Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ola Henricsson Muntligt berättande i undervisningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ola Henricsson Muntligt berättande i undervisningen."— Presentationens avskrift:

1 Ola Henricsson Muntligt berättande i undervisningen

2 V å r f ö rm å ga att ber ä tta g ö r det m ö jligt att reflektera ö ver livet och inte bara vara i engagerad i det. - Katherine Young

3 Ur läroplanen för svenska Eleverna ska få tilltro till sin språkliga förmåga Eleverna ska få uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Eleverna ska träna muntligt berättande. Veta hur gester och kroppsspråk påverkar framställningen. Eleverna ska tränas i språkliga strategier för att minnas och lära. Olika texter bl. a sagor och myter.

4 Muntligt berättande i undervisningen

5 Berättargenrer Fantasi/Improvisation Traderade berättelser – tradition Berättelser ur livet

6 Narrativitet i tre nivåer Tänkande Kommunikation Undervisningsform

7 Comenius 1592 - 1670 “ En god talare eller diktare undervisar, griper och roar p å samma g å ng, fast detta ä r tre olika saker. ”

8 Vad är muntligt berättande? Berättelsen Början - mitten med en handling - slut. Temporalitet Kausalitet Koherens Plot - intrig Berättandet Möte Kontroll - talutrymme Gemenskap Kroppsspråk Närvaro i rum - här Närvaro i tid - nu

9 Gna Know Knowledge Kunna Kunskap Gnarus Narrate Narrativ ”Berätta”

10 Språkutveckling We seek causality - Jerome Bruner - Sammanhang Goda lyssnare - narrativt sätt att tänka – förstå Utvecklar fantasin - Einstein Väcker berättarlust Lätt att minnas – berättarstrukturer Delaktighet Rösten – närvaron Förebild

11 Grupp och person Gemensamma upplevelser Respekt – får någonting av berättaren Berätta minnen - individer i grupp Lugn – närvaro Lyssnande klimat

12 Enkla tips när du berättar I Mötet i fantasin Möt lyssnaren – du har ansvar för berättelsen ”Tro” på din historia då gör lyssnaren det också. Lev dig in i historien. Lek med fantasin och framkalla inre bilder. Jämför med något i din och lyssnarens gemensamma verklighet. Berättande är mer än ord Använd kroppen. Gör det som känns naturligt. Inte teater. Då ser dom bara dig i värsta fall och inga inre bilder. Rösten – pauser, gestaltning, tempo, volym. Ögonkontakt!

13 Enkla tips när du berättar II Annat att tänka på Undvik långa beskrivningar. Kul att läsa men inte att lyssna på. Muntligt berättande bygger på händelser. Bekymra din inte över språket. Oron för det gör berättelsen platt. Sträva mot naturlighet. Läs inte! Försök inte att återskapa den skrivna texten exakt utan sätt liv i den genom att berätta den med egna ord.

14 Lärande Minne Mening Motivation

15 Tre sätt att gå vidare med berättelsen Samtal Illustration Nav

16 Frågor på berättelsen Berätta Låt eleverna skriva frågor och en höjdpunkt. Ordna frågorna t ex tidsordning, olika ämnesområden. Identifiera smala, breda och djupa frågor. Svara på frågor: a) Svara på fakta frågor och ge eleverna ett häfte med både frågor och svar. b) Förbered en lektion att svara på frågor som kräver viss fördjupning. c) Diskutera frågor av öppen karaktär utan rätt eller fel svar ofta etiska.

17 Ur läroplanen Språk är människans främsta redskap för att: tänka kommunicera lära

18 Ur läroplanen Genom språket: utvecklar människor sin identitet uttrycker känslor och tankar förstår hur andra känner och tänker.

19 We tell stories, we listen to stories, and we create stories. We have to. If we did not we would not be human. We tell stories, we listen to stories, and we create stories. We have to. If we did not we would not be human. J P Lewis 2006

20 Vid slutar med att börja… كان ياما كان یک زمانی Era una vez Bilo jednom Ethoa lethoa Bir warmus bir yakmus Once upon a time Det var en gång


Ladda ner ppt "Ola Henricsson Muntligt berättande i undervisningen."

Liknande presentationer


Google-annonser