Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Praktikkurs. Allmän info kurs 14 Omfattning 22,5 högskolepoäng. 15 veckors sammanhängande heltidstjänstgöring med maximalt en veckas frånvaro. För tillträde.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Praktikkurs. Allmän info kurs 14 Omfattning 22,5 högskolepoäng. 15 veckors sammanhängande heltidstjänstgöring med maximalt en veckas frånvaro. För tillträde."— Presentationens avskrift:

1 Praktikkurs

2 Allmän info kurs 14 Omfattning 22,5 högskolepoäng. 15 veckors sammanhängande heltidstjänstgöring med maximalt en veckas frånvaro. För tillträde krävs godkänt på följande kurser inom psykologprogrammet: PM1610 Personlighet PM1611 Psykopatologi och psykosomatik PM1612 Utredning och åtgärder avseende individen

3 Bedömning Psykologpraktiken omfattar 15 veckors sammanhängande heltidstjänstgöring på samma praktikplats med maximalt en veckas frånvaro och ska innehålla en timmes obligatorisk handledning per vecka. I psykologpraktiken ingår tre obligatoriska seminarier om inte annat avtalas med kursledaren (t.ex. vid utlandspraktik).

4 Bedömning Frånvaro skall tas igen enligt överenskommelse med kursledaren. Studenten ska även lämna in en praktikredogörelse samt en praktikbeskrivning efter avslutad psykologpraktik.

5 Bedömning Godkännandet av praktiktjänstgöringen görs av examinatorn efter samråd med praktikhandledaren. Bedömningen av deltagandet i de obligatoriska seminarierna och den inlämnade praktikredogörelsen görs av kursledaren. Den samlade bedömningen av praktikkursen görs av examinatorn som är tillsvidareanställd lärare vid institutionen.

6 Betyg För godkänt betyg på kursen krävs: 15 veckors sammanhängande heltidstjänstgöring på samma praktikplats med maximalt en veckas frånvaro. Aktivt deltagande vid de tre obligatoriska seminarierna, om inte annat avtalas med kursledaren. Godkänd skriftlig praktikredogörelse.

7 Process Innan studenterna träffar kursledarna första gången har ett arbete inletts varje termin för att få fram platser – dessa kommer till stor del från Västra Götalandsregionen (VGR). VGR och Psykologiska institutionen har ett samarbetsavtal. VGR förser oss med minst 22 platser. Andra aktörer som institutionen har kontakt med bidrar också med platser.

8 Process Det är möjligt att skapa egna praktikplatser utanför VGR, men dessa läggs i den gemensamma potten vid fördelningsmötet (se slide längre fram). Under terminen hålls ett informationsmöte där VGR och kursledare informerar och svarar på frågor.

9 Process Platserna läggs ut på GUL när vi fått in lika många platser som det finns studenter i kursen. De finns också i en pärm på plan 4, konferensrum 2. Detta brukar vara klart i Maj på VT och November på HT. Därefter kallas det till ett fördelningsmöte via GUL där den enskilde studenten väljer plats. Efter fördelningsmötet skall studenten själv kontakta handledaren på sin praktikplats. Uppföljning sker i form av seminarier under och efter praktiken.

10 Fördelningsmöte Fördelningstillfället innebär att inkomna praktikplatser fördelas under detta tillfälle. Praktikplatserna tillsammans med datum för fördelning annonseras cirka 14 dagar i förväg. De aktuella platserna anslås och vid fördelningstillfället har varje student möjlighet att visa intresse för en plats genom att markera denna med sitt namn.

11 Fördelningsmöte Om flera visar intresse för en och samma praktikplats fördelas denna genom lottning och de som förlorat lotten går till en andra omgång där proceduren upprepas ända tills samtliga studenter fått en plats. Kontakt med praktikplatsen bör ske snarast möjligt efter det att plats erhållits. Tillgång till praktikplatsen sker först då överenskommelse mellan praktikhandledare, student och Psykologiska institutionen fattats.

12 Fördelningsmöte Förtur ges till studerande med hemmavarande barn under 12 år och till studerande som på grund av medicinska skäl bör stanna på hemorten, läkarintyg krävs. Förtur innebär att den studerande har företräde till praktikplats på hemorten. Förtursplatser väljs ut av kursledningen.

13 Praktik utomlands Praktik utomlands anordnas i samråd med kursledningen. Praktikplats utomlands skall uppfylla samtliga krav i kursplanen Från och med HT 2011 har vi inga praktikplatser i USA eller Canada på grund av ändrade visumregler.

14 FAQ Vart hittar jag information om vilka praktikplatser som finns utanför Göteborg – exempelvis i Borås eller Alingsås? Dessa finner du på GUL om det finns några. Annars står det dig fritt att själv skapa kontakter för praktikplatser utanför VGR. När och var fyller man i sina önskemål? När får man klartecken var man skall praktisera? Detta görs på fördelningsmötet. Viktiga regler för praktiken (närvaro, uppgifter mm). Se kursplan.

15 FAQ Finns möjlighet att läsa första delen av Etik och juridikkursen efter praktikkursen. Nej. Vad krävs för att få min praktik i utlandet godkänd och tillgodoräknad av institutionen? Detta avgörs av kursplan samt kursledaren i en individuell bedömning. Kan man göra sin praktik på olika verksamheter eller på internationella organisationer? Praktiken skall vara sammanhängande, man kan alltså inte göra den på olika verksamheter. Man kan däremot göra sin praktik på en internationell organisation.

16 FAQ Vad är det som krävs av handledaren under praktikperioden? Detta avgörs av kursplan samt kursledaren i en individuell bedömning. Får man hjälp av institutionen för att hitta en bra praktikplats eller en bra handledare? Ja, man får hjälp av institutionen med praktikplats och handledare. Vi erbjuder platser inkl. handledare till samtliga studenter. Jag undrar när exakt man börjar med praktiken? Praktiken börjar i slutet av September på höstterminen, och i början av Februari på vårterminen.

17 FAQ Hur gör jag med kvitton,dubbelt boende, resekostnader osv under praktiken? Alla praktiska frågor kring detta hänvisas till Anna-Karin Ryberg här på institutionen. Spara alltid originalkvitton. Vilka är kriterierna för praktikplatserna (ifall man ordnar på egen hand) och hur verifieras dessa? Godkännande av egen anordnad praktikplats sker i samråd med kursledningen.

18 FAQ Får organisationen/psykologen någon ersättning från universitetet efter att ha tagit in en praktikant? Ja det utgår en ersättning – kontakta kursledaren om aktuellt belopp. Samtliga av oss godkända praktikplatser får ersättning, dvs. även de som studenterna ordnat själva. Erbjuder universitetet försäkring ifall man gör praktiken utomlands? Ja

19 FAQ När kommer datum och tid för MÖTET då alla platser skall fördelas och kommer den tiden att läggas upp på GUL när den spikas? Det brukar vara i Maj respektive November. Exakt datum är svårt att ange, då fördelningsmötet inte hålls förrän alla platser finns färdiga. Håll ut!!

20 FAQ Jag studerar på psykologprogrammet på ett annat svenskt universitetet. Jag skriver för att jag skulle vilja göra min praktik i Göteborg. Jag undrar därför om det finns möjlighet att stå som "reserv" för de platser som finns för psykologstudenterna i Göteborg (förutsatt att alla de har fått en praktikplats)? Vem kan jag kontakta för att få svar på dessa frågor? Ja, det kan man göra enligt principen att finns det någon plats över här efter att alla i Göteborg fått en plats så kan man få den. Kontakta kursledningen om detta, under terminsstart och sedan i Maj eller November.

21 Kontaktpersoner och ansvarsområden KURSLEDARSKAPET ÄR FÖRDELAT PÅ TVÅ LÄRARE, EN SOM HUVUDSAKLIGEN ARBETAR MED PRAKTIKPLATSANSKAFFNING OCH EN SOM HUVUDSAKLIGEN ANSVARAR FÖR LÖPANDE STUDENTKONTAKTER. DÄRTILL ARBETAR ADMINISTRATIV PERSONAL MED EKONOMI OCH ANDRA FRÅGOR KRING DET PRAKTISKA. John-Erik Weschke – huvudansvarig för praktikplatser. Jeremy Ray – huvudansvarig för studentkontakter Ulrika Ganning - huvudansvarig för studievägledning runt praktikkursen. Anna-Karin Ryberg: huvudansvarig för reseersättning och kostnader för dubbelt boende.


Ladda ner ppt "Praktikkurs. Allmän info kurs 14 Omfattning 22,5 högskolepoäng. 15 veckors sammanhängande heltidstjänstgöring med maximalt en veckas frånvaro. För tillträde."

Liknande presentationer


Google-annonser