Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Västra Götalandsregionen avseende flyktingströmmarna 8 december 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Västra Götalandsregionen avseende flyktingströmmarna 8 december 2015."— Presentationens avskrift:

1 Västra Götalandsregionen avseende flyktingströmmarna 8 december 2015

2

3

4

5 Scenarioplanering Migrationsverket Försvarsmakten Västra Götalands Regionen, hälso- och sjukvård Polis Räddningstjänsten Östra Skaraborg Räddningstjänsten Storgöteborg Länsstyrelsen Tullverket Kommunala företrädare förhinder på första mötet

6 Planeringens syfte och mål: Gemensam fördjupad planering av olika alternativa händelseutvecklingar, för att ligga på förhand och ha en ide hur vi regionalt hanterar några eventuella situationer Planerna förankrade och väl kända av oss olika aktörer Levande dokument som ständigt uppdateras och förändras efter behov

7 Fortsatt arbete Konflikt på ett boende Reaktion på avvisningsbeslut Ökad flyktingström och illegala invandrare Hälso- och sjukvård Effekter på andra patientgrupper vilket kan leda till oro Brand med många omkomna i ett asylboende Svårt att verkställa utvisningsbeslut, systemkollaps Smitta på stora boenden Inträffade terrorhandlingar Nya former för organiserad brottslighet

8 Statistik (20 – 26 november) 7114 asylsökande inkl. ensamkommande barn

9 Statistik (20 – 26 november) 1493 ensamkommande asylsökande barn

10 ABO Anläggnings -boende Bosättningsprocess för nyanlända med uppehållstillstånd och ensamkommande barn Ensamkomman de barn

11 Anvisningsbara platser i länet 2015

12

13 Fördelningstal av asylplatser per län för ensamkommande barn 2016 Länantal Stockholms län7355 Uppsala län1373 Södermanlands län1174 Östergötlands län1822 Jönköpings län1538 Kronobergs län824 Kalmar län1117 Gotlands län211 Blekinge län633 Skåne län5150 Hallands län1115 Länantal Västra Götalands län 6811 Värmlands län1461 Örebro län1261 Västmanlands län1125 Dalarnas län1469 Gävleborgs län1183 Västernorrlands län968 Jämtlands län698 Västerbottens län1365 Norrbottens län1346 Riket40 000

14 Proposition 2015/16:54 Ett gemensamt ansvar för mottagande Ikraftträdande 1 mars 2016 Regering bedömer att egenbosättning minskar När en nyanländ tackar nej till anvisning, får personen i normalfallet ordna ett eget boende Kommunen kan inte överklaga en anvisning Inga sanktioner beskrivna i lagen för de kommuner som inte tar anvisningar. Regeringen dock inte främmande för sanktioner. Hänsyn skall tas till asylsökande vid fördelning av anvisningar

15 Nuläget från hälso- och sjukvården VGR Information-samordning-prioritering Sjukhusen hanterar inom ordinarie strukturer Stort tryck på vårdcentralerna, MVC, BHV, BMM och UMM Stor psykisk ohälsa – större i ett senare skede Omfördelning av resurser inom VC. Kvällsmottagningar FTV hanterar inom givna resurser Vårt läge inom VGR klassas som ansträngt Närområdesplanen Influensa och vinterkräksjuka ? 8 DECEMBER 2015 15

16 Åtgärdsförslag HSS 18 november, 26 mkr Hälsoundersökningar -Prioritering barn 0-6 år pga smittorisk -Fritt IGRA-test (tuberkelintest) -Extra 500 kronor per HU utöver statlig ersättning Kompetenshöjande insats i primärvården inom psykisk ohälsa Fri medicin mot skabb Kompetenshöjande insats för personal på asylboenden Utreda ”Tilläggsuppdrag för hälsoundersökningar av asylsökande” samt ”Kunskapscenter för migration och hälsa” 8 DECEMBER 2015 16

17 Extra stöd till asyl och flyktingmottagande 9,8 miljarder kronor varav 1,47 miljarder till landsting 230,9 miljoner till Västra Götalandsregionen Extra ändringsbudget 2015, men medlen kan användas även 2016 På HSS 18 november – ”precisera ytterligare insatser inom hälso- och sjukvården bland annat med bakgrund av de tillkommande statsbidragen”, dvs komma med förslag på fördelning av de återstående 204,9 miljonerna RS beslut 8 december om samtliga medel Tilläggs VÖK och KoK 2016 ? 8 DECEMBER 2015 17

18 Beslutade insatser som ska underlätta flyktingmottagande och nyanländas etablering InsatsNämndBeloppStatus Kulturaktiviteter för och tillsammans med asylsökande KUN RUN 1 mnkr Pågår t o m 2015-12-31 Seminarium om flyktingsituationen som arrangeras inom ramen för Överenskommelsen med sociala ekonomin KUN - Genomförs 9 dec Kompetensförsörjning och förstärkning av frivilligorganisationers arbete med nyanlända flyktingar RUN rambeslut 4 mnkr 450 tkr har fördelats till förstudier, bl a modell för matchning av VA- ingenjörer och en väglednings-app, VAPP BUP/SÄS ska arbeta tillsammans med ensamkommande flyktingbarn RUNSocial investering sfond Beslut tas i december

19 Ytterligare insatser som behövs för att underlätta nyanländas etablering InsatsStatus Snabbspår till bristyrken, bl a Ingenjörer/tekniker Socionomer Lärare Legitimationsyrken Praktikplatser hos Offentliga arbetsgivare Små och medelstora företag som får företagsstöd eller omfattas av handlingsprogrammet för SMF Internt VGR, HR har ansvaret Förfrågan har gått ut till IDC m fl. Positivt gensvar! Teknikföretag tillfrågas Stärka upp nyföretagarrådgivningen över hela regionen Behovet är stort. Almi har fått extra resurser via moderbola- get, men kommer behöva mer förstärkning Socialfondens vinterutlysning i februari-mars om ca 75 mkr riktas mot nyanlända. Regionalfonden utlyser 50 mkr och kommer att vara öppet för alla typer av projekt vi kommer att ge prioritet åt de projekt som bedriver ett aktivt arbete för integration

20 Västtrafik Färdbevis -Västtrafik arbetar tillsammans med Migrationsverket för att få till en generell lösning där Migrationsverket betalar för att alla vuxna asylsökande skall kunna få ett speciellt Västtrafikkort att resa på. Oklart än så länge från Migrationsverket.. Behov av ny trafik (nya turer/linjer) -I de fall där det finns ett behov av nya turer/linjer pga nyöppnade flyktingboenden kan kommuner (eller andra aktörer som startar flyktingboende) vända sig till Västtrafik med en förfrågan om tillköp av trafik. Förstärkningsbehov pga kapacitetsbrist i befintlig trafik hanterar Västtrafik precis som vanligt och inom den ordinarie verksamheten (och budget). PATIENTLAGEN - HSA-DAGEN 24 NOVEMBER 20

21 Västfastigheter Ser över sjukhus, bl a Dalslands sjukhus (Bäckefors), Uddevalla, Strömstad, Lidköping.. Folkhögskolor med elevboende, möjligtvis Billströmska Sparresäter… PATIENTLAGEN - HSA-DAGEN 24 NOVEMBER 21


Ladda ner ppt "Västra Götalandsregionen avseende flyktingströmmarna 8 december 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser