Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Babypsalmsång. Babypsalmsång ett projekt i Växjö stift Upprinnelsen till Babypsalmsångsprojektet är det projekt som Växjö stift drivit kring ”Kyrkorum.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Babypsalmsång. Babypsalmsång ett projekt i Växjö stift Upprinnelsen till Babypsalmsångsprojektet är det projekt som Växjö stift drivit kring ”Kyrkorum."— Presentationens avskrift:

1 Babypsalmsång

2 Babypsalmsång ett projekt i Växjö stift Upprinnelsen till Babypsalmsångsprojektet är det projekt som Växjö stift drivit kring ”Kyrkorum och gudstjänst”. Därför fick projektgruppen häftet ”Rum för liv” och en uppmaning att sätta sig in i det tänk som Växjö stift har kring kyrkorummet.

3 Babypsalmsång efter dansk förebild I Danmark sjunger man psalmer i kyrkan med de små bebisarna. Föräldrarna följer med i att sjunga psalm efter psalm utan avbrott. Någon psalm har enkla rörelser som föräldern gör för sitt barn. Andra har danssteg som barnen upplever i den vuxnes famn, i kyrkans mittgång. Psalmerna är optimala för barns hörsel och ger en positiv Gudsbild. Inte ett gny hörs, förundrade följer barnen med i det som händer och man ser att de upplever det heliga – i rummet, sången och gemenskapen.

4 Babypsalmsång bakgrund och mål Konceptets tre fundament Enkelhet Tystnad Närvaro Utgångspunkt Barnet och musiken kopplas samman med psalmen och kyrkorummet. Mål för undervisningen Att stimulera barnets omedelbara glädje för musik och inspirera föräldrarna till speciell kontakt som aktiv musikutövning ger möjlighet till. Att knyta glada och varma upplevelser till psalmer och kyrkorum för både barn vuxna. Att stimulera barnets motoriska, känslomässiga, sociala och språkliga utveckling genom musikalisk aktivitet. Anne-Mette Riis, initiativtagare och metodutvecklare till Babysalme i den danska Folkekirken

5 Babypsalmsång innehåll och metod Undervisningens innehåll Psalmer, sånger och ramsor samt musik att lyssna till. Undervisningens metod Musik och text förmedlas via dans, rörelse, gestik, lek och sång i överensstämmelse med barnets utveckling och det musikaliska och textliga innehållet. Grupperna Åtta till tio barn med föräldrar är det ideala. Mindre grupper än fem barn är för sårbart. Varje grupp träffas nio till tolv gånger. (Om man vill fortsätta får man anmäla sig till nästa grupp). Om möjligt – indelning i åldersgrupper: 2-6 mån; 6-9 mån, 9-12 mån, 1-2 år, 2-3 år Anne-Mette Riis, initiativtagare och metodutvecklare till Babysalme i den danska Folkekirken

6 Babypsalmsång röster om babypsalmsång Jag har en egen babypsalmsångsgrupp – och det är härligt! Att få sjunga psalmer och dansa i kyrkorummet tillsammans med föräldrar och deras bebisar är fantastiskt. Efter första gången sa mammorna att ”det här gav ju mig någonting…” De upplevde en stunds stillhet och ro, där de hann stanna upp och bara vara med sina barn. Tredje gången hände det något, mammorna sjöng med i psalmerna. Tilläggas kan att det faktiskt var svårt att hitta andra sånger och ramsor till sångstunden. Jag ville bara sjunga psalmer! Anki Holgersson, förskollärare Torslunda församling.

7 Babypsalmsång röster om babypsalmsång Ett naturligt och bra sätt att lära känna kyrkorummet Att bevara psalmtraditionen Knyta kontakter Utveckla sinnena Våga sjunga Igenkännande Medverka i gudstjänst Min åsikt: Variera med profana sånger & ramsor. Kristina Jonson, församlingspedagog Jönköping Sofia församling.

8 Babypsalmsång psalmförslag På Växjö stifts hemsida finns en förslagslista på psalmer som valts ut för att kunna passa bra att använda inom babypsalmsång. En viktig aspekt kan vara att man inte använder alltför många psalmer, utan tänker på att det är positivt med en viss upprepning, så att de verkligen fastnar och kan sjungas utan för stort fokus på att lära sig ny text. På hemsidan finns även förslag på andra sånger och ramsor med rörelser.

9 Babypsalmsång koreografi Rörelse skapar som regel glädje i kroppen och ger energi och livslust. Liksom sången kan ge närvaro, kan också rörelsen och dansen skapa ett gemensamt rum genom att man är i samma puls och flow. Genom en sådan upplevelse är det stor sannolikhet att man känner sig trygg och bekräftad. Rörelser och dans till psalmer ska, som varje rörelse till text och musik, stämma med puls, melodi, form och ord. Enkla rörelser är nästan alltid att föredra, och ofta är det för undervisningen större utmaning än om det får vara mera komplicerade rörelser. På samma sätt som man ska hitta in till ömheten i sin sång, ska man hitta smidighet och energi i den enkla rörelsen. På hemsidan finns koreografi och filmsnuttar till några av psalmerna och sångerna

10 Babypsalmsång rekvisita

11 Babypsalmsång http://www.svenskakyrkan.se/vaxjostift/babypsalmsang Här finns även etiketter man kan skriva ut och klistra in i sin psalmboks försättsblad, som minne från babypsalmsången


Ladda ner ppt "Babypsalmsång. Babypsalmsång ett projekt i Växjö stift Upprinnelsen till Babypsalmsångsprojektet är det projekt som Växjö stift drivit kring ”Kyrkorum."

Liknande presentationer


Google-annonser