Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uttala de flesta svenska språkljuden Bokstävernas namn och ljud (stora och små). Ordbilder på vanligt förekommande korta ord t.ex. jag, och, kan. Läsa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uttala de flesta svenska språkljuden Bokstävernas namn och ljud (stora och små). Ordbilder på vanligt förekommande korta ord t.ex. jag, och, kan. Läsa."— Presentationens avskrift:

1

2 Uttala de flesta svenska språkljuden Bokstävernas namn och ljud (stora och små). Ordbilder på vanligt förekommande korta ord t.ex. jag, och, kan. Läsa en ljudenlig kortare mening. Läsa en kortare elevnära text och förstå innehållet. Återberätta handlingen muntligt utifrån en egen läst, elevnära, text. Läsa och förstå enkla instruktioner och faktatexter samt elevnära skönlitterära texter. År 1-3 (Eller efter en första del i undervisningen) Med hjälp av samtal och intensiva textstudier kunna läsa och förstå faktatexter som motsvarar elevens kunskapsmässiga mognad Med hjälp av samtal och intensiva textstudier kunna läsa och förstå litteratur som motsvarar elevens åldersmässiga mognad År 4-6 (Eller efter en första del i undervisningen)

3 Skriva bokstäverna, stora och små Skriva ljudenliga ord Skriva med mellanrum mellan orden Skriva de högfrekventa småorden t ex: jag, till, och, en, ett, som Skriva korta meningar Skriva läsligt för hand Stava högfrekventa småord t ex: jag, till, och, en, ett, som Kunna stava ord som eleven ofta själv använder i skrift och ord som är vanligt förekommande i elevnära texter. Använda stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter. Skriva berättande texter med tydlig handling Skriva enkla och elevnära faktatexter och instruktioner där innehållet klart framgår. År 1-3 (Eller efter en första del i undervisningen) Skriva olika slags texter, i de sammanhang som behövs för arbetet År 4-6 (Eller efter en första del i undervisningen)

4 Lyssna och förstå enkla instruktioner Ge enkla instruktioner Muntligt berätta om och beskriva vardagliga händelser så att innehåll och handling på ett tydligt sätt framgår Samtala om frågor och ämnen hämtade från egna och andras erfarenheter, texter och bilder genom att ställa frågor, framföra egna åsikter och ge kommentarer. År 1-3 (Eller efter en första del i undervisningen) Muntligt berätta och redogöra så att innehållet blir begripligt för åhöraren. Kunna delta aktivt i samtal utifrån sin förförståelse och åldersmässiga mognad. År 4-6 (Eller efter en första del i undervisningen)


Ladda ner ppt "Uttala de flesta svenska språkljuden Bokstävernas namn och ljud (stora och små). Ordbilder på vanligt förekommande korta ord t.ex. jag, och, kan. Läsa."

Liknande presentationer


Google-annonser