Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Groundet Theory. Grounded Theory Barney Glaser Aselm Strauss ” Awarness of Dying”, 1965 ” The Discovery of Groundet Theory”, 1967.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Groundet Theory. Grounded Theory Barney Glaser Aselm Strauss ” Awarness of Dying”, 1965 ” The Discovery of Groundet Theory”, 1967."— Presentationens avskrift:

1 Groundet Theory

2 Grounded Theory Barney Glaser Aselm Strauss ” Awarness of Dying”, 1965 ” The Discovery of Groundet Theory”, 1967

3 Vad kännetecknar grounded theory Metoden kännetecknas av öppenhet. Metoden behöver inte vara helt fastlagd från början utan kan utvecklas efterhand. Datasamling, analys och teoribildning sker parallellt under forskningsprocessen.

4 GT kan användas vid olika datainsamlings metoder, intervjuer, observationer och dokument(dagböcker, brev). GT används som forsknings metod inom områden som tex sociologi, psykolog, pedagogik, sjukvård, omsorg.

5 Varför GT Finna ny kunskap i outforskade områden Upptäcka processer Skapa nya hypoteser, modeller, teorier Kast nytt ljus på et redan känt syfte

6 Forskningsprocessen Öppen kodning Axial kodning Selektiv kodning

7 Sammanfattning Grundarna av teorin var/är två sociologer Barney Glaser och Ansler Strauss GT metoden används för att finna ny kunskap i outforskat område, upptäcka processer, skapa nya hypoteser, modeller, teorier, kasta nytt ljus på ett redan känt fenomen. Forskningsprocessen innefattar öppen kodning, axial kodning, selektiv kodning. Datainsamling,analys och teori bildning sker parallellt under forskningsprocessen. GT används vid olika datainsamling som intervjuer, observationer, dokument(dagböcker etc.).

8 Referenser Glasser B.G, Strauss A.L. The Discovery of Goundet Theory. 1967. Alvesson M, Sköllber K. Grundad teori. 1994. Granskär M, Höglund-Nielsen B. Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. Studentlitteratur Lund. 2008. Svensson P-g, Starrin B. Kvalitativa studier i teorie och praktiken. Lund studentlitteratur. 1996.


Ladda ner ppt "Groundet Theory. Grounded Theory Barney Glaser Aselm Strauss ” Awarness of Dying”, 1965 ” The Discovery of Groundet Theory”, 1967."

Liknande presentationer


Google-annonser