Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Planering Det gäller att ha koll på vem som gör vad och när flera olika aktörer medverkar Planeringen av gårdsvandringar görs av LRF:s regionala samordnare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Planering Det gäller att ha koll på vem som gör vad och när flera olika aktörer medverkar Planeringen av gårdsvandringar görs av LRF:s regionala samordnare."— Presentationens avskrift:

1 Planering Det gäller att ha koll på vem som gör vad och när flera olika aktörer medverkar Planeringen av gårdsvandringar görs av LRF:s regionala samordnare eller aktuell handledare tillsammans med Länsförsäkringar. Eventuella andra aktörer deltar så tidigt som möjligt i planeringen. Se till att du som arrangör finns på plats och förbereder i god tid innan själva gårdsvandringen Gården För att en gårdsvandring ska bli lyckad och kunna uppnå sitt syfte så är det viktigt att den äger rum på en lämplig gård (gärna en Säker Gård). Gården ska ha mycket att visa upp: maskiner, olika byggnader, gärna djurhållning, då finns det både gödselbrunn, silos och andra foderanläggningar. Gården kan gärna ha byggt något nytt eller investerat i en ny maskin, det lockar extra. Det är viktigt att det finns en bra byggnad t.ex. en tom maskinhall, som man kan vara i om vädret kräver. Åk ut till gården och titta på plats, så försäkrar ni er om att det är en bra gård Ersättning till Lantbrukaren Lantbrukaren som upplåter sin gård skall erbjudas ersättning. Lämplig nivå är LRF:s heldagsarvode Deltagarmaterial Det materialet som kan delas ut är foldern Säkert Bondförnuft med anmälningsblanketten Deltagarlista En närvarolista skickas runt där alla deltagare skriver upp sig med namn och kontaktuppgifter. Deltagarlistan har också kolumner där deltagarna kryssar i önskemål om individuella gårdsbesök eller kursen Tre träffar till Säkert Bondförnuft. Det är viktigt att alla deltagare fyller i närvarolistan! Ett tips är att lägga den där det serveras kaffe. Skriver man upp sig för en kurs eller gårdsbesök är kaffet gratis annars kostar det 20 kr. Att tänka på! Megafon eller ljudanläggning - Ofta behövs det för att inte bara de närmaste hör vad handledaren säger. Pennor - ta med många pennor. De går åt till tipsrundan.

2 Marknadsföring För att målsättningen med minst 50 deltagare ska bli verklighet måste det till en ordentlig marknadsföringssatsning. Göra ett utskick till alla medlemmar i omgivningens kommungrupper och liknande samt annonsera i dagstidningen. Är man ute i god tid kan gårdsvandringen marknadsföras vid andra möten och aktiviteter. Marknadsföringen planeras under ledning av LRF:s regionala samordnare. Många LRF kontor har dessutom egna kommunikatörer som kan hjälpa till. En pressinbjudan ska skickas ut till lokal media. Hjälp med pressinbjudan kan du få av projektets kommunikatör Ring olika lokalmedia några dagar innan gårdsvandringen och stöt på ytterligare. Ex. på inbjudan

3

4 Program Gårdsvandringens program består av olika stationer och utställare och är framtaget för att möjliggöra även för externa aktörer att medverka. Programmet består av två huvudpunkter: Stationsgenomgång i grupp (gärna med tipstävling). Monterbesök i grupp. Tidsåtgång: 3 - 4 timmar (11.00 - 14.30 eller 18.00 - 20.30) Ramprogram 11.00 Samla deltagarna med en kopp kaffe. 11.05 Lantbrukaren berättar kort om sin gård och sitt företag. 11.15. Starta rundvandringen till de olika stationerna med alla deltagare. 12.45 Avsluta stationsvandringen - paus för enkel förtäring. 13.15 Besök deltagande organisationers montrar med alla deltagare. 14.15 Avslutande information. 14.30 Slut. Stationer Alla deltagare i Gårdsvandringen besöker gemensamt 6 stationer som tar upp de prioriterade områdena: Byggnader, Maskiner, Djur, Skog/ved. Hela målgruppens risker ska beröras, barn, vuxna och äldre. Blir det väldigt många deltagare, dvs mer än ca 35 personer bör de delas in i två grupper. En grupp tar Handledaren hand om och den andra tar Länsförsäkringar och ni går då lämpligen åt motsatt håll

5 Körschema – Gårdsvandring FÖLJANDE STATIONER SKA ALLTID FINNAS MED: Station 1: Byggnader Säkert Bondförnuft: Fallrisker Belysning – mörker Vad gör man om en olycka inträffar Kontakter i akuta situationer LRF:s omsorgsgrupper Första hjälpen VISA: Ställ upp en hög stege, gärna vingligt. LÖSNING: Trappa i stället för stege. Nedstörtningsskydd. Länsförsäkringar: Överspänningsskydd Jordfelsbrytare Belysning Periodisk kontroll (ELSÄK) Lantbrukets Brandskyddskommittés (LBK:S) rekommendationer VISA/TAG MED: Överspänningsskydd, jordfelsbrytare, godkänd armatur med säkerhets- glimtändare, LBK-pärmen, flik 2 ’’SBA’’ (Systematiskt brandskyddsarbete), Din gårds säkerhet, LBK:s ’’Handbok för elinstallationer i lantbruk’’.

6 Station 2: Traktor med tillkopplad maskin Traktor med tillkopplad maskin t.ex. slåtterkross, press. Arrangeras förslagsvis utomhus. Säkert Bondförnuft: Drag Hitchkrok Bälte Barn i traktorn Reparation – stäng av maskinen Kraftuttag – skydd VISA: Ett trasigt kraftöverföringsskydd eller något annat skydd. LÖSNING: Traktor med nyckeln urtagen. Länsförsäkringar: Hitchkroken – förslitning El – huvudströmbrytare Brandrisker SBF 127 VISA/TAG MED: Mätskiva (som delas ut), ev. fäste av brandsläckare, ev. hudströmbrytare.

7 Station 3: Maskinhall, verkstad Säkert Bondförnuft: Uppallning Hörselskydd Barn – kemikalier Oljor VISA/SKICKA RUNT: Ett bra hörselskydd. VISA GÄRNA: Slarvigt uppallad och vinglig maskin + säkert uppallad maskin. Länsförsäkringar: Brandfarliga heta arbeten Gårdens generella brandsläckarkrav Brandvarningsanläggning Uppvärmning av verkstad VISA: Brandsläckare, slangrulle.

8 Station 4: Djurhantering Säkert Bondförnuft: Nykalvade kor Tjurar Drivningsgångar Behandlingsboxar Grindar VISA/SKICKA RUNT: Stövlar med stålhätta + fånggrindar. Länsförsäkringar: Potentialutjämning Driftlarm Reservelverk Djurutrymning

9 Station 5: Byggnader, foderhantering, silos Säkert Bondförnuft: Damm Gasrisker Skydd vid kross, kvarn, skruvar och transportörer Nödutgång VISA/SKICKA RUNT: En bra dammask. Länsförsäkringar: Varvtalsvakter Städning Pannanläggning

10 Station 6: Ved och skog Vedklyv och en motorsåg arrangeras. Säkert Bondförnuft: Motorsågens skydd Skyddsutrustning och kläder Ensamarbete Kunskap – motorsågskörkort Länsförsäkringar: Skarvsladdar SEMIKO 17-don E-märkta elmaskiner Tillfällig jordfelsbrytare VISA: Felaktiga skarvsladdar och felaktiga don

11 Station 7: Räddningstjänsten

12 Station 8: 1:a hjälpen

13 Station 9: Arbetsmiljöverket

14 Station 10: Demo av backkamerasystem, förarstol m.m.


Ladda ner ppt "Planering Det gäller att ha koll på vem som gör vad och när flera olika aktörer medverkar Planeringen av gårdsvandringar görs av LRF:s regionala samordnare."

Liknande presentationer


Google-annonser