Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till oss! Introduktion om staten och hur det är att jobba och ha praktik här.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till oss! Introduktion om staten och hur det är att jobba och ha praktik här."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till oss! Introduktion om staten och hur det är att jobba och ha praktik här

2 Du är en del av den demokratiska processen Regeringen styr Sverige och ger både pengar och uppdrag till myndigheterna. VAL Vart fjärde år Regeringen med departement Folket i Sverige väljer vilka personer som ska sitta i riksdagen. Resultat FOLKETFOLKET RIKSDAGENRIKSDAGEN MYNDIGHETERMYNDIGHETER Riksdagen beslutar om lagar och om hur statens pengar ska användas. Myndigheterna ska se till att det som riksdag och regering har beslutat blir verklighet.

3 Privat och offentlig verksamhet – vad är skillnaden? Privat verksamhet Företag eller organisationer som oftast drivs i vinstsyfte. Det finns konkurrenter som producerar liknande varor/tjänster. Offentlig verksamhet Till offentlig verksamhet hör de verksamheter som finansieras med skatter och som drivs av det allmänna. Offentlig verksamhet består av två delar: statlig verksamhet och kommun- och landstingsverksamhet Statlig verksamhet Verksamheter (förvaltningsmyndigheter, statliga affärsverk med mera) som har ett uppdrag från regering och riksdag att arbeta med specifika frågor som utvecklar och stöttar hela samhället. Kommun- och landstingsverksamhet Verksamheter (skola, lokaltrafik, sjukvård med mera) som arbetar för en begränsad geografisk del av samhället. Det finns flera sådana för att tillsammans täcka hela samhället.

4 Vilka är vi som arbetar inom staten?

5 Utbildning: Vi utbildar och forskar på universitet och högskolor och ska främja att alla får en likvärdig utbildning och att en hög kvalitet nås i både utbildning och forskning. Samhällsskydd och rättsskipning: Vi arbetar för att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Socialt skydd med mera: Vi betalar ut olika ersättningar till dig som är förälder, till dig med funktionsnedsättning, till dig som är sjuk och till dig som blir pensionär. Försvar och samhällets krisberedskap: Vi ansvarar för miljöräddning och övervakning av landets kuster. Vi hjälper till vid olyckor och kriser både i Sverige och runt om i världen. Näringslivsfrågor: Vi ställer krav på att alla arbetsplatser ska ha en god arbetsmiljö. Vi arbetar för att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Allmän offentlig förvaltning: Vi arbetar för att rätt skatt betalas och att alla som bor i Sverige blir folkbokförda. Vi arbetar med att utveckla och effektivisera statliga myndigheter. Fritidsverksamhet, kultur och religion: Vi arbetar med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vi samlar, bevarar och visar konst.

6 Vilka förväntningar finns på oss som är statsanställda? Legalitet Objektivitet Demokrati Fri åsiktsbildning Effektivitet och service Respekt Vi ser till att det som folket via riksdagen vill blir verklighet. Vi måste följa de lagar och regler som gäller i vårt arbete. Vi ansvarar för att lika fall ska behandlas lika och att beslut inte ska grundas på tyckanden. Vi får inte ta emot mutor. Öppenhet och yttrandefrihet är viktigt. Vi har rätt att berätta om det som händer på myndigheten med undantag för det som omfattas av sekretess. Vi ska alltid ha respekt för människors lika värde och inte diskriminera någon på grund av till exempel kön, etnisk tillhörighet eller funktionsnedsättning. Vi ska ge allmänheten information, vägledning och råd. Vi ska utföra våra uppgifter på ett effektivt sätt.

7 Vad innebär det att jobba på en statlig myndighet? Arbetsuppgifterna är viktiga och kvalificerade eftersom en statsanställd är riksdags och regerings förlängda arm. Staten har medborgaren i fokus och driver på utveckling och nya tekniska lösningar. Myndighetsutövning – att ta beslut i myndighetens namn Besluten tas i förhållande till medborgaren Till exempel avgifter, tillstånd och ersättningar Regelstyrning - krav på hur arbetet ska utföras Alla inkomna frågor ska hanteras och sen kommuniceras åter på ett lättförståeligt sätt Ärenden ska hanteras snabbt, enkelt och kostnadseffektivt Öppenhet och sekretess Information och uppgifter är öppna att ta del av för den som vill och begär det Känsliga specificerade uppgifter eller handlingar är undantagna och får inte lämnas ut eller diskuteras med externa eller kollegor

8 En statsanställds arbetsplats och arbetssituation Hur du mår är viktigt och det finns ett fokus på såväl arbetsplatsens fysiska utformning som på möjlighet till att påverka den egna arbetssituationen genom dialog med chefen. Till exempel utformas bord och stolar så att du ska kunna jobba bra hela dagen Till exempel får du arbetskläder och arbetsredskap för att kunna utföra ditt arbete på ett säkert sätt Arbetsplatsens utformning Det finns avtal för hela staten men också för den enskilda arbetsgivaren Avtalen bestämmer till exempel hur man sätter lön, arbetstid och ledighet Avtal sätter en grundnivå Samtal om hur du uppfattar ditt arbete och hur det har gått Samtal om vad du vill och kan göra framöver Dialog med chefen

9 Att vara praktikant - att få kunskap om hur det är att jobba statligt Som praktikant är du inte anställd men ska genom arbetsuppgifter, arbetsplats och kollegor få en känsla av hur det är att jobba statligt. Vissa saker i jobbet skiljer sig jämfört med hur det är att vara anställd på arbetsplatsen. Arbetstid – praktiken är ofta inte på heltid utan du går kanske en utbildning via Arbetsförmedlingen eller gör andra saker vid sidan av praktiken. Arbetsuppgifter – du får prova på, diskutera och vara med om olika arbetsuppgifter men kommer inte att kunna ta beslut för myndighetens räkning. Handledare – på arbetsplatsen ska du ha en person som hjälper dig med dina arbetsuppgifter och med att lära känna andra och arbetsplatsen.

10 Telefon: 08-700 13 00 Besöksadress: Sveavägen 44, Stockholm E-post: registrator@arbetsgivarverket.se www.arbetsgivarverket.se Medlemsorganisationen för de statliga arbetsgivarna


Ladda ner ppt "Välkommen till oss! Introduktion om staten och hur det är att jobba och ha praktik här."

Liknande presentationer


Google-annonser