Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Västsvenska Simförbundet En introduktion. Västsvenska Simförbundet  Sedan 1993 har SSF arbetet utifrån barn-och ungdomsprogrammet ”Simlinjen” med slutmålet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Västsvenska Simförbundet En introduktion. Västsvenska Simförbundet  Sedan 1993 har SSF arbetet utifrån barn-och ungdomsprogrammet ”Simlinjen” med slutmålet."— Presentationens avskrift:

1 Västsvenska Simförbundet En introduktion

2 Västsvenska Simförbundet  Sedan 1993 har SSF arbetet utifrån barn-och ungdomsprogrammet ”Simlinjen” med slutmålet att barnet ska simma de fyra simsätten.  2009 tog SSF:s dåvarande simkommitté beslutet att utvidga ”Simlinjen” till att även omfatta de första tävlingsåren.  Under resans gång beslutades att revidera det tidigare programmet och samtidigt ta fram en ny utvecklingstrappa som ska utgöra en röd tråd och simlinje för SSF:s barn-, ungdoms-, junior-och seniorverksamhet.  Svenska Simförbundets utvecklingsmodell ”Simlinjen” är en modell som pekar på hur det bör se ut och mot vad vi hela tiden bör sträva efter på alla nivåer.

3 Västsvenska Simförbundet  Simlinjen är vägvisande. Individer är unika och inga ska tvingas in i fasta ramar och strukturer utan istället ges möjlighet till sin specifika utveckling.

4 Västsvenska Simförbundet 1. Vattenvana och aktiv start. 0-4 år 2. Lekfull siminlärning och rörelseglädje. 4-8 år. 3. Teknikinlärning och fysisk aktivitet. 7/8 -11/12 år (flickorna minst ett år före pojkarna). 4. Lära sig simträning. 9/10 -13 år 5. Träna och tävla. 12/13-16/17 år. 6. Träna för att prestera 15/17 år och uppåt. 7. Träna för att nå full potential/vinna 17/19 år och uppåt. 8. Simma hela livet 8/12 år och uppåt. Fördjupning SI 2-8år Fördjupning SI 7-13år Fördjupning SI 12-17år

5 Västsvenska Simförbundet  Verksamhet för de allra yngsta barnen.  Babysim –Verksamhet för barn från 3 månader upp till 2 år, som tillsammans med vuxna, vägleds genom lek och målrelaterade övningar till att upptäcka glädje med, och respekt för vatten.  Minisim –Verksamhet för barn ca 2-5 år, som genom lek och målrelaterade övningar, lär sig de elementära grunderna i de fyra simsätten.

6 Västsvenska Simförbundet Målsättning  Fånga barnets och deras föräldrars intresse för vatten och simning.  Säkerhet och respekt i och kring vatten.  Vattenvana och elementära grunder i de fyra simsätten.  Stimulera barnets utveckling och skapa medvetenhet om kroppsläge i vatten samt respekt för vatten.  Stimulera till daglig fysisk aktivitet. Inriktning och innehåll  Svenska Simförbundets planering och övningar med leken som metod.  Stimulera barnets utveckling i vattnet med hjälp av lek, sånger och närhet.  I en social samvaro mellan barn och vuxna uppnå vattenvana och säkerhet i och kring vatten.  Grundmotoriska rörelser.  Lekfull träning.  Att utifrån barnens mognad utforma aktivteter för att hjälpa barn att känna sig kompetenta och bekväma i att delta i en mängd roliga och utmanande fysiska aktivteter.

7 Västsvenska Simförbundet  Verksamhet för barn från ca 4 år, som genom lek och målrelaterade övningar, lär sig de elementära grunderna i de fyra simsätten, utifrån barnets egna förutsättningar med slutmålet att bli simkunnig.  Kronologisk ålder: 4-8 år

8 Västsvenska Simförbundet Målsättning  Ge förutsättningar så att barnet blir simkunnig enligt den nordiska simkunnighetsdefinitionen.  Lära alla fyra simsätten.  Stimulera barnets utveckling och skapa medvetenhet om kroppsläge i vatten samt respekt för vatten.  Få barnet intresserad för simidrott.  Stimulera till daglig fysisk aktivitet.  Minst 200 träningstimmar/år i och utanför den organiserade verksamheten. Inriktning och innehåll  Främja övergripande fysisk utveckling och rörlighet både i och utanför bassängen.  Svenska Simförbundets planering och övningar med leken som metod.  Simteknik i alla fyra simsätten.  Starter och vändningar.  Tävlingsintroduktion. Simmaren bör ges möjlighet att prova på Utmanaren om intresse finns och mognad uppnåtts.

9 Västsvenska Simförbundet  Verksamhet för barn i åldern 7 år och uppåt, som genom lek och målrelaterade övningar, vidareutvecklar grunderna i de fyra simsätten, utifrån varje individs egna förutsättningar, med slutmålet att kunna tävla alternativt ta simmärken och simma för välmående.  Guldåldern för att utveckla motoriska färdigheter. Det är viktigt i detta stadium att så många barn som möjligt, förutom simfärdigheter, får så stor variation av aktiviteter som möjligt.  Kronologisk ålder: 7-11/12 år. Ca 2-3 år i detta utvecklingsstadium. Flickor ca 1 år före pojkar.

10 Västsvenska Simförbundet Målsättning  Utveckla tekniken i de fyra simsätten så att simningen blir effektiv.  Kunna simma 200 crawl, 200 ryggsim, 200 bröstsim, 200 medley och 50 fjäril regelrätt med start, vändning och målgång.  Barnet intresserat av att utöva tävlingssimning som idrott.  Grundläggande rörlighet på land  Stimulera till daglig fysisk aktivitet.  Minst 300 träningstimmar/år i och utanför simverksamheten. Inriktning och innehåll  Främja övergripande fysisk utveckling och rörlighet både i och utanför bassängen.  Rörlighet och stabilitet.  Funktionell träning.  Simföreningen ansvar för den totala fysiska aktiviteten.  Frekvensutveckling –snabbhet genom bättre teknik, rörlighet och smidighet.  Svenska Simförbundets planering och övningar med leken som metod.  Vidareutveckla simtekniken i alla fyra simsätten.  Vidareutveckla starter och vändningar i alla fyra simsätten.

11 Västsvenska Simförbundet  Verksamhet för barn från 9-10 år och upp till puberteten inleds.  Dessa år är fortfarande guldåren för utveckling av motoriska färdigheter, möjligheterna kommer inte tillbaka. Därför bör möjligheterna till inlärning och utveckling av motoriska färdigheter såväl på land som i vatten maximeras.  Simtävlingar  Inträde enligt kronlogisk ålder, ca 9/10 och färdighetsnivå. Utträde enligt biologisk ålder, runt 12-14 år, när tillväxtspurten inleds. Flickor ca 1-2 år före pojkar. Ca 2-3 år i detta utvecklingsstadium.

12 Västsvenska Simförbundet Målsättning  Tillväxtspurten har påbörjats samt simmaren har uppnått en social, kognitiv och emotionell mognad för utvecklingsstadium 5.  200 medley och 400 fritt slutmål i denna fas, för allsidighet och uthållighet.  Goda tekniska färdigheter, snabbhet och uthållighet i samtliga fyra simsätt.  Tävlat och uppnått utvecklig i alla fyra simsätt.  Provat att tävla på 200 rygg, bröst, frisim och 100 fjäril.  Minst 300 träningstimmar/år i simverksamhet och totalt 450 träningstimmar/år.  Bibehållen grundläggande rörlighet på land. Inriktning och innehåll (Nytt from. Stadium 4)  Styrketräning  Introduktion och upptrappning av aerob och anaerob träning som träningsformer. I dessa åldrar är korta och intensiva intervaller bäst för utveckling av både aerob och anaerob förmåga.  Utveckla kunskaper om tävlingar. T.ex. förberedelser, efterarbete.  Utveckla tävlingsbeteende.  Lära sig grundläggande tävlingsupplägg och -strategier, t.ex. genom kunskap om splittar, undervattenssim, tid på starter och vändningar

13 Västsvenska Simförbundet  Verksamhet för ungdomar i början, under och precis efter puberteten  Detta är framförallt viktiga år för att utveckla motorn, d.v.s. hjärtat och andra egenskaper som har med kondition och uthållighet att göra  Extra viktigt att simmarna uppnått goda koordinativa, motoriska och tekniska färdigheter i tidigare utvecklingsfaser.  I denna fas introduceras t.ex. den första nationella mästerskapstävlingen, Sum-Sim. För svensk simning utveckling är det viktigt att så många simmare som möjligt uppnår målsättningarna i utvecklingsstadium 4 och fortsätter in i detta stadium

14 Västsvenska Simförbundet Ålder  Inträde enligt biologisk ålder, när tillväxtspurten inleds och simmaren är psykosocialt mogen. För de flesta simmare i åldern 12-14 år. Flickor går oftast in i fasen 1-2 år före pojkar. Utträde enligt biologisk/kronologisk ålder, runt 15-17 år, när puberteten är närmar sig slutet och simmaren uppnått en mognad och nivå för nästa utvecklingsstadium. Ca 3-4 år i detta utvecklingsstadium beroende av ingång och utvecklingstakt

15 Västsvenska Simförbundet Målsättning  Simmaren har uppnått en social, mental och kognitiv mognad för utvecklingsstadium 6.  400 medley för att säkerställa en fokus på aerob utveckling samt 1-2 simsätt som simmaren identifierats ha god fallenhet för.  Tävlat på samtliga tävlingsdistanser.  Deltagit på Sum-Sim, U-GP och andra inbjudningstävlingar på lokal och regional nivå.  Kvalificerad för JSM.  Minst 800 träningstimmar/år inom simverksamhet i slutet av stadiet (ca 700 timmar om varit kortare tid i stadiet eller sysslat med andra idrotter parallellt).  Bibehållen grundläggande rörlighet. Inriktning och innehåll (några ex.)  Prioritering av aerob träning så fort tillväxtspurten påbörjas, inledningsvis betoning aerob kapacitet (träning i intensitetszon 2 och 3) och runt den maximala tillväxten bör träning i intensitetszon 3 och 4 successivt utgöra ett större inslag i träningen  Fortsatt styrketräning –Vikter  Automatisera simtekniska färdigheter som uppnåtts i tidigare stadium, d.v.s. de sammansatta simsätten bör under detta stadium, utifrån simmarens individuella förutsättningar, automatiseras så att simmaren kan utveckla sin individuella simstil.  Mental träning är en naturlig del av träningsprocessen för simmaren.  Livsstilsplanering

16 Västsvenska Simförbundet  Verksamhet för simmare som gått igenom puberteten och har valt att satsa på simning fullt ut.  I detta stadium tävlar simmaren på JSM eller däröver.  Träningen kommer nu ha en helt avgörande betydelse för prestationsutvecklingen då simmaren inte längre får något gratis via tillväxt.  Krav-och kapacitetsanalyser samt långsiktiga utvecklingsplaner bör göras. Ålder  Inträde i detta stadium när mognad, rätt nivå och ambition uppnåtts. Dock tidigast runt 15 år (flickor) och 17 år (pojkar).

17 Västsvenska Simförbundet Målsättning  Kontinuerlig prestationsförbättring på specialsimsätt-och distanser samt gärna också 200 medley.  Den aktives alla kapaciteter –fysiska, tekniska, taktiska, mentala, personliga och livsstil –är fullt engagerade och etablerade.  Träningsfokus har ändrats från att bygga färdigheter och kapaciteter till att maximera prestationen.  Minst 900 träningstimmar/år inom simverksamhet i slutet av stadiet.  Minst kvalificerad för SM. Inriktning och innehåll (några ex.)  Utifrån krav-och kapacitetsanalyser samt förutsättningar specialisering mot lämpligt simsätt och distanser.  Fortsatt prioritering av aerob träning, men mer specifik och i syfte att säkerställa en god förmåga att klara av mer träning med högre intensitet samt en förbättrad återhämtning.  Anaerob träning viktigt utifrån individuella förutsättningar och krav. Tävlingsperioder kan utgöra ett viktigt inslag i träningsprocessen.  Träningen bör vara puls-och laktatbaserad. Fysiologiska och metabola profiler bör genomföras.

18 Västsvenska Simförbundet  Verksamhet för vuxna simmare som valt att satsa fullt ut på simning, minst på halvtid  I detta stadium tävlar simmaren på minst SM-nivå och har motivation och fokus mot en internationell simkarriär Slutmål  Kontinuerlig prestationsförbättring och uppnå full potential på specialdistans/er  Tränig för att uppå såväl toppresultat –som prestationer.  Den aktives alla kapaciteter –fysiska, tekniska, taktiska, mentala, personliga och livsstil –är fullt engagerade och etablerade.  Träningsfokus mot perfektion vad gäller färdigheter samt maximering av tävlingsspecifika färdigheter.  1200-1400 träningstimmar/år inom simverksamhet i mitten av detta stadium.

19 Västsvenska Simförbundet  Detta utvecklingsstadium börjar så fort individen bestämt sig för att inte hålla på med tävlingssimning. Det kan ske i stort sett från början, men det kan också ske betydligt senare i livet, då individen gått igenom flera av de andra utvecklingsstadierna.  Simningen i detta stadium kan utgöra huvudidrotten, men mer på en motion, rekreation och hälsonivå eller kan utgöra en kompletterad idrott till någon annan huvudidrott.  Simningen kan även utgöra ett viktigt inslag i en masters-eller triathlonsatsning.

20 Västsvenska Simförbundet Förkunskaper  Simkunnig enligt den nordiska definitionen; falla i vattnet, ta sig upp till ytan och simmar 200 m i sträck på djupt vatten varav 50 m i ryggläge.  Grunderna i alla fyra simsätten. Slutmål  Förbättrad simkunnighet.  Förbättrade fysiska egenskaper, som kondition, styrka, uthållighet och rörlighet. Högre fitness.  Förbättrade simspecifika färdigheter. Syfte  En aktiv och hälsosam livsstil.  Livslångt deltagande inom simidrotten.


Ladda ner ppt "Västsvenska Simförbundet En introduktion. Västsvenska Simförbundet  Sedan 1993 har SSF arbetet utifrån barn-och ungdomsprogrammet ”Simlinjen” med slutmålet."

Liknande presentationer


Google-annonser