Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Intervju- och samtalsteknik. Hur skapar vi bästa förutsättningar för det professionella samtalet? metodik Ulrich Stoetzer Med Dr, Psykolog Centrum för.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Intervju- och samtalsteknik. Hur skapar vi bästa förutsättningar för det professionella samtalet? metodik Ulrich Stoetzer Med Dr, Psykolog Centrum för."— Presentationens avskrift:

1 Intervju- och samtalsteknik. Hur skapar vi bästa förutsättningar för det professionella samtalet? metodik Ulrich Stoetzer Med Dr, Psykolog Centrum för Arbets- och Miljömedicin (SLL) Institutet för Miljömedicin, KI

2 2016-09-19 vaxamedkunskap.se Mål Kunna redovisa för grundläggande och god intervju- och samtalsteknik Visa förståelse för respondentens situation Kunna redovisa för hur vi påverkar intervjusituationen Kunna resonera kring den interpersonella interaktionen Visa förståelse för att en objektiv sanning inte existerar. Vi kan bara närma oss sanningen på ett bättre eller sämre sätt.

3 2016-09-19 vaxamedkunskap.se Bakgrund Den professionella forskningsintervjun Erfarenhet från terapi Teorier: psykologiska processer Erfarenhet Träning ger erfarenhet Ingen exakt vetenskap

4 2016-09-19 vaxamedkunskap.se Syfte med samtalet/intervjun Samla tillförlitlig data Hurdå? –Genom; professionell hållning. Inte ett vanligt samtal ”Man vet vad man gör och kontrollerar situationen” –Bra teknik –Trygg och förtrolig relation mellan intervjuare och respondent

5 2016-09-19 vaxamedkunskap.se Skapa en trygg och förtrolig relation Varför? För att få reda på ”sanningen” För att förmedla ett budskap som tas emot För att kunna fortsätta samtala För att själv trivas och orka

6 2016-09-19 vaxamedkunskap.se Datakälla Minne – en ständigt pågående process Vi konstruerar i nuet utifrån vår livsvärld då och nu I intervjun konstruerar vi tillsammans, intervjuare och respondent Inte säkert att respondenten är den samma utanför intervjun

7 2016-09-19 vaxamedkunskap.se Vad påverkar svaret (och frågan) Den kognitiva processen –Processa frågan –Minnesdata –Konstruera ett svar –Verbala uttrycket

8 2016-09-19 vaxamedkunskap.se Vad påverkar svaret (och frågan) Social interaktion –Vara till lags –Vara omtyckt –Status –Kön

9 2016-09-19 vaxamedkunskap.se Vad påverkar svaret (och frågan) Dolda syften –T.ex. har just skaffat en hund Psykologiska försvar –Intellektualisering –Undvikande –Sublimering

10 2016-09-19 vaxamedkunskap.se Vad påverkar svaret (och frågan) Fördomar –”Alla har fördomar utom jag” Den momentana interaktionen –Feedback Förmågan att lyssna –”jag stirrar alltså lyssnar jag”

11 2016-09-19 vaxamedkunskap.se Viktiga medel Ramar –För att skapa trygghet och förtrolighet

12 2016-09-19 vaxamedkunskap.se Ramar Hjälper till att –Skapa en professionell känsla –Hantera oro och ångest –Skapa igenkänningstrygghet –Möjliggöra ”rambrott”

13 2016-09-19 vaxamedkunskap.se Ramar – undvika tavlor Ni håller i intervjun –Inga ursäkter Ni styr –Förstärk inte utsvävningar Ni sätter nivån –Skydda respondenten från att säga ”för mycket” Ni håller tiden –Inte respondenten

14 2016-09-19 vaxamedkunskap.se Ramar - Rummet Var är lokalen Hur ser det ut Placering Orosmoment Störningar

15 Teknik 2016-09-19vaxamedkunskap.se

16 2016-09-19 vaxamedkunskap.se Intervjuns struktur Inledning –Presentation Namn Projektet/program/ansvarig Syfte KONFIDENTIALITET –Rätt att avbryta. (Framhäv inte detta, kan skrämma) –Viktigt för att skapa tillit TID – skapar trygghet att dela med sig

17 2016-09-19 vaxamedkunskap.se Intervjuns struktur –Presentation av respondent Tryggt sätt att börja, klarar alla (Kan vara i form av frågeformulär) Namn, ålder, civilstånd, barn, boende, anställning etc.

18 2016-09-19 vaxamedkunskap.se Frågedelen Börja lätt för att öka svårighetsgraden Öppna frågor kontra Konkreta frågor –Undvik hypotetiska, allmänna frågor Var observant på ”Man-träsket” –Du, din, ditt, dig… –Verifiera – tidpunkt, miljö, andra personer

19 2016-09-19 vaxamedkunskap.se Intervjuguide Presentera, visa, avdramatisera Inte i handen –Hämmar kontakt Om man inte måste fylla i Skriv inte –Hämmar lyssnandet –Förskjuter fokus Om man inte fyller i

20 2016-09-19 vaxamedkunskap.se Frågefällor Fråga, fråga, fråga… –Bättre en fråga för mycket än att förlora hela stycket! Förvänta dig det oväntade!

21 2016-09-19 vaxamedkunskap.se Avslutning Svår konst! Flagga för avslutning; ”Vi ska strax sluta” Lämna tid för kommentarer och var beredd på tystnad Sammanfatta inte – sammanställ hellre (onödigt, de var ju där!) Positiv ”spark i ändan”

22 2016-09-19 vaxamedkunskap.se När börjar intervjun? Vid åsynen av namnet –Vår reaktion, bilder, känslor… Telefonsamtalet –Vår reaktion, bilder, känslor… Mötet i korridoren –Vår reaktion, bilder, känslor…

23 2016-09-19 vaxamedkunskap.se Förstärkning/feedback Påverkar tolkning av fråga och påverkar svar, ger en inriktning Inga egna berättelser Var medveten om omedveten förstärkning; hummanden, jakanden etc. Neutral hållning, vad är det? –Inte värdera eller döma utifrån privata, gemensamma, moraliska värderingar Man får ge feedback! –Likstel = likgiltig

24 2016-09-19 vaxamedkunskap.se Motstånd Motstånd – källa; nervositet, rädsla, osäkerhet, tidigare erfarenheter, personlighet (vet vi inget om) Gåpåig, hög energi, talar oavbrutet –Tillför lugn! Ta pauser Avbryt

25 Motstånd Lågmäld, svag energi, kort i talet –Tillför energi! Kroppen Rösten 2016-09-19vaxamedkunskap.se

26 Motstånd Gåpåig, hög energi, talar oavbrutet –Tillför lugn! Ta pauser Avbryt 2016-09-19vaxamedkunskap.se

27 2016-09-19 vaxamedkunskap.se Att avbryta – ett nödvändigt ont Obehagligt och svårt men en skyldighet Normalt i vardagliga samtal Teknik? –Naturligt kommenterande –Göra klart att man vill avbryta med rösten Mjukt, försiktigt, t.ex. harklande Medel, avslutande kommentar t.ex. ”jag förstår men…” Stark, ”Nu måste jag avbryta” –Göra klart att man vill avbryta med kroppen En kombination med rösten Mjuk, medel och stark

28 Motstånd Aggressiv, pikar, snäser, kommentarer –Här och Nu (gäller alla former av motstånd) 2016-09-19vaxamedkunskap.se

29 2016-09-19 vaxamedkunskap.se Här och Nu ”Om vi avbryter intervjun en stund så vill jag fråga hur det känns att sitta här med mig just nu och prata om dessa saker?” Flyttar oss in i rummet, situationen Undertexten är att ”jag ser dig” Ta emot svaret, kommentera kort och fortsätt intervjun Var inte rädd, ”här och nu” skadar inte, går oftast obemärkt förbi

30 2016-09-19 vaxamedkunskap.se ”Kloka människor är kloka genom att de fått sin visdom av att misslyckas. Vi blir ju inte särskilt mycket klokare av att lyckas.” ( William Saroyan ) Tack för att ni lyssnat!


Ladda ner ppt "Intervju- och samtalsteknik. Hur skapar vi bästa förutsättningar för det professionella samtalet? metodik Ulrich Stoetzer Med Dr, Psykolog Centrum för."

Liknande presentationer


Google-annonser