Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Namn Per 2012-12-31. CB Fonder Team 2 3 CB Fonder Styrelse.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Namn Per 2012-12-31. CB Fonder Team 2 3 CB Fonder Styrelse."— Presentationens avskrift:

1 Namn Per 2012-12-31

2 CB Fonder Team 2

3 3 CB Fonder Styrelse

4 Caceis Luxembourg SEB Luxembourg European Quality Fund CB Hedge Save Earth Fund CB Fonder Stockholm CB Fonder 4 Finansinspektionen

5 Vår filosofi  Såväl privata som institutionella investerare vill ha avkastning på sina pengar. Det är grunden för alla investeringar.  Därför är vår filosofi och målsättning att all förvaltning ska generera en absolut avkastning och samtidigt vara konkurrenskraftig i förhållande till relevant index.  Enkelhet, Kvalitet och Långsiktighet är våra ledord. 5 CB Fonder

6 Etiska riktlinjer  Investerar ej i bolag som är verksamma inom  Produktion av tobak och alkohol  Vapentillverkning  Spel & Dobbel  Pornografi  Undertecknade i februari 2011 ”The United Nations-backed Principles for Responsible Investment Initiative” (PRI).  European Quality Fund och Save Earth Fund har tilldelats den miljö- etiska ME-märkningen hos PPM. 6 CB Fonder

7 Innehållet i denna presentation är generellt och ges endast i informationssyfte. Materialet utgör inte något sälj- eller köperbjudande avseende värdepapperen. Innan beslut tas om investering uppmanas investerare att ta del av det för fonden fullständiga prospektet och de slutliga villkoren som gäller för CB Hedge, European Quality Fund och Save Earth Fund. Investeringar i finansiella instrument är förenade med risk och kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. CB Asset Management AB tar inte på sig något ansvar för att fonden kommer att nå sin målsättning, eller att en investerare kommer erhålla prognostiserad vinst. Fondens avkastning kan vara volatil. Disclaimer 7 CB Fonder

8 De bästa förvaltarna i världen – i en fond 3 år5 år10 år N/A

9 Investeringsuniversum Förnybar Energi Vind Sol Vattenkraft Bioenergi Geotermisk energi Vattenhantering Rening Besparing/Effektivisering Avloppsvattenhantering Miljöteknik Energilagring Energiinfrastruktur Energieffektivisering Transport Luftrening Material Återvinning & Avfallshantering Save Earth Fund 9

10 Drivkrafter Snabb befolkningstillväxt Begränsad tillgång på råvaror Gammal infrastruktur Effekter  Ökad efterfrågan på energi  Stigande CO2-nivåer  Ökade investeringar i gröna produkter  Ökad efterfrågan på substitut till råvaror  Mer fokus på energisäkerhet  Vattenbrist  Vetenskap  Forskning och utveckling  Ökat miljöskydd  Politisk reglering Möjliggörare Kapitalbehov Save Earth Fund 10

11 Riktlinjer för förvaltningen  Aktivt förvaltade fonder och ETF:er inom förnybar energi, miljöteknik och vattenhantering  Globalt fokus  Låg densitet/väldiversifierad portfölj (6-10 fonder) Målsättning  Lägre standardavvikelse än MSCI World  Absolut avkastning (36 månader)  MSCI World (överavkastning 12 månader) Save Earth Fund 11

12 Save Earth Fund Investeringsstrategi Identifiering av universet Kriterieefterlevnad Shortlist 20-30 fonder Kvantitativ screening Kvalitativ screening Allokering Investering 6-10 fonder Alla tillgängliga fonder och strategier – 150 fonder; 40 ETFer; och ca 200 aktier Likviditet, AUM, diversifiering, track-record Avkastning, standardavvikelse, sharpe-kvot, alfa, beta, korrelation och drawdown Track record, riskprofil, specifik kompetens, incitament o s v Bransch- och regionfördelning 12

13 Save Earth Fund Nyckeltal*, per 31 december (EUR) *Samtliga nyckeltal inkluderar fondens avgifter om inte annat anges. Utvecklingen för index inkluderar utdelningar. Baserat på kursutveckling sedan start SEF – avkastning 2012 MSCI World SEF – avkastning 12 mån- MSCI World SEF – avkastning 36 mån MSCI World SEF – Standardavvikelse MSCI World Tracking error (Aktiv risk) Beta (Känslighet för marknadsrörelser) Informationskvot (>0 motiverar aktiv förvaltning) Förklaringsgrad (100% om aktiv risk är 0%) 13 +13,8% +14,0% +13,8% +14,0% +5,60% +33,1% 11,4% 10,2% 6,3% 0,94 -1,18 70,1%

14 Save Earth Fund Utveckling sedan fondstart (2008-06-09), i EUR 0,0% -66,1%+0,2%-23,2% +18,5% Index för förnybar energi: WilderHill New Energy Global Innovation IndexWilderHill New Energy Global Innovation Index Vattenindex: Palisades Global Water IndexPalisades Global Water Index Index för miljöteknik: The Cleantech IndexThe Cleantech Index Världsindex: MSCI WorldMSCI World 14

15 Save Earth Fund Sektorallokering *Inkl. underliggande fonders kassa. 15

16 Geografisk allokering Save Earth Fund *Inkl. underliggande fonders kassa. 16

17 Save Earth Fund Värdering 17

18 Riskanalys 90 dagars rullande korrelation med MSCI World* 90 dagars rullande standardavvikelse* 90 dagars rullande beta mot MSCI World*90 dagars rullande tracking error mot MSCI World* Save Earth Fund *Data för 36 månader. Nyckeltalen avser Save Earth Fund. 18

19 Save Earth Fund Fondfakta  Fondens namn: Save Earth Fund  Förvaltare:CB Asset Management AB  Juridiskt säte:Luxemburg  Fondadministratör: SEB Fund Service, Luxemburg  Fondens revisor:PricewaterhouseCoopers S.ár.I.  Fondvaluta:EUR  Likviditet/NAV: Daglig/Dagligt  Avgifter:Årlig förvaltningsavgift om 1%. Prestationsavgift om 20% på positiv avkastning > MSCI World  High Watermark:Ja, kollektivt  Inträdesavgift: Nej  Utträdesavgift:Nej  Fonden lanserades: 9 juni 2008  Minsta investeringsbelopp:Inget  PPM:639 690  ISIN/Reuters/Bloomberg:LU0354788688 / 913218.FBF / CBSVERC LX 19


Ladda ner ppt "Namn Per 2012-12-31. CB Fonder Team 2 3 CB Fonder Styrelse."

Liknande presentationer


Google-annonser