Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vidarebosättning - organiserad uttagning och överföring av kvotflyktingar Bild från Zandra Norman Gotland 2016-05-30.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vidarebosättning - organiserad uttagning och överföring av kvotflyktingar Bild från Zandra Norman Gotland 2016-05-30."— Presentationens avskrift:

1 Vidarebosättning - organiserad uttagning och överföring av kvotflyktingar Bild från www.flickr.com Zandra Norman Gotland 2016-05-30

2 Vidarebosättning -En trygg och laglig flyktväg Italienska flottans Mare Nostrum- operation 2014 i Medelhavet. Bild: EPA/MASSIMO SESSTINI Vita bussarnas båtflyktingar över Östersjön, 1945. Ankomst till Malmö och Helsingborg (36 vita bussar hämtade ca 20.000 personer från koncentrationslägrena)

3 Den svenska flyktingkvoten - ett gemensamt ansvar Sverige har ett internationellt åtagande att årligen vidarebosätta 1900 kvotflyktingar. Migrationsverket tar ut och överför kvotflyktingarna. Landets kommuner ansvarar för flyktingmottagandet och tar emot kvotflyktingar Ett gemensamt uppdrag där både Migrationsverket och Sveriges kommuner är givna parter. Bilder från www.flickr.com

4 Vilka är kvotflyktingarna? Utanför sitt hemland/på flykt Flyktingläger, stad eller landsbygd Gammal som ung, rik som fattig, högutbildad som analfabet Registrerad hos FN:s flyktingorgan UNHCR Ingen hållbar lösning i sikte

5 Flyktingläger i Kenya; Dadaab

6 Flyktingar i Nairobi, Kenya

7 Flyktingsituationen i världen 60 000 000 54 900 000 1 150 000 130 000 1900 tar emot hjälp av FN får en vidarebosättningsplats Siffrorna är hämtade från UNHCR:s hemsida: www.unhcr.org är på flykt behöver vidarebosättning kommer som kvotflyktingar till Sverige

8 Hur går uttagningen till? FN (UNHCR) avgör vilka som kan och bör erbjudas vidarebosättning till Sverige. UNHCR presenterar ärenden till Migrationsverket (I undantagsfall även från utlandsmyndighet) Migrationsverket utreder varje persons skyddsbehov genom en asylutredning. Utlänningslagen anger vem som kan få skydd i Sverige (genom dossierprövning eller delegationsuttagning) Kvotflyktingar som blir uttagna beviljas permanent uppehållstillstånd Bilder från www.flickr.com

9 Sverigeprogram- förbredande insatser Förberedelser för individen och för mottagarsamhället Samarbete mellan Migrationsverket, kommuner och Arbetsförmedlingen Sverigeprogram genomförs i värdländer Ger kvotflyktingarna realistiska förväntningar, trygghet och grundkunskap Bilder, film, diskussioner och interaktiva övningar Bilder från Migrationsverket

10 Delegationsuttagningar Cirka hälften av alla ärenden brukar utredas på plats i det land där flyktingarna befinner sig. 3-4 delegationer skickas ut årligen Delegationsuttagningar görs t.ex. när:  en större grupp flyktingar finns samlad eller går att samla på ett och samma ställe  det rör sig om en ny destination där vi gärna arbetar upp kontakter med partners på plats och lär känna omständigheterna  det finns behov av fördjupade, personliga utredningar med personerna i fråga Bilder från Migrationsverket

11 Årlig planering med UNHCR Intern planering Samråd med Ju och UNHCR Regeringsbeslut GD-beslut Uppstart Konsultationer med stater UNHCR:s förslag till Sverige Analys av behoven i världen (UNHCR) AB CD

12 Årets kvotuttagningar VärdlandNationalitetAntal Överförs tidigast Akut (ej specificerat) Dossier Ej specificerat 450Hela året MENA (Libanon, Jordanien, Egypten, Irak och Turkiet) Dossier & delegation Främst syrier700sep Kenya Delegation Somalier200maj Sudan Dossier & Sverigeprogram Eritreaner150juni Uganda Dossier & Sverigeprogram Kongoleser150maj Iran Sverigeprogram Afghaner1502017 Jemen Dossier Ej specificerat 502017 Somalia Dossier Etiopier50sep Totalt 1 900 Bild från www.flickr.com

13 Kommunens åtagande Boka bostad och möblera den med det mest nödvändiga. Inhandla mat för första dygnet. Hämta flyktingen på flygplatsen och installera flyktingen i bostaden. Boka tid och följa med till Skatteverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och till Migrationsverkets tillståndsenhet. Anmäla barn till skolan. I övrigt är mottagandet som för andra nyanlända som tas emot.

14 Bosättningslagen Lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända för bosättning beslutades av riksdagen den 27 januari som innebär ”ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända”. Arbetsförmedlingen och Migrationsverket anvisar personer till kommun utifrån årsplaneringen. En anvisning är inte överklagningsbar.

15 Målgrupper för anvisning Arbetsförmedlingen som anvisande myndighet Personer som kan ha rätt till att ingå i etableringsreformen Migrationsverket som anvisande myndighet Personer som inte har rätt till att ingå i etableringen: -Pensionärer -Gymnasiestuderande utan föräldrar i landet mellan 18-21 -Prestationsförmåga under 25% -Annan klassningskod -Folkbokförd i mer än 12 månader i en kommun -Kvotflyktingar (som har rätt till att ingå i etableringsreformen) Från och med 2017 så tar Migrationsverket över all form av anvisningsarbete.

16 Anvisning för bosättning

17 Resan till Sverige Anordnadet av kvotflyktingens inresa till Sverige kan inte påbörjas innan det finns en mottagarkommun Kvotflyktingar reser direkt till mottagarkommunen UNHCR, IOM, svensk utlandsmyndighet och Migrationsverket samarbetar för att flyktingen ska kunna resa. Utresedokument kan ta upp till 10 veckor att ordna

18 Väl i Sverige Tillsammans med Arbetsförmedlingen görs en plan för de första åren i Sverige - kvotflyktingar ingår i etableringen En kvotflykting ska efter ankomsten till Sverige betraktas som vilken nyanländ flykting som helst Bilder från Migrationsverket

19 Tack för att ni lyssnade! Zandra Norman, 010-485 61 72 Län: Dalarna, Värmland, Örebro, Västmanland, Gotland, Östergötland Funktionsbrevlådor: Frågor gällande bosättning av kvotflyktingar, ABO:ärenden och initiala kostnader för kvotflyktingar: vidarebosattningsenheten-bosattningsteamet@migrationsverket.se Frågor gällande överförning av kvotflyktingar samt delegations- och sverigeprogram: swedishquota@migrationsverket.se Frågor gällande anvisning av ensamkommande barn: ensamkommandebarn-rapport@migrationsverket.se Frågor gällande statsbidragsersättningar: statsbidragsfunktionen@migrationsverket.se

20

21 Vidarebosättning - organiserad uttagning och överföring av kvotflyktingar Bild från www.flickr.com Shima Bagheri Skåne 2016-03-16 & 2016-03-18

22 Migrationsverkets bosättningsansvar 1 900 kvotflyktingar per år Personer som inte har rätt till etableringsplan m.fl Gymnasiestuderande utan föräldrar i Sverige Pensionärer Mindre än 25% prestationsförmåga Ca 150-200 personer per år

23 Grund för anvisningar 2016 Kommuner som har tidigare erfarenhet av kvotflyktingar Närhet till anhöriga Närhet till länssjukhus/universitetssjukhus Gruppmottagande i ett och samma län Närhetsprincipen för ABO-ärenden Migrationsverket har undvikit att boka upp hela länstalet/kommuntalet.

24 Ett ärendes gång…. 1. UNHCR presenterar en person/familj för Migrationsverket. 2. Personen/familjen beviljas uppehållstillstånd. 3. Migrationsverket upprättar ett bosättningsunderlag. 4. Migrationsverket matchar ärendet med lämpliga kommuner / inkomna lägenheter / årsplaneringen 5. Migrationsverket för dialog med kommunen om personen / familjen och kommer överens om anvisningsdatum

25 Ett ärendes gång….. 6. Migrationsverket gör en anvisning. Bekräftelsen på anvisningen samt beslut om uppehållstillstånd skickas till kommunen via post. 7. Migrationsverket skickar en bokningsbegäran till IOM. Utereseprocessen påbörjas, alla nödvändiga handlingar och dokument utförs 8. Kommunen får besked om ankomstdatum per mail ca en vecka innan ankomst 9. Personen/familjen anländer, kommunen möter upp på flygplatsen 10. Kommunen bekräftar att personen/familjen har anlänt

26 Överföring av en kvotflykting - Detaljer kring hur det generellt sett kan se ut Anvisning Utresetillstånd IOM bokar MiV skickar avisering till kommun Passhandling Visering/UT-kort Fit-to-travel Sverigeprogram innan utresa IOM UNHCR Ambassad För att lämna landet krävs utrese- tillstånd. Boknings förfrågan skickas till: UT-kort Provisoriska främlingspass utfärdas ibland av Migrationsverket Vissa länder ger bara tillstånd för utresa i tre dagar. Vissa kräver flera stämplar hos olika myndigheter. Frisk Avresa Avvikelse Sjukdom Dödsfall Ny familjemedlem Inställt plan Fel i dokument Strejk Väderlek Ankomst till Sverige Utrese- processen börjar om igen

27 Justeringar Instruktioner för önskemål om justeringar avseende årsplaneringen kommer inom kort. Gemensam skrivning från Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelserna Efterfrågan om justeringar kan inkomma från anvisningsmyndigheterna.


Ladda ner ppt "Vidarebosättning - organiserad uttagning och överföring av kvotflyktingar Bild från Zandra Norman Gotland 2016-05-30."

Liknande presentationer


Google-annonser