Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationell kartläggning av föräldrar i vård för missbruk/beroende Vi måste se hela familjen! Västerås 2016 05 23

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationell kartläggning av föräldrar i vård för missbruk/beroende Vi måste se hela familjen! Västerås 2016 05 23"— Presentationens avskrift:

1 Nationell kartläggning av föräldrar i vård för missbruk/beroende Vi måste se hela familjen! Västerås 2016 05 23 gunborg.brannstrom@gmail.com

2 SYFTE Att stärka barn- och föräldraperspektivet i missbruks- och beroendevårdenAtt stärka barn- och föräldraperspektivet i missbruks- och beroendevården Öka kunskapen om behovet av stöd i föräldraskapetÖka kunskapen om behovet av stöd i föräldraskapet Öka förutsättningarna för att bättre utgå från brukaras behovÖka förutsättningarna för att bättre utgå från brukaras behov

3 FLERA RAPPORTER FoU i Väst genomförde på uppdrag av SKL/Kunskap till praktik kartläggningen av föräldrar i vård för missbruk/beroende sista veckan i september 2012FoU i Väst genomförde på uppdrag av SKL/Kunskap till praktik kartläggningen av föräldrar i vård för missbruk/beroende sista veckan i september 2012 CAN genomförde på uppdrag av SKL/Kunskap till praktik fördjupade analyser av data som samlats inCAN genomförde på uppdrag av SKL/Kunskap till praktik fördjupade analyser av data som samlats in –Materialets användbarhet och estimering av antal barn –En rapport beskriver barnens situation

4 FÖRÄLDRAENKÄTEN Dig själv och din tillvaro Bakgrundsfrågor; kön, ålder, antal barn, samlevnadsform och huvudsakligt missbruk Din familjesituation Frågor om hur föräldern lever med barnen såsom vårdnad, boende och kontakt Barnets vardag och din upplevelse av denna Frågor om hur man upplever att barnen trivs i förskola, skola och barnens eventuella behov av stöd Dina erfarenheter och upplevelser av föräldraskapet Frågor om relationen till barnen, hur vardagen fungerar och om behov och möjlighet till stöd i föräldraskapet Föräldrar i missbruks- och beroendevården4

5 F FÖRÄLDRARNA I UNDERSÖKNINGEN Medelålder: 40,6 årMedelålder: 40,6 år Medianålder: 41 årMedianålder: 41 år Kvinnor: 38 % Män:62 % Samlevnadsform F

6 MISSBRUK OCH VÅRD 6 Huvudsakligt missbruk: 14 procent har en partner som också befinner sig inom missbruksvården den aktuella undersökningsperioden * Öppenvård: 80 procent Helgdygnsvård:17 procent Öppen & helgdygnsvård: 3 procent

7 BARN- OCH VÅRDNADSFÖRHÅLLANDE 60 procent av föräldrarna har minst ett hemmaboende barn60 procent av föräldrarna har minst ett hemmaboende barn 82 procent har ensam eller gemensam vårdnad av minst ett barn82 procent har ensam eller gemensam vårdnad av minst ett barn Hur många barn har föräldrarna? Ett barn Två barn Tre barn Fyra barn eller fler 39 % 36 % 15 % 10 % Hur gamla är barnen? Spädbarn: 0-1 år Förskolebarn: 2-6 år Yngre skolbarn: 7-12 år Ungdomar: 13-17 år 32 % 36 % 25 % 7%

8 NÅGRA RESULTAT 32% är oroliga för sina barn32% är oroliga för sina barn CAN redovisar att det rör sig om ca 100 000 barn(vilket är en miniskattning)CAN redovisar att det rör sig om ca 100 000 barn(vilket är en miniskattning) 24 % av barnen som har en förälder i vård för missbruk får eget stöd24 % av barnen som har en förälder i vård för missbruk får eget stöd 29% av barnen har minst ett problem, enligt föräldern29% av barnen har minst ett problem, enligt föräldern Barnens problem ökar i takt med åldernBarnens problem ökar i takt med åldern Barnen får sällan eget stöd innan de utvecklar synliga egna problemBarnen får sällan eget stöd innan de utvecklar synliga egna problem De äldsta barnet i syskonskaran har störst problem, därnäst placerade barnDe äldsta barnet i syskonskaran har störst problem, därnäst placerade barn Majoriteten av föräldrar i vård för missbruk vill prata om sitt föräldraskapMajoriteten av föräldrar i vård för missbruk vill prata om sitt föräldraskap Siffrorna baserar sig på 3749 barn och 2397 föräldrar Siffrorna baserar sig på 3749 barn och 2397 föräldrar Gunborg Brännström

9 Registerundersökning av föräldrar i slutenvård/CHESS 2,5 % av barnen har förälder med alkoholmissbruk och knappt 1,5% av barnen förälder med narkotikamissbruk2,5 % av barnen har förälder med alkoholmissbruk och knappt 1,5% av barnen förälder med narkotikamissbruk Ca 30% av föräldrarna bodde tillsammans med sina barnCa 30% av föräldrarna bodde tillsammans med sina barn Dubbelt så många barn i familjer med missbruk än andra barn går ut grundskolan med ofullständiga betygDubbelt så många barn i familjer med missbruk än andra barn går ut grundskolan med ofullständiga betyg Föräldrars utbildningsbakgrund och ev försörjningsstöd viktigare förklaringar för hur det går för barnen i skolan än förälderns missbrukFöräldrars utbildningsbakgrund och ev försörjningsstöd viktigare förklaringar för hur det går för barnen i skolan än förälderns missbruk Risken att utveckla ett eget missbruk är upp till sju gånger högre än för jämnårigaRisken att utveckla ett eget missbruk är upp till sju gånger högre än för jämnåriga

10 De som utvecklat problem får stöd i högre utsträckning Inga problem13,7%Inga problem13,7% Har något problem 46,6%Har något problem 46,6% 5% med mest problem70,0%5% med mest problem70,0%

11 Vad bestämmer vilka som får stöd? Problemen i sigProblemen i sig Barn vars förälders partner är i vård för missbrukBarn vars förälders partner är i vård för missbruk Barnets ålderBarnets ålder Barn som är placeradeBarn som är placerade Föräldrars huvudsakliga missbrukFöräldrars huvudsakliga missbruk

12 Hela familjen behöver stöd Alla barn som lever i familjer med missbruk behöver eget stöd så tidigt som möjligtAlla barn som lever i familjer med missbruk behöver eget stöd så tidigt som möjligt Partner/närstående behöver stöd för egen del och för barnens skullPartner/närstående behöver stöd för egen del och för barnens skull Föräldern i vården behöver stöd i sitt föräldraskapFöräldern i vården behöver stöd i sitt föräldraskap Familjen behöver stöd i utvecklingen av kommunikationen dem emellan.Familjen behöver stöd i utvecklingen av kommunikationen dem emellan.

13 Stöd och inspiration att utveckla insatser till alla i familjen SKL har nyligen publicerat en rapport om vad som hänt i landet sen kunskap till praktik avslutadesSKL har nyligen publicerat en rapport om vad som hänt i landet sen kunskap till praktik avslutades Kunskapsguiden har nyligen lagt ut ett implementeringsstödKunskapsguiden har nyligen lagt ut ett implementeringsstöd Sen november 2015 finns också www.anhorigstodet.se, som syftar till att stödja vuxna anhörigaSen november 2015 finns också www.anhorigstodet.se, som syftar till att stödja vuxna anhöriga www.anhorigstodet.se

14 Det är mycket man ska få ihop och viktigt att ta tillvara på det som byggts upp! gunborg.brannstrom@gmail.comTack!


Ladda ner ppt "Nationell kartläggning av föräldrar i vård för missbruk/beroende Vi måste se hela familjen! Västerås 2016 05 23"

Liknande presentationer


Google-annonser