt” ● Ändring ● Tillägg ● Avslag ● Vakans ● Försöksvotering ● Tidsbegränsning ● Bordläggning ● Remiss ● Streck i debatten ● Ajournering ● Sakupplysning

12 Streck i debatten ● Debattera ordningsfråga ”Streck i debatten” ● Gå till beslut, bifall se nedan. Avslag → huvuddebatt ● Ta upp personer i talarlista ● Teknik ● Dra streck ● Debatt i huvudfråga ● Gå till beslut

13 Formalia 4 ● Reservation ● Protokollsanteckning ● Röstförklaring

14 Omröstning ● Acklamation ● Tyst eller röst ● Votering ● Röstprotokoll ● Sluten omröstning

15 Beslutstyngd ● Enkel majoritet – minst hälften ● Standardförfarande enligt §3:13 ● Kvalificerad majoritet – 2/3 ● ex. lägga till punkt i föredragningslista och vid stadgeändringar ● Kvalificerad majoritet – 3/4 ● Upplösning, misstroendevotering samt vissa stadgeändringar ● Absolut majoritet ● Relativ majoritet

16 Kontrapropositionsvotering ● Mer än två förslag till beslut ● Teknik! ● Ordningsfråga för att besluta beslutsordning

17 Vem vinner? ● Påläst ● Lyhörd ● Teknik i lagom mängd

18 Ett annat möte ● Torgbehandling ● Diskussionsmöte ● Arbetsutskott ● Byt miljö ● Tid, Tid, TID ● ROLIGT, ROLIGT, ROLIGT


Ladda ner ppt "Mötesteknik Luleå Studentkår 2010. Detta kommer tas upp ● Utanför LTU ● Mötesformalia ● Mötesstruktur ● Alternativa mötesformer Detta kommer INTE tas."

Liknande presentationer


Google-annonser