Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föräldrakraft oktober 2006 Föräldrakraft. ”Moderna familjen” – dagens föräldrar har sällan tillgång till andra vuxna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föräldrakraft oktober 2006 Föräldrakraft. ”Moderna familjen” – dagens föräldrar har sällan tillgång till andra vuxna."— Presentationens avskrift:

1 Föräldrakraft oktober 2006 Föräldrakraft

2 ”Moderna familjen” – dagens föräldrar har sällan tillgång till andra vuxna

3 Föräldrakraft oktober 2006 Utgår från ett salutogent tänkande – att människan har verktyg för att hantera olika situationer

4 Föräldrakraft oktober 2006 Barn växer upp med mycket ”stressorer” i omgivningen, föräldrar främjas av stöd för att klara av detta

5 Föräldrakraft oktober 2006 Skyddsfaktorer på familjenivå Öppen kommunikation Anknytning Aktiv uppfostran Demokratisk familj Restriktiv drogpolicy Familjesammanhållning Positiva uppfostringsstrategier

6 Föräldrakraft oktober 2006 Familjeprogrammen har en teoretisk grund som består av kognitiv psykologi och social inlärningsteori

7 Föräldrakraft oktober 2006 Familjeprogram är mer effektiva än föräldraprogram Familjeprogram kombinerat med socialt och emotionellt lärande i skolan har bäst effekt Förebygger beteendeproblem Insatser för alla är bättre än insatser för enbart riskgrupper Arbetsformerna är demokratiska – alla kommer till tals

8 Föräldrakraft oktober 2006 Pyramiden Husregler Indragning av fördelar Tydliga instruktioner När – Då Uppmärksamma - Ignorera Varm kommunikation Positiv tid tillsammans

9 Föräldrakraft oktober 2006 Områden som tas upp i Föräldrakraft: Kommunikation Tid tillsammans Tydliga instruktioner Beröm, belöning och förstärkning Problemlösning och konflikthantering Positivt samarbete hem och skola Stresshantering Regler och konsekvenser

10 Föräldrakraft oktober 2006 Föräldrakraft Manualbaserade kurser för 3-6 åringar, elever i år 5 och deras föräldrar, 7-8 kurstillfällen 4 ledare/kurs Samordnare Måltid Barntillsyn

11 Föräldrakraft oktober 2006 Hur ser kurstillfället ut? Ca 16:30Middag tillsammans 17:00 Föräldrapass 2 ledare Barnpass 2 ledare 18:00 - 19:00 Familjepass 4 ledare

12 Föräldrakraft oktober 2006 Metoden Kort ”föreläsning” Modellering (rollspel – visa) Brainstorming Rollspel, öva Föräldrar och barn/ungdomar tillsammans Hemuppdrag

13 Föräldrakraft oktober 2006 Ex från pass med 3 – 6 åringar Föräldrapasset – Barnleken Barnpasset – Lek eller annan aktivitet Familjepasset – Föräldrar tränar barnleken

14 Föräldrakraft oktober 2006 Ex från pass med 11-åringar Föräldrapasset – Att lyssna på och stödja sina barns drömmar Ungdomspasset – Skattkarta med hur jag vill ha det med familj, jobb och fritid då jag blir vuxen Familjepasset – Föräldrar försöker hitta sitt barns karta och samtalar sedan om den

15 Föräldrakraft oktober 2006 Ex från resultat av F-kraft

16 Föräldrakraft oktober 2006 Föräldrakraft i Linnéstaden

17 Föräldrakraft oktober 2006 Linnéstaden Drygt 30 000 invånare drygt 3000 barn i åldrarna 0 – 12 år Flertalet invånare lever ett bra liv Många föräldrar lever ensamma med sina barn (knappt 40% av 15-åringarna lever med båda sina föräldrar, 1999) (33% ensamstående föräldrar, 2004)

18 Föräldrakraft oktober 2006 Attityden till alkohol är mer positiv (undersökningar visar att ungdomar i stadsdelen har en mer positiv attityd än ungdomar i andra stadsdelar) Konsumtionen av alkohol är relativt hög (16% av kvinnor uppger själva att de dricker för mycket) Påfallande många föräldrar osäkra i föräldrarollen Många barn med beteendeproblem

19 Föräldrakraft oktober 2006 Inbjudan

20 Antal deltagande familjer 4 kurser 2006 2 kurser (3 år) 1 kurs (6 år) 1 kurs (11 år) 41 familjer 3 kurser 2007 1 kurser (3 år) 1 kurs (6 år) 1 kurs (11 år) 34 familjer

21 Föräldrakraft oktober 2006 Vad tyckte föräldrarna? Viktigaste lärdomen: Lyssnar mer på barnet Uppmärksammar bra beteende Ignorerar dåligt beteende Ger barnet tid Vet att det finns hjälp att få Kan sätta gränser med kraft och kärlek

22 Föräldrakraft oktober 2006 Vad tyckte kursledarna? Manualen har en röd tråd, fungerar bra för föräldrar och för 6 och 11-åringar Trygghet att ha en manual även om en del som togs upp kändes ”osvenskt” Utbildningen bör betona vikten av ledarens förhållningssätt Bra att ledarna har olika yrkesbakgrund Utbildningen och erfarenheten har gett ledarna mycket ny kunskap, som kan användas i dagligt arbetet

23 Föräldrakraft oktober 2006 Att tänka på: Organisation – ledning, ansvar Kursledarnas tjänstevillkor Rekrytering av familjer Viktiga förutsättningar – lokal, måltid, barnpassning Kursledarnas kompetens och förhållningssätt


Ladda ner ppt "Föräldrakraft oktober 2006 Föräldrakraft. ”Moderna familjen” – dagens föräldrar har sällan tillgång till andra vuxna."

Liknande presentationer


Google-annonser