Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VUB-TEAMET Vad kan (skall) allmänläkaren göra? Gunnar Sandström Specialist i allmänmedicin VUB-teamet och VC Tomelilla.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VUB-TEAMET Vad kan (skall) allmänläkaren göra? Gunnar Sandström Specialist i allmänmedicin VUB-teamet och VC Tomelilla."— Presentationens avskrift:

1 VUB-TEAMET Vad kan (skall) allmänläkaren göra? Gunnar Sandström Specialist i allmänmedicin VUB-teamet och VC Tomelilla

2 Orsak till obehag/smärta kan vara: Gastroesofagal reflux (GER) med esofagit, ulcus Tandvärk, munhåleproblem Skavsår, tryck, felaktigt anpassade kläder eller hjälpmedel Fotvårtor Förstoppning, gaser, hämorrojder Överfylld blåsa Artros (spec. Down syndrom) Höftledslux Felaktiga sitt, ligg- eller stå-ställningar

3 Orsak till obehag/smärta kan vara: Klåda, allergier Infektioner Tumörer Frakturer, fissurer. Osteoporos vanligt Spasticitet, tonusökning, spänningar Andra sjukdomar ex. hjärtinfarkt, njursten, gallsten, tarmvred, pancreatit Mensvärk Främmande kroppar i t ex näsa, öron, tarm, genitalia Fritt efter Dr Inger Näslund, Vuxenhabiliteringen Värmland

4 Vad vill doktorn (psykiatern) veta? Checklista för personal/anhöriga som följer med person med kognitiv funktionsnedsättning (utvecklingsstörning eller demens) till psykiatrisk undersökning /Lena Nylander100201/

5 Vad vill doktorn (psykiatern) veta? (forts) Namn, adress, personnr Ha med pärm, medicinlista, ev journaluppgifter (utskriven datajournal om sådan finns), ev beteenderegistreringar Överkänslighet? Känslighet för medicin? Vårdcentral/distriktsläkare, MAS/LSS-sjuksköterska? God man/förvaltare? Närmast anhörig – var bor de? OBS! Samtycke till vård (om detta behövs) ska i första hand inhämtas av anhöriga, i andra hand god man/förvaltare

6 Vad vill doktorn (psykiatern) veta? (forts) Tar han/hon någon medicin? Hur länge? Varför? Vilka är de aktuella besvären/symtomen? Psykiska och/eller kroppsliga När började symtomen? Hur började symtomen – smygande eller plötsligt? Har han/hon haft liknande symtom tidigare? Vilken behandling fick han/hon? Vad gjorde ni? Hur gick det? Andra psykiska/kroppsliga sjukdomar? Tandstatus? Vilken tandläkare? När var han/hon senast hos tandläkare?

7 Vad vill doktorn (psykiatern) veta? (forts) Anfallssjukdom? Syn och hörsel? Smärtor/smärtkänslighet? Förstoppning? Svårt att kissa? Vikt nu och tidigare? Aptit? Speciella matvanor? Tendens att dricka stora mängder? Rökning? Alkohol? Sömn?

8 Vad vill doktorn (psykiatern) veta? (forts) /Har hon regelbundna menstruationer? Har symtomen samband med menstruationer?/ Intressen nu och tidigare? Förändrade vanor? Variationer med årstid eller väder? Har något inträffat strax innan eller när symtomen började (motgång, medicinändring, flyttning, ändrat jobb/skola, personalförändring, ändring i rutiner, ändring i relation till anhörig eller viktig personal)? Finns psykiska sjukdomar i hans/hennes släkt (bipolaritet, depressioner, schizofreni)? Vad tror personal respektive anhöriga att det hela handlar om? Kan han/hon medverka i blodprovstagning?

9 Checklista Information från sjukvården Patient:………………………………………………………………… Personnr:……………………………………………………………… Datum:…………………………… Dr:………………………………… Kontaktperson i sjukvården:……………………………………tel:…………… Klinik/enhet:……………………………………………………………tel:…………… Diagnos/arbetshypotes:…………………………………………………………… Medicin:…………………………………………………………………………………… Målsymtom:…………………………………………………förväntas minska Andra möjliga effekter:……………………………………………………………… Möjliga biverkningar……………………………………………………………………

10 Checklista Information från sjukvården (forts) Ev fler mediciner, sedan när: Andra behandlingar/rekommendationer:………………………………… …………………………………………………………………………………………… Iakttagelser/bedömningar till nästa möte:……………………………… Uppföljning Plats……………………………………………………………………..Tid:…………… Deltagare:…………………………………………………………………………………. Ifylles av läkaren och lämnas till pat/anhörig/kontaktperson. /L.Nylander 20100803/

11 Nätverk för allmänläkare i Skåne? Hur gör vi för att få stöd och kunna hjälpa varandra med tips och idéer vid svårbedömda symptom/beteenden? Förslag: Mail-lista med intresserade specialister och ST-läkare Möten, reella eller mha Lynx? Utbildningar

12 Litteratur-tips Inger Näslund: UTVECKLINGSSTÖRNING Kortfattad handledning för LÄKARE OCH SJUKSKÖTERSKOR inom primärvården Senaste Allmänmedicin: http://www.sfam.se/allmanmedicin/wp- content/uploads/sites/44/2015/03/AM_1-15_low_ua.pdf http://www.sfam.se/allmanmedicin/wp- content/uploads/sites/44/2015/03/AM_1-15_low_ua.pdf Distriktsläkaren nr 3, 2014, sid 26-30: http://distriktslakaren.se/sites/default/files/magazine/pdf/DL _3-14_ua.pdf http://distriktslakaren.se/sites/default/files/magazine/pdf/DL _3-14_ua.pdf Riktade kontroller vid Down´s syndrom: http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=15140&nodeId=39678

13 Litteratur-tips Demensmisstanke? http://tidigatecken.se/Tidiga_tecken_samlad_ifylld_www.pdf http://tidigatecken.se/Tidiga_tecken_samlad_ifylld_www.pdf Beteenderegistrering, mm: http://www.groprojektet.se/taxonomy/term/87/all

14 Kvalitetsarbete under ST Syftet var att få fram ett samarbete kring personer med funktionshinder boende i Lövgärdet samt att bilda ett nätverk av distriktsläkare som också arbetar med personer med funktionshinder Malin Nystrand, Distriktsläkare Närhälsan Lövgärdets vårdcentral, Göteborg


Ladda ner ppt "VUB-TEAMET Vad kan (skall) allmänläkaren göra? Gunnar Sandström Specialist i allmänmedicin VUB-teamet och VC Tomelilla."

Liknande presentationer


Google-annonser