Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

442 år7 år1000 år1 år2000 år400 år430 år480 år100 år20 år70 år50 år Andra… Andra exilen Skapelse Syndafall Abraham föds Isak föds Gud förnyar förbundet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "442 år7 år1000 år1 år2000 år400 år430 år480 år100 år20 år70 år50 år Andra… Andra exilen Skapelse Syndafall Abraham föds Isak föds Gud förnyar förbundet."— Presentationens avskrift:

1

2 442 år7 år1000 år1 år2000 år400 år430 år480 år100 år20 år70 år50 år Andra… Andra exilen Skapelse Syndafall Abraham föds Isak föds Gud förnyar förbundet Jesus återkomst Yttersta domen Uttåg Lagen ges 1:a templet, byggstart 1:a templet, färdigt Koresh påbud & offertjänst på nytt Korsfästelsen Veder- mödan Guds rike Evig- heten 1:a templet, förstört Nehemjas reformer klara 2:a templet, förstört Veder- gällning- ens år Guds rike börjar Perioder Kritisk linje Händelser Före Abraham Abra… Främling- skap Första templet Domare David … templet Sista jubelåret Mörkblått är jubelår DÅV, Daniels ÅrsVeckor Första 7 DÅV Sista DÅV Abrahams löfte Erövringen klar … ham Tempel- bygge Första exilen Tempel- bygge Anno Mundi 20007000600059995992403239923550350024303000298021000000250020702550 Öken & Erövring 1960 år40 år Gap i DÅV 62 DÅV Judarnas omvänder sig via offertjänsten: I fråga om evangelium är [judarna] fiender för [hedningarnas] skull, men i fråga om utkorelsen är de älskade för fädernas skull. Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. (Rom 11:28-29) Antikrist: Först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram uppenbaras, fördärvets son… så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. (2 Tess 2:3f) Återkomsten: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas. (1 Kor 15:51-52) Tusenårsriket: De levde och regerade med Kristus i tusen år. Men de andra döda levde inte förrän de tusen åren hade gått. (Upp 20:4-5) Yttersta domen: Och de döda blev dömda efter sina gärningar… Döden och helvetet kastades i eldsjön… den andra döden. (Upp 20:12-15) Evigheten: Och de ska regera som kungar i evigheters evighet. (Upp 22:5)

3 En falsk treenighet Djävulen: Och den store draken, den gamle ormen som kallas Djävul och Satan och som förleder hela världen. (Upp 12:9) Antikrist: Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde det… De tillbad vilddjuret och sade: ”Vem är som vilddjuret?” (Upp 13:3-4) Den falske profeten utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret (Upp 13:12). Kvinnorna Bruden: [Jerusalem] skall inte mer kallas ”den övergivna”, ditt land skall inte mer kallas ”ödemark”, utan du skall heta ”min käraste” och ditt land ”den äkta hustrun”. (Jes 62:4) Skökan: Kom, jag ska visa dig domen över den stora skökan… Och jag såg en kvinna… På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet: ”Det stora Babylon, mor till jordens skökor och skändligheter.”… Och kvinnan som du såg är den stora staden. (Upp 17:1-5 & 18) De två vittnena Jag ska låta mina två vittnen profetera under ettusen tvåhundrasextio dagar, klädda i säcktyg… (Upp 11:3)

4 Och ett annat tecken visade sig i himlen, och se: en stor eldröd drake med sju huvuden och tio horn och sju kronor på sina huvuden. (Upp 12:3) [Vilddjuret] hade tio horn och sju huvuden och tio kronor på sina horn, och hädiska namn på sina huvuden. (Upp 13:1) Och draken gav [vilddjuret] sin makt och sin tron och stor auktoritet. (Upp 13:2) [Djuret] var olikt alla de tidigare djuren och hade tio horn. Men medan jag såg på hornen fick jag se hur ett annat horn sköt upp mellan dem, ett litet horn… Det hornet hade ögon som liknade människoögon och en mun som talade skrytsamt. (Dan 7:7-8)

5

6  En uppståndelse av dem som dött i tro på Jesus Kristus: Liksom alla dör i Adam, så ska också alla göras levande i Kristus. Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och därefter, när han kommer, de som tillhör honom. (1 Kor 15:22-23 )  Ett uppryckande som samtidigt förvandlar den jordiska kroppen till en andlig: Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga, och vi ska förvandlas. (1 Kor 15:51-52)  En vredesdom ska drabba de människor som agerar för att utrota judarna: På den dagen skall jag bestämma mig för att utrota alla hednafolk som kommer mot Jerusalem. (Sak 12:9)  Ett nedstigande av de uppryckta tillsammans med Kristus: Då skall Herren, min Gud, komma och alla heliga med dig. (Sak 14:5)

7 10 dagar av bävan Jesus kommer med basunklang som normalt var vid nyår (3 Mos 23:24), men vid försoningsdagen på jubelår (3 Mos 25:9-10) Förknippad med kosmiska tecken Motsvarar dagarna mellan judiska nyåret och försoningsdagen Vedergällningens år Ty dagen för Herrens hämnd kommer, ett vedergällningens år då han utför Sions sak. (Jes 34:8) Han har sänt mig… till att predika ett nådens år från Herren och en hämndens dag från vår Gud (Jes 61:1-2)

8

9 Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten… Men ni, bröder, lever inte i mörker så att den dagen kan överraska er som en tjuv… Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. (1 Tess 5:2-6) Och [det andra vilddjuret] tvingar alla… att ta emot ett märke på högra handen eller pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. (Upp 13:16-17) Om någon tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket på sin panna eller hand, då ska han själv få dricka av Guds vredes vin som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han ska plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför Lammet. (Upp 14:9-10)


Ladda ner ppt "442 år7 år1000 år1 år2000 år400 år430 år480 år100 år20 år70 år50 år Andra… Andra exilen Skapelse Syndafall Abraham föds Isak föds Gud förnyar förbundet."

Liknande presentationer


Google-annonser