Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nytt kvalitetssäkringssystem höjer ribban – studenternas bästa i sikte Universitetskansler Harriet Wallberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nytt kvalitetssäkringssystem höjer ribban – studenternas bästa i sikte Universitetskansler Harriet Wallberg."— Presentationens avskrift:

1 Nytt kvalitetssäkringssystem höjer ribban – studenternas bästa i sikte Universitetskansler Harriet Wallberg

2 Nytt kvalitetssäkringssystem höjer ribban – studenternas bästa i sikte Förslag till nytt system för kvalitetssäkring Tidigare system för kvalitetssäkring

3 Förslag till nytt kvalitetssäkringssystem – var står vi idag? Utredning lämnade underlag till regeringen december 2014: ett förslag till ramverk Promemoria skickades ut på remiss i mars 2015 Remissinstanserna positiva överlag UKÄ inväntar riksdagsbeslut och arbetar under tiden med metodutveckling

4 Direktiv till nytt kvalitetssäkringssystem Sammanhållet system: både lärosätenas kvalitetsarbete och UKÄ:s granskningar Kontrollera att studenterna tillgodogör sig utbildningarnas kunskapsmål Kvalitetsdrivande, ge lärosätena vägledning i fortsatt kvalitetsarbete

5 Direktiv till nytt kvalitetssäkringssystem Sammanhållet system: både lärosätenas kvalitetsarbete och UKÄ:s granskningar Kontrollera att studenterna tillgodogör sig utbildningarnas kunskapsmål Kvalitetsdrivande, ge lärosätena vägledning i fortsatt kvalitetsarbete Användbarhet och förberedelse inför arbetslivet viktigt; företrädare för arbetslivet involveras tydligare Studenterna ska få tydligare roll Principer för kvalitetssäkring på europeisk nivå ska beaktas - ESG Beslut om examenstillstånd fortsatt viktigt

6 Direktiv till nytt kvalitetssäkringssystem 1.Sammanhållet system 2.Kontrollerande och Kvalitetsdrivande 3.Utbildningarnas användbarhet 4.Studenterna tydlig roll 5.Europeiska principer

7 Direktiv till nytt kvalitetssäkringssystem 1.Sammanhållet system 2.Kontrollerande och Kvalitetsdrivande 3.Utbildningarnas användbarhet 4.Studenterna tydlig roll 5.Europeiska principer European Standards and Guidelines (ESG) Ramverk som riksdagen fastställer

8 Medlemmar i ENQA, European Association for Quality Assurance - Arbetar efter ESG

9 Förslag till nytt kvalitetssäkringssystem Promomoria från Utbildningsdepart. (U2015/1626/UH) – 18 mars 2015 FYRA KOMPONENTER Examenstillståndsprövningar Lärosätesgranskningar Utbildningsutvärderingar – ett urval Tematiska utvärderingar

10 Förslag till nytt kvalitetssäkringssystem Promomoria från Utbildningsdepart. (U2015/1626/UH) – 18 mars 2015 NYA KOMPONENTER Examenstillståndsprövningar Lärosätesgranskningar Utbildningsutvärderingar – ett urval Tematiska utvärderingar

11 Förslag till nytt kvalitetssäkringssystem OMFATTNING OCH ORDNINGSFÖLJD Fasta parametrar: Lärosätesgranskningar (cirka 48 lärosäten under 6 år) Examenstillståndsprövningar (20 - 30 prövningar/år) Fria parametrar: Utbildningsutvärderingar - ett urval Tematiska utvärderingar

12 Förslag till nytt kvalitetssäkringssystem OMFATTNING OCH ORDNINGSFÖLJD Viktigt att det nationella systemet innebär en rimlig omfattning för både lärosäten och UKÄ Långsiktig och transparent planering Urvalsmodeller för utbildningsutvärderingar (Huvudfokus: forskarutbildning, lärarutbildning)

13 Förslag till nytt kvalitetssäkringssystem Hur kvalitetssäkringen organiseras är en fråga för respektive lärosäte att besluta om Vid utformningen av systemet beaktas European Standards and Guidelines, ESG (svensk översättning finns!)

14 Externa referensgrupper Referensgrupp för lärosäten, studenter och doktorander Referensgrupp för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer Rådgivande arbetsgrupp

15 Externa referensgrupper Referensgrupp för lärosäten, studenter och doktorander Referensgrupp för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer Rådgivande arbetsgrupp Internationell referensgrupp under 2016 Dialog- och informationsmöten 2016

16 UKÄ UoH HL HF HL, HF ESG ENQA ESG ESG 1.10 ESG 1.1-1.9 ESG del 1 ESG del 2 ESG del 3 ARBETSMATERIAL Sammanhållet kvalitetssäkringssystem

17 Nationellt kvalitetssäkringssystem för högre utbildning Miljö och resurser Utformning och innehåll Resultat och översyn ESG 1.2, 1.3 ESG 1.5, 1.6 ESG 1.7, 1.8, 1.9 Student- och doktorandperspektiv Arbetslivsperspektiv ESG 1.1, 1.4 ARBETSMATERIAL

18 Nationellt kvalitetssäkringssystem för högre utbildning Miljö och resurser Utformning och innehåll Resultat och översyn Granskning av lärosätenas kvalitetssäkringssystem Examenstillståndsprövning Utbildningsutvärdering Temautvärdering ARBETSMATERIAL

19 Förslag till nytt kvalitetssäkringssystem Promomoria från Utbildningsdepart. (U2015/1626/UH) – 18 mars 2015 FYRA KOMPONENTER Examenstillståndsprövningar Lärosätesgranskningar Utbildningsutvärderingar – ett urval Tematiska utvärderingar

20 Nytt kvalitetssäkringssystem höjer ribban – studenternas bästa i sikte Förslag till nytt system för kvalitetssäkring Tidigare system för kvalitetssäkring

21 Systemet för kvalitetssäkring 2011-2014 2010: Prop. En akademi i tiden – ökad frihet för universitet och högskolor 2011-2014: Kvalitetssäkringssystem med fokus på kontroll av utbildningars resultat Utbildningsutvärderingar i en fyraårscykel Resultatbedömning av studenters självständiga arbeten, självvärderingar och intervjuer Examenstillståndsprövningar

22 Utfall av utvärderingarna 2011-2014

23

24 Utbildningsutvärderingarnas effekter Rapport 2015:21

25 Kvalitetsdrivande effekter Grundlig genomlysning av utbildningarna Ökat fokus på kvalitetsarbete Kunskap om examensmålen i HF har ökat

26 Kvalitetsdrivande effekter Ökat fokus på det självständiga arbetet Revidering av kursplaner och utbildningsplaner Fler teorimoment och metodmoment

27 Negativa effekter För stor vikt vid resultaten, för snäva bedömningskriterier Systemet är inte lika väl lämpat att bedöma alla typer av utbildningar Många rektorer och utbildningsansvariga tycker att systemet har haft låg tillförlitlighet Resurskrävande system

28 Övriga effekter Starkare programorientering ”Kvalitetspengen” har inte fungerat som morot Sanktionen indraget examenstillstånd har fungerat som piska

29 Pågående aktiviteter Pilottester av utbildningsutvärderingar på forskarnivå Dimensionering och urvalsmodeller Bedömning av studentcentrerat lärande Studentperspektiv

30 Pågående aktiviteter Pilottester av utbildningsutvärderingar på forskarnivå Dimensionering och urvalsmodeller Bedömning av studentcentrerat lärande Studentperspektiv Arbetslivsrelevans Internationella ämnessakkunniga och engelska som arbetsspråk Rutiner för rekrytering och utbildning av bedömare Omprövning och överklagandemöjligheter

31 Kommande utvärderingar Utbildningsutvärderingar på forskarnivå – piloter startat Förberedelse inför utvärdering av lärarutbildning Förberedelse inför lärosätesgranskningar

32 Nytt kvalitetssäkringssystem höjer ribban – studenternas bästa i sikte


Ladda ner ppt "Nytt kvalitetssäkringssystem höjer ribban – studenternas bästa i sikte Universitetskansler Harriet Wallberg."

Liknande presentationer


Google-annonser